Skip to main content

Het feit dat de Maleisische premier Manahatir gisteren, een dag na de presentatie van de '4 verdachten' in een nieuwe fase van het JIT onderzoek naar de toedracht van MH17 waar Maleisië als een der belangrijkste slachtoffers van de ramp geacht wordt aan te hebben meegewerkt, geweigerd heeft de uitkomsten te onderschrijven en de 'sluitende bewijsvoering' die Rutte 's belangrijkste opdracht van zijn premierschap noemt als 'geruchten' afdoet, is de grootste bom onder deze onderneming die Rusland in de beklaagdenbank plaatst.
De nabestaanden, door de Nederlandse regering altijd als belangrijkste drijfveer opgegeven voor de 'onvermoeibare wil de waarheid boven tafel te krijgen', waarvan een aantal al langer twijfels uit over de uitkomst van de versie die vanaf dag 1 als 'de waarheid' werd gepresenteerd, zullen door deze herhaalde obstructie van het door de overige deelnemende landen (waaronder verdachte Oekraïne) wel gevolgde aanwijzen van de beoogde verdachten opnieuw in grote verlegenheid worden gebracht. Dit is natuurlijk afschuwelijk, maar geheel op het conto te schrijven van Den Haag dat weigerde iedere andere mogelijkheid te onderzoeken, al waren er sinds diezelfde dag 1 aanwijzingen dat er sprake was van vooringenomenheid door het JIT-team. De mogelijkheid dat Oekraïne verantwoordelijk was voor het drama mocht niet worden genoemd en wie dat wel deed (we denken aan de onvermoeibare Max van der Werf) werd van 'heulen met de vijand' (Rusland) beschuldigd.
Het JIT-onderzoek, dat gebaseerd is op de dubieuze bevindingen van 'onderzoekscollectief' Bellingcat, een vehikel van voormalige leden van de Engelse geheime dienst, kan zo onmogelijk langer als 'de enige waarheid' worden aanvaard. Al eerder uitte en herhaalde strafpleiter Gerard Jan Knoops zijn twijfels over de door de Nederlandse regering gevolgde handelwijze.
Een onafhankelijk internationaal onderzoek zal nu meer dan ooit nodig zijn om klaarheid te brengen in de puinhoop die Den Haag er willens en wetens van heeft gemaakt. (WK)

  • Datum: .

Het uitkiezen van Nederland voor het MH17-gebeuren was uiteraard geen toeval. Ook al ging het om een Maleisisch toestel, het feit dat het in Amsterdam was opgestegen en in meerderheid Nederlanders aan boord bevatte, hield een garantie in van de gevolgde procedure waarin Rusland vanaf dag één in de beklaagdenbank kon worden gezet. Stel je voor dat het om een Belgisch of Duits onderzoek (het ging in feite om een Oekraïns onderzoek dat Nederland overnam. 'Joint', vandaar) was gegaan, de uitkomst ('Rusland heeft het gedaan') was dan niet zo vanzelfsprekend geweest als hier. Nederland, na Israël en Engeland het meest trouwe vehikel van Washington sinds we in 1945 door de VS werden bezet, was de beste keuze denkbaar. In Duitsland of België bestaan de anti-Russische sentimenten als hier ten lande immers niet. Daar zouden massaal vragen worden gesteld als door Max vd Werf, een roepende in de MSM-woestenij. Het volstrekt negeren van welk argument dan ook is alleen in dit land mogelijk.
De rol die ons land 'distributieland' speelt in dit spel illustreert de willoze opstelling van onze regeerders in het Atlantische spel dat gespeeld wordt ten behoeve van Deep State waaraan wij zijn overgeleverd. Van Korea tot Vietnam, van Chili tot Venezuela, Den Haag liep aan de lijband van de oorlogskrachten die de Navo-politiek bepalen. DAAROM werd Nederland uitgekozen voor MH17. Ieder ander land zou een risicofactor hebben betekend voor dit spelletje. Nederland niet. Er is geen land waar de media slaafser, gehoorzamer en corrupter zijn. 'Waar een klein land groot in kan zijn'. Nooit is in Nederland op tv of in de kranten een podium geboden aan de kritische stemmen die hier toch ook bestaan. Het enige dat we horen, het wordt eringeramd tot we gehoorzamen: 'Rusland heeft het gedaan'. Basta.
Standaard in een onderzoek naar een misdaad (en dat is het) dat geloofwaardig wil zijn is dat een onderzoek waaraan een van de mogelijke verdachten (en dat is Oekraïne) deelneemt als onderzoeker en aanklager wordt uitgesloten. Beide zijn door JIT niet gedaan.
Het aantreden in Oekraïne van een nieuwe president, Zelensky, onder onvoorstelbaar moeilijke omstandigheden, die zich afzet tegen zijn misdadige voorganger Poroshenko en zich voorzichtig heeft uitgesproken voor betere relaties met Rusland, zou op termijn meer klaarheid kunnen brengen in de kwalijke rol van de toenmalige regering in Kiev. Zelensky heeft zojuist het corrupte parlement van Poroshenko ontbonden en nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Die zullen van groot belang zijn. Niet alleen voor Oekraïne, maar voor de vrede in Europa. Want als de vredeskrachten winnen is dat een slag voor Deep State. En het JIT-team dat er een verlengstuk van is. Een onafhankelijk internationaal onderzoek, dat de versloten gebleven radarbeelden van zowel Rusland als de VS zou kunnen opeisen, is de enige mogelijkheid om klaarheid te brengen in deze onverkwikkelijke zaak. (WK)

