Skip to main content

woensdag 12 januari-2011
Op 11 augustus 2010 lieten wij een stevige boer. Ging over de durfondernemers Henk v.d. M. en Hendrik v.d. H., die eerder deze eeuw een poging hadden ondernomen om de 010-vervoerder Nedlloyd over te nemen cq. los te weken uit de combi met P & O. Dit om het bedrijf te vierendelen en de gezonde onderdelen met een klappie winst weer te verpatsen. Ondanks het naar voren sturen van Ausputzer Jan Hovers, inmiddels ex-commissaris van de Nederlandsche Bank, leed de poging schipbreuk. Maar als je van klaverjassen houdt dan ga je niet na een zeperd bij je pakken poen neerzitten. Dat blijkt uit dit artikel uit het Assurantie Magazine van juni 2005 over de ondergang van het Eindhovense assurantiebemiddelingsbedrijf PSL. Uhh, nee, meneer V. d. H. komt er niet in voor, maar we zijn ook nog niet klaar. Stay tuned.

 • Datum: .

maandag 17 januari-2011
Goed. Gaan we weer. PSL raakte in 2001 dus in zwaar weer toen "Amsterdam Thuiszorg" te weinig adem bleek te hebben om het contract van 7 meloen met de Eindhovense verzekeringsbemiddelaar in de lucht te houden en er bovendien beren op de AXA-weg verschenen (1). Amev en Falcon schoten financieel te hulp in ruil voor meer babbels binnen de PSL-organisatie.
In 2002 laadde PSL opnieuw een kleine zeperd bij de verkoop van een paar reisbureaus en opnieuw trappelde een Trojaans paard van Amev Eindhoven binnen om de zaak op poten te houden. Financieringsdochter Asam met aan de teugel directeur Rob Beumer. Na een schijnbeweging introduceerde pikeur Beumer najaar 2002 Henk v.d. M.. Een zakenpief die samen met wat anonieme partners de helft van de aandelen wilde overnemen om van PSL een kerstboom te maken. Opgetuigd met ballen en engelenhaar van andere verzekeringsvehikels waarin Beumer's Asam poen had zitten. Amev zag zijn rozen al bloeien en stortte zonder de uitslag van de door Deloitte uitgevoerde due diligence-check op V.d. M. en diens partners af te wachten een voorschot van 1.3 meloen euro op de rekening van PSL. En schold samen met Falcon 0,8 meloen kwijt. Die geste zou niet veel later stevig op de tocht komen te hangen.
Die due diligence werd volgens PSL-topman Jos Lindhout trouwens betaald door Hendrik v.d. H., een van de anonieme partners van V.d. M. Kwootje Lindhout. Komt ie:

"Ons was al langer bekend dat Hendrik v.d. H. ook bij Terra Vitalis betrokken was. De doelstelling was toegang te verkrijgen tot een (groot)intermediair om zodoende additionele verkoopkanalen op te zetten m.b.t. teakhout-participaties/beleggingen evt. gekoppeld aan hypotheken. Dit is ons later door een insider binnen Terra Vitalis en Fortis ASR bevestigd." (2)

Of het nou om de inhoud van de due diligence ging of om duister gebleven informatie uit het beleggingscircuit, niet zo lang daarna trokken Asam en Fortis/ASR schielijk de stekker uit de deal. Wel lullig, die 1.3 meloen voorschot was gestort na een persoonlijke borgstelling van V.d. H. Dat werd dus rapido een naschot ter hoogte van hetzelfde bedrag. En dan kom je uit op nul. In wezen betekende dat het begin van het einde van PSL. Maar niet van de oorlog. Stay tuned.

(1) Zie het artikel "Tussenpersoon Jos Lindhout verstrikt in tentakels AMEV" in aflevering 1 van deze sage dd. 12 januari 2011.
2. Zie ook aflevering 3 van "Bildernout in nood" dd. 11 augustus 2010.

 • Datum: .

maandag 24 januari-2011
De gebeurtenissen die voorafgingen aan de exit van Terra Vitalis-ridders Henk v.d. M., Hendrik v.d. H. en anonieme aanhang uit de voortuin van PSL was net zo ondoorzichtig als het seksleven van premier Rutte. In 2001 hadden de in het Fortiskasteel wonende verzekeringsreus AMEV en zijn dochter ASAM al eens hongerig bij PSL-baasje Jos Lindhout aangeklopt. Maar ondanks levendig gerammel met een heule vette buidel, hield die de deur op slot.
Medio 2002 hadden ze meer succes toen PSL een financiële injectie nodig had om een tijdelijk liquiditeitsprobleem dicht te plempen. AMEV liet een kleine due diligence langsrijden en ontdekte bij die gelegenheid geen slordige gaten in de weg. Er werd een gezellig samenzijn georganiseerd om de deal te pimpen, maar gezellig werd het nooit. ASAM-baasje Rob Beumer trok namelijk ter plekke de stekker eruit. Er bleek bij nader inzien in de portefullie van PSL niet helemaal proper gevestigde pandrechten te zitten, waardoor een derde speler aan tafel dreigde plaats te nemen: de Westland Utrecht Hypotheekbank. En dat zag Robbedoes effe niet zitten.
Binnen PSL werd na dit onverwachte echec noodgedwongen een forse sanering doorgevoerd, waarbij Lindhout ook enige persoonlijke veren liet. Na die afslankbeurt volgde een ontmoeting tussen het nijvere PSL-baasje en de magnificent seven. Een groep bevriende relaties die bereid bleken tegen uiterst milde voorwaarden 1,3 meloen in zijn bemiddelingsvehikel te stoppen. Beumer zag een aangename kluif uit zijn gezichtsveld verdwijnen en trok aan de noodrem. Hij introduceerde out of the blue Henk v.d. M. bij Lindhout en die raakte dermate onder de indruk van deze grote boy uit Knokke, dat hij zijn magnificent seven bedankte voor hun toegezegde steun en in zee ging met de nieuwe combine. Achteraf had ie spijt, maar achteraf kijk je een koe in zijn parkeergarage.
Zoals eerder vermeld, begin 2003 werd opnieuw een due diligence van de rem gehaald en nog voor de uitslag daarvan bekend was gleed bij PSL een lening van Fortis ter hoogte van 1,3 meloen in de gleuf. Kennelijk was de directie van de geldezel zo onder de indruk geraakt van de wortel waarmee Beumer stond te zwaaien, dat zij het beest voortijdig aanspoorde een flinke portie florijnen te schijten.
De diligence-activiteiten van Deloitte duurden zes weken. PSL bleek kerngezond en twee weken later liet V.d. M. telefonisch weten graag de helft van de club te willen overnemen. Weer een paar weken later iedereen blij in Eindhoven. V.d. M. en Lindhout waren het eens over de prijs. De heren gingen een hapje eten en een slokje drinken. Alles kits achter de rits. Zo leek het. Drie dagen daarna werd Lindhout gevraagd als een limo naar Brasschaat te komen. Daar kreeg hij van Beumer te horen dat de deal van de baan was. Hoppa. Zonder boe of bèè. V.d.M. zei niks.
Waarom Fortis door de bocht ging is niet duidelijk. Was het iets uit het verleden van oud-rechercheur Beumer, iets uit de annalen van V.d.M. en diens armée des ombres of iets wat we niet mogen weten? Wat het ook was, Beumer zat met een interne zeperd van 1,3 meloen en dat zou gevolgen hebben. Stay tuned.

 • Datum: .

maandag 7 februari-2011
Exact twee dagen nadat Jos Lindhout door AMEV/ASAM-baasje Rob Beumer werd verpletterd met de mededeling dat de deal met de twee avontuurlijke zakenpiefjes Henk van de Meene en Hendrik van den Hombergh van de baan was, kwam er opnieuw een goor konijn uit de hoge AMEV-hoed. De accountant van PSL werd op zijn vrije zaterdag triomfantelijk gebeld door Robbedoes. Hij had een koper gevonden. Of de accountant maandag aanwezig wilde zijn bij een babbel met de nieuwe eigenaar in spe. En oh, of ie daar niks over wilde zeggen tegen Jos Lindhout. Voor dat laatste priemde de trouwe cijferaar zijn middelvinger in het zwerk, maar hij was samen met de financieel directeur van PSL wel aanwezig bij de eerste babbel met twee toppers van de firma Hestia, de heren Martens en Van den Berg. Wat inleidend geschuifel aan de vooravond van D-day.
De volgende dag nodigde dirigent Beumer componist Jos Lindhout uit om op het AMEV-kantoor samen met een kwartet bestaande uit de accountant van PSL, de Hestia-boys en Beumer's huisbassist Knoop te proberen nog iets moois te maken van de gehavende PSL-partituur.
Dat liep meteen uit op een concert vol dissonanten. Dirigent Beumer wilde namelijk, dat Lindhout zijn PSL aan Hestia zou overdoen voor 1 euro. Die wist niet wat hij hoorde en vroeg respijt tot 1 juli 2003 om te zien of hij langs alternatieve weg financiële hulp kon verwerven. Vond de heftig met zijn dirigentenstokje timmerende Beumer geen goed idee. En hij begon te dreigen met maatregelen waar een zwerfhond geen korstje van lust. Zo zou een bonusbetaling van twee ton waar PSL nog recht op had worden geblokkeerd en het AMEV-krediet van 1.3 meloen rapido worden teruggeëist (1). Dat zou bij PSL zo ongeveer een Queensland-ramp veroorzaken en alleen al met het oog op de belangen van zijn werknemers zag Lindhout zich gedwongen aan de eisen van AMEV te voldoen.
Uiteraard zag hij ook graag iets terug voor zijn aandelen PSL en een klein aantal dochterondernemingen. Ook in die kwestie werd door Beumer cs. een flinke verwurging ingezet. Er was nog net geen sprake van een fooi, maar veel scheelde het niet. En dat vormde in de jaren daarop een van de redenen voor een paar frisse rechtzaken. Vooral omdat bleek dat Hestia al ten tijde van bovenstaande seance in feite een zinkend schip was, dat door AMEV drijvende werd gehouden. Misschien in de hoop dat het PSL-slepertje nog krachtig genoeg zou zijn om de ss. Hestia een haven binnen te wurmen. Vergeefs, naar later zou blijken. Stay tuned.

1. Zie aflevering 3 dd. 24 januari 2011.

 • Datum: .

woensdag 23 februari-2011
We zeiden het al. Jos Lindhout werd gedwongen een fooi van AMEV te accepteren bij de overname van zijn PSL aan Hestia. Deed hij dat niet dan ging zijn bedrijf, dat op dat moment alleen maar een potje worstelde met wat liquiditeitsproblemen, de bietenberg op. Met alle gevolgen voor zijn personeel. Wil niet zeggen, dat zijn rechten op de PSL-revenuën niet gewaarborgd waren. Stond allemaal keurig op papier. Maar er stond niet in dat Hestia zwaar in het krijt stond bij AMEV en in wezen sterke gelijkenis vertoonde met een lege doos.
Direct na de overname kwam dokter Jan W.M. Eichner op zaal namens AMEV. Hij moest erop toezien, dat patiënt Hestia met de bloedtransfusies van PSL lang genoeg in leven bleef om de achterstallige meloenen eruit te wurmen. Dat PSL daarmee ook danig verzwakt raakte was kennelijk wat minder interessant.
Lindhout verbleef in die heikele periode in de wachtkamer en bij gebrek aan informatie ging hij ervan uit, dat de operatie gunstig verliep. Maar het duurde en het duurde. En je kan wel in die ouwe pulpblaadjes blijven bladeren tot je een Albert Verlinde-syndroom oploopt, maar je wil toch wel eens horen hoe het gaat met de patiënt. Want van een wind kan je niet leven.
De eerste clash kwam in januari 2004. Lindhorst was aan de weet gekomen dat er bij Hestia nog genoeg vlees op de botten zat om hem in eerste instantie de 250.000 euro te betalen die hem rechtens toekwam. Hij gooide het voor de kadi en die gaf hem op alle fronten gelijk. Ondanks het tegengas van de deftige AMEV-bef, die blote bene ook in het veld kwam in de procedures versus Hestia.
Maar van de kadi gelijk krijgen en daadwerkelijk poen beuren bleken twee totaal verschillende dingen. Toen Hestia in maart 2005 de vlag streek had ons Jos nog geen euro gezien. Volgens directeur Van den Berg waren ze bij Hestia zelf best wel genegen en in staat geweest om na een paar afslankoperaties die kwart meloen te voldoen. Maar helaas Sinterklaas, AMEV i.c. Robbie Beumer blokkeerde elke poging in die richting. Eerst het gat bij AMEV dichten en dan zien we wel verder. Dat was het credo en Lindhout kon de boom in. Erger nog, de voormalige PSL-baas had volgens bovengenoemde vodjes papier ook recht op een deel van de naar AMEV overgemaakte meloenen, die Hestia had gegenereerd uit diezelfde afslankoperaties. Verzekeringsmaatschappijen worden vaak vergeleken met haaien. Met name de jaws. En het valt niet mee om ze te vangen. Daar moet je een loze visser voor zijn met eindeloos geduld. Laat die Lindhout nou zo'n visser wezen.
Btw, Janus Eichner was niet voor het eerst in beeld. Kort na de eeuwwisseling was hij al betrokken bij een poging van de zijde van AMEV om PSL in de greep te krijgen. Meer daarover in de volgende aflevering. Stay tuned.

 • Datum: .

zondag 27 februari-2011
Over Jan Eichner gesproken. Ergens in het jaar 2000 lag de eigenaar van PSL Jos Lindhout zich even lekker af te bruinen in zon op Tenerife toen hij een belletje kreeg uit Nederland. Van Guido Witpen, toenmalig directeur van zijn Financiële Adviesgroep. Zo trots als later Rita Verdonk. Hij wilde graag directeur van PSL worden. En waarom zou Lindhout dat verzoek honoreren? Nou, hij deed "met ruim 3 meloen van verzekeraar AMEV in zijn borstzak" namens de verzekeraar een bod op een meerderheid van de aandelen PSL.
Raar telefoontje, vond Lindhout. Als AMEV al iets te boeren had, waarom benaderden ze hem dan niet zelf? En waarom wachtte Witpen op zijn beurt dan weer niet even tot Lindhout thuis was in plaats van hem te bellen, terwijl hij met het Spaanse zand tussen zijn tenen lag?
Nou lag Witpen toch al niet lekker in het putje bij Lindhout, maar dat vormde geen beletsel om na zijn terugkeer een gesprek met AMEV te arrangeren. Daar vond de aangenaam getinte Lindhout voor het eerst Jan Eichner tegenover zich.
Al gauw bleek, dat AMEV in principe belangstelling had voor een kwart van de aandelen, niet meteen een meerderheid. Witpen had blijkbaar iets teveel meloenen zien vliegen en een verkeerde voorstelling van zaken gegeven. Bovendien werd duidelijk, dat hij de nog uitstaande vordering van PSL bij AXA niet had vermeld tijdens zijn gesprekken met AMEV. Begrijpelijk, want hoe lager het bod van AMEV hoe leuker het voor hem zou worden als hij na de overname als directeur van PSL een schikking met AXA trof. Wie lust er geen extra bonuskers op een toetje?
Hoe dit ook zij, Eichner cs. brachten hun bod uit en prikten meteen een datum voor een aansluitende meeting waarbij een nummertje spijkers met koppen op het programma stond. Van dat laatste kwam weinig terecht. Tijdens die meeting deelde Lindhout namelijk mee, dat hij geen interesse had in de verkoop van zijn aandelen.
Commotie. Eichner wijst erop, dat Witpen in Toscane vertoeft en verwacht dat ze eruit komen. Lindhout repliceert, dat hij weet dat Witpen in Toscane zit te wachten, maar dat hij niks ziet in een verkoop van zijn aandelen. Eichner speelt zijn laatste troef uit. Witpen zou tegenover hem hebben gesuggereerd dat hij bij PSL vertrok als de deal niet doorging. Daar raakt Lindhout niet depri van. Integendeel, hij laat Eichner weten dat hij toch al van plan was om Witpen zijn congé te geven. En hij vertrekt.
Ook lullig. Zit je lekker in Toscane en je denkt dat je helemaal gebamzaaid zit, krijg je een telefoontje van je gappies bij AMEV dat de deal van tafel is en dat je de laan uitvliegt. Dat werd dus een pizzaatje bij de Dekamarkt in plaats van scampi arrosto e animelle alla zenzero con tompinambur in crema e croccante in de Enotecca Pinchiorri in Florence. What comes up must come down. Stay tuned.

 • Datum: .

vrijdag 4 maart-2011
In aflevering 5 hebben we al even uit de losse pols beschreven wat er bij PSL en met name met Jos Lindhout gebeurde na de overname door Hestia op 1 april 2003. Focussen we nu wat meer op in.
Een paar dagen na het afhaken van de combine Van de Meene/Van den Hombergh werden in maart 2003 de paperassen getekend die de overname van PSL door Hestia bekrachtigden. In die paperassen werd ondermeer vastgelegd dat voor 1 juli van dat jaar op de bankrekening van Jos Lindhout, de founding father van PSL, nog een stel achterstallige fees zouden neerdalen. Met de groetjes van Hestia. Daar zouden tot 1 juli 2007 ook de feetjes terechtkomen voor het geven van adviezen bij de inburgering en het wegwijs maken van Hestia in de enorme hoeveelheid dossiers. Plus niet te vergeten een 10 procent winstdeling. Alles keurig contractueel vastgelegd. Kat in het bakkie. Op 1 april overhandigde Lindhout zijn aandelenpakket en ging er even twee weekjes tussenuit.
Ondanks het mooie weer op zijn vakantieadres voelde hij al snel nattigheid. Via zijn oud-personeelsleden vernam hij, dat de heren van Hestia een sfeertje tegen hem aan het kweken waren. En na zijn terugkeer veranderde die nattigheid al snel in een volwassen bui. De toegezegde fees bleven uit of hadden de grootte van een tuinkabouter. Dat kwam volgens de boys van Hestia omdat de overeengekomen herfinanciering van ASAM nog niet helemaal gerealiseerd was. Het had iets weg van een vaginasmoes, dus de onrust bij Lindhout groeide.
Eén juli naderde. De dag waarop volgens het contract de bankrekening van Lindhout een flinke opknapbeurt zou krijgen. Maar Jos was niet bepaald euforisch geraakt van de gang van zaken tot dan toe. Op 30 juni hees hij zich dan ook in zijn voiture en reed Hestiawaarts voor een stevig gesprek. Namens de Hestia-directie deed André Martens als inpandig fiscaal jurist en 50 procent aandeelhouder het woord. Volgens André liepen de betalingen zo stroef, omdat er "apen op zolder" waren geconstateerd in de financiële huishouding van PSL.
Nou was André een typische apenkenner. Naar verluidt zou hij ooit via de zijdeur Ernst & Young verlaten hebben wegens onoirbare belangenverstrengeling. Zijn volgende halte was bij een financieringsgroep ergens in het midden van het land. En un momento dado wilde Ohra die tent wel overnemen. Martens schreef een due diligence rapport met een fris frauduleus odeurtje en Ohra nam de club over tegen een fabuleus bedrag. Of ze mankeerden bij Ohra iets aan hun gaffel of er was iets anders aan de hand.
Hoe dit ook zij, toen dat verzekeringsvehikel zelf werd opgeslokt door Delta Lloyd kwam de ellende toch boven drijven. Delta Lloyd wilde de onterecht betaalde poen terug hebben en zo niet dan ging de kraan dicht. Er was toch een jarenlange rechtzaak voor nodig om gelijk te krijgen en Martens kreeg een meloenenveroordeling aan zijn pantalon wegens misleiding. Dat vonnis zou nog ernstige gevolgen krijgen, maar later meer daarover. We gaan eerst terug naar de apen op zolder. Dus stay tuned.

 • Datum: .

maandag 14 maart-2011
Als je hoort dat er in de financiële huishouding van je voormalige bedrijf apen op zolder zijn aangetroffen en dat om die reden de nieuwe eigenaar alle gemaakte afspraken doorspoelt, wil je uiteraard graag weten om hoeveel apen het gaat en om wat voor soort. Maar op Jos Lindhout's vragen in die richting bleef André Martens, de aapjeskoetsier van Hestia, het antwoord schuldig. Dat versterkte bij Lindhout alleen maar de overtuiging dat het om spookaapjes ging. Mogelijk in een eerder stadium achtergelaten cq. over het kopje gezien. Bijvoorbeeld door de voormalige accountant, die blote bene af en toe nog kwam opdraven bij Hestia om tegen een redelijke vergoeding zijn kunstjes te vertonen (1). Of door de 14 boys van Deloitte & Touche, die toch voor een tonnetje 6 weken lang de hark door de tent hadden gehaald met het oog op de komst van het duo Van de Meene - Van den Hombergh.
Lindhout deed de Hestia-koetsier dan ook fijntjes de suggestie aan de hand om die dure jongens voor hun grof staaltje dierenmishandeling te laten bloeden. En mocht Martens die strafexpeditie niet zien zitten dan was Lindhout zelfs bereid om PSL terug te kopen. Lock, stock and monkeys. Nee, nee, dat was de bedoeling niet, aldus de in het nauw gebrachte Martens.
Bleef de vraag open waarom Hestia niet over de brug kwam. Lindhout drong eropaan om open kaart te spelen. Was de poen van de ASAM-deal nog niet binnen? Zo niet, dan zou hij dat graag willen weten in plaats van geconfronteerd te worden met een broodje aap. De kaart ging niet open. Noodgedwongen liet Lindhout de teugels alsnog even vieren. In de hoop dat Hestia zou afkomen als de juridische afwikkeling van de kwestie rond ATP en de verkoop van een stel reisbureau's zijn beslag zou krijgen (2). En dat zou niet al te lang meer duren. De zaak stond al op de rol. Als alles goed ging leverde dat zo'n 2,5 meloen op en als Jos daarvan het overeengekomen percentage kreeg was ie even uit de zorgen.
Die zorgen - en dan met name in de privésfeer - liepen overigens hoog op. Ook al omdat het pecuniastroompje uit zijn adviseurschap er akelig droog bij lag. Overigens had Lindhout gezien zijn slechte ervaringen zelf ook niet veel puf meer om dat stroompje uit te baggeren. En iets anders gaan doen in de branche was zo goed als onmogelijk, omdat de Hestia-boys wel zo bijdehand waren om hem te houden aan het uiterst ruim geformuleerd concurrentie- cq. relatiebeding. Kortom, het liep uit op effe wachten nog, maar Jos twijfelde eraan of er aan het eind van de rit "pizza" zou worden geroepen. Hoe dan ook, om het afbakken niet ongunstig te beïnvloeden spraken de heren af om zich te onthouden van negatieve uitspraken over elkaar. Maar Lindhout had het Hestia-pand nog niet verlaten of een nieuwe lastercampagne trof hem vol in de rug. Later zou tegenover het personeel worden verklaard, dat AMEV-intrigant Robbertje Beumer daarvoor verantwoordelijk was geweest. Komen we nog op terug. Stay tuned.

1. Tot verbijstering van Lindhout verzuimde dokter Eichner deze koekenbakker de laan uit te sturen. Hij bleef in dienst tot aan het faillissement in 2005! En dat terwijl de functie van de competente financieel directeur steeds verder werd afgetuigd.
2. Zie aflevering 2 dd. 17 januari 2011

 • Datum: .

maandag 28 maart-2011
September 2003. Afspraak blijkt afspraak te zijn. Ook voor de Rijssense ATP-groep. Die krijgt namelijk van de kadi te horen dat zij de PSL Reisadviesgroep BV moet overnemen. Zoals in 1999 was overeengekomen. Betekende tegelijkertijd dat de Financiële Adviesgroep van PSL een leninkje van 6 ton in de pocket mocht terug verwachten. Over de overnamesom van de reisadviesgroep mochten beide partijen (ATP en inmiddels Hestia) vrolijk gaan kissebissen.
Dat laatste viel erg mee. Bij Hestia was de bodem van de schatkist blijkbaar zo bloot komen te liggen dat het bod voor de overname van 6 ton met gejuich werd begroet. Een cadeautje van rond de twee meloen voor ATP, waarvan de CEO later zou opmerken dat het heel prettig onderhandelen was geweest met de top van Hestia.
Diezelfde top leek in die tijd toch al te lijden aan het Sinterklaas-virus door akkoord te gaan met 8 tonnetjes voor de verzelfstandiging van de kantoren in Uden en Capelle aan de IJssel. Is in ieder geval een tikkie minder dan de 860.000 euro voor 75 procent van de aandelen van de twee kantoren, die Lindhout in december 2002 met ze was overeengekomen.
Achteraf kijk je een melkkoe tegen haar uiers, maar ten tijde van de faillissementsdatum bleek dit bedrag nog veel te hoog te zijn, omdat beide partijen als franchisenemers nog vorderingen ter waarde van meer dan 500.000 euro hadden in verband met door Hestia niet afgedragen provisies. Een van de partijen had als onderdeel van de koopovereenkomst voor een gedeelte van de koopsom een lening gekregen. Je houdt het niet voor mogelijk, maar vlak voor het faillissement presteerde Hestia het om die vordering te cederen naar AMEV/ASAM. Maar ja, dokter Eichner zat daar niet om uit zijn neusgaten te baggeren. Om over Dart Vader Rob Beumer maar te zwijgen.
Hoe mager ook, PSL Financiële Adviesgroep kon dus binnen een termijn van vijf maanden na overname door Hestia 1,2 meloen euro verwachten met betrekking tot inspanningen die vóór die overname waren geleverd. Alleen, die kwam nooit aan. Dat wil zeggen, niet de hele mep. Waar de main core van dat bedragje is blijven steken is voor geïnteresseerden in deze materie net zo'n enigma als het sexleven van Mark Rukke. Al leven daarover wel eensluidende gedachten in de richting van een bekende verzekeraar.
Wel helder is de storting van 120.000 euro op een kersverse rekening van PSL Reisadviesgroep, die de leiding van Hestia had geopend bij de ING in... Rijssen. Na ontvangst werd dat bedragje doorgesluisd naar persoonlijke holdings onder het hoofdje "advieskosten". Niet beroerd voor vier maanden achterover leunen in afwachting van een gerechtelijke uitspraak. Want het echte werk was al verricht voordat Hestia de PSL-tent overnam.
Overigens waren de baasjes bij ASAM not amused toen ze via via copieën van de nieuwe ING-rekening in Rijssen onder ogen kregen met de daarop afgeschreven advieskosten. Als de sodemieterij terugbetalen aan ASAM was het devies, want dat had bij welke betalingen dan ook altijd voorrang. Meneer Beumer moest namelijk nog wat financiële vlekjes wegwerken, die waren achtergebleven na de strapatsen met het wonderduo Van de Meene - Van den Hombergh. En zoals gezegd, dokter Eichner zat toch niet voor Jan Doedel bij Hestia!
Bij al die narigheid was het niet verwonderlijk, dat de stemming onder het personeel van de Financiële Adviesgroep naar polaire temperaturen daalde. De bijbehorende ziekteverschijnselen werden door ringarts Eichner heldhaftig bestreden, waarbij hij te pas en te onpas met zijn AMEV-credentials liep te wapperen. Onder andere bij de onderhandelingen met een verzekeraar die graag wilde weten waarom Hestia een maand na de overname van PSL gestopt was met het betalen van pensioengelden. Geen probleem, de grote baas zou zorgen dat alles goed kwam. Ja, ja. Maar het kwam niet goed. Aan het eind van de rit bleek dat er twee jaar lang niks aan pensioengeld was afgedragen.
Leuk voor het personeel. Eerst ga je de keien op nadat je werkgever de top van de bietenberg heeft bereikt en dan zit je ook nog met een gat in je pensioen. Maar zo zijn die grote jongens in de verzekeringswereld. Als ze betalen moeten zijn ze niet thuis. Nu we het toch over melkkoeien hebben: de kwestie rond de pensioenen zou nog een juridisch staartje krijgen. Komt nog. Stay tuned.

 • Datum: .

dinsdag 5 april-2011
Oktober 2003. Jos Lindhout had er tabak van. Hij had ondanks alle ontroerende toezeggingen van Hestia nog steeds geen duppie gezien. En dat, terwijl die club toch binnen een 5 maanden ruim 1,3 meloen in de tas had gekregen dankzij procedures die Lindhout voor zijn afgedwongen vertrek bij PSL al op de rails had gezet. Bovendien was het contract dat Hestia met hem had gesloten heel duidelijk. Ze moesten schokken. Maar ze deden het niet. Later zou Lindhout horen dat dat op instigatie van Rob Beumer gebeurde. Tot en met mei 2009 de Dart Vader van de afdeling Financieel Intermediair Beheer bij ASAM cq. ASR. Tevens was Robbedoes toezichthouder op de interne veiligheid van het verzekeringsvehikel. Een functie die hij af en toe op een wel zeer bijzondere manier gestalte gaf (1).
Lindhout besloot uiteindelijk tot een kortgeding. Het stond voor januari 2004 op de rol, maar wat gebeurde er rond Sinterklaas? Een anoniem telefoontje op de mobiel van Lindhout's echtgenote, waarin haar werd medegedeeld dat de Lindhoutjes de Kerst niet zouden halen als de juridische procedures tegen Hestia werden doorgezet.
Het was het eerste telefoontje van een boeiende reeks, die overigens niet anoniem zou blijven. In een eerste opwelling nam Jos zich voor zijn voiture in de pui van PSL te parkeren, maar zijn echtgenote had een meer praktische insteek en stelde voor meteen naar ASAM in Utrecht te rijden om daar melding te maken van de vervroegde kerstsurprise. Daar worden ze ontvangen door een delegatie onder leiding van Beumer en ze doen hun verhaal. Uuuuuh, nee, Beumer & Co. wisten nergens van. Goh, wat errug. Ze zouden de zaak meteen opnemen met Hestia. Sterkte nog.
Na het onderhoud reden Lindhout en zijn echtgenote toch maar door naar een Eindhovens politiebureau om aangifte te doen van het telefoontje. Een soort verzekering.
Uiteraard ging het kortgeding in januari gewoon door. De rechter was gauw klaar. Lindhout werd volledig in het gelijk gesteld. Normaliter zou dit het einde zijn van Lindhout's gevecht met Hestia en ASAM. Maar niets is normaliter in deze zaak. De beat goes on. Stay tuned.

(1) Komen we later nog uitgebreid op terug.

 • Datum: .

vrijdag 8 april-2011
Even een jolig tussenhupje in dit ernstige dossier. De bewust door ASAM/ASR in de afgrond geduwde firma Hestia is vernoemd naar de villa van die naam in Hilversum, waar die club zijn activiteiten begon. Een grote villa, waar nog meer onderneminkjes waren gevestigd. Voornamelijk op eco-gebied. Mogelijk is daaruit te verklaren dat een voor ons bekend duo zich daar van tijd tot tijd ook ophield: mr. Victor Boitelle en mr. Rodriguez C. , die wij privacy gevoelig aanvankelijk ook met mr. T. aanduidden (1).
Rodriguez heeft dankzij zijn internationale fiscale expertise flink geboerd. Zo zelfs dat hij een kasteeltje in Frankrijk op de trans wist te tikken, waar later zelfs hoge jongens uit Europese ministeriële sferen opdoken om gezellig te babbelen over toekomstige belastingmaatregelen.
Geen wonder dus dat hij er bij de Haantjes goed op kwam te staan. Op een officiële Franse site in Nederland neemt hij dan ook een ferm plaatsje in op een lijst van francofone beffen, compleet met adres en telefoonnummer. En laten dat adres en dat telefooonnummer nou corresponderen met dat van het internationaal opererende JVA Vastgoed Adviseurs. Ja en? Nou, vorig jaar werd daar een handgranaat naar binnen gegooid. Volgens het dagvod Het Parool ging het om een slepend conflict over een stapel stenen. Maar gek hè, het zou zomaar iets anders kunnen zijn. Stay tuned.

(1). Beiden komen uitgebreid voor in onze roemruchte serie Octopussy. In verband met avontuurlijke connecties en werkzaamheden.

