Skip to main content

Tussen premies en piraten (146)

06 april 2017

Niet alleen God's wegen zijn ondoorgrondelijk. Die van rechtbanken ook. Gisteren bereikte ons het bericht dat een Salomonscollege in Utrecht heeft bepaald dat de zaak van Jos Lindhout versus ASR was verjaard. Conclusie: dat was ie dan lichtjaren geleden, toen dit hele juridische steekspel nog in maatje 34 stond, ook al. Precies wat de bef van ASR indertijd al de rechtzaal binnenrolde. Maar geen kadi die daarop reageerde. Wat de veronderstelling wettigde dat verjaring niet aan de orde was. Dat vond voornoemd college nu ineens wel. Zoals gezegd ondoorgrondelijk. Feit is wel, dat daarmee geen oordeel wordt geveld over de criminele gebeurtenissen die binnen de muren van ASR en deze context zijn voorgevallen. En die in deze serie uitgebreid aan de orde zijn geweest. Die gebeurtenissen lagen ten grondslag aan de ondergang van Lindhout's bedrijf en de geweldige problemen in zijn privéleven. Wij raden het legertje woekerpolishouders dat nog wat poen van ASR tegoed heeft dringend aan elke week een stuitbericht naar Utrecht te sturen. Voor je het weet is je zaak verjaard. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
06 april 2017
Tussen premies en piraten