  • Datum: .

 Dat burgervliegtuigen worden ingezet door de schimmige wereld van machtsspel en geheime diensten is geen novum. Als eerste denk ik aan de vlucht van KL007 (geen grap) , die in 1983 werd gebruikt om de luchtverdediging te testen van de Sovjet-Unie die op het punt stond 'de nek te worden omgedraaid', zullen we maar zeggen. De Zuid-Koraanse Boeing werd gebruikt als schild voor een spionage-Boeing die er achter schuilde ter bescherming tegen de radar.
Daar moest ik bij MH17 ook in eerste instantie aan denken toen ik van het voorval hoorde. 'Same player shoots again'. Maar dan zonder spionage-Boeing. Het doel en de uitkomst waren eensluidend: het gebruiken van burgerslachtoffers om een land (de SU heet inmiddels Rusland) aan te klagen voor moord. De werkelijke schuldigen blijven buiten schot en zicht. 'De perfecte moord'.
In de vorige aflevering gaf ik aan dat het niet toevallig was dat Nederland hier voor werd uitgekozen. Vanwege 'bewezen diensten' aan Deep State. Deze twijfelachtige eer danken we aan een regeringsapparaat (over Defensie zullen we het maar niet hebben) dat slaafs de Anglo-Amerikaanse Navo-politiek volgt en daarvoor met ons bloed betaalt. Denk aan onze jongens in Afghanistan (met dank aan GroenLinks) en andere plekken op aarde waar we met Washington 'de democratie brachten'. Generaal von Uhm die zijn zoon offerde voor Deep State. Zoals vele generaals voor hem in de illustere krijgsgeschiedenis.
Nu is het voor een militair natuurlijk het mooiste als hij in dienst van het vaderland op het slagveld mag sterven, maar de passagiers van MH17 gingen op vakantie en zij noch hun familieleden waren voorbereid op een dood op het slagveld. Daarom kon het verdriet en de verontwaardiging ook maximaal worden gebruikt tegen 'de daders': vanaf dag één 'Rusland'.
Het zit er niet in dat het lesje in dit land is geleerd. Het kabinet bereidt al weer nieuwe 'missies' (alsof het om religieuze verbreiding zou gaan) in de wereld voor. 'Er is nog zoveel goed te doen'. Waarvoor ons bloed mag worden vergoten.
Er zijn veel meer voorbeelden van hoe de burgerluchtvaart voor militaire ('veiligheids'-) doeleinden werd gebruikt. Het Iraans verkeersvliegtuig dat door de Amerikaanse kruiser Vincennes uit de lucht werd geschoten. Deze acties bieden ongekende mogelijkheden voor de 'Masters of War', zoals Bob Dylan ze 55 jaar geleden noemde. Militaire doden worden als normaal beschouwd. 'Burgers maken het verschil'. Met name in de media. De rouwstoet van de in Oekraïne omgekomenen. De verhalen van de nabestaanden. Hoe in Nederland 'iedereen wel een slachtoffer van de ramp kende'. Inderdaad schrijver dezes ook.
Niets hoeft te worden afgedaan aan het leed. De tragedies die families uiteenreetten. Het gaat om de verantwoordelijken. Zij die het toestel willens en wetens naar haar eindbestemming, een veld bij Thorez (genoemd naar een leider van de Franse Communistische Partij), voerden. De luchtverkeersleiding van Kiev, om er een te noemen, de Nederlandse luchtvaartautoriteiten die nalieten te waarschuwen, waar Amerikaanse toestellen al de opdracht kregen het gebied te mijden, deze instanties zouden moeten worden gehoord. Wie hen had geïnstrueerd de vlucht over dit gebied te laten gaan.
De rechtszaak volgend jaar tegen de 4 'verdachten' (ik kan niet anders dan ze tussen aanhalingstekens te plaatsen) dient om de ware schuldigen buiten schot te houden.
Ik vertrouw erop dat voor die tijd er meer over de cover-up bekend zal worden. Dat de wisseling van de macht in Oekraïne betrokkenen of mensen die weet hebben van de betrokkenheid van het regime-Poroshenko aanmoedigt om naar buiten te komen en hun verhaal te doen. Dat de zinloze dood van zoveel onschuldige mensen, in de vuilste aller oorlogen de burgeroorlog, zin krijgt als monument voor de waarheid. Dan pas zal sprake zijn van gerechtigheid. (WK)