 • Datum: .

woensdag 13 april-2011
Vorige week maakten de verzekeraars ASR en Brand New Day samen een kind: Brand New Day PPI. Een nieuw pensioenvehikel, dat gebruikmaakt van al het lawaai rond onze AOW en pensioenfondsen om tegen ramshprijzen ongeruste klantjes te trekken. Nou zullen we hier niet ingaan op de licht riekende reputatie die Brand New Day in korte tijd al heeft opgebouwd. Maar meneer Schaap (geen grappen over wolfskleren ja!), het baasje van BND, heeft in het recente verleden grote verzekeraars als ASR nogal eens weggezet als woekeraars. Ja maar, zegt ie nu, "ASR is de eerste die het probleem van woekerwinsten niet meer onder het vloerkleed probeert te vegen". Nou, dat probleem misschien niet. Maar de leiding van ASR trok wel het hoogpolig flink omhoog om het stof van de Hestia-PSL affaire stiekem weg te werken. Tijd dus om eens even een paar vraagjes neer te leggen bij ASR's topwoekeraar, CEO Jos Baeten. Komen ze:

"Ten behoeve van onze vervolgserie "Tussen premies en piraten" zouden wij graag het volgende van u willen weten:

 

 • Is het juist dat de voormalige directeur van de afdeling Financieel Intermediair Beheer bij het onder ASR ressorterende ASAM en toezichthouder op de interne veiligheid aldaar in 2009 in goed overleg is vertrokken nadat een stel kogelgaten waren aangetroffen in zijn voiture?
 • Is het juist, dat diezelfde directeur gebruikmaakte van een Hell's Angel om een afgeketste fusie tussen twee ondernemingen in het noorden van het land waarin ASAM participeerde toch te verwezenlijken door deze gemotoriseerde enforcer een bezoekje te laten brengen aan het privéadres van een van de onderhandelaars?
 • Is het juist dat de op 2 november 2005 vermoorde avontuurlijke ondernemer Kees Houtman en meer figuren uit diens branche met enige regelmaat hun opwachting maakten bij ASAM voor een onderhoud met voornoemde directeur?
 • Is het juist dat "beveiligers" bij ASAM in die periode gewapend rondliepen?
 • Is het juist dat deze directeur files bijhield van de "faux pas" die topfunctionarissen van ASAM cq. ASR bij tijd en wijle maakten en die in sommige gevallene lardeerde met expliciete foto's?
 • Is het juist dat de zich in een gepantserde auto verplaatsende heer Van de Meene, die in het voorjaar van 2003 een poging ondernam om het door ASAM gedirigeerde PSL over te nemen, voor die tijd al tot de kennissenkring van deze directeur behoorde?
 • Is het juist dat er geen antecedentenonderzoek naar de heer Van de Meene was gepleegd toen bedoelde directeur hem als redder van PSL introduceerde?U bij voorbaat hartelijk dankend voor uw medewerking,
Krgrds, Jan Portein, redactie Kleintje Muurkrant. Den Bosch".Nooit geschoten, nooit een cameraatje in het plafond. Stay tuned.

 • Datum: .

donderdag 14 april-2011
Ja! We hebben een reactie binnen op onze open mail aan Jos Baeten, de CEO van verzekeringsjoekel ASR. Nee, niet van Jos zelf. Van een aandachtige lezer. Kwootje. Komt ie:

"Lezer: Er moet een directeur bij ASR zijn of zijn geweest, die indertijd ook al bij AMEV zat. Hij heet Martin van zijn voornaam en hij heeft een korte achternaam. Die is door die directeur die bij ASAM over de interne veiligheid ging gechanteerd. Hij is uit zijn woning in Lopik gedrukt. Die heeft die Martin voor een prik moeten verkopen aan een kennis van die veiligheidsman. Een crimineel, die als cover in zonweringen handelde en zogenaamd weinig poen had. Ene V.
KM : Waarmee werd Martin gechanteerd?
Lezer: Weet ik niet. Maar het ging dus niet alleen om volledig interne gebeurtenissen binnen ASR, maar ook daarbuiten. Dat heb je met die ouwe dienaren der wet (1). Die kennen de weg
".

Dit moeten toch verhalen zijn die ook bij een jongen als Baeten bekend zijn. Kom op Jos. Veeg je straat schoon. Stay tuned.

(1) Zoals u misschien weet, zat onze voormalige veiligheidsfunctionaris en directeur Financieel Intermediair Beheer van ASAM tot 1984 bij het Rotterdamse smurfencorps. Daar was hij als inspecteur ondermeer actief binnen de ABP-affaire, de daarmee verbonden zaak-Masson en de zaak-Cantrade. Die laatste zaak veroorzaakte weinig golfslag, maar wie de werking van onze zoekmachine door heeft kan moeiteloos wat interessante details over deze louche bank opdiepen.

 • Datum: .

woensdag 13 april-2011
Vorige week maakten de verzekeraars ASR en Brand New Day samen een kind: Brand New Day PPI. Een nieuw pensioenvehikel, dat gebruikmaakt van al het lawaai rond onze AOW en pensioenfondsen om tegen ramshprijzen ongeruste klantjes te trekken. Nou zullen we hier niet ingaan op de licht riekende reputatie die Brand New Day in korte tijd al heeft opgebouwd. Maar meneer Schaap (geen grappen over wolfskleren ja!), het baasje van BND, heeft in het recente verleden grote verzekeraars als ASR nogal eens weggezet als woekeraars. Ja maar, zegt ie nu, "ASR is de eerste die het probleem van woekerwinsten niet meer onder het vloerkleed probeert te vegen". Nou, dat probleem misschien niet. Maar de leiding van ASR trok wel het hoogpolig flink omhoog om het stof van de Hestia-PSL affaire stiekem weg te werken. Tijd dus om eens even een paar vraagjes neer te leggen bij ASR's topwoekeraar, CEO Jos Baeten. Komen ze:

"Ten behoeve van onze vervolgserie "Tussen premies en piraten" zouden wij graag het volgende van u willen weten:

 

 • Is het juist dat de voormalige directeur van de afdeling Financieel Intermediair Beheer bij het onder ASR ressorterende ASAM en toezichthouder op de interne veiligheid aldaar in 2009 in goed overleg is vertrokken nadat een stel kogelgaten waren aangetroffen in zijn voiture?
 • Is het juist, dat diezelfde directeur gebruikmaakte van een Hell's Angel om een afgeketste fusie tussen twee ondernemingen in het noorden van het land waarin ASAM participeerde toch te verwezenlijken door deze gemotoriseerde enforcer een bezoekje te laten brengen aan het privéadres van een van de onderhandelaars?
 • Is het juist dat de op 2 november 2005 vermoorde avontuurlijke ondernemer Kees Houtman en meer figuren uit diens branche met enige regelmaat hun opwachting maakten bij ASAM voor een onderhoud met voornoemde directeur?
 • Is het juist dat "beveiligers" bij ASAM in die periode gewapend rondliepen?
 • Is het juist dat deze directeur files bijhield van de "faux pas" die topfunctionarissen van ASAM cq. ASR bij tijd en wijle maakten en die in sommige gevallene lardeerde met expliciete foto's?
 • Is het juist dat de zich in een gepantserde auto verplaatsende heer Van de Meene, die in het voorjaar van 2003 een poging ondernam om het door ASAM gedirigeerde PSL over te nemen, voor die tijd al tot de kennissenkring van deze directeur behoorde?
 • Is het juist dat er geen antecedentenonderzoek naar de heer Van de Meene was gepleegd toen bedoelde directeur hem als redder van PSL introduceerde?U bij voorbaat hartelijk dankend voor uw medewerking,
Krgrds, Jan Portein, redactie Kleintje Muurkrant. Den Bosch".Nooit geschoten, nooit een cameraatje in het plafond. Stay tuned.

 • Datum: .

zaterdag 16 april-2011
In reactie op onze sappige onthullingen over de interne strapatsen bij Feijenoord-sponsor ASR vernamen wij dat er in de hoogste kringen van dit verzekeringsvehikel al jaren een zwartboek zou rondzwabberen. In dat boekwerk zou ondermeer melding worden gemaakt van de twijfelachtige activiteiten die door de voormalige directeur Financieel Intermediair Beheer annex hoofd interne veiligheid bij dochter ASAM ontwikkelde. Alsmede... onze berichtgeving over Henk van de Meene's gevecht met het Zwitserse OM over zijn sexlijnen aldaar (1).
Het literaire hoogstandje zou ook op het bureel van CEO Jacques van Ek, de voorganger van Jos Baeten, terecht zijn gekomen. Maar die wilde er zijn vingers niet aan branden. Ook al omdat ie bijna op het punt stond om zijn herdersstaf over te dragen aan ons Jos.
Klein maar fijn zullen we maar zeggen. Goei weekend. En stay tuned.

(1) Ga naar onze zoekmachine, ga niet naar de gevangenis, speel "meene" op uw digitale pianola en plons dan in de serie "Skenes van achter de coulissen". Heerlijke hapjes.

 • Datum: .

maandag 18 april-2011
Nog even terug naar aflevering 13 dd. 14 april 2011. Daarin maakten wij melding van een bizarre operatie, waarbij het voormalige hoofd van de interne veiligheid bij het verzekeringsvehikel ASAM een collega zijn woning uitdreef ten faveure van een kennis uit het avontuurlijke wereldje. Uit een paar reacties mogen we opmaken, dat bij verschillende luitjes van ASAM-satellieten ook pogingen in die richting zijn ondernomen. Al dan niet geslaagd.
Zo werd bijvoorbeeld H.S. in IJsselstein onder druk gezet om zijn pandje in de ramsh te doen. Hetzelfde lied werd ten gehore gebracht bij W.N. uit Harderwijk en ene Van den H. zag zich ineens genoodzaakt zowel zijn kunstcollectie als zijn woning aan de betrokken veiligheidsman te verpanden. Wat daarmee verder is gebeurd mag Jos de Zwijger weten, maar je wordt er niet vrolijk van. Is overigens niet ongebruikelijk bij een gevalletje chantage. Stay tuned.

 • Datum: .

donderdag 21 april-2011
Zoals gezegd, er ging een gerucht dat bij verzekeringsvehikel ASR een geheimzinnig zwartboek rondzwabberde vol smaakvolle hapjes uit het vrij recente verleden. En laat dat nou ook echt zo wezen. Zullen we eens één hapje doen? Gewoon om te proeven. Oké. Komt ie:

"... Allereerst de vraag, hoe kom je als Amev in een deelneming als Rendement terecht? Simpel, even niet opletten en je zit met de gebakken peren van 3,5 miljoen.
In 2000 bestonden er twee grote assurantiegroepen met woningmakelaardij in het Utrechtse: Reineri/Rendement en de Schoemangroep. De Schoemangroep was afgefinancierd door Delta Lloyd, die daar een dertig procent belang voor terugkreeg, en Amev zat als financier in de Rendement Groep. Niet handig allemaal vond het Utrechtse pluche, dus na bestuursoverleg tussen de verzekeraars werd een fusie geëntameerd tussen deze twee assurantiedeelnemingen.
Zo gezegd, zo gedaan. John R., niet van gisteren, was van het kaliber grote stappen snel thuis. Maar ook van gelijke monniken, gelijke kappen. Om de positie van woekerpolisfabriek Amev veilig te stellen werd toponderhandelaar Eichner van stal gehaald om de boel op de rit te zetten (1). John R. gaf aan 30 procent van zijn aandelen te willen verkopen om zo tot een gelijke financierings- en aandelenpositie te komen. Alleen even een waardering in elkaar draaien. Laat die Rendementgroep met woningmakelaardij nou dertig miljoen waard zijn. Guldens nog, maar toch. Dertig procent van dertig miljoen en ja hoor, John R. kon via de Jaguar-dealer langs af rechtstreeks door naar Zuid-Frankrijk. Toucheerde een slordige tien miljoen gulden die grif door Eichner werd overgeboekt. Zonder garanties! Want verzekeraars onder elkaar, komt altijd goed.
Maar het kwam niet goed, althans niet helemaal. Delta Lloyd was ten tijde van het driftig internetbankieren van Eichner in een conflictje verzeild geraakt. over de waardering van de aandelen Schoemangroep. En jawel, die trokken zich terug. De inmiddels op safari zijnde John R. kreeg een telefoontje van Wout Schoeman, de CEO van de Schoemangroep, dat de deal niet doorging. Wel, jammer, maar zo gaan die dingen. Ook Eichner was op de hoogte en verzocht John R. nederig om de zojuist verkochte dertig procent aandelen weer terug te kopen voor die slordige tien miljoen gulden. Maar John had er geen moeite mee om voor tien miljoen een minderheidsaandeelhouder aan boord te hebben en aangezien het afketsen van een deal niet was uitonderhandeld door toppertje Eichner, kon die weinig anders dan zich eens per jaar op de aandeelhoudersvergadering te melden. Goed gedaan, Jan!
"

Zo. Even uitblazen. Morgen de rest. Stay tuned.

(1) Zie voor Eichner ook eerdere afleveringen van deze serie op onze Followup-site.

 • Datum: .

vrijdag 22 april-2011
Wij hoorden vroeger altijd dat we ons bordje leeg moesten eten. Het veroorzaakte geen dwangneurose, maar we doen het nog steeds. Dus ook in dit geval. Komt u net binnenvallen, lees dan eerst even aflevering 16 van gisteren. Lekker? Hier is de rest:

"... Maar hoe ketste die deal nu eigenlijk af? Waarom nam Delta Lloyd die beslissing? Delta Lloyd was in diezelfde periode eigenaar geworden van OHRA. OHRA op haar beurt was net eigenaar geworden van Heiloo & Molkenboer, waar meesteroplichter Martens de scepter zwaaide. Martens had middels gefingeerde balansen OHRA ervan overtuigd dat zij 25 miljoen voor zijn tentje moesten neerleggen. De toenmalige bestuursvoorzitter, waarschijnlijk een ex-voetballer met veel connecties (gebeurde bij Amev ook veel. Frits Rijnaart bijvoorbeeld, die nu drie jaar uitzit in een andere fijne zaak. Maar ook Theo van Duivenbode die zowel van voetballen als verzekeren geen verstand had), kon geen balansen lezen en boekte net zo snel als Eichner met zijn tien miljoen naar John R. de 25 miljoen over naar de aandeelhouders van Heiloo & Molkenboer.
Martens was dus feitelijk in dienst van Delta Lloyd. En als iemand gefingeerde balansen kon lezen, dan was dat Martens. En laat die nou juist op dat moment de cijfertjes voor ons Woutertje Schoeman onder ogen krijgen. Totaal afgebrand het Delta Lloyd gebouw uitgejetst belde Woutje direct John R. met eerdergenoemde mededeling.
Zo, Amev participeert dus ineens voor dertig procent in de holding Rendement Adviesgroep, Assure Money genaamd. Leuke naam voor zo'n "streken-BV". In Assure Money hebben nog drie aandeelhouders een plekje gevonden: Rob M., John R. en Herbert S. Die laatste trekt het allemaal niet. De snelheid van John R., de streken van Amev, marketing managers die genotsmiddelen naar kantoor laten sturen, het is niks voor Herbert. De aandeelhouders raken verdeeld, de organisatie lijkt stuurloos.
Geweldig nieuws overigens voor Eichner, want die zat nog met 10 miljoen in zijn mik. Inmiddels was Beumer zich actief gaan bemoeien met een aantal van die Eichner-dossiers. Eichner heeft ooit verklaard dat hij door Beumer werd gechanteerd. Hij moest blijven meewerken om zijn directiepensioen te kunnen toucheren. Zou hij stoppen dan zou Beumer hem uit zijn formele functie ontheffen waardoor hij alle opgebouwde rechten zou verspelen. Eichner zat dus klem
".

Lekker zwartboek zou je zeggen. De inhoud ervan kwam nog aan de orde bij een faillissementsprocedure, waarbij de laagwaardigheidsbekleders die zich qq. met die procedure bemoeiden vriendelijk werd verzocht om het geheim te houden. En dat gebeurde. Hebben we het later nog over. Stay tuned.

 • Datum: .

dinsdag 26 april-2011
Wanneer schrijf je een zwartboek over misstanden op je werk? Als je het gevoel hebt dat je er nergens in je directe omgeving mee heen kan, je interne drukmeter zwaar op zijn max staat en je je gedachten redelijk tussen twee kantlijnen kan persen. Dat gold ook voor de auteur van het zwartboek waarnaar al een paar keer in deze serie is verwezen. Hier volgt het licht aangepaste voorwoord en dat liegt er niet om. Komt ie:

"DWANG, DWALING EN BEDROG
Mafiapraktijken in de Lage Verzekeringslanden
Hoe een ogenschijnlijk keurige verzekeraar zijn ware gezicht laat zien in de periode voorafgaand aan de financiële crisis.
Voorwoord.
Dit "zwartboek" is in beginsel geschreven om de hoofddirectie van de toenmalige bankverzekeraar Fortis ASR NV eind 2004 duidelijkheid te verschaffen in het vermeende assurantiebedrijvendossier van de Hestia Groep. Vooral om de veelal criminele handelwijze van dochteronderneming en investeringsvehikel ASAM NV en haar bestuurder Rob Beumer te belichten en het bestuur hiervoor te waarschuwen.
Als oud-bestuurder van de Hestia Groep en auteur van dit boek ben ik stellig van mening dat in dit dossier door ASAM op zo'n geraffineerde wijze is gemanipuleerd om eigen belangen veilig te stellen, dat schade aan de zijde van de Hestia Groep vele anderen en mij persoonlijk onvermijdelijk was.
Ik geef u inzage in de geschiedenis van de Hestia Groep en in die van mijzelf. Van het ontstaan van de Hestia Groep en hoe ik ongemerkt de katvanger van ASR werd tot de uiteindelijke positie waarin we ons thans bevinden. Ik laat u zien hoe deze verzekeraar eigenaar werd van vele assurantiebedrijven in haar haast onstuitbare honger naar marktaandeel. Berooid en emotioneel kapot zijn velen van ons op het assurantieslagveld achtergelaten. En dit door de directe bestuurlijke macht van ASAM NV en haar bestuurders binnen onze bedrijven.
Vele assurantiebedrijven en ondernemers, maar ook collega-verzekeraars hebben pijnlijk ervaren hoe een ogenschijnlijk goede samenwerking veranderde en werd overschaduwd door bedreigingen van lijf en leden, schietpartijen, inzet van Hell's Angels of andere fijne groepen en chantage en hoe de top van de onderwereld via Rob Beumer zijn intrede probeerde te doen in de assurantiebranche. Links naar het vermeende octopussyndicaat van Johan V. , alias de Hakkelaar, is hier een mooi voorbeeld van.
Ik houd ASAM nadrukkelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor wat zij heeft aangericht. Deze publicatie is het gevolg van het structureel weigeren van enige dialoog met het huidige bestuur van verzekeraar ASR. Enige compensatie voor het leed is ons nooit bezorgd. Enig excuus is altijd uitgebleven. Dit zal dus de manier zijn om mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en iedereen te laten weten wat zich hier heeft afgespeeld
".

Dat weigeren van enige dialoog herkennen we. Schreven wij op 13 april jl. deze mail aan Jos Baeten, de CEO van ASR. Wat denk je wat je terugkrijgt? Niks. Een Kuip vol zwijgen. Je zou bijna denken dat er van Jos ook lullige foto's circuleren. Met daaroverheen gedrukt "Groetjes uit Rhoon". Stay tuned.

 • Datum: .

woensdag 27 april-2011
De reacties op deze serie zijn net zo zeldzaam als een koe die bezig is aan een rondje nordic walking. Maar ze zijn er wel. Zo raakte onze zwartboekschrijver van de ene op de andere dag zonder bef te zitten. Jawel. Lees en ween:

"In de reeks "Tussen premies en piraten" wordt met enige regelmaat verwezen naar het inmiddels bekende zwartboek. We maken even een tussenstapje naar 26 april 2011. Sinds 2003 werd ik bijgestaan door mijn raadsman, de heer Sanders. Mr. Simon Sanders. Hoe ben ik aan hem gekomen? André Martens, onze meesteroplichter die OHRA-Delta Lloyd voor 25 miljoen in het krijtstreep hees, kende de heer Bartels. Mr. Dion Bartels. U weet wel, die juridische moraalridder die opkwam voor alle geldwolven die dachten met geleend geld rijk te kunnen worden. De zogenaamde winst verdriedubbelaars van de DEXIA bank. Nou, Dexia, eigenlijk Aegon, maar die hadden het net op tijd verkocht.
De enige die ooit wijzer is geworden van al die procedures is Bartels zelf. Wet van de getallen zeg maar. Veel keer weinig is ook veel. De gedupeerden stortten allemaal een fixed fee aan Bartels, die vervolgens namens de groep gedupeerden de procedures voerde. Vele gedupeerden keer een fixed fee is... juist, heeeel veel geld. Bartels werkt nu overigens, na het uiteindelijke faillissement van Bartels II, bij Seats and Sofa's. Ook een bank, maar dan anders.
Bartels dreef in de jaren negentig het naar hem vernoemde advocatenkantoor in Utrecht. Bartels I zullen we maar zeggen. Het begeleidde Martens bij de verkoop van zijn onderneming aan OHRA- Delta Lloyd. Kleine wereld, die van de oplichters. Bartels leed overigens aan de ziekte megalomanie en trok Bartels I, waar Sanders werkte, helemaal leeg. Om te redden wat er te redden viel nam Sanders de tent over onder de naam BBS Advocaten om vervolgens, in 2007 meen ik, zelf naar het Utrechtse faillissementsschavot te worden overgebracht. Mr. Bartels was inmiddels met Bartels II begonnen en had net zijn Dexia cashcow gevoederd.
Maar vanaf het faillissement van Hestia in maart 2005 (eigenlijk al daarvóór) tot in 2007 was Sanders juist degene die al mijn belangen behartigde tegen ASAM, Rob Beumer en ASR. Hij is dus de jurist die alles weet. Ook van alle criminele zweem die rondom ASAM en Beumer hing. Hij was de man die mij behoedde voor de verbouwing van het gelaat van Beumer. Welnu, Sanders moest zich overgeven aan sollicitatieprocedures. Best lastig als je net een faillissement aan je fiets hebt hangen, maar het kan. Om een lang verhaal kort te maken: van alle kantoren waar je terecht kan ging Sanders aan de slag bij CMS Derks Star Busmann. De huisadvocaat van ASR!!!! Toeval??? Ik weet het niet, maar hij was mijn enige strohalm bij mijn pogingen om in gesprek te komen met het huidige bestuur van ASR.
Terug naar 26 april jl. De afgelopen week is hier het topje van de ijsberg onthuld in het Hestia-dossier. Ook Sanders hield ik op de hoogte van wat er speelde. Echter, op 26 april bereikte mij per SMS de mededeling, dat hij niets meer voor mij kon doen. Dat het beter was dat wij elkaar niet meer spraken. Hij wenste mij sterkte met de ASR-zaak. Nou ja zeg, en dan notabene met een SMS. Jarenlang een goede, soms zelfs vriendschappelijke relatie, waarbij ik mijn zuurverdiende centjes graag aan hem overmaakte als we weer eens een zaakje hadden. En nu het wat spannender wordt, de druk wordt opgevoerd en de waarheid eindelijk eens een beetje boven water komt, kan ik de spreekwoordelijke boom in. Leuk. Wonderdokter Eichner vertelde mij ooit dat de naam ASAM is afgeleid van een bomensoort. Schijnt ook verwerkt te zijn in het logo van AMEV destijds. En ik maar denken dat het stond voor Actief Samenzwerende Assurantie Mafia. Hoe dan ook, Simon bedankt voor alles en het ga je goed!
".

Best nog wel een vriendelijk briefje. Want in de affaire rond staatsbedrijf ASR valt nog wel wat meer af te dingen op de rol van advocatenkantoor Derks Star Busmann. Komen we nog op terug. Stay tuned.

 • Datum: .

maandag 2 mei-2011
Hadden we het in aflevering 19 van deze affaire over het prestigieuze befkantoor Derks Star Busmann, dit keer zetten we ene mr. P. Dijkmans in een bos paardenbloemen. Ook hij blijkt een curieuze dubbelrol te hebben gespeeld in deze story rond de ASR-outfit. Kregen we een uitvoerige mail van Jos Lindhout over die u hier op uw gemakkie kunt consumeren. Have fun en stay tuned.

 • Datum: .

donderdag 5 mei-2011
Oktober 2004. De Hestia Groep staat op instorten en de in zeer zwaar weer terechtgekomen directeur-aandeelhouder schrijft zijn zwartboek. Gericht aan de hoofddirectie Fortis ASR NV en het hoofdbestuur van Fortis NV om hen duidelijkheid te verschaffen over het naar de kloten gaan van zijn onderneming. Hij heeft namelijk de indruk, dat zij niet tot nauwelijks op de hoogte zijn van alle narigheid die zich tot dan toe achter de schermen had afgespeeld. Het begin kent u al zo'n beetje (1). Het eind nog niet. Komt ie:

"... Maar goed, het is half september als een journalist een afspraak met mij maakt om een gesprek te hebben over de overname van PSL. Hij vraagt mij of ik bekend ben met een zekere Henk van de Meene. Ik vertelde hem dat ik Henk meerdere malen op verzoek van Beumer heb gesproken in het kader van de bouw van een assurantieplatform. De journalist overhandigde mij het dossier Henk van de Meene. Het dossier kan ik niet bijvoegen bij gebrek aan een scanner, maar veel over deze Van de Meene is te traceren Op Google [geavanceerd] met alle woorden "Hakkelaar" met de exacte woordcombinatie "octopus" en met een van deze woorden "Van de Meene".
U zult versteld staan. De link tussen onderwereld en bovenwereld is hier gelegd.
Deze Van de Meene heeft een belangrijke rol gespeeld in het leven van Johan V., alias "de Hakkelaar". Van de Meene zou als vermeend financieel brein achter het Octopus syndicaat zijn gearresteerd en later naar België zijn gevlucht. Volgens Beumer valt het allemaal wel mee, maar omkoping van Officieren van Justitie, sekslijnen, Russische spionagesatellieten, witwaspraktijken en noem maar op...
Volgens Beumer was de enige link tussen Johan V. en Van de Meene de Ferrariclub. Van de Meene zou eens zo'n bolide hebben verkocht aan V. Ik wil dit niet. Ik wil er niet mee in contact worden gebracht. Beumer heeft mij en mijn gezin blootgesteld aan gevaren die levensbedreigend kunnen zijn. Ook de vele inbraken waarbij relevante informatie en servers werden ontvreemd bezie ik nu in een ander daglicht. Beumer wilde mij aan Van de Meene koppelen en de journalist in kwestie, die absoluut anoniem wil blijven, vertelde mij dat het platform was bedoeld als witwaspraktijk. Steeds meer mensen weten mij te vertellen, dat Beumer de meest schimmige relaties heeft en dat zijn vertrek destijds bij de politie ook niet geheel zonder rumoer is verlopen.
Na ontvangst van deze stukken completeerde ik mijn zwartboek en bracht het naar de voorzitter van het bestuur van Fortis, de heer J. van Ek. En toen brak natuurlijk letterlijk de pleuris uit. Beumer was op zijn jongeheer getrapt. Ondertussen bereidden Martens en Princen [advocaat, red.] het beslag op het woonhuis van Beumer voor teneinde doorfinanciering te bewerkstelligen. Dit was voor mij het moment om definitief een streep te zetten. Princen bedankte ik voor zijn werkzaamheden, waarna hij mij direct in privé aansprak voor betaling van zijn nota's. En Martens vertelde ik dat ik samen met mijn echtgenote een laatste poging zou ondernemen richting Beumer cq. ASAM. Princen werd direct de advocaat voor Martens en meldde mij dat wat wij ook met ASAM overeenkwamen de rechten in de managementovereenkomst van Martens gerespecteerd moesten blijven. Zo niet, dan zouden zij mij in persoon aanspreken voor alle schade die Martens zou oplopen. En zo geschiedde
".

Je zal een polisje hebben lopen bij ASAM/ASR. Of als Feijenoorder in de Kuip rondhobbelen met hun reclame op je buik. Zoiets verwacht je toch niet van zo'n keurige staatsonderneming? Maar we zijn er nog niet. Stay tuned.

 • Datum: .

vrijdag 6 mei-2011
Haaaaaa, weer even verder bladeren in het Hestia-zwartboek. Komt ie:

"Mijn echtgenote had inmiddels Beumer gesproken, die haar bedreigde. Hij vertelde dat wij beter het land uit konden en dat hij niet instond voor represailles van Van de Meene. "Jullie gaan helemaal kapot".
Uiteindelijk zijn we aan de onderhandelingstafel gekomen en hebben afspraken gemaakt over de voortgang van de Hestia Group BV. Beumer eiste het definitieve vertrek van Martens als directielid met alle consequenties op de koop toenemend.
Het zou goed komen met de Hestia Group BV. Beumer had een koper voor Eindhoven en dan zou er ruimte ontstaan voor de doorfinanciering van Hilversum.
Een zakenrelatie van mij, Raspoort te Haarlem, zou ook met mij meedoen en er zou een nieuwe gezonde cluster kunnen ontstaan. Ik moest me richten op de commercie. Jan Eichner werd weer uit de ziekenboeg gehaald en werd weer directeur in Eindhoven. De koper deed zijn boekenonderzoek en een aandelentransactie was een feit. Alleen moest het door Lindhout gelegde beslag op de aandelen worden gelicht. Beumer zou Hestia Hilversum in de gelegenheid stellen af te rekenen met Lindhout en via Machteld Derks van het gelijknamige advocatenkantoor werd een bieding aan Lindhout gedaan. Alle oplossingen voor de kerst op tafel. Toch
??".

Nou niet dus. Maar dat deel van de story bewaren we voor het weekend. Mooi weer. Versnapering erbij. Ziet er gezond uit. Behalve misschien voor een handjevol boys uit het Walhalla van ASAM/ASR-boys, tenzij dat een stel sadootjes zijn. Stay tuned.

 • Datum: .

maandag 9 mei-2011
Als het mes langs je adamsappel gaat kan je beter niet met je moeder gaan bellen. En dat doen ze dan ook niet bij ASAM/ASR. De verzekeringsmaatschappij met een snuifje crimi in zijn aanbod. Ze zitten doodstil daar in Utrecht. En wij smullen gewoon door. Met nog eens een hapje uit het slotaccoord van het inmiddels vermaarde zwartboek. De laatste zin van de vorige aflevering luidde: "Alle oplossingen voor de kerst op tafel. Toch?". De voormalige directeur van Hestia zat helemaal in de jinglebells, maar kwam niet veel later van een iglokermis thuis. Hij schreef het volgende. Komt ie:

"Eigenlijk wel, totdat Martens en Princen begin januari 2005 met een claim kwamen, beslag op mijn huis en bankrekeningen legden en een procedure tegen mij in privé begonnen. Voor Beumer weer een aanleiding om alle gedane voorstellen in te trekken en vervolgens mij het faillissement te laten aanvaarden. En dat is nu gebeurd. Hestia Group BV, die net lekker begon te draaien vanaf september is failliet. Door het alsmaar rekken en trekken, de vele omtrekkende bewegingen en het niet nemen van beslissingen door Beumer lijkt het of ik het faillissement niet durfde aan te gaan. Niets is minder waar, maar als er steeds oplossingen voorhanden zijn of worden aangedragen dan wacht je daarop en probeer je de club overeind te houden.
Martens en Princen hebben de procedure tegen mij verloren en dat voelt in ieder geval nog een beetje goed. Het is wel verdrietig als je alleen in de rechtzaal zit om je eigen faillissement aan te vragen. Zelfs van Beumer of zijn mensen heb ik geen enkele reactie mogen ontvangen. En Jan Eichner??? Die is weer ziek naar huis. Al sinds eind januari. Ik merk dat ik er nu alleen voor sta en zal samen met mijn gezin deze volgende episode moeten doorstaan.
".

Dat was in 2005. Ondertussen heeft de bewogen directeur de strijdbijl weer opgegraven en af en toe mogen wij ermee hakken. En dat levert niet alleen interessante spaanders op, maar ook kostbare litertjes adrenaline. Heerlijk. Stay tuned.

 • Datum: .

dinsdag 10 mei-2011
Nou vooruit. Nog één hapje uit het zwartboek van de voormalige directeur van de Hestia Group. Vooral omdat het zo leuk is voor ons hier in Den Bosch. Daarvoor gaan we terug naar het moment waarop PSL dreigde te worden overgenomen door drie "Quote 500-boys". Komt ie:

"... Maar goed, het wordt stil. Althans rond deze zogenaamde investering Toch blijft zoiets je bij en begin 2003 vraag ik nog eens, uit pure interesse, hoe dit nu eigenlijk geregeld is en hoe het gaat met PSL. Het blijkt dat ASAM uiteindelijk zelf investeert, maar van een groepje investeerders - de heren GEERIS, Van den Hombergh en Van de Meene - de toezegging van een borg heeft gekregen".

Hoe dit verderop in de procedure gierend uit de hand loopt weten we inmiddels. De deal komt op de tocht te staan en...:

"De zogenaamd betrouwbare borgverleners dreigen de hele groep zoals zij dat zelf noemen "ondersteboven te trekken" en die borg te cancellen. Maar het onderuit halen van PSL wilde ASAM cq. Beumer natuurlijk niet. Die heeft dan wellicht heel wat uit te leggen aan zijn Raad van Bestuur cq. hoofddirectie".

Dat laatste suggereert, dat Beumer mogelijkerwijs op eigen houtje heeft geopereerd bij de PSL-transactie. Iets wat in onze eerdere bijdrages ook al door het dunne ASAM-behang schemerde.
Hoe dit ook zij, voor ons was de naam van Geeris een reden om een gebakkie bij de koffie te serveren. Want over de uit het rijke Bossche leven stammende Leo hebben wij in het verleden al de nodige narigheid geventileerd. Zoals zijn connectie met de lelieblanke Amsterdamse advocaat Oscar Hammerstein en de met Willem Endstra (rip) in verband gebrachte racefanaat Herman Buurman (1). En nu blijkt hij dus ook zaken te doen met Henk van de Meene, ooit een vertrouwde partner van Johan Verhoek aka "de Hakkelaar". Is dat smullen of is dat smullen? Stay tuned.

(1) Zie de afleveringen 7 en 8 van de serie "Shredder" op onze "Followup"-site.

 • Datum: .

woensdag 11 mei-2011
In aflevering 19 van deze roemruchte serie is al eens de naam van mr. Simon Sanders voorbijgekomen. De voormalig directeur van de Hestia Group zette gisteren de deur open voor de introductie van nog een licht geactualiseerd stukkie uit zijn zwartboek, waarin de naar de beftank van Derks, Star, Busman verhuisde Simon ook figureerde. Lees en huiver. En stay tuned.

 • Datum: .

woensdag 25 mei-2011
Kijk, nou gaan we begrijpen waarom de topdogs van ASR zich zo stil houden als een pak Venzmuisjes over onze serie narigheid binnen dit staatsbedrijf. Volgens het Financieele Dagvod van vandaag zijn er namelijk plannetjes in de maak om ASR naar de beurs te sleuren. Om langs die weg de brandkast van Kees de Jager weer een beetje op te vullen. En dan kan je natuurlijk geen heisa gebruiken over het willens en wetens in de berm manouvreren van gelieerde verzekeringsvehikels. Begeleid door het zingen van kogels en het uitoefenen van wat chantage. Laat staan de kans lopen dat er beeldmateriaal vrij komt van avonturen à la Fred the Shred en Grijpman Groenink (1).
Voor ons overigens een stimulans om ons zwaard tijdelijk mee te geven aan een scharensliep en in de nabije toekomst extra scherp weer terug te keren op het slagveld vol verzekeringsboeren en curatoren. Stay tuned.

(1) Zie "Tussen poen en penis" van 23 mei jl.

 • Datum: .

zondag 5 juni-2011
"ASR kiest ervoor om op een andere wijze invulling te geven aan haar sponsorbeleid. Over op welke wijze we dat precies gaan doen, nemen we komend jaar een besluit".

Aldus vandeweek Jos Baeten, de bestuursvoorzitter van het verzekeringsvehikel. Ging over het beëindigen van het sponsorcontract met Feijenoord. Een ding kunnen we aan de hand van die mededeling met zekerheid vaststellen: Jos Baeten leeft!!
We hadden namelijk onze twijfels, omdat wij hem op 13 april een mail toezonden met een stel prangende vragen (1). Nooit antwoord op gekregen. En gezien de inhoud van die vragen welt na een paar weken toch de vraag bij je op "Jos zal toch niet...". Niet dus. Nou maar hopen, dat ie nog eens een antwoord weet te formuleren. Morgen misschien. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 12 van deze serie.

 • Datum: .

woensdag 29 juni-2011
Het mag in de Hestia-affaire dan zo stil zijn als een doofstomme krekel er gebeurt achter de pluchen gordijnen een heleboel. Neem nou Dirruk Edens. De curator van dit wespennest sinds april 2005. Dirruk krijgt al maanden lang mails voor zijn mik van voormalig PSL-eigenaar Jos Lindhout, die zich concentreren rond deze strikt vertrouwelijke overeenkomst. Opgesteld door het toen nog alive and kicking zijnde befkantoor van Dion Napoleon Bartels, Boerman en Sanders. Wat er met die Boerman is gebeurd valt buiten het bereik van onze leesbril. Maar zoals u weet is Dion met de fanfare mee en Sanders verhuisd naar het o zo deftige Derks, Star, Busmann (1). De beffen van ASR. Het verzekeringsvehikel dat hopsen buiten de deur, chantage en hier en daar een kogelgat kennelijk ook in zijn pakket had opgenomen. En dat is voor sommigen binnen het bedrijf misschien toch wat al te heftig. Zo maakte Johan van der Schoot, al zestien jaar directeur praatpaal bij ASR, gisteren bekend dat ie per 1 oktober de kuierlatten neemt. Hoeft ie in ieder geval niet voor de augiasstal te gaan staan als de deur mocht bezwijken.
Wat wilde Lindhout zo graag van Edens weten? In eerste instantie iets heel simpels.
Heeft curator Dirruk de rechter commissaris op de hoogte gesteld van de inhoud van deze specifieke overeenkomst, waarvan blotebene de begrafenis van het vermaarde zwartboek van directeur Marcel van den Berg onderdeel uitmaakte. Dat die inhoud hier en daar een parodie van de werkelijkheid was en dat Van den Berg veel later pas besefte dat hij door ASR bij de bumper was genomen, is inmiddels al polisbreed in deze serie naar voren gekomen. De reacties van de curator waren curieus. In plaats van gewoon "ja" te zeggen bleef ie omzichtig rondscharrelen. Daarmee voedsel gevend aan een paar ton wantrouwen bij Lindhout. Zou je het zelf wezen. En hij formeerde een aanvullend pakket venijnige vragen in de richting van Dirruk. Ondermeer over het al ruim drie jaar uitblijven van verslagen over diens werkzaamheden in deze affaire, waarmee toch zo'n tien meloen is gemoeid. Maar daarover meer in een volgende aflevering. Stay tuned.

1. Zie voor deze vindingrijke Simon Sanders vooral aflevering 25 van deze serie.

 • Datum: .

donderdag 30 juni-2011
Nee, toegegeven, we verwachten er eigenlijk niet veel van. Maar nooit geschoten nooit een gat in de auto van je baas. Dus schreven we de volgende brief aan mevrouw Melissen, de rechter-commissaris in de Hestia-ruïne. Komt ie:

"Geachte mevrouw Melissen,
Wij zijn al geruime tijd bezig met een artikelenserie die zich ondermeer focust op de o.i. ongebruikelijke gebeurtenissen rond de ondergang van de Eindhovense assurantiebemiddelingsonderneming PSL. Het faillissement van de in Hilversum gevestigde Hestia Group maakt daarvan onderdeel uit en als wij goed geïnformeerd zijn, valt de afwikkeling daarvan onder uw controle.
Op 29 juni jl. publiceerden wij op onze website een strikt vertrouwelijk document, dat grosso modo de voorwaarden bevatte, waaronder Hestia in de gelegenheid werd gesteld PSL over te nemen (zie Bijlage).
Tussen de oud-eigenaar van PSL en curator Edens is met betrekking tot de inhoud van dit document onlangs een tamelijk explosieve discussie ontstaan over de vraag, of de heer Edens u heeft geïnformeerd over de faits et gestes van de bij deze affaire betrokken partijen die in voornoemd document aan de orde komen cq. u toentertijd het document heeft doen toekomen.
Om verder zinloos krijgsgeweld tussen beide heren te voorkomen, zouden wij graag van u willen weten of de heer Edens u inderdaad direct op de hoogte heeft gesteld van dit in onze ogen merkwaardig epistel.
U bij voorbaat hartelijk dankend voor uw medewerking,

Hoogachtend,
Jan Portein,
redacteur Kleintje Muurkrant
website www.stelling.nl/kleintje
Postbus 703
5201 AS Den Bosch
".

Mooier kunnen we het niet maken. Stay tuned.

 • Datum: .

maandag 4 juli-2011
Op 13 april jl. hebben wij een mail gestuurd naar Jos Baeten, het opperhoofd van ASR. Nooit antwoord op gehad. Jos vindt ons blijkbaar te min. Wij zijn overigens niet de enigen die op Jos' gesloten kaken stuiten. Ook de slachtoffers van het PSL/Hestia-schandaal krijgen van hem geen letter. En inmiddels gaat het verwurgen van de laatste overblijfselen van dit bemiddelingskantoor gewoon door. Dat veroorzaakte witte woede bij voormalig PSL-eigenaar Jos Lindhout, die vandaag aangifte gaat doen bij Justitie en dat in de volgende mail aan ons Joske aankondigde. Komt ie:

"Geachte heer Baeten,

Zoals bekend werden/worden er door partijen grote inspanningen verricht om een faillissement van kantoor Capelle te voorkomen. Uw organisatie is door hen in het verleden hiervoor reeds aansprakelijk gesteld, daar met name de rol van het duo Eichner/Beumer in deze een uiterst dubieuze was.
Als aanspreekpunt voor PSL Capelle fungerend heeft Beumer bij herhaling beloofd de hen toekomende provisies van Hestia (minimaal 500.000,- voor gemaakte produktie) betaalbaar te stellen. Bij het faillissement van Hestia, en ondanks herhaalde toezeggingen, zijn deze provisies nooit betaald. Dit gold overigens tevens voor de pensioenpremies van het personeel.
In het zicht van het faillissement nam uw werknemer schielijk de “kuierlatten” en liet, ondanks zijn herhaalde toezeggingen e.e.a. te regelen, partijen achter met grote vorderingen.
Ook Van den Berg mocht deze namens Hestia niet betalen daar Beumer eiste dat ASAM in alle gevallen voorrang diende te krijgen bij betalingen. En zo geschiedde...
Gevolg hiervan is dat o.a. Capelle een claim ingediend heeft bij de u zo “welwillende” curator en derhalve, ondanks de gedane privé inspanningen, in zwaar weer is geraakt. De door hen gedane koopsom van de portefeuille als franchisenemer in 2003, is door uw organisatie via Hestia overigens wel geïncasseerd
Schokkend gisteren te vernemen dat een partij welke bereid was de schadeportefeuille van Capelle te kopen, gisteren afgehaakt is.
Nog schokkender is de reden: indien dit volmachtbedrijf zaken zou doen met ondergetekende of Capelle, da zou ASR de aan dit kantoor verstrekte volmacht intrekken.
Na jarenlang vergelijkbare (en aantoonbare) tactieken uitgehaald te hebben, deinst U er blijkbaar zelfs niet voor terug om, in deze door Uw organisatie zelf veroorzaakte precaire en specifieke situatie, uw (machts) invloeden te laten gelden. Te laf om openlijk de dialoog aan te gaan, wel bereid om keer op keer te chanteren, bedreigen, intimideren en desnoods om te kopen.
Uw machtsmisbruik gaat ver en levert meestal de gewenste respons op, daar partijen binnen de branche nu eenmaal ook door moeten gaan met hun werkzaamheden. Daarom blijven de ongekend criminele praktijken voor het grote publiek verborgen en heeft Uw “maatschappelijk door de staat gesubsidieerde beleid” kunnen plaatsvinden in het schemerduister.
Dat dit veel zakelijk alsmede privéleed bij nietsvermoedende en onschuldige slachtoffers teweeg brengt, interesseert onze witte boorden criminelen echter helemaal niets. Maar eens gaat het natuurlijk helemaal fout en gaat een dossier uw jarenlange zeer duistere aktiviteiten ondubbelzinnig onthullen. Het gehele Hestia dossier zal hiervoor als ultieme voorbeeld gelden.
Zoals bekend, zijn er veel inspanningen verricht om dit acute naderende onheil, als slachtoffer nummer zoveel, te voorkomen.
Inmiddels is vele malen getracht om tot een dialoog met U te komen n.a.v. de gehele Hestia problematiek. Geen enkele reaktie, anders dan een dreigbrief van uw advocatenkantoor, welk overigens in dit dossier ook bepaald geen onbesproken blad is....
Zoals meermalen gesteld, verzoek ik U om uw dreigementen dan maar eens waar te maken. Gaan we eindelijk eens publiek en zullen we zien wie de waarheid spreekt. Zou nog een leuk klusje zijn voor uw afscheidnemende PR directeur Van der Schoot. Of durft men binnen ASR niet de openlijke confrontatie aan te gaan, wetende dat ons bewijsmateriaal overweldigend is en hier voor ASR alleen maar grote imagoschade te behalen is?
Bedrieglijke bankbreuk, chantage, intimidatie, faillissementsfraude, machtsmisbruik, kontakten met onderwereld, persoonlijke bedreiging, omkoping etc. Allemaal ingrediënten waar onze keurige (door de Nederlandse staat overeind gehouden) verzekeraar zich aantoonbaar mee bezig hield en houdt. Maatschappelijk een totaal onaanvaardbare wijze van bedrijfsvoering waarbij de slachtoffers tevens als belastingbetalers dit “beleid” mede subsidiëren... !
U bent in het verleden bij herhaling, d.m.v. concreet bewijs alsmede verzoeken tot dialoog, uitgenodigd te reageren. Als eindverantwoordelijke (net als uw voorganger Van Ek overigens) heeft u nooit de moeite genomen uw verantwoordelijkheid te nemen.
Voor ons is het derhalve genoeg geweest en dienen wij derhalve op andere wijze de “dialoog” te zoeken. Dit zal geschieden d.m.v. aangifte bij Justitie alsmede de AFM m.b.t. de bovengenoemde feiten. Uiteraard zal tevens al het in ons bezit zijnde materiaal hieromtrent aan de betreffende instanties ter beschikking worden gesteld. Weet tevens heel belastingbetalend Nederland, wie en met name wat voor “aktiviteiten” men subsidieert...

Met vriendelijke groet, Mede namens een aantal andere ernstig gedupeerden, Jos Lindhout

Ps: ik zie uw aansprakelijkheidstelling overigens met alle plezier (eindelijk) tegemoet!


Dat wordt knallen met de ballen. En u zit ereloge. Stay tuned.

 • Datum: .

woensdag 20 juli-2011
Heeft Hestia/PSL-curator Dirruk Edens nou wel of niet rechter-commissaris Melissen op de hoogte gesteld van de "strikt vertrouwelijke overeenkomst", die op 15 april 2005 in Dirruk's gleuf werd gepropt door het roemruchte befkantoor van Napoleon Bartels? Goed, in de inleiding stond wel het volgende:

"Niet voor publicatie of inzage derden ten kantore curator, Van den Berg (directeur Hestia, red.) is ermee bekend dat u deze brief met als bijlage het door Van den Berg opgestelde zwartboek aan de rechter commissaris zal toezenden in het kader van de door ASAM (dochter verzekeringsmaatschappij ASR,red.) en Van den Berg voorgestane transactie en dat deze twee stukken dus deel zullen gaan uitmaken van het niet openbare griffiedossier",

maar heeft Dirruk gevolg gegeven aan Nappie's suggestie? En zo ja, wanneer dan wel? (1). Tot nu toe hield de curator over die kwestie de boven en onderkaak op elkaar gehouden. Met een devoot geloof in transparantie bij de overheid en haar aanhangsels benaderden wij dus op 29 juni mevrouw Melissen met de beleefde vraag of zij inderdaad stante pede het bewuste, strikt vertrouwelijke epistel van de heer Edens had ontvangen (2). Geen antwoord. Nou kan mevrouw Melissen op vakantie wezen, maar is er dan geen uitzendkracht of een tiepkip die ons daarover even een krabbeltje kan sturen? Als mevrouw Melissen niet op vakantie is? Druk, druk, druk misschien? We wachten af. Stay tuned.

1. Voor de rest van het document verwijzen wij met innige deelneming naar aflevering 28
2. Zie aflevering 29

 • Datum: .

dinsdag 23 augustus-2011
Is rechter-commissaris Melissen wat zompig tussen de kwabben of speelt zij met ons op uiterst ingenieuze wijze het spel kastje-muur in de Hestia-affaire? Zijn wij nog niet uit. U mag het zeggen. Aan de hand van haar antwoord op onze missive van 30 juni jl. waarmee zij ons gisteren verraste (1). Komt ie:

"Uit uw brief maak ik op dat er een discussie zou zijn tussen de curator, mr. Edens, en de oud-eigenaar van PSL. Uw rol in deze discussie is mij niet duidelijk.
Informatie over de afwikkeling van een faillissement is in de eerste plaats te vinden in de openbare verslagen die de curator uitbrengt. In het belang van de goede afwikkeling kunnen schuldeisers onder omstandigheden nog nadere informatie aan de curator vragen. Indien de oud-eigenaar van PSL tevens schuldeiser is en vragen met een dergelijke strekking heeft, kan hij zich tot de curator wenden, of desgewenst ook tot ondergetekende
".

Nou kan het aan ons liggen, maar het moet zelfs iemand met een Inholland-diploma duidelijk zijn dat wij tot de Nederlandse pers behoren. Op 18 mei 2009 nog erkend door een Haagse collega van mevrouw Melissen in het "lekkageproces" rond oud-AIVD-er Paul Herrie (2). Dus wat nou onze onduidelijke rol in dit geheel?
En daarna opperen, dat een schuldeiser altijd voor nadere informatie terecht kan bij de curator en zelfs bij Hare Justitiële Hoogheid zelve, is wat ons betreft een teken dat mevrouw Melissen niet de moeite heeft genomen om deze serie even tot zich te nemen. Of in ieder geval de ietwat eenzijdige correspondentie tussen Jos Lindhout en curator Dirruk Edens. Overigens was de "oud-eigenaar van PSL" heel gelukkig met bovenstaand epistel. Toch nog iemand blij. Stay tuned.

1. Zie voor onze missive aflevering 29.
2. Trek ons archief open en de cloaks en daggers vliegen je tegemoet.

 • Datum: .

donderdag 1 september-2011
Het is nog geen september en iedereen is drijfnat teruggekeerd of er weerklinken schoten in de omgeving van de riante verzekeringswinkel ASR in Utrecht. Figuurlijk deze keer.
Dit nieuwe gedruis houdt verband met de door ons zo met zorg gekweekte PSL-affaire. Ondanks een vat vol listigheden van allerlei beffen die bij deze zaak betrokken waren en zijn, ziet het er nu toch naar uit dat de hele boel in de juridische molen belandt. En dus in de volle openbaarheid. Met alle listen en lagen. Met alle betrokkenen, van hoog tot laag. Ook luitjes die inmiddels aan hun dure stutten hebben getrokken. Zoals ex-CEO Jacques van Ek, de voorganger van Jos Baeten bij het assurantievehikel. De man die het zwartboek van Hestia-directeur Marcel van den Berg destijds ongelezen zou hebben teruggestuurd (1). Naar verluidt omdat zijn afscheid voor de deur stond en hij de hele shit graag aan zijn opvolger overliet.
Sjakie ging leukere dingen doen. Zo werd hij bijvoorbeeld de Sitting Bull van de Raad van Commissarissen van FC Utrecht, de Amfors Groep en Bouwinvest, was dat al bij Soweco, werd toezichthouder bij de Hogeschool van Utrecht en drijft als consultant nog een eigen nering vanuit zijn woonplaats Soesterberg.
Zoals gebruikelijk met dit soort stamoudsten niet eenvoudig te bereiken. Hadden wij hem nodig dan? Nou, eigenlijk wel. Wij hebben ooit een open briefje in de gleuf van Jos Baeten gemikt (nooit een antwoord op ontvangen), maar wij realiseerden ons dat de bulk van de PSL-affaire onder de verantwoordelijkheid viel van vriend Van Ek. Sjakie moet wel van een geintje houden. Hij is groot geworden met de Lof der Zotheid op zijn nachtkastje. Dus besloten wij dezelfde, zij het licht aangepaste, mail die wij Jos gestuurd hadden ook bij Sjaak in het vooronder te duwen. Via het meisje Bijsterveld van ASR's persafdeling in Utrecht.
Pro memorie, daar komt ie nog een keer:

"Geachte heer Van Ek,
Is het juist dat de voormalige directeur van de afdeling Financieel Intermediair Beheer bij het onder ASR ressorterende ASAM en toezichthouder op de interne veiligheid aldaar ooit gebruikmaakte van een Hell's Angel om een afgeketste fusie tussen twee ondernemingen in het noorden van het land waarin ASAM participeerde toch te verwezenlijken door deze gemotoriseerde enforcer een bezoekje te laten brengen aan het privéadres van een van de onderhandelaars?
Is het juist dat de op 2 november 2005 vermoorde avontuurlijke ondernemer Kees Houtman en meer figuren uit deze branche met enige regelmaat hun opwachting maakten bij ASAM voor een onderhoud met voornoemde directeur?
Is het juist dat "beveiligers" bij ASAM in die periode gewapend rondliepen?
Is het juist dat deze directeur files bijhield van de "faux pas" die topfunctionarissen van ASAM cq. ASR bij tijd en wijle maakten en die in sommige gevallen lardeerde met expliciete foto's?
Is het juist dat de zich in een gepantserde auto verplaatsende heer Van de Meene, die in het voorjaar van 2003 een poging ondernam om het door ASAM gedirigeerde PSL over te nemen, voor die tijd al tot de kennissenkring van deze directeur behoorde?
Is het juist dat er geen antecedentenonderzoek naar de heer Van de Meene was gepleegd toen bedoelde directeur hem als redder van PSL introduceerde?
".

Dat van die kogelgaten in de auto van de dirrekteur hebben we maar weggelaten. Dat geintje dateerde volgens getuigen uit 2009 en toen was Sjaak al lang vertrokken. Overigens, het verhaal dat hij het zwartboek niet gelezen zou hebben komt ons net zo onwaarschijnlijk voor als een brief encounter of the first kind tussen onze jeune premier en een mevrouw uit de categorie glijbanen en wipkippen. Vooral gezien de oekazes die huisbef Derks, Star, Busmann richting Marcel van den Berg afschoot om hem te pressen zijn excuus aan Van Ek aan te bieden voor zijn zwartboek. Laten we volgende keer even een lichtje over schijnen. Stay tuned.

1. Zie voor een paar weelderige citaten uit dat zwartboek eerdere afleveringen

 • Datum: .

vrijdag 2 september-2011
Waar denk je aan als je dit leest:
"Is het juist dat deze directeur files bijhield van de "faux pas" die topfunctionarissen van ASAM cq. ASR bij tijd en wijle maakten en die in sommige gevallen lardeerde met expliciete foto's?" (1)
Ja, hè? Ja, wij ook. Freudiaans als we zijn. Maar voormalig directeur Financieel Intermediair Beheer Beumer kan uiteraard ook wat "faux pas"-files hebben aangelegd die niks met glijbanen en wipkippen te maken hadden. Zakelijke "faux pas".
Zo was er eens een mevrouwtje, dat in de laatste decennia van de vorige eeuw de vertrouwensfunctie van procuratiehouder vervulde bij de directie van Fortis/AMEV. Het moederbedrijf van Asam waar ook Beumer sinds 1984 actief was.
In het jaar 2000 had dat mevrouwtje er kennelijk tabak van en nam haar congé. Ze zette in Utrecht een eigen nering op als mediator oftewel bemiddelaar bij juridische haarkloverijen. In haar centrale verwarming maakt ze wel melding van haar carrière bij Fortis/Amev, maar noemt de naam niet. Mogelijk uit zakelijke overwegingen.
Hoe dit ook zij, in mei van datzelfde jaar en met kamerbrede waarschijnlijkheid vóór haar congé, klapte zij tijdens een heerlijk déjeuner met een gekookt eitje en haar echtgenoot uit de directieschool. Fortis/Amev ging in oktober ASR overnemen.
Haar mannetje kwam uit een kleurrijke familie. Mannetjes vader was advocaat en plaatsvervangend rechter geweest en had daaraan naast een leuk spaarvarken ook bloeiende contacten met het OM overgehouden. Mannetje zelf was een gerenommeerde bef en zijn broer had een reputatie als avontuurlijk ondernemer. Dat avontuurlijke zat trouwens ook in de genen van onze bef. Ergo, toen diens vrouwtje tijdens het tikken van haar eitje het overnameplan van ASR over tafel zeilde, zag hij meteen ongekende mogelijkheden opdoemen. Kennis maakt in die kringen namelijk niet alleen macht maar ook money.
Voelt u hem aankomen? Stay tuned.

1. Zie onze mails aan ex-CEO Sjaak van Ek (gisteren) en aan de huidige CEO Jos Baeten (13 april jl.)

 • Datum: .

zondag 4 september-2011
Stel je kruist de juridische degens met een taaie tegenpartij. Dan wil de hulp van een mediator nog wel eens helpen om de strijd te beslechten. Moet wel iemand zijn die je blind kan vertrouwen en wat zichzelf betreft een beetje transparant is. Dachten we zo.
Dus goegelden wij ons een ongeluk naar de voorgeschiedenis van de in onze vorige bijdrage geïntroduceerde ex-procuratiehouder van Fortis/AMEV. Hoe oud mag dat mevrouwtje wezen? Welke vooropleiding heeft ze genoten? Waar heeft ze gestudeerd? Wanneer is ze afgestudeerd? Heeft ze haar kennis in de loop van de tijd nog wat bijgespijkerd? Zulke doodgewone dingen dus.
Merkwaardigerwijs leverde dat buitengewoon weinig op. Alleen dat zij in 2007 een Masterclass mediation cursusje heeft gevolgd. En dat ze in 1975 als advocaat is beëdigd. Net als haar echtgenoot, die met haar trouwens op herhalingsoefening ging.
Verder eigenlijk niks. Dat was voor ons aanleiding om eens uitgebreid te gaan hengelen. Daarbij haalden wij al snel de anekdote op dat zij op de middelbare school iets spannends had gehad met haar leraar Duits, ene Van M., en dat niet iedereen die liaison had geapprecieerd. Of zij desondanks succesvol door haar eindexamen was gekomen, bleef helaas onduidelijk. En dat gold eveneens voor het antwoord op vragen als hoe zij haar huidige echtgenoot wist te strikken, waar ze vervolgens als advocaat de praktijk indook en hoe ze bij Fortis/AMEV terecht is gekomen.
Wij blijven verder hengelen. Niet alleen naar haar verleden, maar ook naar dat van haar echtgenoot. Zoals gezegd, een bekende Utrechtse bef met avontuurlijke neigingen. Stay tuned.

 • Datum: .

dinsdag 6 september-2011
Zie je, daar heb je het al. Meldt zich een klasgenoot van ons mediatorretje en wat zegt die? Dat zij samen met haar in een derde klas van de middelbare school heeft gezeten. In 1972!! En dat "Pien", zoals zij haar noemde, als ze zich goed herinnert dat jaar niet overging. Daarna zou "Pientje" de gezondheidszorg zijn ingedoken. Het probleem hoe zij dan op 5 november 1975 beëdigd kon worden als advocaat wordt daarmee niet kleiner. Laat staan voor welk kantoor zij daarna in het veld was. Want dat vermeldt ònze Pientje niet. Noch op haar eigen site, noch op de site van de Amsterdamse mediatoren.
Zoals eerder vermeld moet pientere "Pien" beginjaren tachtig haar entree hebben gemaakt bij Fortis/AMEV en schopte het daar niet alleen tot procuratiehouder maar naar eigen zeggen zelfs tot manager financiële dienstverlening. En dan kan het haast niet anders of zij kende fileverzamelaar Rob Beumer, die binnen het concern in dezelfde sector actief was (1).
Na haar afscheid bij de bankverzekeraar in het najaar van 2000, dat naar verluidt niet zonder bimbambeieren verliep, werd zij volgens het antecedentenregister van juristen in 2001 opnieuw beëdigd en deed voortaan vanaf het huisadres samsam met haar echtgenoot. Die had zijn kantoor namelijk laten weten, dat hij wat vaker zijn benen onder zijn eigen bureau wenste te strekken. Was niet verwonderlijk, want in mei 2000 (!) had hij op zijn privéadres een beleggingsvehikel tegen de muur geparkeerd en de zorg voor zijn vader's vette familiespaarvarken op zich genomen. En dat vergde naast zijn befarbeid zoveel tijd, dat hij zich niet dag en dagelijks naar het kantoor kon spoeden.
Maar het wordt nu zo langzamerhand tijd om eens serieuze aandacht te besteden aan zijn avontuurlijke optreden als beursbengel. Fasten your seatbelts. Stay tuned.

1. Zie voor de curieuze toeren van Robbedoes bij Asam/ASR eerdere afleveringen uit deze serie.

 • Datum: .

vrijdag 9 september-2011
Goed, onze "Pien" had in het voorjaar van 2000 haar ASR-info uit de directiekamer van Fortis/AMEV overgedragen aan haar echtgenoot. Wat maakte die daarvan? Een heerlijk boterhammetje met voorkennis. Zoals gezegd trok hij datzelfde voorjaar nog een investeringsbeeveetje uit de grond en kreeg van zijn pappa de volledige zeggenschap over het al lekker vette familiespaarvarken. Alles in één pot zogezeid. Want met een beetje slim manouvreren zou de zilvervloot kunnen worden binnengeloodst. Zonder zelf averij op te lopen.
Omdat we van beleggen weinig belegen hebben gegeten volgen we nu even het latere verslag van een expert:

"Q besloot in mei 2000 alleen optiecontracten uit de series ASR aan te schaffen, omdat de koers Fortis/AMEV onveranderd zou blijven vanwege de grote investering (bod plus reorganisatiekosten) en de koers ASR tot en met half oktober weinig zou variëren van de vastgestelde bodem van 53 euro naar de oude bovengrens van 64 euro (1).
Fortis/AMEV was bereid 4 miljard euro neer te leggen. Een nogal dure definitieve stap. De overname zal in het eerste jaar een neutraal effect hebben op Fortis/AMEV winst per aandeel en zal zelf moeten besparen. Als de koers ASR begin mei 2000 54,25 euro is, kan Q kiezen uit een beperkt aantal optieseries ASR, want langlopende optiecontracten waren niet te krijgen. Q wilde niet opvallen (hij heeft alle kennis in huis betreffende controle voorkennis in Nederland dankzij een nevenfunctie die hij onbezoldigd bekleedt). Het zou dus niet van wijsheid getuigen als hij in mei 2000 plotseling aandelen ASR zou gaan kopen en als enige lange optiecontracten zou uitschrijven. Dan zou hij namelijk in oktober 2000 bij uitoefening daarvan opvallen via het orderboek.

Call mei/april 2000
Koers premie omzet
mei 55.00 0.75 998 contracten
mei 60.00 0.20 1577
juli 55.00 1.80 433
juli 60.00 0.65 500
okt 55.00 3.40 -
okt 60.00 1.60 4

Put mei/april 2000

mei 60.00 7.40 1572
juli 55.00 3.70 286
juli 60.00 7.60 465
okt 60.00 8.00 42

Q moet zich helemaal richten op de call series oktober en net in september puts uitschrijven of een tijdstip daarvoor. Want jammer voor hem, er is in mei bijna geen omzet in oktobercontracten ASR. Dus behalve puts in september of eerder uitschrijven (beslist geen aandelen kopen) zal hij vanaf mei beetje bij beetje calls bij moeten kopen en het nieuws naar zeer betrouwbare ingewijden moeten laten vlieden om de omzet op gang te krijgen. Tevens zal men hem dan ook moeilijker kunnen opsporen. Maar een lek blijft een lek, hoe men dat ook veroorzaakt. Afdekken met puts heeft weinig zin, omdat de koers ASR amper zou zakken als de overname zou afketsen. Het is geen volatiel fonds
".