  • Datum: .

Spectaculaire ontwikkelingen in de zaak MH17, die de regering Rutte juist denkt af te sluiten met de JIT, de rechtzaak volgend jaar en de aangewezen vier verdachten, hebben een oude bekende opgeleverd: Jozef Resch, privé-detective en 'privé-onderzoeker'. In 2014 stonden in verschillende Nederlandse dagbladen interviews met deze Resch, waarin hij vertelde te werken voor geheime opdrachtgevers (via een Zwitserse bemiddelaar), die maar liefst 30 miljoen euro (later aangevuld met nog eens 17 miljoen extra), uitloofden voor het vinden van de daders van MH17.
Hij werd afgedaan als een charlatan en verdween in het geweld van de door Rutte c. s. geprogrammeerde afwikkeling van de zaak waarin de schuldige ('Poetin') bij voorbaat vaststond.
Het verhinderde Resch niet gewoon door te werken. In verband met de hoge som uitgeloofd door de anonieme opdrachtgevers werd Resch bestookt met informatie van allerlei kanten, het meeste 'flauwekul' volgens de onderzoeker. Zo sprak hij met ene Lord Paul Johnson die met een 'veiligheidsbedrijf' voor de Britse regering in Oekraïne werkte en beweerde bewijs te hebben in de vorm van afgeluisterde telefoongesprekken van 'de daders'. Die wilden ze voor 17 miljoen aan Resch verkopen.
Resch ging daar niet op in en merkte dat het om dezelfde afgeluisterde telefoongesprekken ging die even later door het JIT werden gepubliceerd in haar onderzoek. In een brief uit 2016 aan Duitse justitie en het JIT vroeg Resch waarom men met de openbaarmaking zo lang gewacht had.
Resch had tijdens zijn ontmoetingen met het Britse team deze afgeluisterde taps heimelijk opgenomen en aan zijn opdrachtgever gestuurd. Deze eiste echter alle data van de dag van de aanslag en de week ervoor, en niet alleen die van de seperatisten in de Donbass, maar ook die van de regering in Kiev. De Brit had hem namelijk verteld dat hij in opdracht van de Britse regering alle telefoonverkeer in Oekraïne had verzameld. Het sterkte Resch in de opvatting dat de Engelse en Duitse geheime diensten geheel op de hoogte waren van de cover up van de aanslag op MH17, zoals hij in een brief aan de Duitse justitie schreef. Zij zouden volgens Resch net als hij ook de naam kennen van de Oekraïnse gevechtspiloot die meer zou kunnen vertellen over wat zich op de dag van de aanslag heeft afgespeeld. Ook deelde Resch mee over de Amerikaanse radarbeelden die niet mochten worden gepubliceerd te beschikken. Na de brief had de Duitse justitie plotseling geen belangstelling meer voor zijn informatie. Hij meldde dit alles in een brief aan JIT-chef Westerbeke met een afschrift aan verschillende internationale media om de zaak niet te laten verstoffen en ook voor zijn eigen veiligheid. JIT liet niets van zich horen.
Vervolgens meldde zich volgens Resch in 2015 een informant met 'steekhoudende informatie en bewijsmateriaal' waarover de opdrachtgever zo tevreden bleek dat hij er in mei 2015 15,5 miljoen euro voor betaalde.
Nadat Resch vervolgens een boek ('Gevaar is mijn beroep') het licht had laten zien, waarin hij overigens zonder feiten te noemen over de zaak schreef, liet de Duitse justitie in maart 2016 bij Resch huiszoeking doen en de inhoud van een kluis van Resch in Zwitserland in beslag nemen.
JIT weigerde dus Resch, die zich bereid verklaarde alle door hem vergaarde informatie (waaronder de gesprekken tussen de gevechtspiloten en de luchtverkeersleiding van het militaire vliegveld, het Oekraïnse leger zowel als de seperatisten) ter beschikking te stellen op voorwaarde dat er internationale media bij de overdracht aanwezig zouden zijn, te horen. Op 4 juli 2019 liet een Nederlandse advocaat die Resch had ingeschakeld voor de overdracht hem per email weten dat hij ervan afzag, omdat 'het onderzoek van Resch de uitkomsten van het JIT-rapport zou weerspreken'. Resch was hierdoor zeer verrast.
De inhoud van Resch' materiaal blijft zo dus onbekend en het JIT-materiaal 'de enige waarheid'. Volkomen onaanvaardbaar uiteraard.
Opmerkelijk was eveneens de arrestatie twee weken geleden door een Oekraïnse eenheid op grondgebied van de seperatisten van een voormalige commandant van de luchtverdediging van Donbass die verantwoordelijk zou zijn geweest voor het neerhalen. Deze ontvoering zou 'bewijsmateriaal' moeten opleveren in het beoogde JIT-proces tegen de 4 'verdachten'. (WK)