Hè, hè. Even pauze. Misschien wat zware kost voor de leek. Maar om een beetje duidelijk te krijgen hoe de coup op de rails werd gezet en naar de gladiolen werd gesleept moeten we hier echt doorheen. Verderop wordt het weer sappiger. Dus stay tuned.

1. U hoeft niet naar een Utrechtse bef te zoeken van wie de naam begint met een Q. Maar dat zult u wel begrepen hebben.

 • Datum: .

zaterdag 10 september-2011
Hop, we duiken opnieuw in het helaas wat droge verslag van de expert in de voorkenniszaak rond de overname van ASR door Fortis/AMEV. Oftewel de successtory van de Utrechtse bef Q en zijn vrouwtje "Pien". Komt ie:

"...Voor Q liggen nu drie constructies open:
A. de aandelen kopen, puts oktober uitschrijven (geen langlopende vanwege het gevaar ontdekt te worden). Er is namelijk een serie oktober 60 met lichte omzet, maar een hoog te ontvangen premie waarmee Q (plus met zijn eigen liquide middelen) calls oktober kan kopen.
B. geen aandelen kopen, maar wel puts oktober uitschrijven en met ontvangen premie en eigen cash calls oktober kopen.
C. geleidelijk calls oktober kopen tot het tijdstip van bod/overname.

A. is het veiligst, maar levert minder winst op vanwege de aanschaf van de aandelen.
B. Levert de meeste winst op, maar ook het grootste risico.
C. Winst tussen A en B, investering tussen A en B.

Q heeft aan een informant medegedeeld tot oktober 2000 in het bezit te zijn geweest van 500 contracten. Gemiddeld zou hij daaraan 300 euro per contract hebben besteed en in totaal plusminus 3,5 miljoen euro hebben verdiend.
Na het nieuws over de overname schommelde koers van ASR rondom de 110 in oktober, de call oktober 60 haalde plusminus 45 euro en de call 55 euro plusminus 56 euro. Calls januari 2001 kopen tijdens de zomer van 2000 was te gevaarlijk, omdat die nog zouden lopen na het bekend worden van de overname. Aanwijzing hiervoor: in oktober 2000 waren alleen call series verkrijgbaar, geen puts. Niemand schreef puts januari 2001 uit in de zomer van 2000, wat Q normaliter zeker zou hebben gedaan. Q kon wel putcontracten oktober 2000 uitschrijven.
Uit deze gegevens valt te destilleren dat Q een gemiddelde winst zou hebben gemaakt van tussen de 2.7 en 2.8 miljoen euro als hij van optie C gebruik had gemaakt. Maar Q had naar eigen zeggen een winst van 3.5 miljoen gemaakt, dus optie B ligt meer voor de hand. Wat wel tot resultaat zou hebben dat Q makkelijker is op te sporen. Tenzij Q in het geval van optie C meer kreeg voor zijn contracten.
Ten overvloede moet worden opgemerkt dat optie A onwaarschijnlijk is, omdat de winst op 500 contracten zeker minder zou zijn dan 3.5 miljoen. Het orderboek zal te allen tijde uitsluitsel geven
".

Zo. Hoor je het eens van een ander. Hoe het ook allemaal zij, vriend Q boekte een winstje van 3.5 meloen euro dankzij een half jaartje voorkennis via "Pien". Zoals eerder vermeld waren ook intimi bij het spelletje betrokken en een lek blijft een lek. En lekte het? Jawel. Het rapport waaruit wij citeren bereikte de burelen van de AFM, i.c. de topjurist en oud BVD-hoofdman Arthur Docters van Leeuwen. Wat er toen mee gebeurde? Wat denkt u? Juist. Naar verluidt op dringend verzoek van Fortis/AMEV en minister van Justitie Benk Korthals. Want zo'n affaire veroorzaakt een smak deining en zou zelfs tot gevolg kunnen hebben, dat de overname moet worden teruggedraaid. Willen we dat? Dat willen we niet. Gezellig hè? Stay tuned.

 • Datum: .

woensdag 14 september-2011
Goed, de familie Q had dus in 2000 stiekempjes 3,5 meloen euro naar binnen getrokken dankzij de voorkennis die "Pientje" Q geboren M. had van de overname van ASR door Fortis/AMEV. Dat verder niemand zich daarover later nog druk maakte door het susgedrag van Fortis en ex-minister Benk Korthals van Justitie, het zij zo. Maar dat vriend Q en zijn vrouwtje daarna rustig verder konden gaan met hun carrière is wat minder te verknoerten.
Zo is onze raadsheer volgens officiële gegevens nog steeds plaatsvervangend kadi in een grote stad aan de rand van de Veluwe, lid van een beroepscommissie binnen het familierecht, lid van een geschillencommissie op financieel terrein (!!), bestuursvoorzitter van een stel stenenstichtingen en stadsherstelvehikels en secretaris van een paar recreatieclubjes.
Of ie nog iets doet als raadsadviseur bij het ministerie van Justitie op het gebied van wetgeving, rechtspleging en -bijstand, directe wetgeving, sector strafrecht en sanctierecht is niet helemaal duidelijk. Maar hij was het wel in de jaren rond en na zijn financiële meesterstuk bij ASR en zat dus als het ware lekker op de warme schoot van Benk, toen hier en daar wat schuchter protest werd aangetekend tegen het gevalletje voorkennis. En dat kwam uiteraard goed van pas.
Omdat onze sage over deze invloedrijke familie verder geen relatie meer heeft met ASR, openen wij binnenkort in dit theater de serie "Tussen beffen en piraten". En geloof ons, ook dat wordt nog smullen geblazen. Stay tuned.

 • Datum: .

vrijdag 16 september-2011
Na het loskoppelen van onze eigen Q-koorts kunnen we ons weer wijden aan het ASR-schandaal dat de basis voor deze serie vormde: de schipbreuk van PSL en Hestia (1). Volgens ingewijden is ex-CEO Sjaak van Ek een hele Piet in de Utrechtse beau monde. Nou, wij hebben een heel andere indruk gekregen. Zo heeft hij bijvoorbeeld geen antwoord gegeven op onze mail van 1 september 2011 en een beetje Piet gaat zoiets niet uit de weg. Nog erger, toen hij bij ASR nog een half jaartje te gaan had kreeg hij van Marcel van den Berg, de directeur van ASR's dochteronderneming Hestia, een zwartboek in de gleuf geschoven met de niet zo kinderachtige titel "Dwang, dwaling en bedrog. Mafiapraktijken in de Lage Verzekeringslanden" (2). Een gloeiend heet epistel vol wetenswaardigheden over het kwalijke whealen en dealen van met name Rob Beumer en Jan Eichner, twee van Sjaak's onderknuppels. Dat zou volgens overlevering de Pieter inter pares ongelezen hebben teruggestuurd.
Van den Berg kwam niet zomaar op een druilerige dag op het idee om zijn hoogste baas eens een exposeetje te geven over wat er zoal mis ging binnen zijn bedrijf. Hij was ten einde raad. Hestia maakte water en dreigde op de rotsen te lopen. Maar Sjaak zou zich niet geroepen hebben gevoeld om te reageren op de SOS van Van den Berg. Zeggen ze. Maar mocht dat zo zijn, dan is het vervolg op Marcel's oekaze op zijn minst merkwaardig.
Via Machteldje Derks van befkantoor Derks, Star, Busmann liet ASR weten dat het bereid was Van den Berg een helpende hand toe te steken, maar dan moest Marcel wel een mea culpabriefje schrijven aan... Sjaak van Ek. Stel dat die brief bij Sjaak zou zijn gearriveerd, dan had ie dus niet eens geweten waar ie over ging. Maar misschien is dat spijkers zoeken op Laag Golgotha.
In ieder geval had Machteldje blijkbaar weinig vertrouwen in het scheppend vermogen van Marcel, want ze leverde de gewenste tekst er meteen maar bij. Die luidde alsvolgt. Komt ie:

"Geachte heer Van Ek,
Ik heb mij inmiddels meerdere malen tot u gewend. Mijn insteek daarbij is echter steeds emotioneel van aard geweest en daarvan neem ik bij deze afstand. Ik heb mij over de heren Beumer, Eichner en uw concern uitgelaten op een wijze die geen recht doet aan de werkelijke situatie. Ik bied u en de beide heren daarvoor mijn oprechte excuses aan en zal uw concern en de medewerkers binnen uw organisatie in het vervolg met respect en conform de zakelijke realiteit bejegenen
".

Het duurde heel lang voor Van den Berg bereid was door het stof te gaan. Er was zelfs een extra brandbriefje van Machteldje voor nodig om hem tot de slotsom te laten komen: "Hilversum vaut une messe".
Uiteindelijk zou het geen reet uitmaken en gingen Hestia en PSL toch naar de haaien op één rubberboot na. De bemanning wist zich in veiligheid te stellen en trekt binnenkort juridisch ten strijde tegen ASR. Zou leuk zijn als een rechter commissaris eens aan Sjaak zou willen vragen of hij het zwartboek echt niet gelezen heeft. En of het terugsturen van heikele stukken een vast onderdeel is van zijn bedrijfsvoering. Of dat nou bij ASR is of bij FC Utrecht. Stay tuned.

1. Zie voor dat loskoppelen de vorige aflevering.
2. Zie aflevering 18 van deze serie.

 • Datum: .

dinsdag 4 oktober-2011
Jan Kees de Jager jaagt tegenswoordig iedereen op de kast. Zelfs als ie nog niks heeft gezegd. Neem bijvoorbeeld Jos Baeten, de Dikke Deur van verzekeringsmaatschappij ASR. Die boert in de Telegrof de verwachting uit, dat Jan Kees binnenkort de druk op verzekeraars zal opvoeren om klanten bij wie ze een woekerpolis in hun gleuf hebben geduwd financieel tegemoet te komen. En die compensatie direct in de polis te storten in plaats van aan het eind van de looptijd.
Vindt ons Jos niet echt errug, want er moet iets gedaan worden om het geblutste vertrouwen bij het vulgus weer te herstellen. En de winsten weer wat op te krikken.
Ons Jos: "Verzekeraars hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid".
Wij zijn uiteraard hartstikke blij dat vriend Baeten het licht heeft gezien. Zijn ASR is er namelijk ook verantwoordelijk, dat een gezonde dochter willens en wetens naar de kloten is geholpen. Onder meer om allerlei andere vuiligheid af te dekken. Vuiligheid waar Jan Kees geen weet van heeft, tenzij hij tussen de bedrijven door af en toe het vervolg van deze serie tot zich neemt.
Wij hebben zowel Baeten als zijn voorganger Van Ek in het recente verleden al eens benaderd met vragen over die vuilnisbelt. Geen antwoord. En dit maatschappelijke wangedrag vertoonden beide heren in wezen ook ten aanzien van de smeekbedes van dochter PSL om tot een vergelijk te komen. Geen kik. Nog heel even en de juridische molen gaat draaien, begeleid door een lieflijk murmelende mainstream. Nou zijn wij benieuwd of meneer Baeten ook in dit geval ineens over zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid struikelt. Wij wachten gespannen af. Stay tuned.

 • Datum: .

maandag 10 oktober-2011
PSL Capelle, het laatste residu van de eens zo bloeiende Eindhovense verzekeringsperelaar, is in voorafgaande afleveringen al een paar keer voorbijgekomen. Ook dat bedrijf balanceert momenteel op een grote teen. Na een jarenlange strijd met ASR. De verzekeringslorelei, die tegenwoordig met een deuntje van Krezip luitjes als Bas en Judith, Noor en Willem, Hugo en Els en wie weet ook nog Henk en Ingrid op de Utrechtse rotsen lokt met flinke sigaren uit eigen doos.
PSL Capelle dateerde uit 1992 en was een volle dochter van de Eindhovense moeder. Onder druk van de omstandigheden tekenden de boys van de afdeling Capelle en PSL-hoofdman Jos Lindhout eind 2002 een intentieverklaring om de betrokken dochter te verzelfstandigen. Capelle zou daarbij 560.000 euro inleveren voor 3/4 van de aandelen. De rest bleef bij Lindhout, die in die periode ondanks een uiterst succesvolle saneringsactie steeds meer beren op zijn weg tegenkwam (1).
Naast "Amsterdam Thuiszorg"-beer en de ATP-beer (2) hadden namelijk nog twee soortgenoten hun natte neus tegen het raam gedrukt: voormalig Hakkelaaradviseur Henk van de Meene en diens dansgappie Hendrik van den Hombergh. Beiden uit hun hok gelaten door Rob Beumer, een stalmeester uit het onder de ASR-pretproducent ressorterende ASAM-circus. Henkiebear en Hendrikbear waren van plan hun zogenaamde hypoteak-plan bij de niets vermoedende Lindhout naar binnen te schuiven. Een beetje vitale Terra, een beetje PSL en simsalabim een nieuw product. Zoals u weet ging het plan om niet nader omschreven reden van het ene op het andere moment het ronde archief in. Beumer achterlatend met een rood postje van 1,3 meloen euro, die hij in the blind in het hypoteak-plan had gestoken. Waren de hogere goden in de ASR-hemel volledig geïnformeerd over het echec van hun stalmeester. Donar mag het weten, maar Robbedoes trok daarna wel meteen het ASAM-zwaard om Lindhout van zijn PSL-erf te jagen.
Begin april 2003 viel in Capelle een missive in de gleuf. De Hestia Group had de tent van PSL overgenomen en aasde op de 580.000 euro die PSL Capelle aan Lindhout zou betalen in verband met de overname. Stante pede stuurde Capelle tegenbericht dat ze een overeenkomst met Lindhout had gesloten en niet met Hestia. Oeps. Probleempje. Dan maar om de tafel met zijn allen voor overleg. Daar rolde een franchise-overeenkomst uit. Capelle zou zelf zorgen voor de helft van de financiering, de andere helft zou ze lenen van Hestia. Ieder 2,5 ton en hop aan de slag. Een harde slag. De eerste drie maanden was het transpiratief sappelen om een financiële buffer te creeëren.
De zomer ging voorbij en in september van dat jaar kwamen de eerste gesprekken op gang om de afgesproken leenovereenkomst in de takels te hangen. Hestia verzocht Capelle om een conceptovereenkomst te sculpturen. Dat werden vier eenvoudige A-4tjes en bij PSL-Capelle ging men ervan uit dat miss Piggy snel gewassen zou zijn. Niet dus. Er arriveerde een Kerstsurprise van 36 kantjes op AMEV-papier. En dat was niet de eerste keer dat vanuit Hestia werd geprobeerd om onder de geheime regie van ASAM-stalmeester Beumer het hoogpolig onder PSL Capelle vandaan te trekken.
Maar dat is voor de volgende episode. Stay tuned.

1. In september 2002 leek de zon voor Lindhout nog te gaan schijnen toen hij op het punt stond een overbruggingskrediet los te weken bij WUH en ASAM voor ieder 750.000 euro. ASAM-stalmeester Beumer die toen al kunstjes instudeerde met het berenduo Van de Meene/Van den Hombergh liet het op het laatst afweten. De deal ging niet door.
2. Voor de Amsterdam Thuiszorg- en ATP-problematiek zie eerdere afleveringen.

 • Datum: .

donderdag 13 oktober-2011
Na het in werking treden van de franchise-overeenkomst tussen PSL Capelle en Hestia klaarde de lucht in de driehoek Hilversum, Capelle, Eindhoven voor geen meter op. De betalingen voor de activiteiten van Capelle liepen via Hestia Eindhoven, waar Beumer's Pinokkio Jan Eichner de scepter mocht zwaaien. Geen wonder dus , dat elke betaling een zware bevalling bleek te zijn. Ondanks het feit, dat door de voorafgaande saneringsinspanningen van Lindhout de positie van Hestia zowel wat betreft de solvabiliteit als de liquiditeit met 830.000 euro was verbeterd. Gevoegd bij de 6 ton die uit de ATF-affaire (1) naar boven werd gehengeld en je zou als eenvoudige klompendrager denken dat Hestia boven Jan moest zijn. Maar het bleef daar hommeles. Mogelijk omdat die geurige euro's door ASR's Darth Vader Beumer zijn gebruikt om het Van de Meenegat van 1,3 meloen te dichten. Wie weet komt dat ook nog aan de orde bij het ophanden zijnde juridische onderzoek.
Hoe dit zij, de afdeling Capelle werd niet euforisch van de samenwerking. Maar wie wordt dat wel als je voor Jodocus werkt en daarnaast nog te maken krijgt met allerlei onverwachte kostenpostjes uit de Hestia trucendoos van magiër Beumer? En bovendien bleef de leenovereenkomst tussen wal en schip hangen. Dat schip arriveerde met de kerst en zoals vermeld in de vorige aflevering, daar konden ze bij Capelle ook geen gevoel van welbehagen voor ontwikkelen. Hun advocaat raadde ze zelfs aan om het contract van 36 kantjes niet te tekenen omdat ze daarmee hun onafhankelijkheid overboord gooiden. Kwam nog bij dat als kredietverlener steeds AMEV werd opgevoerd en daarmee wilde Capelle niet in zee gaan (2). De afspraken waren gemaakt met Hestia. Punt uit. Vonden ze bij Hestia weer niet gezellig, dus dat dreigde de nog aarzelend druppelende geldkraan helemaal dicht te draaien. Capelle wenste Hestia een dikke toe. En dankzij de clausule in het franchisecontract die voorzag in een proeftijd van drie jaar ging er in april 2004 een kruis door de overeenkomst. Maar voordat je de kar daarna goed op de weg hebt ben je drie maanden verder en sta je verder in het rood dan je lief is. Ja goed, je had nog een aardig aantal tonnetjes te vorderen bij Hestia, maar in een leeg kippenhok is het zinloos om te rapen.
Dan wordt het mei 2004. Je denkt een nieuwe lente, een nieuw geluid, maar dat lag bij PSL-Capelle even anders. Er was zelfs sprake van een oud geluid. Robbedoes Beumer meldde zich namelijk terug aan het front. Hij wilde wel bemiddelen tussen Hestia en PSL. Er wordt een gesprek gearrangeerd ten kantore van Beumer en in de aanwezigheid van huisadvocaat Jan Adriaanse. Alleen, dat gesprek bleek over de leenovereenkomst te gaan. Die zou door Hestia een jaar daarvoor aan AMEV/ASAM zijn gecedeerd. Capelle vroeg om inzage van het bewuste document.
Adriaanse: Sorry, Rob dat hebben we niet.
Robbedoes: Dan draaien we de kraan dicht.
Adriaanse: Sorry Rob, dat gaat niet. We hebben geen overeenkomst met PSL.
Robbedoes: Dan gaat het dossier de kast in.
Capelle dacht na dit nummertje cabaret in ieder geval van deze narigheid definitief af te zijn. Niet dus. Stay tuned.

1. Zie over ATF onze eerdere publicaties over deze affaire.

2. Begin 2004 kreeg Capelle nog een brief van AMEV met een bemiddelingsaanbod.
Moesten ze wel eerst nog even een openstaand postje overmaken op een AMEV-rekening. Dat deden ze en ze wachtten af. Een paar weken later kregen ze een telefoontje van AMEV. Waar dat bedragje voor was. Nee, AMEV wist van niks. Het bedragje werd teruggestort.

 • Datum: .

dinsdag 25 oktober-2011
Dachten de eigenaren van PSL Capelle in mei 2004 in ieder geval voorlopig even af te zijn van het gedreutel met ASAM, nadat Darth Vader Beumer hun dossier had afgelegd. Niet dus. Er bleven het hele jaar missives uit Utrecht arriveren waarin werd aangedrongen op terugbetaling van de 250.00 euro die de inmiddels gekapseisde ASAM-dochter Hestia had voorgeschoten bij het totstandkomen van de franchiseovereenkomst. Over de aanzienlijke bedragen die PSL nog van Hestia had te vorderen geen woord. In maart 2005 gooide ASAM de boel in een hogere versnelling en stuurde een deurwaarder naar Capelle. Gewapend met een acte van cessie, waaruit moest blijken dat Hestia in februari 2004, kort voor haar droevig faillissement, de overeenkomst met PSL Capelle had gecedeerd naar ASAM. Een staaltje antedatering uit het schoolboekje en de middelvingers van Capelle-boys kozen dan ook rapido het luchtruim.
Na de op zijn minst merkwaardige overname van de Hestiaboedel door Philip van den Hurk trok opnieuw de nodige kruitdamp van Eindhoven naar Capelle. Flip wilde stante pede die kwart meloen op zijn rekening, maar Capelle verwees hem droogjes naar de curator. Die moest maar zien wie nog wat kreeg. Maar ook bij ASAM was blijkbaar de wekker weer afgegaan. Een briefje van huisadvokaat Jan Adriaanse. Volgens hem stond PSL wel degelijk voor 3 ton bij ASAM in het krijt (250.000 plus wat rente). Toen de middelvingers van de Capelle-boys een herstart richting ruimte maakten stelde Adriaanse plotseling voor om er 2 ton van te maken. Als een soort tegemoetkoning. Raar, maar waar. De kwestie bleef een jaar hangen. Ook al, omdat PSL Capelle nog te weinig vlees op de botten had om zelf initiatieven in de befsfeer te ontplooien ter verovering van de hun rechtmatig toekomende gelden van de tegenpartij.
Begin 2006. Een telefoontje van een verse ASAM-coryfee, Frans de Roos. Die bleek het dossier weer te hebben opgegraven en wilde daar nou eindelijk wel eens een klap op geven. Wat dachten de boys ervan om de zaak af te ronden op 1 tonnetje? Nog raarder, maar waar. Hoe schoon het aanbod in wezen ook was, het ging het ronde archief in. Kennelijk schoot dat bij ene Willem Knoop, toenmalige topdog van Intermediare Zaken bij ASAM, in het keelsgat dat naar zijn longen leidde. Hij stuurde een withete brief. De zaak was herleid tot nul. PSL was alleen nog maar een administratief agentschap en mocht geen nieuwe contracten meer sluiten.
Na lang touwtrekken dus 3 ton verdiend, maar aan de min-kant nog wel een vordering van zo'n zeven à acht ton. En met een zware crisis voor de etalage geen prettige situatie. Dankzij de assistentie van Jos Lindhout en investeringen uit eigen zak en uit die van familieleden leeft de verzekeringstak van de DTC groep nog wel, maar het infuus staat al naast het bed. Hoe was het ook weer? Wij zijn ASR-verzekeringen en en daar mag u wat meer van verwachten. Desnoods via de rechter.

 • Datum: .

dinsdag 1 november-2011
Tussen premies en piraten (45)

Het was een zware bevalling. Maar afgelopen week kregen een paar Klein Duimpjes in hun strijd tegen verzekeringsreus ASR over de uiterst suspecte ondergang van Hestia/PSL eindelijk hun zin. Ze mochten bij rechtercommissaresse Melissen en curator Dirruk Edens ondermeer hun bezwaren uitrollen tegen de deal die Dirruk direct na het faillissement met ASR sloot. Een deal waarbij de curator niet alleen maar wat financiële cadeautjes uitdeelde uit de faillissementspot. Maf genoeg was ook het uit de roulatie nemen van het zwartboek van Hestia-directeur Marcel van den Berg over de gang van zaken voorafgaand aan de geforceerde demise van Hestia part of the deal. Was mevrouw Melissen daarvan vanaf dag één op de hoogte, te ja of te nee? (1)
Kunnen we flink over deze seance uit gaan pakken. Doen we niet. Om iets prils niet meteen uit zijn voegen te trekken. Maar vreemd is wel, dat de wel degelijk tot de Duimpjes behorende Marcel van den Berg niet was uitgenodigd (2). En die was daar knap pissig over. Hij schreef onder hoge druk woensdag jl. de volgende mail aan Dirruk, het baasje van Edens Legal. Komt ie:

"Geachte heer Edens,
Vandaag heeft het gesprek met de RC plaatsgevonden. Ik blijf het vreemd vinden dat ik als voormalig bestuurder niet gehoord word. Maar goed, de waarheid zal uiteindelijk toch wel boven water komen. Graag ontvang ik, als het kan deze week, een verslag van u van wat er vandaag besproken is. Op voorhand mijn dank daarvoor".

Marcel's druk steeg met de dag en hij schoot afgelopen zondag nog een mail op Dirruk af. Gaat ie:

"Geachte heer Edens,
Vorige week deed ik u bovenstaand verzoek. Hierop heb ik geen reactie mogen ontvangen. In het digitale tijdperk en de 24/7 economie lijkt mij 5 dagen om even een reactie te geven een redelijke termijn. Om er zeker van te zijn dat ik een behoorlijk verslag krijg cc ik de rechtbank van Amsterdam.
Inmiddels hebben wij binnen onze gelederen onze verbazing uitgesproken over het feit, dat u bijna 500K hebt gedeclareerd, terwijl er al jaren niets aan het dossier is gedaan. Vastgestelde bedragen begrijp ik. Dat impliceert echter geenszins dat u ongebreideld kunt declareren zonder dat daar werkzaamheden tegenover staan. Ook hieromtrent zou ik als bestuurder graag een behoorlijk overzicht krijgen met verrichte werkzaamheden, gewerkte uren, uurtarieven en dergelijke. Graag ontvang ik een en ander thans zo spoedig mogelijk"


Je zal zo'n mailtje krijgen. Word je niet vrolijk van. Stay tuned.

1. Over het steekspel rond deze pakjesavond zie vooral de knallende afleveringen 28/ 29 en 31/32 van deze serie die u kunt verorberen als u gebruikmaakt van ons zoekapparaat.

 • Datum: .

dinsdag 6 december-2011
Stijn heeft de laatste tijd wat pijn in zijn rug en betreurt nog steeds het heengaan van Rijk de Gooyer (goeiedag). Maar af en toe een wijntje erbij en het gaat wel weer.
Wie Stijn is? Stijn Rez. Tot voor kort baasje bij de afdeling Schade Verkoop bij SNS Reaal, maar een paar weken geleden opgestoten in de vaart der witte boordenvolken door zijn benoeming tot opperhoofd van de afdeling Intermediaire Distributie. We voeren vriend Stijn op in dit dossier, omdat hij in zijn vorige functie in maart 2005 te maken kreeg met het faillissement van de Hestia Group. En dan met name met het geheime handjeklap tussen AMEV in de persoon van Robbedoes Beumer en curator Dirruk Edens. Al dan niet met volledig medeweten van rechter-commissaresse Melissen (1).
Nadat het Hestiakarretje in de berm was geraakt bleek ondermeer dat het assuradeurenbedrijf een achterstand had opgelopen in de afdracht aan premies aan verzekeraars/volmachtgevers. Bij AMEV stond het in het stoepkrijt voor een bedragje van rond de 120.000 euro, bij SNS voor 125.000 en bij London eveneens voor 125.000. Na de ondergang werden de portefullies AMEV en London verkwanseld aan Het Vermogenshuys en die van de SNS aan Van den Hurk.
Maar daar gingen de nodige chicanes aan vooraf. De betrokken volmachtgevers vonden namelijk dat AMEV hen te lang aan het waslijntje had laten hangen en in wezen verantwoordelijk was voor Hestia's downfall. En wensten vooralsnog de dossiers niet over te dragen aan de potentiële kopers. Impasse. Wat er toen achter de kamerschermen gebeurde? Vroegen we vandaag aan Stijn in de volgende mail. Komt ie:

"Geachte heer Rez,
Ten behoeve van de artikelenserie "Tussen premies en piraten" zouden wij graag het volgende van u willen weten:

 

 • Is het juist, dat u namens SNS na het faillissement van de Hestia Group in maart 2005 onder strikte geheimhouding 125.000 euro heeft ontvangen van AMEV i.c. de heer Rob Beumer, zijnde het door Hestia nog verschuldigde bedrag?
 • Is het juist, dat u ondanks die geheimhoudingsclausule deze info heeft doorgesleuteld naar de u bekende Marcel van den Berg, op dat moment oud-directeur van de Hestia Group, die daarna Beumer om opheldering vroeg?
 • Is het juist, dat Rob Beumer vervolgens SNS aansprakelijk stelde voor het schenden van de geheimhouding en dat conflict verder niet op de spits dreef door een onderhandse deal betreffende het adviesbureau Behaenk in Delft?U bijvoorbaat hartelijk dankend voor uw medewerking,

Krgrds,
Jan Portein
redactie Kleintje Muurkrant
"

Is dat een surprise of niet? En dat terwijl die Katholieke kindervriend en zijn zwarte slaafjes alweer het zeegat uit zijn. Nou eens kijken wat het oplevert. Stay tuned.

1. Zie voor dit interessante gerommel, waarbij zelfs een zwartboek part of the deal werd, eerdere artikelen in deze reeks

 • Datum: .

vrijdag 9 december-2011
Nee, niks gehoord van Stijn Rez, hot shot bij SNS Reaal. Hadden we toch een keurig mailtje geschreven met vragen over zijn wederwaardigheden met Robje Beumer van de ASR (1). Geen echo. Wat is dat toch met die assurantiejongens? Zeker nooit van transparantie gehoord.
Overigens was er in dat mailtje sprake van een schandaal in de verzekeringsvijver dat zeer sterk leek op dat rond Hestia/PSL. De affaire Behaenk. Snorkelt u even dit luisterrijke artikel op uit het Assurantie Magazine van 23 augustus 2002. Is dat frappant of is dat frappant?
En hoe verging het Peter Blok, de voormalige directeur van Behaenk? Fortis/ASR moest uiteindelijk schokken. Snorkelt u hier nog maar even. Vervang vervolgens de naam van Peter Blok door Jos Lindhout en je denkt bijna dat het om een eeneiige tweeling gaat. Alleen, Jos moet nog vangen. Daarom hadden we graag van Stijn gehoord hoe ASR de Behaenk-deal door de strot van SNS Reaal heeft gedrukt. Dus Stijn, slaap er nog een nachie over en kom op met die hap. En u? Stay tuned.

1. zie aflevering 46 dd. 6 december 2011

 • Datum: .

maandag 16 januari-2012
Tussen alle ellende die wij dagelijks op ons bord krijgen eindelijk ook eens een lekker hapje. De Volksfiets wist vanochtend te melden, dat de linkse combine plus de bende van Bibi ervoor gaan zorgen, dat de top van de verzekeringsmoloch ASR geen bonus meer krijgt. Even leken oompje Jos Baeten en zijn clan de dans te ontspringen. Hun vehikel ontbrak namelijk in het wetsvoorstel van Jan Kast de Jager om geen cadeautjes meer te geven aan de vendelzwaaiers van financiële instellingen, die door de Staat der Nederlanden overeind worden gehouden. Maar dat wordt gelukkig toch nog rechtgezet.
Mooie gelegenheid misschien voor de bijdehandjes van bovenstaande partijen om ook eens aandacht te besteden aan de vuile spelletjes, waaraan vriend Baeten cs. zich in het verleden te buiten zijn gegaan en dat heden ten dage nog doen. En dan hebben we het nog niet eens over de praktijken van een voormalig subhoofd als Rob Beumer, maar over de echte top, die bij een juridisch geschil bijvoorbeeld advocaten van de tegenpartij listig weet te bewegen de arena te verlaten. Om het recht de loop te laten hebben die de bountyhunters van ASR voor ogen hebben.
Oproep aan de betrokken Kamerleden: lees deze serie en pak de bijl. Stay tuned.

 • Datum: .

woensdag 29 februari-2012
Is een moeilijke klus. Om je recht te halen in Nederland. Vooral als je de handschoen opneemt tegen een meloenenclub. Neem nou het jarenlange gevecht dat Jos Lindhout levert tegen ASR, de verzekeringsmoloch die dankzij onze belastingcenten zijn broek kon ophouden. Op 3 november 2011 probeerde de door ASR met listige middelen buitenspel gezette PSL-aanvoerder een voorlopig getuigenverhoor op de rails te zetten. Om te laten zien, dat zijn verhaal dat in KM ruim baan kreeg de waarheid en niks dan de waarheid is. Zijn befkantoor richtte daartoe het volgende verzoek aan de Rechtbank in Utrecht. En dat veroorzaakte een lichte rolberoerte bij de hotemetoten van ASR. Meer daarover in de volgende aflevering. Stay tuned.

 • Datum: .

zaterdag 7 april-2012
Als de tekenen niet bedriegen staan er een paar imposante juridische clashes op het programma. Tussen de zonder onze toestemming maar wel met onze poen in leven gehouden verzekeringsreus ASR en de door hem zwaar gepiepelde PSL-groep uit Eindhoven. Om het feest niet te bederven houden we ons nog even in, maar om Pasen toch een beetje gezellig te maken hier een leuk eitje uit een van de dossiers.
Daarvoor gaan we terug naar 2003 toen Rob Beumer, in die dagen de Darth Vader van AMEV (1), via smerig druk- en perswerk Jos Lindhout bewoog zijn PSL over te dragen aan het aan AMEV schatplichtige Hestia uit Hilversum.
Om erop toe te zien dat het uitbenen van Hestia volgens plan verliep werd Beumervazal Jan Eichner in de bedrijfsleiding geposteerd. En vanuit die positie mailde Janus op 27 januari 2004 het volgende aan zijn obscure opdrachtgever:

"Beste Rob,
Zoals bekend is PSL Eindhoven niet in het bezit van de gewenste papieren m.b.t. inschrijving bij de SER. Aangezien Marcel [Van den Berg,red.] en André [Martens,red.] niet in het bezit zijn van assurantie-diploma's moet via Rendement Hilversum geregeld worden dat iemand met papieren en bijbehorende procuratie dagelijks in Eindhoven aanwezig is. Daarnaast moet dan in Hilversum geregeld worden dat ook daar iemand met papieren en procuratie aanwezig is om de inschrijving in Hilversum veilig te stellen. In overleg met de heer De Meij van de SER is e.e.a. voor PSL op eenvoudige wijze te regelen. Als ik een brief van AMEV kan overleggen waarin in enkele regels is aangegeven dat mij vanuit AMEV is opgedragen in de functie van kantoordirecteur de dagelijkse leiding van PSL Financiële Adviesgroep BV te Eindhoven op me te nemen. Een detacheringsovereenkomst is niet nodig. Ik regel dan met Marcel de benodigde procuratie en we dragen zorg voor aantekening bij de KvK. Indien gewenst verklaart PSL Financiële Adviesgroep BV en/of Hestia dat AMEV op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden kan worden voor zaken die voortvloeien uit mijn werkzaamheden binnen PSL en/of Hestia.
Graag verneem ik z.s.m. van je. Met vriendelijke groeten,
Jan Eichner
".

Hoe zoiets heet? Sjoemelen. En mocht er onverhoopt wat mis gaan dan zijn die kloothommels van Hestia en PSL zelf verantwoordelijk! Is dat een Paasei of is dat een Paasei? Een normale kip krijgt zo'n ding haar kont niet uit. Maar in de legbatterij van AMEV cq. ASR zien zelfs vierkante eieren het licht. Daar staan ze voor niets. Stay tuned.

1. AMEV ging later op in het ASR-gedrocht.

 • Datum: .

dinsdag 10 april-2012
In de vorige aflevering citeerden wij uit een mail van Jan Eichner, de door AMEV-manipulator Rob Beumer bij Hestia/PSL geparachuteerde snitch. Daarin stelde Janus ondermeer voor om de aansprakelijkheid van AMEV die mogelijk voortvloeide uit Janus' activiteiten binnen de van meet af aan op haar ondergang afkoersende combi tot nul te reduceren (1). Wat hij zich kennelijk niet realiseerde was het gevaar dat hij zelf wel degelijk ter verantwoording kon worden geroepen. En het eerste schot in die richting weerklonk al op 16 juli 2005 (!) in een ingezonden brief van een aantal in de berm gedeponeerde werknemers van PSL aan Assurantie Magazine. Kwootje. Komt ie:

"Door een ongehoord staaltje van wanbeleid, list en bedrog is een mooi bedrijf volledig ten gronde gericht. Wij, de voormalige medewerkers van PSL, zijn zwaar gedupeerd. De verantwoordelijken hiervoor zijn zowel de Hestia-directie alsmede AMEV/Asam. Onbetwist regisseur in deze soap is Rob Beumer van AMEV. Door een AMEV-man [Jan Eichner, red.] in Eindhoven als directeur aan te stellen hield hij de touwtjes in (AMEV-) handen en regisseerde zodoende het faillissement. Februari dit jaar heeft Hestia-directeur Marcel van den Berg in Eindhoven ten overstaan van het gehele personeel haarfijn uitgelegd welke dubieuze rol Beumer speelde. Van den Berg gaf daarbij aan dat er middels valse beschuldigingen alles werd gedaan om Jos Lindhout, voormalig directeur van PSL, zowel financieel als emotioneel te breken, zodat deze het aanstaande faillissement niet zou kunnen stoppen. Lindhout was namelijk voornemens het bedrijf weer terug te kopen. In de ogen van het voltallige personeel was hij de enige die het vertrouwen genoot en capabel was om het tij te doen keren. Dit werd door Beumer van de hand gewezen. In plaats daarvan heeft hij Buro Philip van den Hurk naar voren geschoven als overnamekandidaat. Dit is een kantoor zonder enige affiniteit met schadeverzekeringen.
Niet alleen door het wegvallen van werkgelegenheid zijn wij gedupeerd. Door pensioenpremies twee jaar lang niet af te dragen heeft de Hestia-directie ons, met medeweten van de AMEV Kantoordirecteur, een deel van ons toekomstig pensioen ontnomen. In Assurantie Magazine 8 distantieert AMEV zich hiervan door te stellen dat men slechts financier was en geen eigenaar [ vgl. het voorstel Eichner in aflevering 50, red.]. Men gaat echter voorbij aan het feit, dat men ook wel degelijk bestuurder was met de daarbij behorende verantwoordelijkheden.
Bij herhaling hebben wij de raad van bestuur van Fortis/ASR op de hoogte gebracht van de misstanden en het wanbeleid. Nooit werd gereageerd en/of ingegrepen. Men keek de andere kant uit en liet het gebeuren.
"

De affaire rond de niet afgedragen pensioenpremies werd na veel vieren en nog meer vijven uiteindelijk in november 2008 voor de kadi getrokken.
Die vieren en vijven kwamen uiteraard van de zijde van de richting staatssteun koersende verzekeringskolos uit Utrecht, die coûte que coûte wilde voorkomen dat er een vat ellendige publiciteit zou worden opengescheurd.
Maar de man die het kolengruis van zijn werkgever uit het vuur mocht halen was Eichner. Zijn pleidooi tegen een voorlopig getuigenverhoor werd door de kadi in kwestie met de vloer gelijk gestampt (2). En het voorlopig getuigenverhoor kwam er. Jammer genoeg kregen de voormalige personeelsleden van PSL daarna te horen, dat zij hun (pensioen)recht alleen via een bodemprocedure konden halen. Een dure grap en de betrokken rechtsbijstandverzekeraar zag die grap niet zitten.
De enige hoop die de ex-PSL-ers nu nog hebben is de uitkomst van de strijd die David Lieshout voert tegen Goliath ASR en zijn juridische vazallen. En die strijd nadert inmiddels de critical mass. Stay tuned.

1. Zie aflevering 50 dd. 7 april 2012.
2. Zie bijgaande beschikking van de Rechtbank in Dordrecht.

 • Datum: .

vrijdag 13 april-2012
Dikk lul, drie bier. Dat is wat je krijgen kan als je bij de door ons in het zadel gehouden jongens uit het topechelon van verzekeringsknoert ASR aanklopt voor iets wat je rechtens toekomt of voor iets simpels als wat inlichtingen.
Neem bijvoorbeeld een voormalige Sitting Bull als Jacques van Ek. Die ontving ooit een zwartboek over de beschamende affaire rond Hestia/PSL in zijn gleuf. Zond ie ongelezen retour (zegt ie), omdat ie nog maar een paar maandjes had te gaan en zich liever bezighield met zijn jolige afscheidstoernee dan met de problemen van een stel piepeltjes aan de periferie van zijn onderneming. Op 1 september 2011 stuurden wij hem nog een paar ludieke vragen over die kwestie, maar Jacques dacht straks ben ik de Sjaak en liet zijn digitale piano onberoerd (1).
Dat gold ook voor Jos Baeten, Sjakie's opvolger in de duistere Utrechtse assurantiewigwam. Die hadden wij met hetzelfde doel in april 2011 al eens benaderd, maar de silence of the lambs was er niks bij (2). Misschien maar beter ook. Toen Josje namelijk moest uitleggen wat ASR ging doen met de compensatie van de luitjes die in het bloeiende verleden een listig woekerpolisje werd aangesmeerd, schoot ie de bal hoog in de tribune en mocht een lullo van de juridische afdeling de blunder rechtbreien (3).
En nu weer een geintje met Thijs Meinders. Zat tot begin 2006 ook in de raad van stamoudsten bij ASR, maar pakte toen om hem "moverende redenen" onverwachts zijn mustang en zei ajuu paparaplu. Maar volgens het dagvod NRC van gisteren niet zonder een flink gevulde buidel voor onderweg. In totaal al 1,25 meloen, uitgesmeerd over de laatste vijf jaar.
Nou was Thijsje organiek baasje van Rob Beumer, de ASRaël van deze serie. En Thijsje kreeg dan ook heel wat brandbrieven van het in de gehaktmolen geraakte personeel van Hestia/PSL. Thijsje hield blijkbaar erg van kaatsen, want hij beloofde de betrokken personeelsleden dat ie hun klachten zou deponeren bij de leiding van... Hestia/PSL. Want die was daar voor. Dat schoot dus lekker op.
Blijven we zitten met de vraag wat die "moverende redenen" waren waarover Thijsje zelfs nu nog niet zijn klep wil opendoen. Het zal toch niet wezen omdat ie gecompromitteerd was geraakt door vriend Beumer en diens gappies uit het avontuurlijke milieu? Thijs, zeg het eens. Stay tuned.

1. Zie aflevering 33 van deze onverzekerde serie op onze Followup-site
2. Zie aflevering 12 dd. 13 april 2011
3. Zie dit artikel van NU.nl dd. 23 maart 2012

 • Datum: .

vrijdag 27 april-2012
We gaan terug naar schrikkeldag van dit jaar. Naar aflevering 49.
Daarin gooiden wij het verzoekschrift van PSL en Baker, Tilly, Berk in de publieke arena. Het was gericht aan de Rechtbank in Utrecht en omvatte het verzoek om een voorlopig getuigenverhoor in het steekspel tussen bovengenoemde partijen en het Utrechtse verzekeringsfort ASR.
Hield onderandere in, dat van de zijde van ASR naast oud-opperhoofd Sjaak van Ek ook de huidige Sitting Bull Jos Baeten, voormalige snitch Jan Eichner en last but not least Darth Vader Rob Beumer op het matje moesten komen.
Daar konden deze assurantiekanonnen uiteraard niet blij van worden. Want publiciteit is leuk, zolang het om hoempapaklanken gaat uit De Kuip of het ASR-fort zelf. Maar geblaas in mineur nee dank u. Zelfs als dat geblaas alleen maar door Kleintje Muurkrant ten gehore wordt gebracht. Je weet namelijk nooit of een mainstreamorkest het deuntje oppikt.
Dus gooiden de ASR-bonzen een verweerschrift in de gleuf van de betrokken kadi. Via het o zo gerenommeerde befkantoor Derks, Star, Busmann. Notabene ook de huisadvokaat van Baker, Tilly, Berk, maar een beetje befkantoor wordt geacht integer te zijn, dus niet zeiken. Met dit verweerschrift probeerden zij het voorlopige getuigenverhoor de berm in te rammen. Nou hoort zo'n dooie zeerol veertien dagen voor de zitting bij de kadi te arriveren, maar Derks, Star, Busmann kwam er één dag voor de zitting mee aanzeilen. Dat was dus rijkelijk laat en had bijgevolg geen effect. Dat wil niet zeggen, dat het voorlopig getuigenverhoor de volgende dag vlekkeloos verliep. Hoort u nog. Stay tuned.

 • Datum: .

dinsdag 1 mei-2012
In de vorige aflevering tilden wij de dooie zeerol naar buiten die de ASR-bonzen november vorig jaar door befkantoor Derks, Star, Busmann bij elkaar hadden laten broddelen om te ontkomen aan een getuigenverhoor in de ellendige zaak rond PSL.
Geheel in de truttige traditie van Facebook vonden we het leuk om aan de door ASR listig in de berm gemanouvreerde PSL-voorman Jos Lindhout om een reactie te vragen. Open doel. Komt ie:

"Geachte heer,
Nav uw vraag te reageren op de recente publicatie van het verweerschrift van ASR iz verzoekschrift voorlopig getuigenverhoor zoals gepubliceerd in aflevering 49 het navolgende:
De leugens en valse aantijgingen zoals opgenomen in het verweerschrift richting de persoon van ondergetekende en de persoon van de zeer integere accountant zijn werkelijk mensonterend.
Ik zal mij hier beperken tot het geven van een korte reaktie, alsmede inzage geven iz mijn reaktie welke ik (nav kennisname mbt inhoud van het verweerschrift van ASR) per mail verstuurd heb aan de heer J. Baeten alsmede de voor ASR optredende advocaat, de heer L. Bohmer.
U heeft mijn toestemming deze mail integraal te publiceren daar ik de vergaande lasterpraktijken alsmede flagrante leugens van ASR inmiddels meer als beu ben.
Omdat het verweerschrift dusdanig veel (aantoonbare dmv documenten/getuigenissen) onwaarheden vermeldt, zal ik ism andere gedupeerden in een later stadium puntsgewijs de stellingen gaan ontkrachten.
We praten hier over een procedure van een tweetal crediteuren welke ASR aansprakelijk gesteld hebben mbt het door ASR (ook bevestigd door de directie/aandeelhouders van Hestia) gearrangeerde faillissement.
Weliswaar reeds daterend van maart 2005, maar nadien zijn er dusdanig veel schokkende feitelijkheden naar boven gekomen mbt de zeer dubieuze rol van ASR/ASAM in dit faillissement dat crediteuren schijnbaar moeilijk hen (soms) substantiële verlies kunnen cq willen nemen.
U heeft inmiddels voldoende informatie cq documenten gekregen van een groot aantal personen, waaronder nb (vergaande) verklaringen van de ex Hestia directie cq aandeelhouders.
Zeer frappant in deze is dat ASR geen melding maakt van dit laatste feit en het nu doet voorkomen alsof alleen ondergetekende samen met zijn accountant louter en alleen voor persoonlijk gewin de troepen aanvoert.
Dit laatste vormde mede de aanleiding voor uw feuilleton “tussen premies en piraten”.
Uiterst lachwekkend is het door ASR gebruikte statement dat ondergetekende zelfstandig alle pers cq websides aanschreef om over deze materie te publiceren.
Ik kan U mededelen dat juist ondergetekende, dit mede gezien de (grote) belangen van derden in deze, juist altijd een “pas op de plaats” mbt publiciteit gemaakt heeft !
Mede als adviseur van PSL Capelle BV alsmede mijn ex personeel iz de “verdwenen” pensioengelden, heb ik inderdaad bij herhaling getracht tot een dialoog met ASR te komen iz een feitelijk correcte weergave mbt het ronduit schokkende “beleid” van met name 1 persoon binnen ASR nl. de heer Beumer.
Bedrijven en personen worden op een werkelijk mensonterende wijze de afgrond ingedreven, louter en alleen om de carriere van de heer Beumer te redden.
Deze ronduit criminele gedragingen, incl het introduceren van zeer duistere personen/netwerken bij nietsvermoedend intermediair, leken ons niet passen bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid welke een maatschappij zoals ASR nu eenmaal heeft.
Vele verzoeken cq bewijzen van zowel ondergetekende, crediteuren alsmede ex- personeel zijn de afgelopen jaren verzonden naar de RvB.
Nooit kwam er een reaktie van de zijde van de eindverantwoordelijken binnen ASR.
Men accepteerde cq accordeerde schijnbaar dit “beleid” in de veronderstelling dat men veel geld (en dus macht) heeft om het “balletje” uiteindelijk (zoals zo vaak) hun kant te laten oprollen.
Dit laatste is een grote misvatting gebleken, waardoor men zich nu geroepen voelt om mensen persoonlijk (en eindelijk eens direct) aan te vallen.
Dit laatste inclusief ondergetekende, welke in deze procedure nb niet eens partij is !
Ik wil het hierbij even laten en kom later bij U terug met een zeer uitvoerige reaktie (incl bijbehorende documentatie) op de door ASR geventileerde stellingen zoals omschreven in het “verweerschrift”.
Overigens zij vermeld dat het volledige (faillissements) dossier inmiddels ook bij de daarvoor bestemde instanties onder de aandacht gebracht is en binnenkort na completering incl uitvoerige documentatie cq getuigenissen overgedragen zal worden.
Ook hier kan dan op objectieve wijze beoordeeld worden hetgeen nu daadwerkelijk de oorzaak van het faillissement was incl. de (daadwerkelijke) rol van ASR hierin.
Daar mag dan iedereen op objectieve wijze zijn of haar oordeel over geven.
Eerlijker en rechtvaardiger kunnen we het niet maken !

Met vriendelijke groet,
Jos Lindhout mede namens een aantal andere gedupeerden
".

Dat wordt dus zandzakken voor de deur. Wij zijn er klaar voor. Stay tuned.

 • Datum: .

woensdag 2 mei-2012
En jawel hoor. Zandzakken voor de deur. In de vorige aflevering gaf Jos Lindhout in reactie op dit verweerschrift van de ASR-bonzen al onder uit de zak, maar in onderstaande mail doet ie het nog eens dunnetjes over. Ditmaal punt voor punt. Komt ie.

"Onderstaand zal ik puntsgewijs commentaar geven mbt verweer van ASR:

 • (2) Lindhout is eigenaar geweest van PSL tot eind maart 2003, waarna Hestia de aandelen heeft overgenomen van JS Lindhout. Dit geschiedde op het hoofdkantoor van ASR waarbij Beumer (directeur ASAM NV) als woordvoerder de bespreking iz overname door Hestia leidde en Lindhout chanteerde om afstand te doen van zijn aandelen tbv Hestia. Hestia is 2 jaar na overname van de aandelen failliet verklaard, waarna gebleken is dat Hestia ook ten tijde van de overname reeds zwaar gefinancierd was door ASR.
 • (3) Lindhout heeft zijn aandelen maart 2003 (!!) moeten verkopen. Lindhout heeft (na benaderd te zijn door Beumer ASR) eind 2004 begin 2005 biedingen gedaan op de aandelen van Hestia Insurance en finance Eindhoven, het voormalige PSL, en later op de portefeuille daar ook Martens (als voormalig aandeelhouder van Hestia) inmiddels beslag gelegd had op oa deze aandelen. Het bod was min. e 2.2 miljoen. Pas recent is ons duidelijk geworden (na informatie van van den Berg en curator) dat de portefeuille na faillissement verkocht is voor e 1.9 miljoen aan Buro Philip van den Hurk welk kantoor reeds zwaar gefinancierd was door ASR.
 • (5) ASR heeft eind oktober 2006 met ondergetekende een (summiere) schikking getroffen onder druk van een voorlopig getuigenverhoor. Voorafgaand aan deze schikking heeft men mij verzocht om vrijwaringen van personeel op te halen iz hun claims mbt de pensioenproblematiek. Dit is door mij geweigerd, maar men voelde ook toen waarschijnlijk reeds “nattigheid” iz vervolgprocedures van crediteuren w.o. personeel.
 • (6) Lindhout zelf heeft richting ASR maar 1 voorlopig getuigenverhoor geëntameerd nl najaar van 2006. Lindhout is zelf geen partij geweest in andere procedures w.o. personeel mbt niet afgedragen pensioenpremies anders dan als getuige! In 2009 heeft Banning samen met Berk en PSL Capelle een kort geding procedure aangespannen richting ASR. Ook hierin was Lindhout geen (proces)partij! Lindhout is wel adviseur van PSL Capelle BV. Enige maanden geleden is Lindhout door de RC uitgenodigd zijn visie te geven op de oorzaken/achtergronden van het faillissement. Dit nav de openbaring van (nieuwe) feiten van voormalig bestuurder Hestia de heer M. van den Berg. Zie hiervoor oa de door hem geopenbaarde bijzondere overeenkomsten gesloten direct na faillissement waarin ook ASR een bijzondere rol vervulde.
 • (7) Nonsens, ik ben benaderd en heb mijn mening gegeven mede als reaktie op de onterechte aantijgingen van ASR. Overigens is Marcel van den Berg (zoals ook ASR maar heel goed weet !!) degene geweest welke met de publicitair echt spraakmakende zaken gekomen is zoals oa openbaring zwartboek Beumer alsmede de geheime overeenkomsten etc.Juist deze nieuwe feiten vormen oa aanleiding voor crediteuren voor dit voorlopig getuigenverhoor. Om schijnbaar hen moverende redenen gaat ASR volledig voorbij aan de “inbreng” van de heer Marcel van den Berg...!
 • (8) Lindhout heeft als adviseur van PSL Capelle BV inderdaad bij herhaling emails gezonden en bij herhaling aangedrongen tot een faire dialoog te komen mede nav de nieuw geopenbaarde feiten. PSL Capelle BV dreigde immers failliet te gaan, totaal buiten hun schuld, als gevolg van het handelen mede van ASR. Tevens is bij herhaling gebleken dat Lindhout bij herhaling door ASR in discrediet gebracht is, ook na de schikking waarin ook hieromtrent duidelijke afspraken gemaakt waren.
 • (10) de heer van Gerwen is gehoord als getuige in het door het personeel aangespannen voorlopig getuigenverhoor!
 • (12) Bullshit !!
 • (16) Hoe ziek kun je zijn ??
 • (17) ASR is ook in verleden wel degelijk door advocaat van PSL Capelle reeds aansprakelijk gesteld. Deze aansprakelijkheid is door ASR verworpen. Lindhout heeft geen rechtszaken aangespannen richting ASR anders dan een (1) voorlopig getuigenverhoor waarbij de nadruk lag op de omstandigheden van de toenmalige (af)gedwongen verkoop aan Hestia.
 • (18) niet correct ! DTC Beheer BV is de holding boven PSL Capelle BV en was in 1e instantie (ten onrechte) inderdaad procespartij. Door deze vormfout heeft men zich tijdelijk teruggetrokken in de (kort geding) procedure met Banning en Berk om zich evt later weer als PSL Capelle te laten invoegen.
 • (19) Tal van nieuwe en zeer relevante feiten zijn oa dmv de medewerking dmv verklaringen van voormalig bestuurder Hestia de heer M. van den Berg recentelijk aan het licht gekomen. Deze nieuwe feiten zijn dusdanig relevant cq opzienbarend dat ook de RC iz aanleiding faillissement, alsmede specifiek de rol van ASR hierin, inmiddels meer dan geinteresseerd geraakt iz de omstandigheden welke aanleiding gaven tot faillissement.
 • (20 tm 29) nieuwe informatie is opgedoken dmv verklaringen van oa Marcel van den Berg. Zie oa de geheime overeenkomst gesloten 1 week na faillissement waardoor crediteuren ernstig beperkt worden in hun verhaalsmogelijkheden. Zeer recent is pas geopenbaard hetgeen de portefeuilles opgeleverd hebben waarbij ook de RC zeer verbaasd reageerde mbt de biedingen van Lindhout (waar zij niet van op de hoogte was). Ook Marcel van den Berg heeft bij herhaling nadrukkelijk verklaard dat hem deze informatie door ASR hem opzettelijk onthouden is en derhalve een faillissement voorkomen had kunnen worden. Tevens stelt van den Berg nadrukkelijk, oa in zijn verklaring in voorlopig getuigenverhoor iz pensioenen, dat hij nooit op de hoogte geweest is dat Eichner samen met koper Buro Philip van den Hurk, reeds eind 2004 crediteuren aangeschreven hebben met het verzoek om genoegen te nemen met een min. bedrag mbt hun vordering(en).
  Bovendien heeft ook voormalig bestuurder en mede eigenaar A.Martens, welke op last van ASR zijn aandelen in 2004 moest inleveren, dat zij ASR, onder dwang en bij voorrang op andere crediteuren , moesten betalen. De dwang bestond uit het feit dat anders ASR “de stekker” uit Hestia zou trekken en men Hestia failliet zou laten gaan. Het handelen van Eichner voor faillissement is derhalve in deze wel degelijk belangwekkend. Van Ek was tot 1-1-2006 CEO van Fortis ASR en als zodanig leidinggevend. En tevens op de hoogte daar hij het door van den Berg opgestelde zwartboek over de praktijken van Beumer ongeopend retourneerde aan van den Berg. Beumer heeft altijd verklaard dat de RvB incl de hoogste bazen binnen ASR (dus ook Jos Baeten als opvolger van van Ek) altijd op de hoogte waren en zij zijn beleid ondersteunden cq hiervoor van hen goedkeuring kreeg mbt zijn handelen.
 • (30) Dit zal een getuigenverhoor dan wel uitwijzen !
 • (31) Deze wetenschap had Lindhout inderdaad als adviseur van PSL Capelle ! Lindhout heeft altijd getracht als adviseur van PSL Capelle een faire dialoog tot stand te brengen, waardoor juridische procedures alsmede een dreigend faillissement voor PSL Capelle voorkomen konden worden.
 • (32) crediteuren zijn ernstig benadeeld door het handelen van ASR waarbij tal van relevante feiten pas zeer recentelijk aan het licht gekomen zijn.
 • (36) Eichner : nieuwe feiten waarin opheldering gevraagd gaat worden iz zijn rol hierin w.o. zijn rol cq kontakten met Buro Philip van de Hurk eind 2004 en voor faillissement. Zie ook verklaring van den Berg iz voorlopig getuigenverhoor pensioenen. Van Ek en Baeten zijn volgens zeggen Beumer altijd volledig op de hoogte geweest cq accordeerden zijn beleid.
 • (37) nieuwe feiten iz rol Eichner ! Belastende verklaringen van van de Berg iz de rol van Eichner!
 • (38 + 39) zij waren eindverantwoordelijken !!!!


Algemeen:

 • 24 uur voor zitting pas verweerschrift!
 • Lindhout is geen procespartij
 • Dit voorlopig getuigen verhoor is een logisch gevolg mbt de ingezette (en afgewezen) kort geding procedure richting ASR.
 • Iz publiciteit heeft Marcel van de Berg als spijtoptant dmv openbaring overeenkomsten, nieuwe feiten en zwartboek over Beumer de meeste en concrete “input” geleverd aan een journalist.
 • Schijnbaar zit men “erg in de maag” met de getuigenis van Eric van Gerwen cq Berk. Dit gaat zover dat men zelfs totaal ten onrechte zijn integriteit ter discussie stelt. Tendentieus en zielig!
 • In dit verweerschrift worden tal van zaken/feiten, gemakkelijk aantoonbaar, op niet correcte cq tendentieuze wijze, weergegeven.
 • ASR zou blij moeten zijn om de “onterechte” verdenkingen eindelijk eens te kunnen weerleggen en (publicitair) af te kunnen rekenen met de veroorzakers...
 • Men gaat volledig voorbij aan de rol van Marcel van de Berg welke dmv zijn verklaringen van recente datum, alsmede aanvullende en relevante informatie, veel duidelijkheid geschapen heeft.
 • Mbt de produkties iz het voorlopig getuigenverhoor ,bt pensioenproblematiek, ontbreken de (voor ASR belastende) verklaringen van van de Berg en Martens !!!! Oa Martens heeft onder ede onverholen verklaard dat het totale financiele beleid binnen Hestia gedicteerd werd door ASR en ASR altijd voorrang genoot tov andere crediteuren bij betalingen. Zo ook bv bij het afdragen van de pensioenpremies tbv personeel

".

Koekje erbij? En nou maar hopen dat die lummels in Utrecht eindelijk begrijpen dat het menens is. Stay tuned.

 • Datum: .

vrijdag 4 mei-2012
Soms zou je haast denken dat deze serie een soort privé-oorlog van de door ASR besodemieterde Jos Lindhout is. No way, Calvé. Een hele stoot voormalige personeelsleden en aanverwante ondernemers zijn ook de dupe geworden van de Utrechtse arrogantie. Neem bijvoorbeeld onderstaand briefje van de medewerkers van het Hestia/PSL-kantoor in Eindhoven uit februari 2005. Twee weken voordat Hestia op een ijsberg liep.
Het briefje was gericht aan AMEV-hotemetoot Van Harten en werd diezelfde dag nog met een enorme dooddoener beantwoord door co-hotemetoot Thijsje Meinders, terwijl hij wist dat Hestia/PSL op voornoemde ijsberg afkoerste. Een jaar later zei Thijsje de mazzel en kreeg een bonusje van 1,25 meloen euro mee voor de moeite (1). Arrogant? Wij noemen zoiets onbeschoft.
Na een beetje diner volgt altijd een toetje. Zo ook in dit geval. Daarvoor gebruiken wij een briefje van toenmalig Hestia-baasje Marcel van den Berg aan de al eerder bij ons langs gekomen bef Jeroen Princen (2). Gaat over de pandrechten op Stichting Amsterdam Thuiszorg die ter compensatie zijn toegezegd aan Jos Lindhout. Maar plotseling sloeg blijkbaar de bliksem in bij de goden in Utrecht en leek de deal met een smoes te worden teruggedraaid. Lindhout in de gordijnen en Van den Berg een paar zweettenen. Lees en huiver. Stay tuned.

1. Zie aflevering 52 dd. 13 april 2012.
2. Zie aflevering 21 en 23 van deze serie

 • Datum: .

dinsdag 29 mei-2012
ASR? Lekkere pispaal hè, de laatste tijd? Een paar kopjes uit de mainstream van de laatste weken: “ASR steekt geld klanten in eigen zak”, “ASR wordt gezien als makkelijk doelwit”, “Intermediair had miljoenenschuld bij ASR”. Dus wie weet wordt het kopje boven deze reeks artikelen misschien binnenkort ook nog eens gepromoveerd naar hogere persregionen. Al was het alleen maar vanwege alle boevenstreken die de leiding van de met onze poen in de lucht gehouden Utrechtse verzekeraar zich in de loop der jaren heeft gepermitteerd om de in wezen gezonde onderneming PSL van Jos Lindhout naar de kloten te helpen.
Neem bijvoorbeeld de move die ASR maakte toen lijfeigene Hestia met PSL als koekoeksei onder zijn vleugels zwaar water maakte en Lindhout bereid was zijn bedrijf weer terug te kopen. Het personeel zag dat wel zitten, maar ASR koos voor het bureau van Philip van den Hurk. Dezelfde Philip die in 1992 door PSL werd geloosd omdat zijn vingers iets te lang waren. Philip zette toen een eigen tent op, maar dat liep allemaal niet als Usain Bolt en in 2002 was Philip bijna verzopen, ware het niet dat zijn zwager hem een euro-injectie in zijn reet prikte. Daarna arriveerde de ASR-ambulance en Flip werd aan de financiële monitor gelegd. Kost een paar centen, dus toen Hestia op vier lekke banden de finish nog probeerde te halen zag de directie van ASR een schone kans om nog wat merg uit Philip’s schamele knoken te zuigen. Ondanks de vele oekaze’s van het PSL-personeel, waarvan hier een voorbeeld. Flip en zijn ASR-meesters zaten al op koers en probeerden avant la lettre en zonder medeweten van de Hestia-leiding zelfs alvast wat te doen aan Hestia’s penibele financiële positie door de crediteuren te vragen of het een paar onsjes minder mocht zijn. Maar die weigerden te bakken.
Met zoveel hakken in de grond duurde het dan ook niet lang voordat ook het bedrijfje van Philip van den Hurk de vlag streek. Dat wil zeggen, ASR wist 10 vennoten zo gek te krijgen om het zinkende schip over te nemen met privé-tonnetjes. Maar het schip was zelfs door de hele vloot van Smit International niet te redden, dus die 10 geldschieters maken nu ook deel uit van de ASR-schroothoop. Keurig bedrijf dat ASR. Toch eens vragen of ze Kleintje Muurkrant niet willen sponsorren als Feijenoord volgend jaar een warme hand krijgt van meneer Baeten. Stay tuned.