  • Datum: .

De JIT en de regering Rutte hebben opnieuw een zware nederlaag geleden in de zaak MH17 met het vrijlaten door de Oekrainse justitie van Vladimir Tsemach, een 'rebellencommandant' (hij zou aanvoerder van de luchtverdediging rond Znijzne zijn geweest waar het toestel werd neergehaald) die een paar weken geleden door de Oekrainse geheime dienst 'op spectaculaire wijze' uit Oost-Oekraine was gekidnapt. Zowel een brief van JIT-chef Westerbeke als een van een groep Europarlementariërs (denk aan de Maidan-kraaiers Verhofstad en Van Baalen) vermochten niet de Oekrainse president Zelensky op andere gedachten te brengen.
Het doel was duidelijk om de gevangenenruil tussen Oekraïne en Rusland te verhinderen, waarin volgens westerse persbureaus Poetin 'enkele minuten' na de vrijlating van Tsemach ('tak' in het Hebreeuws) zou hebben bewilligd. De nieuwe President Zelensky van Oekraïne wil deze gevangenenruil gebruiken om de oorlog in Oost-Oekraine, die al meer dan tienduizend doden heeft geëist, te beëindigen.
Tsemach wordt door JIT betrokken geacht bij het transport van de BUK-raket die verantwoordelijk zou zijn voor het neerhalen van MH17. Dit op grond van een interview met Tsemach (video) waarin hij vertelt een BUK te hebben 'verstopt'. Volgens ingewijden zou dit echter om een op het Oekrainse leger door de separatisten buitgemaakte BUK gaan en niet om een 'Russische' BUK, zoals JIT beweert. Tsemach zou volgens JIT kunnen vertellen 'wie' op de knop heeft gedrukt en zo het bewijs leveren dat ontbreekt in de rechtszaak die voor maart 2020 op het programma staat in Nederland. Vandaar de Nederlandse preoccupatie met zijn arrestatie en vrijlating in afwachting van zijn proces. Andere berichten spreken van dat Tsemach de rechtbank verliet 'als vrij man'. De Oekrainse Openbaar Aanklager verklaarde 'dat Tsemach terug zal keren naar het gebied dat niet onder controle staat van de Oekrainse overheid'. Door Tsemach vrij te laten kan hij geen deel meer uitmaken van de gevangenenruil, zoveel is zeker. De zaak houdt verband met de krachtmeting tussen Zelensky en de Oekrainse justitie, product van zijn oorlogszuchtige voorganger Poroshenko.
Deze rechtszaak tegen Tsemach betreft zijn rol in de burgeroorlog in Oekraïne en niet het neerhalen van MH17. In de brief van JIT aan Oekraïne stelt Westerbeke: 'Op basis van nieuwe informatie beschouwen we Vladimir Tsemach nu als verdachte. We kunnen echter niet zeggen welke informatie dat is'.
JIT en de Europese politici hebben Zelensky niet kunnen overtuigen. Het bewijst dat er een andere wind waait in Kiev. (WK)

  • Datum: .