 • Datum: .

donderdag 21 juni-2012
Nee, houden ze niet van. De baasjes van staatsverzekeringsbedrijf ASR. Negatieve publiciteit is uit den boze en moet tegen elke prijs worden voorkomen. In onze berichtgeving over hun juridische schimmengevecht met oud-PSL eigenaar Jos Lindhout is in dit verband al menig vuil truukje voorbijgekomen, dat om eens wat te noemen in de Kuip met een rooie kaart zou zijn gehonoreerd (1).
In aflevering 53 veegden wij de weg al schoon voor de (voorlopig) laatste truuk uit de reeks. Ging om het in de poep rijden van een voorlopig getuigenverhoor waarin ook Sjaak van Ek (onder andere voormalig hoofdbons ASR, voorzitter van de Utrechtse regionale oplappers en voorzitter van de RvC van het bij goklustigen zo geliefde FC Utrecht) en Jos Baeten (huidige hoofdbons) op het verlanglijstje stonden. Allereerst liet de met ons belastinggeld voortwoekerende assuradeur één dag voor de zitting zijn befkantoor Derks, Star, Busmann een verweerschrift indienen. Hoort ultimo twee weken vantevoren te gebeuren, maar voor een staatsbedrijf gelden blijkbaar andere normen. Dat verweerschrift werd ter zitting met de grond gelijk gemaakt, maar de procedure verliep desondanks voor ASR buitengewoon gunstig. Dat had alles te maken met het listige telefoontje waarmee befkantoor Baker, Tilly, Berk (BTB) werd verrast op de ochtend van de zittingsdag. Het telefoontje kwam van het hoofdkantoor van ASR en BTB (blotebene naast PSL één van de eisende partijen) zag zich naar aanleiding daarvan genoodzaakt om zijn vertegenwoordiger die al onderweg was naar de rechtbank om ondermeer de als getuige opgeroepen accountant van BTB Eric van Gerwen bij te staan terug te roepen. Zonder enige motivatie.
Jos Lindhout daarover: "... uiterst vreemd als er tijdens faillissement nog een nota openstaat van 90.000 euro en die inmiddels inclusief wettelijke rentes is opgelopen tot rond de 150.000 euro. Overigens was Eichner (ASR!) hier in het verleden verantwoordelijk voor en heeft Berk nb. opdrachten verstrekt om nog snel even de boeken bij te werken, zodat bij faillissement in ieder geval voldaan is aan de (minimale) verplichting inzake deponering (2).
Leuk voor de advocaat die, eenmaal aangekomen op de rechtbank, de rechtbank mag mededelen dat ook op hem onbekende gronden een niet onbelangrijke procespartij zich plotseling terugtrekt. Het verzoekschrift wordt hierdoor alsmede de in het verweerschrift geponeerde flagrante leugens afgewezen. Die leugens waren dusdanig doorzichtig dat ASR ervoor koos om e.e.a. pas 24 uur vantevoren in te dienen, zodat wij eigenlijk niet meer konden reageren (3). PSL koos ervoor om de zitting toch door te laten gaan en dat is achteraf een grote fout gebleken, met als gevolg dat de zaak werd afgewezen.
Na Banning Advocaten is mede-procesvoerder Baker, Tilly, Berk de tweede crediteur die om zeer onduidelijke redenen ineens afhaakt. Uiterst curieus, maar het geeft wel te denken, daar interventies van ASR-zijde in dit dossier geen zeldzaamheid zijn en men er werkelijk alles, maar dan ook echt alles aan doet om de deksel op de beerput te houden
“.
Het is dat Krezip uit mekaar is gepletterd, anders zouden ze nu in de ASR-reclame kunnen optreden met de song "Sweet Good Lies". Stay tuned.

(1) Zie bijvoorbeeld het merkwaardige, door ASR geïnitieerde optreden van Lindhout’s voormalige advocaat Peter Dijkmans in aflevering 20 van deze serie.
(2) Bespring voor Eichner onze zoekmachine. Buitengewoon leerzaam.
(3) Zie voor de tekst van het verweerschrift en het latere commentaar van Lindhout aflevering 55.

 • Datum: .

maandag 25 juni-2012
Soms raakt er wel eens eentje tussen de wielen. Moet u dit artikeltje (nog) eens even lezen. Over staatsassuradeur ASR. Is van 10 mei jl. In de wielrennerij wordt dit stiekeme gedoe linkeballen genoemd. En gottegot, wat doet hoofdbons Jos Baeten zijn best om het in de sloot rijden van Optima als een logisch, zakelijk initiatief voor te stellen. Maar wie dit dossier nog eens doorbladert weet, dat ASR wel vaker smerige truukjes gebruikt om aan de meet met de gladiolen te gaan strijken. PSL overkwam hetzelfde lot als Optima. Ondanks het feit, dat de Eindhovense onderneming lang niet zo uitgepierd was als Optima. En het is dat PSL-kopman Jos Lindhout het besluit nam om niet in de bezemwagen plaats te nemen, anders was ook dit dossier al lang en breed weggefrommeld in het ronde archief van de zo keurige Utrechtse verzekeraar.
Nou ja, keurig. Op het oog. Want wat is er keurig aan het bedreigen van opponenten, akkoordjes met beffen van die opponenten, het opzetten van deals met avontuurlijke ondernemers, het wegwerken van een zwartboek met een juridisch foefje, schijt hebben aan de regels in de rechtsgang, Utrechtse penose, kogelgaten in dienstvoitures, spookapen, het veld insturen van een engel uit de hel, een procuratiehoudster met een merkwaardige befbul en haar familie die in valse Modigliani’s handelde en met voorkennis in aandelen ASR? Om eens wat te noemen. Allemaal te vinden in dit dossier. En meer.
Wat zei ons Jos Baeten ooit ook weer in De Telegrof? “Verzekeraars hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid”. Yeah, sure. Stay tuned.

 • Datum: .

zondag 1 juli-2012
Jos Lindhout heeft het helemaal gehad. De door staatsassuradeur ASR zwaar besodemieterde oud-eigenaar van PSL is nu inmiddels een decennium lang met de vredespijp rondgegaan, maar niemand die een trekje wenste te nemen. Zelfs de klotenklappers niet die in het verleden een sloot poen hebben verdiend aan cliënt Lindhout in diens gevecht met de Utrechtse grootmacht , maar schichtig afhaakten toen er uit de Utrechtse wigwam van respectievelijk Sjakie van Eck en Josje Baeten afkeurend cq. dreigend gemompel opsteeg. Neem bijvoorbeeld Lindhout’s voormalige bef Peter Dijkmans, die op de website van zijn Eindhovense kantoor Dijkmans, Berg, Jeths als “de-niet-treuzelen-maar-aanpakken-advocaat” wordt aangeprezen. Lijkt ons een gotspe van formaat. Want als er één treuzelaar is aan te wijzen in het ASR-dossier van Lindhout dan is het wel onze Peter.
Waar gaat het om? Op een vrijdagavond ergens in 2006 stond Dijkmans wat te dimpelen op een receptie toen hij door een eveneens aanwezig stuk ongeluk werd aangesproken met de vraag, of hij niet de bef van Lindhout was. Petertje bevestigde dat en kreeg vervolgens te horen, dat zijn cliënt beter kon stoppen met zijn activiteiten jegens Fortis/ASR anders zouden ze hem helemaal kapot procederen en ervoor zorgen dat hij nooit meer aan de bak kwam in de verzekeringsbranche. Leuke binnenkomer. Maar in plaats van zich direct te distantiëren van deze louche boodschappenjongen van ASR na diens verbijsterende intro babbelde onze juridische kanjer rustig nog een tijdje verder over zijn cliënt. Onder het genot van nog een glaasje en nog een glaasje kwam de ASR-boy met de vraag of Petertje niet bereid was in de rol van mediator te stappen. Om de boel in wat rustiger vaarwater te manouvreren. Nou, dat zag Petertje wel zitten. Mocht dat kosten? Nou, pakembeet, met 300 eurootjes ex BTW en nog een bedragje voor de gummetjes en paperclips op kantoor was onze aanpakker wel tevreden. Petertje zou nog horen of dat oké was.
De volgende dag vertelde bef Dijkmans het hele verhaal aan Jos Lindhout en diens echtgenote. Die wilden graag weten wie die ASR-ridder was geweest, maar jammer nou, Dijkmans had beloofd dat hij de identiteit van de andere dimpelaar niet zou onthullen. Een staaltje omgekeerde geheimhouding, waar de familie Lindhout knap misselijk van werd. Bef Dijkmans werd dan ook aan de dijk gezet.
Niet veel later bleek dat hij en zijn vrouwtje dikke vlaai waren met de Van den Hurkjes. En laat de financieel zwaar in de dalles verkerende Philip van den Hurk nou net degene zijn geweest die het jaar daarvoor door ASR op de Hestia-stoel was gezet, terwijl Lindhout met een formidabel bod tezelfder tijd een poging deed om zijn onderneming terug te kopen. Je zou bijna tot de conclusie komen, dat Dijkmans een babbelend paard van Troje was in het kamp van Lindhout. Maar om te voorkomen dat wij van laster worden beticht schreven wij het volgende mailtje aan de anti-treuzelaar:

“Geachte heer Dijkmans, in verband met een volgende publicatie in de serie “Tussen premies en piraten” op de website van Kleintje Muurkrant zouden wij graag van u willen weten of u in de periode waarin u als advocaat optrad ten behoeve van de heer Jos Lindhout in zijn juridische strijd versus ASR kennis droeg van het feit, dat uw vriend Philip van den Hurk bezig was met de overname van Hestia, terwijl uw cliënt Lindhout eveneens een poging in die richting deed. Zo ja, waarom heeft u dan getreuzeld om een en ander ter kennis te brengen van uw cliënt?
Verder zouden wij graag van u willen vernemen of het juridisch verdedigbaar is om met een vertegenwoordiger van ASR die jegens uw cliënt bedreigingen uitte tijdens een receptie een uitgebreid gesprek aan te gaan dat merkwaardigerwijs uitmondde in een voorstel uwerzijds aan uw cliënt om als mediator op te treden tussen hem en ASR?
En is het zowel juridisch als ethisch verdedigbaar om zelfs nu na al die jaren de naam van deze weinig elegante ASR-vertegenwoordiger te onthouden aan uw (voormalige) cliënt? U bij voorbaat hartelijk dankend voor uw medewerking,
Jan Portein, Redactie Kleintje Muurkrant
”.

En nu maar kijken wat het devies “niet treuzelen maar aanpakken” waard is. Stay tuned.

 • Datum: .

maandag 9 juli-2012
Waar ligt de grens? Zoek je contact met een smurfenburo als je ziet dat je buuf proletarisch winkelt op de broemmmm pof pof pof pof Route 99 van Appie Heijn, omdat ze met haar AOW-tje niet rond kan komen? Nee, natuurlijk niet. We zijn geen NSB-ers. Maar bulldozer je de boel naar buiten als je aan de weet komt dat een bankdirecteur stiekem een stuk spek heeft geript van ons spaarvarken? Tuurlijk! Name, shame and next day the same!!
En dan nu het gevalletje van bef Peter Dijkmans in Eindhoven, dat wij op 1 juli jl. publiekelijk op de weegschaal van juf Justitia legden. Wij schreven hem bij die gelegenheid deze mail met een paar vragen die voor een beetje bef toch makkelijk te beantwoorden waren. Wat denk je? Noppes. Geen kik van Peetje. Vaak laten we onze schouders op en neer wippen als het stil blijft en laten het verder zitten. Maar soms stijgt onze bloeddruk boven aanvaardbaar niveau en slaan wij de handen aan de ploeg. Bijvoorbeeld bij dit gevalletje Dijkmans. Niet liggen te fokken Peet. Je weet dat je fout zit dus vort met de Q-geit.
Preluderend op de mogelijkheid dat Peter zijn geit niet kan vinden zetten we vanochtend de boel in de vijfde versnelling en richtten ons tot Henk van Dijk, de warme deken van alle beffen in Den Bosch en wijde omgeving. Gewoon, om te weten hoe die nou over dit gevalletje denkt. Komt ie:

“Geachte heer Van Dijk,
Wij publiceerden op onze website www.stelling.nl/kleintje/actueel.html op 1 juli jl. een mail die was gericht aan mr. P.W.H.M. Dijkmans te Eindhoven. De mail handelde over de o.i. geschonden geheimhouding jegens een van zijn (voormalige) cliënten en irreguliere contacten met de tegenpartij van voornoemde cliënt.
Tot nu toe hebben wij van de heer Dijkmans geen antwoord op onze vragen mogen ontvangen. En eerlijk gezegd verwachten wij dat ook niet meer. Omdat wij de zaak ernstig genoeg achten zijn wij zo vrij om u te verzoeken aandacht eraan te willen schenken.
Hopende spoedig iets van u te vernemen en u bij voorbaat hartelijk dankend,
Krgrds...
".

 • Datum: .

woensdag 8 augustus-2012
Knuppels? Hoenderhok? Soms moet het wel eens. Bijvoorbeeld als de leiding van het met onze poen overeind gehouden Utrechtse verzekeringsvehikel ASR wel tot een herenakkoord komt met de jongens van Optima, maar het gewoon verrekt om ook maar aan tafel te gaan zitten met de voormalige leiding van PSL (1).
En de eerste knuppel gaat in de richting van een ouwe ASR-haan: Jan Eichner. Janus was als snitch in een heikele fase bij Hestia Eindhoven geparachuteerd, na de overname van PSL. En speelde een cruciale rol bij het treurspel dat zich daar verder ontwikkelde onder regie van de duistere geheimschrijvers in de schaduw van de Dom.
Eichner zou volgens onze welingelichte kringen indertijd boventallig zijn verklaard in het zwaarverzekerde hoenderhok vanwege een stel lullige dossiers uit de jaren negentig en daarom heel bruikbaar zijn geweest voor het vuile klusje in Eindhoven. Dat had overigens geen invloed op zijn salaris, want volgens intimi liet hij bij een flesje wijn of drie zich wel eens ontvallen, dat hij nog altijd met 275.000 euro per jaar door het leven stapte. Reden genoeg om Janus gisteren te verrassen met een jolige e-mail. Komt ie:
"Geachte heer Eichner,
Ten behoeve van een vervolgartikel in de serie “Tussen premies en piraten” zouden wij u graag de volgende vragen willen voorleggen:

 • Is het correct, dat u boventallig bent verklaard binnen ASAM en door uw baas Beumer de opdracht heeft gekregen om zitting te nemen in de directie van Hestia Eindhoven?
 • Is het correct dat u namens Hestia contacten heeft onderhouden met PSL-pensioenverzekeraar Aegon ivm niet afgedragen pensioenpremies na de overname van PSL?
 • Is het correct dat u Aegon in besprekingen mbt de achterstanden in de afdracht van die pensioenpremies het personeel in Eindhoven altijd in de waan heeft gelaten dat uw werkgever ASR garant zou staan?
 • Is het correct dat u ondanks de vragen van de betrokken personeelsleden hen altijd en naar later zou blijken volledig ten onrechte in de waan heeft gelaten dat er wel dekking zou bestaan vanuit Aegon mbt pensioen- en nabestaandenregelingen?
 • Is het correct dat u in februari 2005 schielijk het hazenpad heeft gekozen nadat het personeel van kantoor Eindhoven van Aegon te horen had gekregen dat door het twee jaar uitblijven van betalingen de dekking was opgezegd en het personeel cq. de nabestaanden derhalve niet verzekerd waren?
 • Is het correct dat u achter de rug van Hestia-aandeelhouder M. van den Berg om samen met de beoogde overnamekandidaat Philip van den Hurk en diens accountant crediteuren van Hestia Eindhoven aangeschreven heeft en hen het voorstel heeft gedaan om genoegen te nemen met 12 ½ procent van hun oorspronkelijke vordering?
 • Is het correct dat het personeel in Eindhoven u (alsmede de Raad van Bestuur van ASR) bij herhaling heeft aangegeven geen enkele fiducie te hebben in de beoogde overname door Buro Philip van den Hurk?
 • Was het u bekend dat de heer Philip van den Hurk in 1993 ivm fraude PSL heeft moeten verlaten en ten tijde van de overname al zwaar gefinancierd werd door uw werkgever ASR?
 • Is het correct dat u, in tegenstelling tot wat u heeft verklaard tijdens het voorlopig getuigenverhoor iz de niet afgedragen pensioenpremies, in het jaar 2000 al actief was bij de (mislukte) overname van PSL namens ASR/AMEV?
 • Was het u bekend dat voormalig PSL-eigenaar Lindhout conform de wens van zijn voormalig personeel en op uitnodiging van de heer Beumer (naar later bleek buiten medeweten van Hestia-eigenaar M. van den Berg) een schriftelijk bod op de aandelen PSL Eindhoven van 2,2 miljoen euro heeft uitgebracht?
 • Is het u bekend dat ASR (onder andere via uw zwager Pim Anderegg) Hestia na de overname van PSL produktie-eisen van minimaal 60 procent heeft opgelegd naast de gangbare rentetarieven op de verstrekte financiering?
 • Heeft u na de overname van PSL een actieve rol gespeeld in het herstellen van de verkeerd gevestigde pandrechten mbt de door Falcon Leven in 2001 verstrekte financiering aan PSL?
  U bij voorbaat hartelijk dankend voor de beantwoording van onze vragen,
  Krgrds, Jan Portein, redactie Kleintje Muurkrant

”
Ja, zware kost. En in gedragen Nederlands, anders begrijpt zo’n hoge pensionado niet waar je het over hebt. Maar je zal zo’n mailtje krijgen als je net aan het putten bent of lekker uitkijkt over zee. Word je daar zomaar op de schouder getikt door een naar stukje verleden. Da’s effe lekker. Stay tuned.

(1) Voor de Optima-deal zie aflevering 59

 • Datum: .

woensdag 22 augustus-2012
Dat Rob Beumer, het als emeritus door het leven gaande opperhoofd van de afdeling Financieel Intermediair Beheer bij AMEV-dochter ASAM en interne veiligheidssmurf, indertijd een smerig spelletje heeft gespeeld met bemiddelingsbedrijf PSL hoeven we niet meer uit de doeken te doen. Dat is uit deze serie zo klaar geworden als een hele pot met klontjes. En dat Robbie heeft geprobeerd om zijn gore manipulaties af te dekken eveneens.
Zo heeft de in 2009 met stille trom bij halte Rhoon uitgestapte manipulator bijvoorbeeld geprobeerd om in 2005 het voor hem en ASAM uiterst genante zwartboek over zijn wheelen en dealen mee de kist in te duwen bij de begrafenis van PSL’s stiefvader Hestia (1).
Maar in een eerdere fase heeft onze welgestelde pensionado ook al eens zo’n kunstje willen flikken. En wel bij de overdracht van PSL aan Hestia, die was afgedwongen met de dreiging van een complete financiële verwurging van PSL-eigenaar Jos Lindhout. Beumer probeerde in het contract ook AMEV de geheimhoudingsclausule binnen te wurmen. Maar Lindhout haalde daar letterlijk een streep door. In zijn optiek vond de deal plaats tussen PSL en Hestia en had AMEV er geen mieter mee te maken. Dat zal er mede de oorzaak van zijn, dat er later nooit meer iets moois gegroeid is tussen Lindhout en Beumer. Begrijpelijk. Maar dat de leiding van het tegenwoordig onder de naam ASR met een staatsrollator voorthobbelende verzekeringsmonster nog steeds zijn kop onder de Feijenoordplaggen steekt is niet te bevatten. Zelfs niet na het lezen van de kleine lettertjes. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 28 van deze serie dd. 29 juni 2011

 • Datum: .

donderdag 6 september-2012
We hebben het hier al vaker gehad over Sjaak van Ek, tussen 2002 en 2006 CEO van zowel Fortis ASR als ASR zelluf. Een verzekeringspraam, die niet zo lang na het vertrek van kapitein Sjaak een zootje vulles aan boord bleek te hebben waarvoor wij met zijn allen de rekening kregen gepresenteerd. Na zijn afscheid had Sjakie kennelijk geen zin om een beetje met zijn ballen te gaan zitten spelen. Ballen? Ballen? Kan geen toeval zijn: in 2008 werd hij RVC-opperhoofd bij FC Utrecht, waar de ballen soms wel heel frivool rollen. Maar ook buiten het stadion was Sjaak actief in de sfeer der hotemetoten, hoge pieten en bolle bonzen. Zo bleef hij bijvoorbeeld tot een paar maanden geleden ook RVC-opperhoofd van Soweco. Een vehikel dat ten doel heeft mensen die er wat los bijhangen in de samenleving in het gareel te duwen. Onder het motto: “Bij ons staat de mens centraal”.
Typisch Sjaak. Een echt mensenmens. Hoewel, hij heeft wat dat betreft zijn zwakke momenten. Neem nou de manier waarop hij in het najaar van 2004 Marcel van den Berg in de hoek zette. De stuurman van het langzaam wegzakkende verzekeringsscheepje Hestia/PSL had toen ten einde raad een zwartboek tussen twee kaften geperst over de wantoestanden die aan boord werden veroorzaakt door Sjakie’s ondergeschikten Robbie Beumer en Jantje Eichner. Wij hebben hier al heel wat kwootjes uit die macabere roman de revu laten passeren. Maar als we het verhaal mogen geloven wilde CEO Sjaak geen kennis nemen van de inhoud. Om dit aan kruimelaar Van den Berg duidelijk te maken stuurde mensenmens Van Ek hem het volgende briefje:
“Geachte heer Van den Berg,
Op maandag 4 oktober heeft de heer Jord van den Berg aan mij persoonlijk het dossier overhandigd dat hij van u gekregen heeft. Op basis van een korte toelichting van zijn kant en uw verzoek om dit materiaal niet zonder uw toestemming met anderen te delen, heb ik besloten om dit dossier ongelezen per ommegaande naar u terug te sturen. Indien u dat wenst kunt u het inbrengen via de lopende contacten tussen de juridische vertegenwoordigers van u en Fortis ASR. Dit heb ik ook aan mijn collega’s in de hoofdirectie van Fortis ASR gemeld
”.
Bestuursvoorzittertje hè, die Sjaak! Wil helemaal niet weten wat er binnen zijn bedrijf gebeurt. En gij geleuft dat? Onze tweede voornaam is Thomas. Stay tuned.

 • Datum: .

vrijdag 7 september-2012
Eigenlijk was het een godswonder. Dat Hestia-stuurman Marcel van den Berg zowaar nog antwoord kreeg van Fortis/ASR-schipper Sjaak van Ek na het toesturen van zijn zwartboek (zie eerdere delen van deze serie). Meestal verwaardigen dit soort goden zich niet om op berichten uit de wereld van de krabbers te reageren. Neem bijvoorbeeld deze cadeaumail van 5 december 2005, toen Sjakie af en toe al aan een afscheidsborrel stond te nippen. Komt ie:

"Geachte heer Van Ek,
Met dit schrijven alsmede bijgaande bijlagen meen ik er goed aan te doen mij nogmaals tot u persoonlijk te richten, daar ik het gevoel heb dat u bijzonder selectief geïnformeerd bent in het totale Hestia-dossier. Daar u als integer bekend staat in de branche en ik wil voorkomen dat u zelf slachtoffer wordt van verkeerde beeldvorming, welke gecreeërd is door personen in uw omgeving die louter met hun eigen carrières bezig zijn, wil ik als ultieme poging trachten u een genuanceerder beeld te verschaffen.
Zoals u wellicht heeft vernomen is Fortis ASR aansprakelijk gesteld door ondergetekende alsmede ex-personeel van PSL. Volgens mededeling van uw advocaat zou een gerenommeerd accountantsbureau deze kwestie onderzoeken. Ik neem aan dat het een reële waardebepaling betreft van de financiële situatie bij PSL per overnamedatum. Ik denk dat dit een meer dan realistisch standpunt is, daar ik hier in het verleden reeds bij herhaling op aangedrongen heb. Het lag overigens meer in de richting om dit dan te laten doen door een onafhankelijk bureau. Zelf heb ik het verleden al aangeboden dit door Berk Accountants te laten doen, daar zij door middel van de heer E. van Gerwen zowel accountant zijn geweest van PSL voor overname alsmede accountant zijn gebleven ten tijde van de Hestia-periode. Zij zijn tevens als getuige volledig op de hoogte van de gang van zaken van voor en tijdens de overname van PSL door Hestia.
Zoals u wellicht weet zal een aanvullend voorlopig getuigenverhoor gearrangeerd worden. De uitnodigingen hiervoor zullen deze week nog verzonden worden. Uiteraard zal ook de heer Van Gerwen als deskundige hiervoor uitgenodigd worden. In het verleden heb ik reeds bij herhaling aangeboden om misverstanden met betrekking tot de financiële situatie bij PSL te weerleggen. Deze deur is eveneens bij herhaling iedere keer dichtgehouden. Bewust, daar dan aan het licht zou zijn gekomen dat de door mij in gang gezette saneringsoperatie eind 2002 en begin 2003 alsmede de daaruit volgende positieve balansmutaties absoluut geen aanleiding hadden hoeven te zijn PSL gedwongen te verkopen.
Deze opzet is ook reeds gemaakt door mijn accountant en vormt de basis voor de door mij ingediende schadeclaim. Tevens beschik ik over verklaringen van private investeerders welke tot 2 x bereid waren (risicodragend) kapitaal ter beschikking te stellen aan PSL. Ook zijn zij bereid dit desnoods onder ede te verklaren. Mede hiermee zal ik dan aantonen dat ook een faillissement van PSL voorkomen had kunnen worden en ASAM een meer dan mooi bedrag (2.200.000 euro) getoucheerd zou hebben voor hun obligo. Nee, PSL moest nu eenmaal failliet en daarna Buro Philip van den Hurk. Andere belangen hadden nu eenmaal voorrang! De overeenkomst met Van den Hurk was reeds gemaakt...
U zult begrijpen dat deze hele gang van zaken nu niet bepaald de schoonheidsprijs verdient en mede voor veel woede en frustraties bij gedupeerden heeft gezorgd. Ook in verband met ontwikkelingen binnen Buro Philip van de Hurk, welke op dit moment uitvoerig publicitair belicht worden alsmede vragen aan het adres van de curator lijkt het mij raadzaam op zeer korte termijn overleg te plegen. Indien u hiertoe niet bereid bent neem ik aan dat u volledig op de hoogte bent en deze hele gang van zaken tot beleid is verheven binnen Fortis/ASR. Ik kan en zal echter nooit accepteren dat dit beleid er de oorzaak van is dat ondergetekende de laatste drie jaar gecriminaliseerd is door personen met als enig doel het vrijpleiten van hun eigen (wan)daden. Zo stond ik nooit bekend en zal ik ook nooit bekend willen staan. Alleen dit al is aanleiding voor ondergetekende om zich tegen dit onrecht te blijven verzetten en dus in te gaan op de inmiddels vele verzoeken om mijn visie te geven op de hele gang van zaken.
Ik hoop dat bovenstaande voor u aanleiding is tot een reactie uiterlijk woensdag a.s., waarna ik mij vrij acht stappen te ondernemen.
Hoogachtend, J.S. Lindhout
".

Wat denkt u dat Sjaak heeft gedaan na ontvangst van deze cri de coeur van ex-PSL eigenaar Lindhout? Juist. U heeft een vingerplant gewonnen. Sjaak stak zijn middelvinger het luchtruim in. Wat ons betreft krijgt ie een rooie kaart en een permanente verbanning uit al zijn bestuurlijke functies. Al moeten we er desnoods een scheids voor omkopen of een vette verzekering voor afsluiten. Stay tuned.

 • Datum: .

maandag 24 september-2012
Mocht u het niet helemaal duidelijk zijn, deze serie gaat over het hoe en waarom de hufterige leiding van verzekeringsgigant ASR een bloeiend bemiddelingsbedrijf als PSL willens en wetens naar de kloten hielp. Nu eens niet een sonatine vanuit de partituur van voormalig PSL-dirigent Jos Lindhout, maar uit die van Marcel van den Berg. Het baasje van Hestia, dat onder supervisie van toenmalig ASR-hotemetoot en ex-recherchesmurf Rob Beumer PSL overnam. Komt ie.

"We schrijven januari 2004.
Uit de begrotingen van het najaar van 2003 bleek duidelijk dat er organisatiebreed een begrotingstekort was van ruim 600K. We praten hier overigens ook nog over de periode binnen het jaar na overname van PSL. Een zeperd kon Beumer zich derhalve nog niet veroorloven, omdat de wet voorschrijft dat overnames die binnen een jaar tot faillissement leiden door de curator teruggedraaid kunnen worden.
In januari 2004 moest ik mij inzake dit tekort melden ten kantore Asam aan de beruchte ronde tafel met asbak in het kantoor van Beumer. Beumer wilde wel financieren, echter had de nodige voorwaarden. Ik moest mij privé mee verbinden en Martens moest zijn aandelenbelang van 50% aan mij verkopen. Martens mocht geen feitelijke zeggenschap meer hebben.
Dit was voor Beumer het ideale moment waarop hij de wurggreep die hij al op Hestia had kon versterken. Eichner kwam hiermee sterker in het zadel. Dus moreel een klap voor Martens en een opsteker voor Eichner.
Enfin, zo geschiedde. Martens leverde zijn aandelen in, in ruil voor een management overeenkomst waarvan ASAM uitdrukkelijk op de hoogte was. De inhoud en de totstandkoming van die overeenkomst van Martens ging in overleg met ASAM. Dus ook het boetebeding van 500K die Martens afdwong bij voortijdige beëindiging van die overeenkomst. Beumer heeft hier uiteindelijk mee ingestemd en verstrekte de benodigde financiering. Ik verbond mij privé mee en Martens leverde zijn aandelen in, in ruil voor een managementovereenkomst. Ik kon niet anders en had geen keuze, Hestia moest verder en ik wilde geen faillissement, maar het voelde zo intens slecht.
In juni van 2004 ontstond er wederom een begrotingstekort. Niet zo groot als in januari, maar toch aanzienlijk. Echter nu bevonden we ons meer dan 1 jaar na overname van PSL, en u raadt het al, de bereidheid van Beumer om iets te doen was nihil. Er zijn diverse pogingen ondernomen, fusiebesprekingen gevoerd met o.a. Beijer en Optima. Inmiddels was Willem Nieuwenhuijs overgenomen en ingevoerd in onze systemen wat de zaak compliceerde. Deze gesprekken liepen op niets uit.
De situatie escaleerde verder tot aan ca. oktober 2004. Advocaten over en weer, zwartboeken, financieringen die werden opgeëist, bedreigingen, Eichner in de stress en ziek, ruzie binnen het MT. Dat is ook het bewuste moment dat Beumer mijn vrouw bedreigde met de dood en dat zij en haar gezin beter het land uit konden vluchten omdat wij anders niet meer zeker van ons leven zouden zijn. Tenzij ik zou meewerken aan de plannen die Beumer had met Hestia.
Belangrijkste was dat ik het ontslag zou regelen van Martens. Als ik zou regelen, dan garandeerde Beumer aan zowel mij als mijn vrouw dat Hestia niet zou failleren. En dan zou Eichner ook weer terugkomen, mogelijk als aandeelhouder samen met Jan Adriaanse. Dit pakte anders uit. Na de aanzegging van Martens legde hij zijn claim op tafel van 500K. Martens wist natuurlijk dat Hestia en ik dit geld niet hadden en legde beslag op de aandelen van Hestia, bankrekeningen, mijn huis en bankrekeningen in privé. Voor Beumer was dit volgens hem de druppel.
Beumer kon nu niets meer voor ons doen en Hestia was ten dode opgeschreven. De rechter oordeelde dat het beslag van Martens onrechtmatig was en uiteindelijk hebben wij deze zaak in ons voordeel beslecht. Maar ja, toen had Beumer Hestia inmiddels beloofd aan onze vrienden Van de Hurk. Ons restte toen niets anders, in de wetenschap waarin ik toen verkeerde, om het faillissement te aanvaarden.
Dus concluderend: je regisseert als financier een managementovereenkomst met boetebeding van 500K voor de bestuurder van een van je deelnemingen (captives), stuurt vervolgens maanden later zelf direct aan op het ontslag van deze inmiddels ex-bestuurder en roept dan, nadat de claims van deze ex-bestuurder je om de oren vliegen, ”ik kan nu niets meer doen” met als resultaat het grootste verzekeringsfaillissement uit zijn tijd.
Achteraf denk ik dat Beumer dit bewust zo heeft geënsceneerd. Hij kende Martens al uit eerdere dossiers. Hij kon m.i. inschatten dat dit zo zou kunnen aflopen en had mij hiermee volledig klem. Ik kon gewoon niet anders, ook in het kader van aansprakelijkheid, dan het faillissement aanvaarden.
Misschien had ik dat nooit moeten doen…
"

Mocht de hele reutemeteut uiteindelijk toch op het bureel van rechter commissaris Melissen terechtkomen, dan moet een ontboezeming als deze toch een eye-opener voor haar betekenen. Dachten wij zo. Stay tuned.