Het zwartepieten met 'getuigen', 'daders', radarbeelden die niet zouden bestaan, satellietbeelden die niet werden verstrekt door de VS, dreigt nog voor de aanvang van het 'JIT-proces' op 9 maart 2020, te eindigen met de zwartepiet (vergeef me, maar dit zou ook verboden moeten zijn: kaartspel met zoveel mensenlevens) bij Nederland: Merkel, Trump of Macron, ze waren 'dolblij' met de uitruil van gevangenen tussen Moscou en Kiev. Zo niet Den Haag.
Het is een beetje sip voor Rutte en de JIT-cowboys, maar ze hebben het er zelf naar gemaakt door het Deep State-spel tegen Rusland mee te spelen van MH17. 'En ik, Christophe?' zegt de aan de kant gezette minnares in 'Les Enfants du Paradis'. Niemand was geïnteresseerd in de bezwaren van Den Haag tegen het uitwisselen van de man die op 9 maart 2020 'het verschil had moeten maken': Wladimir Tsemach. Brieven van Westerbeke en '40 Europarlementariërs' (wat een magere oogst van Verhofstad en Van Baalen!) aan Zelensky haalden niets uit. Wat een affront. En zonder dat Londen, Parijs of 'Bonn' protesteerden. Op Trump hadden ze natuurlijk niet gerekend. Die werkt voor de Russen. Leefde John Bolton nog maar.
Van Wladimir Tsemach wordt verteld dat hij weer thuis zit in Ziznje. Z'n dochter was dolgelukkig. 'Hij zal iets voorzichtiger zijn geworden met wie hij' s nachts binnenlaat.' Zo had iedereen een gelukkig avontuur, de zeelieden die door de straat van Kertsj wilden varen, de journalist en de regisseur, behalve de regerende kliek in Den Haag die begint te begrijpen dat de trein weg is. Iedereen is vertrokken. Ooooh.
Tsemach schijnt voor de overdracht door 'de Nederlandse Justitie' (de AIVD?) te zijn verhoord. Of was het gehoord? Dat was de troostprijs die Den Haag kreeg bij het festival waarbij iedereen in de prijzen viel. Een videotape die op 9 maart 2020 zal worden vertoond voor het toegestroomde publiek. Vraag 1: 'Wie drukte op de knop'. Vraag 2: 'Wie gaf de opdracht'. 'Vraag 3: 'Kwam de BUK uit Koersk, ontken het maar niet!' De vraag 'Wist Poetin ervan?' kon niet meer gesteld worden. De Oekrainse justitie maakte er een eind aan op aandringen van Tsemach' s advocaat. Jammer voor Rutte dat Porosjenko weg is. Onder de chocoladekoning was dit nooit gebeurd.
'Het volk krijgt de regering die het verdient' was een afschuwelijke slogan uit mijn jeugd. Dat had toen betrekking op Spanje onder Franco. Ik heb er altijd tegen gevochten en ook nu. Zelfs al lijkt dit land reddeloos verloren. Kom in opstand. We hadden het voorbeeld van de Geuzen en de Patriotten. Kom in opstand. Tegen leugens en spelletjes die te smerig zijn voor woorden en die aardige goudeerlijke mensen moeilijk kunnen geloven. (WK)

  • Datum: .

Het meest Atlantische medium van Nederland De Volkskrant kopt op 5 maart op pagina 1: 'Rusland ondermijnt MH-17 onderzoek'. Alweer? Maandag a.s. begint het proces waarbij 'de daders' terecht staan. Natuurlijk, 'wetenschappelijk onderzoek' is nooit afgerond, maar dat 'de dader' (vanaf dag één werd Rusland door Rutte als dader aangewezen) een paar dagen voor het proces waarop hij als pleger zal worden ontmaskerd, het onderzoek 'ondermijnt' klinkt niet echt bemoedigend voor de bewijslast.
'Ondermijnen' betekent: het onderzoek van ladingen voorzien die in de loop van de voortgang kunnen afgaan. Als het om het 'ondermijnen van het proces' zou zijn gegaan was het nog begrijpelijk geweest, maar 'het onderzoek'? Dat betekent dat 'een weloverwogen oordeel van de rechter(s)' in gevaar is. We lezen benieuwd verder: heeft de redactie van het blad zich soms laten inspireren door de titel van deze serie? 'Moskou zette zijn militaire inlichtingendienst in, bewerkte leden van het onderzoeksteam en stuurde een elite-eenheid naar Rotterdam, de plaats van het onderzoek'. 'Vlak voor het begin van het proces zijn nu ook documenten opgedoken uit het officiële onderzoek, die verkregen zijn door een hack of een lek. Deze documenten zijn gepubliceerd op pro-Russische websites en voorzien van vertalingen; de publicatie moet de indruk wekken dat Rusland niet verantwoordelijk kan zijn voor 'MH17''.
Het begint duidelijk te worden waar het stinkerdje haar pijlen op richt.
Volgen 'een inbraak bij een medewerker van de Onderzoeksraad, bij een fotograaf van Defensie en in de auto van een politiemedewerker. Daarnaast waren er hackpogingen, werden onderzoekers gevolgd en bleek er kwaadaardige software geïnstalleerd op telefoons van marechaussees die in Oekraïne waren geweest. Twee van de Russische luchtvaartdeskundigen die meewerkten aan het onderzoek door de Onderzoeksraad (OVV), bleken banden te hebben met de GROe. De Nederlandse militaire inlichtingendienst MIVD observeerde de twee tijdens hun verblijf in Nederland. Zij hielden zich vooral bezig met het bewerken van de Maleisische leden van het onderzoeksteam. Na OVV-vergaderingen belde één van hen met het Kremlin voor ruggespraak'. Vast met Poetin persoonlijk.
'Ook kwamen er na het neerhalen van de MH17 twee leden van de GROe-eenheid 29155 naar Nederland, blijkt uit data die het onderzoekscollectief Bellingcat heeft gedeeld met de Volkskrant. Unit 29155 is berucht en bestaat uit oorlogsveteranen die bij verschillende moordaanslagen in Europa betrokken waren'.
Zo komt halverwege het artikel de aap uit de mouw: 'Onderzoekscollectief Bellingcat' is een vehikel van de Engelse geheime dienst, bekend van 'Russiagate' in de VS. De aanval van 'het linkse ochtendblad' richt zich dan ook op Max van der Werff (Bonanza media), 'een zelfbenoemde MH17-onderzoeker, die de betrokkenheid van Rusland bij het neerhalen van het passagiersvliegtuig in twijfel trekt'. 'Hoe van der Werff aan de documenten komt is onbekend'. Van Poetin natuurlijk. 'Bronnen wijzen erop dat het om enkele stukken gaat uit een zeer omvangrijk dossier, die worden gebruikt om vlak voor het proces verwarring te zaaien'.
Laten we nog even recapituleren: de radar zowel als de reserveradar van Oekraïne stonden 'wegens onderhoudswerkzaamheden' uit ten tijde van MH17. De VS weigeren data te verstrekken. De enige die data heeft verstrekt is Rusland. (WK)

  • Datum: .

Aan het front van het door corona naar de achtergrond geduwde spektakel van het proces tegen de 4 verdachten van MH17, dat bedoeld was om onze bevolking tot agressief anti-Rusland sentiment aan te zetten, hebben zich opmerkelijke ontwikkelingen voorgedaan. De Oekraïense straaljager(s), altijd afgedaan als 'Russische propaganda', is opeens opgedoken in 'betrouwbare' MSM. Ook is de rol van Bellingcat/Elliot Higgins (Engelse geheime dienst) onder vuur gekomen.
In een pleidooi dat aan Dimitrof voor de nazi-rechtbank te Berlijn na de Rijksdagsbrand doet denken, hebben advocaten ten Doeschate en van Eijk van verdachte Oleg Poelatov 'de straaljager van Bonanza-media gekaapt': er zou sprake zijn van een aanval door een Oekraïense Suchoi, mogelijk gevolgd door een BUK.
Áls dit zou kloppen is door wie deze Buk werd afgevuurd de volgende vraag. Werd MH17 gebruikt als lokaas voor de opstandelingen of schoot Kiev in koelen bloede het Maleisische toestel uit de lucht?
In de luwte van het Corvid19-circus komt er opnieuw een flinke deuk in het 'onderste steen boven' verhaal van Rutte.
Het potentiële verdachte Oekraïne deel uit laten maken van JIT betaalt zich verkeerd uit, nu twijfel wordt gezaaid aan het elementaire onderdeel van de beschuldigingen: Rusland heeft het gedaan 'punt uit'.
Voor de nabestaanden die vanaf dag 1 in het verhaal van Rutte hebben geloofd wordt dit een tragedie. Ze komen er achter dat ze systematisch zijn voorgelogen.  (WK)

  • Datum: .