 • Datum: .

donderdag 27 september-2012
Het uur U in de slepende affaire tussen verzekeringsmoloch ASR en de vroegere bemiddelaar PSL komt langzaam dichterbij. De laatste ontboezemingen van Marcel van den Berg als oud-bestuurder van de onderneming Hestia, die indertijd tot overname van PSL werd gemanipuleerd, bracht ook voormalig PSL-eigenaar Jos Lindhout in beweging (1). Hij schreef een uitgebreid overzicht van wat tot nu toe allemaal is gebeurd. Kost wat tijd, dus ga er even lekker voor zitten. Bakkie erbij, de papegaai in de keuken, de hond in de werkkast, moeders even bij de buren dumpen en hoppa. Voor de bijlagen waarover Jos het heeft in zijn roman dient u even uw nieuwsgierigheid in het vriezertje te schuiven. Die komen in de volgende aflevering aan bod. Anders zouden uw emoties misschien wat uit de hand lopen. Dus stay tuned.

(1) zie deeltje 66 uit deze serie

 • Datum: .

donderdag 4 oktober-2012
U had nog wat tegoed. In zijn laatste uitgebreide overzicht van zijn jarenlange gevecht met de door ons in leven gehouden Utrechtse verzekeringsdraak ASR verwees voormalig PSL-eigenaar Jos Lindhout naar de bijlagen (1). Die hadden ondermeer betrekking op de financiële situatie binnen PSL in het najaar van 2002. In wezen was zijn bedrijf zo gezond als een maatje haring. Maar door onvoorziene gebeurtenissen die tot een tweetal dure juridische clashes leidden (2), was er een tijdelijk liquiditeitsgaatje van 1,5 meloen ontstaan. ASR zegde toe een deel daarvan te zullen dichten, maar trok zich korte tijd later zonder boe, bie of bah terug. Lindhout was niet voor een gaatje gevangen en belegde een bijeenkomst met een stel redelijk betoefde vrienden en kennissen. Hoe het verder ging kunt u hier tot u nemen. Smakelijk.
Verderop in zijn relaas van vorige week komt ook de vaststellingsfooi voorbij waarmee Lindhout in 2006 in arren moede accoord is gegaan, maar die hij nu aanvecht door een aanzienlijk beter inzicht in wat zich allemaal aan vuiligheid heeft afgespeeld achter de ASR-coulissen. Op 23 mei jl. is de gecorrigeerde intrinsieke waarde van PSL Holding BV per 31 december 2002 door een gerenommeerde accountant vastgesteld op 4 meloen 262.000 euro. De intrinsieke waarde van de PSL Financiële Adviesgroep BV lag zelfs nog een meloentje euro hoger, waarbij de resultaten over 2001 en 2002 nog genormaliseerd dienen te worden met minimaal 1,5 miljoen euro. Dit in verband met de extra poen die moest worden uitgetrokken voor het inhuren van 20 personeelsleden en de bijbehorende administratieve rompslomp die het contract met Amsterdam Thuiszorg met zich meebracht. Plus de minder gezellige afvloeiingskosten etcetera toen er eenzijdig een streep door dat contract werd gehaald (3).
Dat financiers altijd zekerheden zoeken is een winkeldeur in Haren opentrappen. Dus even voor hullie: na de succesvolle saneringsaktie eind 2002 begin 2003 had PSL haar debiteurenportefullie ter waarde van 1,5 meloen heulemaal vrij! Kat? Pis? Nee, zeker niet en dat verklaart mede de woede van Lindhout cs. Saillant detail: zo gek waren ze bij ASR blijkbaar ook niet toen ze in het jaar 2000 al een riant (en door Lindhout afgewezen) bod op de aandelen van PSL uitbrachten...
Uiteraard heeft de top van de ASR onder leiding van hoofdbons Jos Baeten alle informatie in de gleuf gekregen, maar reactie ho maar. Jarenlang hebben Lindhout cs. geprobeerd om aan de hand van de in deze serie ruim geëtaleerde feitelijkheden tot een dialoog te komen met ASR en aan te tonen dat, louter en alleen door de inmenging van Beumer/ASR, een respectabel bedrijf uiteindelijk totaal onnodig naar de kloten is geholpen onder regie van diezelfde ASR. En dan staat er triomfantelijk op de site van de draak, dat ie in een paar jaar tijd een sprong heeft gemaakt van plek 259 naar 76 op de lijst van Nederlandse bedrijven en merken die worden gerangschikt op grond van hun goede reputatie. De malloten die verantwoordelijk zijn voor die lijst lezen waarschijnlijk Kleintje Muurkrant niet. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 67 dd. 27 september 2012.
(2) Beide clashes werden winnend afgesloten.
(3) Voor meer details over het Amsterdam Thuiszorg-contract op naar de hele serie op de Followupsite. De rest moet voor u een eitje zijn.

 • Datum: .

donderdag 11 oktober-2012
Krijgnouwat. Komt er ineens iets heel merkwaardigs uit de lucht vallen. Een detail misschien, maar heel aangenaam om voor de mallemoerskont eens je gedachten over te laten wapperen. Blijkt die gozer van Beumer, die voor alle narigheid in de affaire rond de Eindhovense financiële adviesgroep PSL heeft gezorgd, rechtstreeks in contact te hebben gestaan met het executive committee van Fortis. Alles wat ie uitspookte moest hij rechtstreeks rapporteren aan de hoogste baasjes van het concern in die tijd. En wie zaten daar toen in? Nou, in ieder geval Jacques “de Zwijger” van Ek, de man die het zwartboek van Hestia-directeur Marcel van den Berg zogenaamd ongelezen terugstuurde naar de afzender (1). Achteraf geen wonder, want Sjakie wist dus al van zowel hoed als rand. Ook over Beumer’s move om Henk van de Meene bij PSL naar binnen te wurmen om diens hypoteakplannen te verwezenlijken. En was het soms Sjakie die Beumertje terugriep en de deur voor de vroegere financiële consigliere van Johan Verhoek aka “De Hakkelaar” in het slot gooide? Zou zomaar kunnen, gezien de onderlinge verhoudingen die er kennelijk bestonden.
Nu we het toch over Johan hebben. De mainstream jubelde gisteren dat ie weer achter het gaas was geplakt. Toch sneu. Heb je je gap Bertus Kwarten net voor de laatste keer uitgezwaaid, krijg je dit. Volgens het apparaat van kindervriend Joris Demmink moet Johan gezien zijn uitgavenpatroon ergens nog een hele bult poen buiten zicht hebben gemanouvreerd en waarschijnlijk belegd in buitenlandse projecten. Nou weten we niet of de in het Belgische Knokke van kindervriend Leopold Lippens residerende Van de Meene nog steeds in Johan’s orbit rondcirkelt. Zou goed uitkomen voor de nergens wonende handelaar in ondeugende wannahaves, want gappie Henk heeft in het verleden her en der laten weten, dat hij schijt heeft aan de Nederlandse overheid, omdat ie alleen in Zwitserland belastingplichtig is. En waar hebben Johan en Henk in ieder geval vroeger weelderig zaken gedaan? Juist, in Zwitserland (2). En je bent wel dokter als je daar iemand uit de financiële wereld tot jodelen kan brengen.
Leuk hè, zomaar je gedachten effies laten wapperen? Kan soms heel verhelderend zijn. Stay tuned.

(1) Zie eerdere berichten hierover in deze serie.
(2) Zie de serie “Skenes vanachter de coulissen” op onze Followup-site.

 • Datum: .

dinsdag 23 oktober-2012
Je kan bij ASR voorzetjes geven wat je wil, er is daar bij het eerste elftal blijkbaar niemand die een panklare assist het doel in kan peren. Op 12 oktober meldde een PSL-delegatie zich aan de balie van ASR in Utrecht. Ongenodigd, dat wel, maar ze hadden hun komst de vorige dag al aangekondigd. Ze wilden graag een gesprek met de hoogste baas om zowel een vreedzame dialoog tot stand te brengen ter oplossing van de perikelen tussen ASR, het naar de kloten geholpen PSL en het bijna naar de kloten zijnde PSL-Capelle. Tot hun verrassing kwamen ze verder dan ze hadden verwacht. Ze kregen batches en het verzoek om even in de lobby plaats te nemen. Maar dat betekende meteen ultimo, want de enige die namens ASR het Walhalla uitstuiterde was een bedrijfsbef. Die ging er abusievelijk van uit, dat de PSL-ers nieuwe info in zijn gleuf kwamen duwen. Niet dus. En zo zeilde er weer een prachtige voorzet gierend voorlangs.
Wij hebben met dit verslagje een tijdje gewacht om te kijken of ze op de rechtervleugel van ASR de bal misschien nog zouden binnenhouden en alsnog een poging zouden doen om tot scoren te komen c.q. de PSL-ers uit te nodigen voor een goed gesprek. Maar noppes. En dat noemt zich prof. Of er lopen in het eerste van ASR een stel oliebollen rond, of ze zijn bang. Voor imagoschade of zo. Maar géén dialoog betekent sowieso een juridisch steekspel, met alle aandacht die zoiets genereert in dagvodden en andere msm. Inclusief de wrange sociale gevolgen voor de PSL-ers, van wie die in Capelle nu ook de guillotine naderen. Hoewel we aan die laatste nog levende loot van PSL in het verleden al de nodige aandacht hebben besteed, zetten we die zaak in onze volgende aflevering nog eens op een rijtje. Kijken of we in de blessuretijd toch nog iemand bereiken die de bal erin wil prikken. Dus stay tuned.

 • Datum: .

maandag 29 oktober-2012
Beloofd is beloofd. Voor het morgen definitief omvalt zouden wij nog even in het kort de merkwaardige lotgevallen van PSL-Capelle in het kort op een rijtje zetten. En dat doen we aan de hand van deze mail daarover die bij ons in de digitale postbus plofte. Je zal in de klauwen van een uit de kluiten gewassen verzekeringsmaatschappij terechtkomen. Ze blijven net zo lang aan je pikken tot je kapot bent. Mensen? Tellen niet. Stay tuned.

 • Datum: .

donderdag 6 december-2012
PSL Capelle is onlangs de pottenbak ingegaan. Uiteindelijk toch in het graf geduwd dat voormalig ASR-intrigant Rob Beumer voor de laatste nog levende loot aan de PSL-boom had gegraven. Een intrigant wiens smerige praktijken tot de dag van vandaag door de ASR-top worden afgedekt. Hoe de Capelse vork in de steel zat hebben wij uitgebreid uit de doeken gedaan. Mocht u nog eens uw hart willen ophalen en een inzicht krijgen hoe een uit de kluiten gewassen verzekeringsvehikel als ASR, dat notabene met ons belastinggeld op de weg werd gehouden, rustig een op zich gezonde onderneming naar de kloten hielp raden we u aan onze zoekmachine te bestijgen en “Capelle” in te toetsen. Met name bij het lezen van de afleveringen 30 en 42 tot en met 44 zal u het niet droog houden.
Wil niet zeggen dat de kwestie nu voorgoed van tafel is geveegd. Dat gebeurt pas als de fat lady de blues zingt. En we hebben net nog even naar buiten gekeken, maar geen fat lady in de buurt. Hooguit een magere sneeuwpop. Dus de Utrechtse ASR-baasjes kunnen begin volgend jaar nog wat vuurwerk verwachten. Stay tuned.

 • Datum: .

vrijdag 11 januari-2013
Fijne berichten over ASR de laatste tijd. In 2008 bleken ze hun eigen broek niet meer op te kunnen houden. En wie kon dat betalen? Nou niet zoete lieve Gerritje, maar wij. Want stel je voor dat die boel omflikkert. Dan waren we nog verder van huis. Volgens Den Haag.
Maar daarmee waren we er niet. Gisteren luidde opnieuw de Utrechtse noodklok. De broeken van Jos Baeten cs. dreigden opnieuw op half elf te zakken. Komt dat? Nou, er dreigt onderandere een vloedgolf aan schadeclaims van luitjes die ooit door ASR zijn opgenaaid met zogenaamde woekerpolissen. Woekerpolissen? Woekerpolissen? Was dat niet iets met een bank in Wognum? Waarvan het baasje na sluitingstijd een ontieglijke zeperd kreeg en allerlei vet meevretende VVD-bonzen na een schuchter “sorry” buiten schot bleven? Ja. En houdt dat dan in dat bijvoorbeeld Sjakie (bekend van zijn wonderschoenen) van Ek als hoofdverantwoordelijke voor die woekershit nu alsnog ook een zeperd van de kadi krijgt? Daar durven wij wel een negatief gokje op te wagen in Flip Kerkhoven’s skybox “Vast en Goed”.
En nu we het toch over duistere praktijken bij ASR hebben. Wanneer stelt de outfit van commissaris Opstelten eindelijk eens een onderzoekje in naar allerlei andere ongerechtigheden die zich in de loop van het laatste decennium in de top van ASR hebben voorgedaan en die wij zo netjes in deze serie op een rijtje hebben gezet? Een serie met kleurrijke figuren als veiligheidsexpert Robbie Beumer, voormalig Hakkelaargabber Henk van de Meene, procuratiehoudster Pientje Q., stenenstapelaar Kees Houtman (rip), een engel uit de hel, etcetera. En kan er nou eindelijk ook eens vaart worden gemaakt met een fatsoenlijke afhandeling van de PSL-affaire? Ja? Bij voorbaat. Stay tuned.

 • Datum: .

zaterdag 6 april-2013
We hebben in deze serie al heel wat keren wild staan te plassen tegen de met ons belastinggeld nog omhoog staande verzekeringsboer ASR. Dit in verband met het met vuile listen en lagen verpletteren van het op zich gezonde assurantiebemiddelingsbedrijf PSL in Eindhoven. Daarbij speelde voormalig financierings- en intern veiligheidsbaasje Rob Beumer de eerste valse viool. Die affaire mag dan tijdelijk in een windstilte terecht zijn gekomen, het ziet ernaar uit dat daar zeer binnenkort verandering in komt. Want PSL-eigenaar Jos Lindhout heeft zijn handen niet in de schoot gelegd maar flink laten wapperen bij het binnentrekken van nog meer bewijs, dat hij door smerige praktijken van ASR-zijde de boot in is geholpen.
Lindhout blijkt overigens niet de enige te zijn die dat is overkomen. Ook Willem Nieuwenhuis, voormalig eigenaar van de Nieuwenhuis Verzekeringsgroep in Harderwijk is door Beumer cs. slinks afgeserveerd. Hij heeft zijn belevenissen in arren moede in een boek samengeperst en presenteerde dat brok non-fictie bij verschillende uitgeverijen. Die zagen de bladzijden branden en zagen af van publicatie. Nu geeft Willem het uit in eigen beheer. Lees hier de prelude. Dat wordt smullen. Stay tuned.

 • Datum: .

woensdag 8 mei-2013
Kost een paar centen. Als je een beetje fatsoenlijk je recht wil halen. Vandaar dat het even heeft geduurd voordat de door staatsverzekeraar ASR tot aan de rand van de afgrond gedreven ondernemer Jos Lindhout de bijl kon opgraven. Maar als we goed zijn geïnformeerd, en dat zijn we meestal, dan is dat inmiddels gebeurd en stuurt hij binnenkort zijn bef het veld in om de laatste slag voor te bereiden. In de vorm van een voorlopig getuigenverhoor. In het verleden hebben de Utrechtse verzekeringsboeren een dergelijk verhoor al eens met zwaar geschut weten te torpederen (1), maar dat kunnen ze deze keer schudden. Die baasjes komen dus eindelijk met de ballen voor het blok.
Nu we het toch over ballen hebben: wij richtten ons op 13 april 2011 met een herderlijk schrijven tot Jos Baeten, de baas van het spul. Daarin vroegen wij hem ondermeer het volgende:

"Is het juist dat de voormalige directeur van de afdeling Financieel Intermediair Beheer bij het onder ASR ressorterende ASAM en toezichthouder op de interne veiligheid aldaar [de heer Beumer, red.] in 2009 in goed overleg is vertrokken nadat een stel kogelgaten waren aangetroffen in zijn voiture?
Is het juist dat deze directeur files bijhield van de “faux pas” die topfunctionarissen van ASAM cq. ASR bij tijd en wijle maakten en die in sommige gevallen lardeerde met expliciete foto's?
"

Nooit antwoord op gekregen van Jos. Niet echt een wonder, want laten we gisteren nou van een nog niet aan bod geweest zijnde insider horen, dat we bull's eye hadden gegooid. En dat er bij voornoemde files ook een scabreus exemplaar van Jos zelf zat. Dat kan nog heel gezellig worden bij de rechter commissaris. Wij zijn er helemaal klaar voor. Stay tuned.

(1) Zie voor een summier inkijkje aflevering 58 van deze serie dd. 21 juni 2012.

 • Datum: .

dinsdag 21 mei-2013
Ja ja. Dat trompetterden wij al op 8 mei jl. : deze serie is weer in een hogere versnelling getrokken. Heeft alles te maken met een voorlopig getuigenverhoor dat opnieuw als een sarinwolkje boven deze affaire terecht dreigt te komen. Vandaag even een amuusetje vooraf. Over de overname van Hestia door het totaal wezensvreemde buro van Flip van den Hurk onder auspiciën van “schoft Beumer” (1).
Toen Flip door Beumer werd gedwongen om de Hestia-onderzeeër over te nemen stond ie al voor meer dan tien meloen in het krijt bij het Scroogebedrijf in Utrecht. Dat werd er daarna niet fleuriger op en Flip werd dan ook in een latere fase bij de vulles gezet. Zijn tien discipelen kregen vervolgens een aangenaam riekende vetteworst voor hun neus en geloof het of niet ze begonnen allemaal te rennen. Met ieder een krediet aan hun ballen van acht à negen ton. A titre personnel. Zo werd Flip's verlies van tien meloen overgeheveld naar een andere dimensie en eenmaal daar aangekomen ging het bloedzuigen gewoon verder. Eerst was de sfeer nog tamelijk feestelijk, maar al gauw maakte een grauwsluier zijn entree en uiteindelijk ging de boel down. Flip's discipelen in een zak met as, want voor het wegpoetsen van een schuld van acht à negen ton heb je wel meer nodig dan een armetierig swiffertje uit de meterkast. Fijn hè, om zaken te mogen doen met een staatsverzekeraar? Ons advies: nooit, maar dan ook nooit aan beginnen. Stay tuned.

(1) Voormalig ASR-intrigant Rob Beumer werd met deze term aangeduid door ex-verzekeraar Willem Nieuwenhuis in zijn boek “Mijn Waarheid. Geldgerommel”. Voor meer info over Flip is het raadzaam onze zoekmachine aan te slingeren.

 • Datum: .

woensdag 22 mei-2013
Kijk, we kunnen er natuurlijk een gooi naar doen. Wie op het lijstje van ASR-knakkers en aanverwante artikelen staan, die in de nabije toekomst onder ede aan de rechter commissaris mogen vertellen wat zij weten over de schandalige affaire rond PSL. Maar waarom zouden we? Nou... vooruit, een kleine worp. Robbertje Beumer zal er zonder twijfel op staan. En nog een worpje: Flip van den Hurk, die wij gisteren nog door het broodrooster haalden. Nee, wedden doen we niet. Laat staan fixen. Houden we niet van. Maar 1 op 1000 zou wel lekker zijn in deze barre tijden. Konden we de economie weer een beetje op gang helpen. Stay tuned.

 • Datum: .

vrijdag 7 juni-2013
Op 2 juli 2013 om kwart voor vier wordt in het Utrechtse gerechtshof de bal weer op de stip gelegd voor de tweede helft van de wedstrijd PSL versus staatsverzekeraar ASR. Mag een pro forma zitting wezen en ASR kan best meteen proberen om met obstructie en andere technische foefjes de match opnieuw lam te leggen, dit keer zal in ieder geval de publiciteit aanzienlijk groter zijn en dat vinden ze in de skybox van de Raad van Bestuur niet gezellig. Daarnaast gaan de PSL-ers dankzij de extra kennis die zij tijdens de rust over hun tegenstanders hebben opgedaan met heel wat meer vertrouwen het veld in. Ze weten nu waar de zwakke plekken zitten en zullen bijvoorbeeld graag de jacht openen op schoppers als Jacques van Ek, Flip van den Hurk, Jan Eichner en vooral Rob Beumer.
Komt nog bij dat ook de door voornoemde Beumer zwaar geblesseerde geraakte gastspeler Willem Nieuwenhuis ook acte de présence zal geven. Dus dat wordt effe lekker kneukelen op de publieke tribune. Stay tuned.

 • Datum: .

maandag 1 juli-2013
Er zijn in onze kleine wereld achter de duinen twee soorten dekens die ertoe doen. Bij de eerste moeten we denken aan het hoofd van de beforde in een bepaald arrondissement met daarboven het landelijke opperhoofd. Bij de tweede gaat het om een stuk beddegoed, dat in vroeger dagen vaak afkomstig was van de firma Ram, Schaap & Lam en soms door de eerstgenoemde deken gebruikt werd en wordt om voze zaakjes binnen zijn orde onder de wol te stoppen. Dit in tegenstelling tot zijn taak: zijn beffers voor de poten hengsten als ze buiten de nachtspiegel wateren.
Is Leonard Böhmer, de huidige deken van Utrecht en bef bij het door ons nogal eens licht getoucheerde kantoor Derks, Star, Busmann een deken zoals hij hoort te zijn? Voor zover wij weten wel, maar dat ie als bef van ASR in de affaire met PSL een lichtend voorbeeld is geweest voor zijn Utrechtse kudde mag betwijfeld worden. Met name zijn opereren ten tijde van het eerste voorlopige getuigenverhoor dat was aangevraagd door PSL en Baker, Tilly, Berk. Een accountantskantoor, dat merkwaardigerwijs net als ASR het kantoor van Leonard als huisbef koesterde.
Bij de behandeling van zo'n verzoek tot voorlopig getuigenverhoor is het gebruikelijk, dat de gedaagde partij ruim van tevoren zijn verweerschrift indient bij de kadi. Noem het fatsoen. Maar in februari 2012 kwam Leonard één dag van tevoren ermee aankakken. Het werd gedoogd door de kadi, maar deftig was anders. Net als de listige telefonische oekaze van ASR aan Baker, Tilly, Berk op de ochtend van de zittingsdag, waardoor het accountantskantoor zich genoodzaakt zag zich als partij uit de procedure terug te trekken. Dreigde ASR met de zweep of liet de door de belastingbetaler op de been gehouden verzekeraar een rookworst zakken voor de neus van hun rekenkundige cliënt? Nooit boven water gekomen. Had de in een spagaat verkerende Leonard weet van deze manipulaties? Het zou gek zijn als dat niet zo was (1).
Morgenmiddag om kwart voor vier vindt in de Utrechtse rechtbank een nieuwe poging plaats om in deze treurige affaire tot een volwaardig getuigenverhoor te komen. Tot nu toe is er van de zijde van ASR/Derks, Star, Busmann geen verweerschrift ingediend. En voor zover wij weten is ook nog niemand aan de zijde van de eisers met een zweep of een worst geconfronteerd. Maar garanties dat Leonard nergens nog een troefkaart heeft verborgen in de wijde mouwen van zijn jurk kunnen we helaas niet geven. Effe wachten nog. Morgen weten we meer. Stay tuned.

(1) Wie nog even rond wil neuzen in de details raden wij aan om daarvoor aflevering 58 van deze serie als springplank te gebruiken.

 • Datum: .

dinsdag 2 juli-2013
En verdomd, ze flikken het hem weer! Een dag voor de behandeling van het verzoek tot voorlopig getuigenverhoor van de zijde van Lindhout cs. versus ASR komt het kantoor van de deken van de Utrechtse beffen met een verweer aankakken. Net als in februari vorig jaar (1). Weet die deken niet beter, of is het een kwestie van ouwe jongens krentenbrood? Zo van, dat fiksen we wel even met de betrokken kadi. Ons kent ons.
Even een kwootje ertegenaan. Komt ie:

"... Eventueel kan een advocaat namens een partij verweer voeren en een verweerschrift indienen. Een verweerschrift moet een week voor de zitting in drievoud worden ingediend bij de rekestenadministratie van de afdeling Civiel Recht”.

Deze meeslepende strofe is afkomstig uit een epistel van de Utrechtse griffier H. Essemlali dd. 24 mei 2013. Dus ook al was deze kennis bij deken Böhmer en zijn doorgestudeerde volgelingen door het zeefbeen gezakt, dan nog waren zij dankzij meneer Essemlali tijdig op de hoogte van deze verplichting. Kan maar twee dingen betekenen: of het is een chaos op dat kantoor, of ze hebben gewoon schijt aan de regels. En dan zullen we het hier over de inhoud van hun verweer maar niet hebben. Een haast zielige herhaling van zetten. Alsof er sinds de door hen getorpedeerde eerste poging om tot bovengenoemd verhoor te komen verder nooit meer iets substantieels naar boven is gekomen. Om over dingen als het nooit aan de orde geweest zijnde zwartboek en de door Robbie Beumer in dit dossier geïntroduceerde gabber van Johan Verhoek aka de Hakkelaar nog maar te zwijgen.
Vanmiddag horen we of de vigerende kadi in deze zaak opnieuw door de knieën gaat voor de Utrechtse befdeken en diens verweerschrift accepteert. Voor een gokje verwijzen wij beleefd naar de skybox van “Vast en Goed” in het stadion van FC Utrecht (2). De club waar voormalig ASR-hotemetoot Jacques van Ek als voorzitter van de Raad van Commissarissen rondstruint. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 79 van gisteren.
(2) Zie aflevering 73 van deze serie dd. 11 januari 2013.

 • Datum: .

woensdag 3 juli-2013
Die griffier van de Utrechtse rechtbank kan de zenuwen krijgen. Schrijft wel dat een verweerschrift een week voor de behandeling van de betreffende zaak ingeleverd moet zijn. Maar als je deken van de verzamelde befmeute bent kan je een dergelijk epistel gewoon doortrekken en een dag vantevoren ermee aan komen kakken. Dat bleek gisteren weer eens. De van arrogantie druipende Leonard Böhmer bood wat grommelend zijn excuus aan voor het late presenteren van zijn omvangrijke frutsel, maar ja hij kon er niks aan doen. Hij had de laatste aanvulling van zijn cliënt ASR pas het afgelopen weekend ontvangen. En de ASR is natuurlijk een maatje te groot voor dit nummertje muggenziften. Trouwens zo erg was het ook weer niet, want het grootste deel van de inhoud was hetzelfde als bij de vorige gelegenheid. Dus de tegenpartij had volgens hem geen enkele sores ondervonden van de vertraging. En als zijn opponent zich wel had willen vergewissen van des frutsels inhoud, dan had ie niet een uur moeten staan te lullen met zijn cliënten in de gang van het gerechtsgebouw.
Dachten we als leek, dat de kadi de deken wel even flink de jurk zou uitvegen. Dachten we verkeerd. En ook verderop in het steekspel liet hij Böhmer af en toe uitpakken op een manier die op de Utrechtse automarkt mogelijk bon ton is, maar je niet zou verwachten in een rechtzaaltje. Hoe dit ook zij, Lindhout cs. kregen wel uitgebreid de ruimte om hun herhaalde verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor van een stevige basis te voorzien. Uitspraak over zes weken. Wij zijn er ook. Stay tuned.

 • Datum: .

maandag 9 september-2013
Er zijn luitjes die vinden, dat Kleintje Muurkrant artikelen publiceert die ordinair, suggestief en zelfs bezijden de waarheid zijn. Liggen we niet wakker van, want waar gezaagd wordt valt wel eens een kabinet. Desondanks peren we de bal nog wel eens in de bovenhoek. Neem nou deze serie. Gaat over de luizige manier waarop de dankzij het kwistig rondstrooien van onze belastingpenningen in leven gebleven verzekeringsreus ASR haar voormalige zakenrelatie Jos Lindhout een paar oren aannaaide. En een vaststellingsovereenkomst met hem sloot die Jos nooit had geaccepteerd als ie op de hoogte was geweest van alle vuile truukjes, die achter zijn rug om werden uitgehaald. Maar een Utrechtse kadi heeft een paar dagen geleden voor een novum gezorgd door de betrokken vaststellingsovereenkomst zwaar op de tocht te zetten. Hij besloot namelijk toestemming te geven voor een voorlopig getuigenverhoor, waarbij vroegere hotemetoten als Jacques van Ek, Jan Eichner, Flip van den Hurk en Rob Beumer mogen opdraven om onder ede tekst en uitleg te geven over de lage listen waarmee Lindhout annex Raymond Blomvliet en Vincent Vinke van de eind vorig jaar gesneuvelde onderneming PSL Capelle de poep in zijn gedrukt. Mocht er voldoende vuiligheid bovenkomen dan wordt langs juridische weg het vuur op de overeenkomst geopend. En laat die hoorzitting op 13 november nou openbaar zijn. Jawel. Dus naar verwachting zit er niet alleen een eenzame vertegenwoordiger van dat ordinaire, suggestieve en leugenachtige blaadje uit Den Bosch op de tribune, maar ook collega's van de mainstream.
Schat, wil je even een paar gebakkies halen voor bij de koffie? We hebben iets te vieren. Stay tuned.

 • Datum: .

donderdag 12 september-2013
Hadden we maandag toch een leuk primeurtje over ASR. Maar het bijbehorende officiële paperas konden wij toen helaas nog niet op de keien laten stuiteren. Vandaag wel. Kostte wat graafwerk, maar hier is de uitspraak van de kadi.
Betekent in ieder geval woelige nachtjes voor Sjakie van Ek, Jantje Eichner, Robbie Beumer en Flipje van den Hurk. En mocht dat nodig zijn dan kunnen nog meer topdogs bij de Utrechtse verzekeringstent opgeroepen worden om achter het hekje plaats te nemen. Is dat niet heerlijk? Stay tuned.

 • Datum: .

vrijdag 11 oktober-2013
De zaak ligt stil, maar toch ook weer niet. Het wachten is namelijk op het voorlopig getuigenverhoor van een paar ouwe ASR-coryfeeën en wat ander strooigoed uit de PSL-affaire, dat volgende maand zal plaatsvinden (1). Daarbij zal zonder twijfel het bod van 2,2 meloen aan de orde komen, dat Jos Lindhout eind 2004 uitbracht om zijn in nood verkerende troetelkind weer terug te kopen. Toenmalig eigenaar Marcel van den Berg werd door de hotemetoten van AMEV/ASR volledig onkundig gelaten van dat aanbod. Gekker nog: achter zijn rug om lieten voornoemde hotemetoten een andere overnamekandidaat (Flipje van den Hurk) via diens accountant (Houtman) aan het schuldeisersboompje schudden. Hebben we her en der in deze saga melding van gemaakt en op 8 augustus 2012 zelfs deze vraag over de onderhavige kwestie aan Flipje's oppasser Eichner gestuurd. Komt ie:

"Is het correct dat u achter de rug van Hestia-aandeelhouder M. van den Berg om samen met de beoogde overnamekandidaat Philip van den Hurk en diens accountant crediteuren van Hestia Eindhoven aangeschreven heeft en hen het voorstel heeft gedaan om genoegen te nemen met 12½ procent van hun oorspronkelijke vordering?"

Noppes terug en dus bleef de vraag een beetje hangen. Tot vandaag. We kunnen nu namelijk een voorbeeld van een dergelijke actie presenteren. Dit is hem. Er kwam uiteraard geen hout van terecht. Vandaar dat amusante tweede briefje in de bijlage. Hestia ging de berm in en Flipje kreeg een cadeautje dat hem later nog zwaar zou opbreken. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 83 dd. 12 september 2013

 • Datum: .

donderdag 17 oktober-2013
In deze serie hebben wij vaak flink met scherp geschoten in de richting van ASR. Maar in het Utrechtse schuttersputje gold kennelijk het consigne “Niet op reageren Lena”. Zelfs nadat wij in 2011 een deel van het zwartboek over de strapatsen van het huidige staatsbedrijf in de Hestia/PSL-affaire in het publieke domein hadden laten zakken. Dat was wel even anders toen de schrijver van het boek, het toenmalige baasje van Hestia Marcel van den Berg, zijn geesteskind ook aan Sjaak van Ek had gestuurd. De oppergod van het verzekeringsvehikel was blijkbaar not amused en liet Machteldje Derks van befkantoor Derks,Star, Bussmann los om de auteur tot een schriftelijk excuus te bewegen. In bewoordingen waar je sluitspieren kramp van krijgen. Lees en hop hop naar het kleine kamertje.
Dat epistel vormde overigens het sluitstuk van een voorafgaand steekspel. Machteldje had namelijk al eerder laten weten dat Sjaak en zijn godenzonen een excuus van Marcel eisten. Noodgedwongen ging deze overstag, zij het gedeeltelijk. Op 3 september 2004 om 13.08 zond hij het volgende herderlijk schrijven aan Sjakie:

"Geachte heer Van Ek,
Na overleg met onze raadsman mr. Princen bied ik u, namens Hestia Groep, mijn verontschuldiging aan voor het feit dat ik u ongewenst deelgenoot heb gemaakt van de problemen bij Hestia Groep.
Overigens wil ik wel benadrukken dat ik over de inhoud van deze zaak niet van gedachte ben veranderd. Ik spreek de verwachting uit dat deze brief thans spoedig overleg tussen Hestia Groep en ASAM mogelijk maakt
”.

Nog diezelfde dag om 21.47 (!) reageerde Machteldje met deze oekaze aan collega Princen:

"Amice,
Ik ontving een exemplaar van de brief die uw cliënte aan Van Ek heeft gestuurd. Het moge duidelijk zijn dat ASAM in een excuusbrief uiteraard verwachtte dat Hestia afstand zou nemen van haar uitlatingen richting de Raad van Bestuur. Hestia heeft dit juist niet gedaan, sterker nog, ze heeft haar standpunt nogmaals bevestigd. Het spijt haar kennelijk slechts dat ze de Raad van Bestuur hierbij heeft betrokken. ASAM leest de brief dus niet als een excuusbrief in de echte zin des woords, maar ziet wel dat Hestia de stap heeft gezet om zich tot de Raad van Bestuur te wenden. Hestia geeft er daarmee blijk van op een bespreking aan te willen sturen en ik stel dan ook voor dat we die snel beleggen. Zo'n bespreking gaat over de financiële relatie tussen partijen en ik begreep dat je inmiddels nieuwe plannen met Hestia hebt besproken. Stuur je die plannen naar ASAM, zodat een bespreking ook daadwerkelijk zinvol kan zijn? Ik heb nog geen overleg gehad over de mogelijke data voor een bespreking. Zijn er aan jullie kant verhinderingen? Groet, Machteld
”.

Dit was trouwens niet de enige steek in het spel. Van den Berg had intern namelijk ook zijn mening gespuid over de ziekelijke afwezigheid van Jan Eichner, ASAM's uitkijkpost bij Hestia. En ook dat moest ie terugnemen. Meer daarover in de volgende bijdrage. Stay tuned.

 • Datum: .

maandag 21 oktober-2013
Nee, je zal bef wezen van een verzekeringsknoert uit Utrecht. En op pad worden gestuurd om het baasje van een kleine satelliet een paar octaven lager te laten zingen. Dan moet je je toch knap lullig voelen. Het overkwam Machteld Derksen van befkantoor Derks, Star, Busmann in 2004, toen zij op Marcel van den Berg werd afgestuurd. Allereerst moest de directeur van Hestia/PSL door het stof omdat ie het lef had gehad om zijn zwartboek in de gleuf van oppergod Sjaak van Ek te duwen(1). Maar ook zijn interne epistel aan zijn personeel, waarin hij uitlegde waar de ziekte van Jan Eichner, de snitch van het moederbedrijf, vandaan was gekomen kon volgens voornoemde oppergod en zijn gevolg niet door de beugel. Machteldje eiste dan ook , dat Marcel dat recht zette met de volgende dooie zeerol:

"Allen,

Onlangs heb ik jullie een bericht gestuurd over de afwezigheid van Jan Eichner. Ik heb daarbij vermeld dat Jan ziek is geworden door de druk van zijn eigen werkgever, AMEV. Ik benadruk dat deze berichtgeving niet klopt. Ik heb dat alleen zo gecommuniceerd vanwege een discussie die Hestia zelf met AMEV heeft. AMEV heeft Jan Eichner op geen enkele manier onder druk gezet of er anderszins voor gezorgd dat hij nu ziek is.
”.

Nou wees eerlijk, lulliger kan haast niet. Interessant blijft wie AMEV heeft ingelicht over Van den Berg's diagnose. Mogelijk de zieke zelf. Per saldo was dat zijn rol binnen Hestia/PSL. Hoe dit ook zij, druk was er wel degelijk. Zowel op Eichner als op Van den Berg. Wat dat laatste betreft beschikken we sinds kort ook over een intern stuk dat duidelijk maakt hoe de zaken erbij lagen kort nadat Van den Berg zijn zwartboek had gelanceerd. Komt eraan. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 85 dd. 17 oktober 2013

 • Datum: .

woensdag 23 oktober-2013
Hoe hing de vlag erbij binnen Hestia /PSL toen directeur Marcel van den Berg zijn zwartboek op het bord van zijn hoogste baas Sjakie van Ek had gesodemieterd? Voor het antwoord op die vraag putten wij uit een mail van Marcel van begin september 2004 aan zijn toenmalige bef, Jeroen Princen. Komt ie:

"Ik mail je vanaf mijn privé-adres, maar ben vandaag vanaf 11.00 uur op kantoor bereikbaar. Even het volgende: zoals je weet heeft Lindhout beslag laten leggen op de aandelen van de werkmaatschappij van Hestia Group. De executie daarvan is uitgesteld tot a.s. 15 september, omdat wij met hem in onderhandeling zijn over het overdragen van de claim op de stichting Amsterdam Thuiszorg in ruil voor finale kwijting (1). Echter door de starre houding van Beumer lijkt die executie onafwendbaar. Beumer c.q. ASAM hebben zich als pandhouder gemeld. Beumer is een separatist. Wat zijn de gevolgen? Wij denken dat we tijdens die zitting aan moeten geven dat we geen kant meer op kunnen en dat de aandelen of moeten verblijven aan Lindhout, die er een koper voor moet zoeken, of aan ASAM c.q. Beumer. Wij verwachten dat Beumer de regie wil houden en de aandelen naar zich toetrekt. Een en ander betekent dat wij van de bende af zijn en onder Hestia Holdings NV verder gaan met wellicht een schadeclaim tegen Fortis ASR. Op deze manier lijkt Beumer in zijn eigen valkuil te lopen. Hij wilde per slot van rekening dat wij Lindhout niet betaalde maar in plaats daarvan ASAM en blijft dus met alle ellende achter. Het kan natuurlijk ook nog dat Beumer en Lindhout zich als pandhouders terugtrekken, waardoor de beslagen alsnog vervallen. Klopt onze gedachtengang?
Nog even over de zogenaamde excuses aan de Raad van Bestuur (2). Indien Beumer niet onze provisies overmaakt en vasthoudt aan zijn standpunt heb ik nog een ander voorstel. In plaats van schriftelijk mijn excuses aan te bieden wil ik dat in een persoonlijk overleg te doen met Van Ek. Pas daarna ben ik bereid om met Beumer om de tafel te gaan. Overigens waardeer ik jouw pragmatische houding, maar ik hoop dat je begrijpt dat wij er voorlopig nog iets emotioneler in zitten, temeer omdat wij weten hoe Beumer handelt. Ik spreek je vandaag nog wel
”.

En dan te bedenken dat zowel Van den Berg als Van Ek en Beumer op 13 november bij de kadi in Utrecht worden verwacht voor een voorlopig getuigenverhoor, waarbij ook bovenstaand gescharrel uitgebreid aan de orde komt. Dat wordt een gezellig dagje uit. Stay tuned.

(1) Voor de problematiek rond Amsterdam Thuiszorg zie aflevering 1 en 2 van deze serie.
(2) Zie voor die excuses de recente afleveringen 85 en 86

 • Datum: .

maandag 28 oktober-2013
Hangt er een beetje van af. Of ze in het weekend naar hun post kijken. Anders zitten ze pas vandaag te koekeloeren naar de inhoud van een missive van Legalexperience. Het befbureau dat zich inzet voor de belangen van de door verzekeringsreus ASR overreden heren Lindhout, Blomvliet en Vinke. En die missive is niet misselijk. Met name voor voormalig ASR-god Sjaak van Ek, voormalig ASR-hitman Rob Beumer en Flipje van den Hurk, voormalig vuilnisbeltbeheerder van Hestia/PSL. Na lang juridisch spartelen mogen die drie heren op 13 november ten overstaan van een Utrechtse kadi uitleggen wat hun rol is geweest bij het naar de teelballen helpen van het in wezen gezonde bemiddelingsbedrijf PSL, alsmede de sequel ervan Hestia/PSL. Met alle (financiële) gevolgen vandien voor het trio Lindhout, Blomvliet en Vinke, die dat graag gecompenseerd zouden willen zien.
Om oeverloos gezwam tijdens de verhoren te voorkomen is aan Sjaak, Rob en Flipje verzocht om hun visie op het kwalijke gebeuren vantevoren al op schrift te zetten. Liefst voor 1 november aanstaande. Een beetje verzekeringspief moet daar zijn hand toch niet voor omdraaien dachten we zo. Vooral ook omdat de visie van hun tegenstanders al keurig bij ze in de gleuf is geduwd. Beleefder kan haast niet.
Sjaak, Rob en Flipje zijn overigens niet de enige getuigen. Ook Marcel van den Berg (oud-directeur van Hestia/PSL), Eric van Gerwen (voormalig accountant van PSL en Hestia/PSL) en Jan Adriaanse (voormalig huisadvokaat van ASAM). Maar die hoeven de toorn van Lindhout, Blomvliet en Vinke niet te vrezen. Integendeel.
Woensdag over twee weken dus dikke pret daar in Utrecht. Zeker voor luitjes die bij allerlei dag- en weekvodden dit soort schandalen in de etalage zetten. Wij gaan alvast de startblokken bij elkaar scharrelen. Stay tuned.

 • Datum: .

maandag 11 november-2013
13 november is het weer eens D-day voor Jos Lindhout. En zijn vroegere associé's Raymond Blomvliet en Vincent Vinke. Dan verschijnen namelijk in willekeurige volgorde zes heren voor de rechter-commissaris in Utrecht, die hun visie mogen geven over de narigheid die zich nu al meer dan een decennium heeft afgespeeld tussen ASR en PSL: Sjaak van Ek, Rob Beumer, Flup van den Hurk, Jan Adriaanse, Erik van Gerwen en Marcel van den Berg. Zoals eerder vermeld was het zestal vriendelijk edoch dringend verzocht alvast hun herinneringen schriftelijk achter elkaar te zetten om de verhoren wat soepeler te laten verlopen. Aan de hand van deze leidraad. Viel niet mee. Opvallend was vooral de vervaarlijke aanvallen van amnesie die met name Sjaak en Robbedoes moeten hebben geteisterd. Ziehier het huiswerk van Sjaak. Als we hem moeten geloven een CEO, die bij god niet wist wat zijn grimmige troubleshooter Beumer allemaal aan het doen was. Dit is wat Robbie er zelf van bakte. Van iemand die prettig zaken heeft gedaan met jongens als Henk van de Meene (1) en Tonio Hooijmaijers (2) hadden we iets meer verwacht. Flupke van den Hurk kondigde eerst aan dat ie het te druk had in de familiale sfeer om even langs te wippen in Utrecht. Maar keerde na een herderlijk schrijven van bef “Foltering” terug op zijn schreden en kwam tot dit roerend stukje proza. De als “à charge” te betitelen getuigen Adriaanse en Van Gerwen hielden hun kaarten keurig bedekt. Alleen Marcel van den Berg gaf flink gas. Maar dat zijn we inmiddels van hem gewend. Kan woensdag gezellig worden in Utrecht. Berengezellig. Stay tuned.

(1) Henk goochelde in het verleden wat met de meloenen van Johan Verhoek aka de Hakkelaar. Hij kwam er naar verluidt mee weg dankzij een essay over nooit gepubliceerde akkefietjes van wijlen onze verzetsleider, dat hij naar het ministerie van Justitie zou hebben gezonden.
(2) Zie “Fortissimo” dd. 7 november 2013. Tonio zou ook al eerder opmerkelijke acties hebben ondernomen. Zo zou hij in de periode rond zijn afscheid als Mokumse wethouder in de voiture van avontuurlijk ondernemer Bertus Lüske (rip) hebben plaatsgenomen om zich te vervoegen bij de krakers van het ADM terrein en bij hen aan te dringen op het roken van een vredespijp (zie aflevering 162 van de serie Octopussy dd. 16 april 2005)

 • Datum: .

donderdag 14 november-2013
In het echt viel ie wat tegen. Sjaak van Ek. De oud-CEO van ASR en als lid van de raad der goden bij Fortis een ouwe gabber van kindervriend Maurice Lippens (1). Gisteren zagen we hem voor het eerst in het wild. Tijdens het voorlopig getuigenverhoor in de affaire ASR – PSL. En wat bleek? Sjaak's langetermijngeheugen vertoonde ernstige craquelé. Hoe lang al? Geen idee. Maar Sjakie deed naar eigen zeggen alleen maar macro. En dat betekent in die kringen dat je af en toe met de andere macro's de resultaten binnen de onderneming effies doorsnuffelt en vervolgens je overgeeft aan een delicieus slokkie en een exquis happie. Dus wat moet je met een langetermijngeheugen? Hield bovendien in dat je niet rechtstreeks te maken had met eenvoudige oetlullen als Robbie Beumer, de puinruimer van ASAM. Dus of die nou ooit onoirbare geintjes had uitgehaald, dat wist macro-Sjakie niet.
Goddank wist ie nog wel dat ie uit nog lagere echelons een zwartboek had ontvangen. Maar dat ga je als CEO toch niet openmaken! Sjakie, die ondanks zijn lichte vorm van amnesie er nog een vrolijk aantal commissariaten op na houdt, had het ongelezen aan afzender Marcel van den Berg teruggestuurd. Nou was die bij verzending zo goochem geweest om een paar bladzijden van het inktzwarte boekje aan elkaar te plakken. Na terugkeer …. u begrijpt het. Maar wat zegt Sjaak? Dat ie de tekst pas onder ogen had gekregen bij het lezen van Micro Muurkrant. Nou voelen wij ons best gestreeld, maar wij hebben al eerder gedebiteerd dat wij afstammen van ene Thomas. Dus hebben we moeite om Sjaak te geloven.
Dat gold ook voor Robert Beumer. Die zei dat ie het zwartboek in een flits had gelezen. Hoe moet je zoiets interpreteren? Passeerde het soms al wapperend rakelings Robbie's kanus, toen de uit de macrocosmos neergedaalde Sjaak het epistel woest in de richting van zijn vuilnisman gooide? Opnieuw geen idee. En voor de rest was het ook bij Roberto, het gappie van Tonio H., huilen met de lamp op. Ook hij was kandidaat voor een langetermijngeheugentraining. Wat ie nog wel wist had betrekking op het bod van 2,2 meloen euro, dat oud-PSLeigenaar Jos Lindhout en medefinancier Oskar de Waal ooit hadden uitgebracht op de aandelen PSL. Dat was volgens Robbie op niks uitgelopen, omdat op zijn vraag of Oskar wel “gegoed” was geen antwoord zou zijn gekomen. Of vriend Beumer zich in een eerder stadium ook zo druk had gemaakt over de “gegoedheid” van avontuurlijke figuren als Henk van de Meene en André Martens kwam jammer genoeg niet aan de orde. En dat ie bij die al in een vroeg stadium afgeschoten onderhandelingen de eigenaar van de aandelen (Marcel van den Berg) buiten de discussie had gehouden ook niet.
Het toppunt van amnesie werd bereikt bij het verschijnen van de desolate Flupke van den Hurk. In een hoogst enkel geval werd nog een kwart van zijn geheugen geactiveerd, maar de rest bleef in duister gehuld. Gelukkig werd het bij Jan Adriaanse al wat lichter en bij de verklaringen van Erik van Gerwen en Marcel van den Berg trok de hemel helemaal open. Er komen in de nabije toekomst nog meer getuigen voorbij. Mogelijk zelfs rechter-commissaris Melissen, met wie wij in de zomer van 2011 nog zo'n geanimeerde correspondentie hebben gevoerd. Nou, wij zijn er klaar voor. Stay tuned.

(1) Zie onze van ellende bol staande serie “Adel verplicht”.

 • Datum: .

dinsdag 19 november-2013
Hoe gaat zoiets? Eigenlijk heel banaal. In de zomer van 2006 bivakkeert Tonio Hooijmaaijers met zijn femielje op een camping op Kos en ontmoet daar Thijs Evers en aanhang. Thijs en zijn vrouwtje Ingrid deden in verzekeringen. Begin deze eeuw was het niet botertje tot de boom geweest maar in 2005 ontdekten ze plotseling de conifeer. In dat jaar stortten ze zich namelijk met veel succes in de verkoop van uitvaartverzekeringen en al spoedig maakte de outfit van Thijs en Ingrid een omzet van zeven ton per maand. En dan verdien je na maanden noeste arbeid wel een paar weekjes wuft kamperen op Kos. Het geluk duurde helaas niet lang. Een paar jaar later was er nog sprake van één uitvaart: die van Thijs en Ingrid's outfit zelf. Lees en ween.
Deze droeve gebeurtenis had overigens weinig effect op het wel en wee van de Eversjes. Toen waren ze namelijk al een tijdje ondeugend aan het goochelen met VVD-gedeputeerde Tonio via de op naam van diens donna staande sluis-BV Move Consultancy, die bij la mamma van Tonio was ondergebracht. Dat ondeugende goochelen leverde gisteren een oratio op van een OM-jurk waarin hij tot een eis van vier jaar brommen kwam voor Tonio en voor zijn donna een voorwaardelijke kerkerstraf van 3 maanden, een boete van 25 roodjes en 240 uur opoe over het zebrapad zeulen en/of meedoen aan Geer en Goor (1).
Nou het leuke. Een deel van de met goochelen binnengetrokken poen was volgens voornoemde jurk afkomstig van de Fortis Bank, waar vriend Thijs over leuke contacten beschikte. Kwootje jurk:

"... Hooimaaijers was van mening dat de provincie met ING als huisbankier niet voldoende adequaat werd bediend. Hij heeft dit intern bij de provincie gemeld, hij heeft een offerte aangevraagd bij Fortis (hoogst ongebruikelijk voor een gedeputeerde) en hij heeft dit ook aan Evers gemeld. Deze heeft vervolgens gezorgd voor het contact met Beumer en Dekkers van Fortis en uiteindelijk Mattijs. De betrokkenheid van Hooijmaaijers...”

Ho. Even wachten. Beumer? Is dat niet ònze Beumer? Robbie? Jawel, da's onze Robbie. Die door ASR-god Jos Baeten in 2008 publiekelijk op het schild werd geheven, omdat ie de provincie Noord-Holland bij Fortis had binnengesleuteld (2). Het mag zo zijn dat meneer Mattijs verder alle aandacht krijgt van de OM-jurk tijdens zijn requisitoir, amico Baeten zal niet voor niks in verband met deze deal de gladiolen aan Beumer hebben overhandigd. En dat werpt de vraag op wat er zich precies in het voortraject heeft afgespeelde tussen Evers en de Darth Vader van ASR, die btw een jaar later met omfloerste trom afscheid nam van zijn werkgever en stilletjes in de anonimiteit verdween. Wij grutten verder. Stay tuned.

(1) Zie dit artikel uit de Volksfiets.
(2) Zie het artikeltje Fortissimo dd. 7 november 2013.

 • Datum: .

woensdag 4 december-2013
Ja hoor, Tonio Hooijmaijers voor de bijl. Drie jaar brommen. Wegens corruptie, witwassen en meer gezellige dingen bij de open haard. Tuurlijk een hoger beroepje etcetera. Maar hoe het ook afloopt, het ziet er niet naar uit dat onze vriend nog terugkeert aan het polletieke front. Jammer is wel, dat er verder niet is gekeken of er een bijl moet worden geslepen voor Harry Borghouts. Tonio's bestuurlijke gappie en mailvriend. Maar wel begrijpelijk gezien zijn status als de voorganger van kindervriend Joris Demmink bij het ministerie van Justitie en voormalig CvK in Noord-Holland. Zullen we niet verder over wildplassen. Wel over iets anders. Een kwootje uit de Telegraf van gisteren. Komt ie:

"Het OM beslist in de loop van volgend jaar welke bedrijven en personen die betrokken zouden zijn bij de omkopingspraktijken verder nog worden vervolgd. Het gaat daarbij om zogeheten actieve omkopers. “Dat is de tweede tranche”, zei Zwinkels [OM-jurk, red.]”.

Nou, dat wordt dus overwerk voor Robbie Beumer's sluitspieren. Want alles wijst erop dat hij namens Fortis ASR het veldwerk heeft verricht om de provincie Noord-Holland als cliënt binnen te takelen (1). En als onderdeel daarvan kreeg Tonio's spaarvarken een prettige injectie. Tuurlijk, het moet allemaal nog bewezen worden. Maar gezien Robbie's kwalijke strapatsen bij het uitdrijven van intermediairs in het algemeen en PSL in het bijzonder leeft bij ons geen enkele twijfel, dat onze Rob volledig capabel was voor een listig een-tweetje met Tonio. Het aftellen is begonnen. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 91 van 19 november 2013. Daarin wordt beschreven hoe de huidig ASR-oppergod Jos Baeten in 2008 onze Robbie publiekelijk op het schild hief voor dit fraaie stukje arbeid.

 • Datum: .

woensdag 11 december-2013
Weet u nog wie Petertje Dijkmans is? Dat is een bef uit Bladel. Niet zomaar een loslopend beffie. Nee, nee. Petertje heeft er echt werk van gemaakt. Heeft gestudeerd in Tilburg, Cambridge en Cornell en is een van de windvanen van DijkmansBergJeths. Een befkantoor met buiten Bladel ook nog winkels in Eindhoven en Antwerpen. Dus je mag veronderstellen dat ons Petertje weet hoe de hazen lopen binnen zijn bedrijfstak. En hoe hij zelf moet lopen om niet in moeilijkheden te komen.
Dat laatste viel wat tegen toen hij als bef optrad voor Jos Lindhout in zijn titanenclash met verzekeringskolos ASR. Petertje bleek ineens een profijthaas te wezen, die zich in een later stadium van de zaak ontwikkelde tot een angsthaas toen het helmgras onder zijn pootjes begon te schroeien. Dat gras was aangestoken door Lindhout. Zijn toenmalige bef was namelijk met een uiterst suspect verhaal komen aanzetten, dat wij in aflevering 20 van deze serie al in extenso voor het voetlicht hebben gerost. Daarna kwamen wij in de afleveringen 58, 60 en 61 er nog eens stevig op terug. Wij vroegen Petertje persoonlijk hoe het nou zat en toen ie geen zuchie gaf, hebben we zelfs zijn warme deken verzocht om zijn doorgestudeerde neus eens in de affaire te steken. Nooit wat van de heren gehoord. Een verschijnsel dat wij steeds vaker tegenkomen en dat ons geloof in hoor en wederhoor ernstig op de tocht zet.
Hoe dit ook zij, de wind is inmiddels gedraaid in de zaak Lindhout versus ASR. Het eerste voorlopige getuigenverhoor zit erop en als we de geluiden uit de Utrechtse catacomben juist interpreteren was de eerste ronde duidelijk voor Lindhout (1). Vraag is welke informatiedragers in de tweede ronde van het getuigenverhoor de ring worden ingetrokken of anderszins een strafklacht voor hun staartje krijgen. Nou, Petertje Dijkmans zou zomaar het haasje kunnen zijn. Op 5 december jl. bood Lindhout hem nog een laatste mogelijkheid om openheid van zaken te geven. Op 9 december verliep de deadline zonder een kik uit Bladel. Dat wordt weer rennen Peet. Maar of het nu nog helpt... Wij denken van niet. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 90 dd. 14 november 2013

 • Datum: .

donderdag 12 december-2013
Beffen? Het zijn net mensen. Naar aanleiding van ons stukkie van gisteren over Petertje Dijkmans ontvingen wij een mailtje van Marcel van den Berg. Net als Jos Lindhout genaaid door ASR, zij het op een andere manier. Hij maakte indertijd gebruik van de befdiensten van Simon Sanders om zich te verweren tegen de listen en lagen van ASR's Darth vader Rob Beumer, die ook in de zaak rond Tonio Hooimaijers zo'n belangrijke rol heeft vervuld. Maar net als Petertje reed ook Simon na enige tijd een merkwaardige schaats (1). Dat die nog steeds emoties oproept bij Van den Berg blijkt uit tempgt;deze mail. Wat zo'n staatsbedrijf allemaal kan doen om je leven te vergallen. Hou je niet voor mogelijk. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 19 van deze serie

 • Datum: .

maandag 10 februari-2014
Wat is corruptie? Dat is het politieke, sociale of economische verschijnsel waarbij iemand in een machtspositie ongeoorloofde gunsten verleent in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst. Je hebt publieke en private corruptie, al naar gelang de omgekochte persoon een positie bij de overheid of bij een onderneming heeft. Nou is ASR een onderneming, maar in oktober 2008 nam Woutje Bos namens de overheid de lekke geldzak over om te voorkomen dat ie helemaal leegliep.
Sombere tijden, ook intern bij ASR. Was het misschien om die grafstemming te doorbreken, dat toppemetoot Jos Baeten in diezelfde periode zijn smerige klusjesman Robbie Beumer zo triomfantelijk een veer in zijn bruine schacht stak? Omdat Robbie na een handjeklap met gedeputeerde Tonio Hooijmaijers en diens kampeergappie Thijs Evers de provincie Noord-Holland in ASR's klantenbestand had gemanouvreerd. Is mogelijk. Dat tijdens de onderhandelingen tussen Robbie en Tonio misschien wat flappen aan de strijkstok zijn blijven hangen moet het OM nog even uitvlooien. Maar hé, waar gehakt wordt valt wel eens een corrupte violist.
Wist opperstalmeester Jos Baeten van voornoemd handjeklap? Zo ja, dan heeft ie een nummertje corruptie afgedekt. Zo nee, dan moeten we ons afvragen of ons Jos wel geschikt is voor de hoogste post bij ASR. Hoe dit ook zij, het jaar daarop mieterde hij Robbie op de keien. Zonder twijfel niet zonder slag of stoot. Er moet door een koppeltje beffen zijn onderhandeld over een extraatje voor Robbie. Al was het alleen maar om zijn geheugen uit te schakelen. Zat Jos nog wel opgescheept met ene Willem Knoop. Een andere ondergeschikte, die ook van menig hoedje en randje wist. Die werd door Jos naar huis gestuurd. Doorbetaald tot het einde van zijn ASR-dagen. De kost gaat voor de Baeten uit. Goedensmiddags.
Kan je aan macro-vriend Baeten vragen of ie wat helderheid wil verschaffen over de jarenlange strapatsen van zijn Darth Vader, je krijgt geen ruk terug. Toch probeerde de door ASR zwaar gedupeerde Jos Lindhout het nog voor de laatste keer op 26 januari jl. Met deze hier en daar nog cryptische mail. Noppes. Maar de inhoud suggereert voldoende. Het gaat over corruptie. Bij een onderneming die onder toezicht staat van Jeroen-poep-aan-je-schoen. Dat gaat gevolgen krijgen.
Ook voor ons Jos. Stay tuned.

 • Datum: .

maandag 17 februari-2014
Laten ze bij ASR nou een klokkenluidersregeling hebben. Echt waar. Als een eenvoudige boerenmedewerker bij die staatshut van Jos Baeten een vuiligheidje tegenkomt kan ie dat melden bij de afdelingschef. Speelt die onverhoopt een rol bij dat vuiligheidje dan kan de nerveuze boerenmedewerker bij de chef van de chef terecht. En voor het geval zijn vuiligheidje een volwassen vorm heeft aangenomen staat de weg voor hem open om zich te melden bij het opperhoofd van de afdeling Compliance. Het beieren der klokken heeft geen gevolgen voor de baan van de muzikale boerenmedewerker. Hij blijft anoniem, maar garanties voor die anonimiteit worden niet gegeven. Nou, dan weet je het wel.
Hoe lang die regeling bij ASR bestaat weten we niet, maar dat ie al effectief was in de periode waarin de bij de corruptieaffaire-Hooijmaaijers betrokken Robbie Beumer zijn vuiligheidjes ten toon spreidde is uiterst twijfelachtig (1). Alleen al het feit, dat zijn medewerkers ondanks een algeheel rookverbod alleen met gasmaskers Beumer's café-ASAM durfden te betreden is daarvoor een aanwijzing.
Gelukkig voor Robbie bemoeiden zijn respectievelijke baasjes Sjakie van Ek en Josje Baeten zich alleen maar met macro-onderwerpen. Met succes? Nou nee, want anders had Woutje Bos de boel niet hoeven naasten. Sjakie maakt er trouwens helemaal een potje van. Want je kan als stamhoofd van de Raad van Commissarissen bij FC Utrecht wel ronddarren als een haan met stront aan zijn poten, zonder het vette spaarvarken van mammoet Van Seumeren zou het ook daar hoog water zijn (2). Is overigens geheel in overeenstemming met de indruk die Sjakie maakte bij het voorlopig getuigenverhoor in de PSL-affaire: geen (3).
Of Baeten tot dezelfde hanenfamilie behoort als Van Ek komen we misschien aan de weet bij de volgende ronde van het voorlopig getuigenverhoor in diezelfde affaire. Hij staat namelijk op het verlanglijstje van de door ASR zwaar belazerde Jos Lindhout. Maar ASR-bef Leonard Böhmer heeft al laten weten met zijn hele hebben en houden voor Baeten te gaan liggen. Nee, niet letterlijk, in overdrachtelijke zin. Om te voorkomen dat zijn macro-opdrachtgever lastige vragen over Beumer zal moeten beantwoorden. Onze klokken beieren verder. Zonder compliance. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 91 van deze serie dd. 19 november 2013 en aflevering 95 dd. 10 februari 2014.
(2) Fransje stortte een maand geleden 27 meloen in de schatkist van FC Utrecht, dat door mismanagement aardig op weg was om naar de kloten te gaan. Onder toeziend oog van haan Sjakie en zijn hok met commissariskippen.
(3) Zie aflevering 90 van deze serie dd. 14 november 2013

 • Datum: .

woensdag 26 februari-2014
ASR is er klaar voor. Voor de naderende verzelfstandiging. Stond vanochtend in de dagvodden. En dat bericht kwam uit de bek van het paard: Jos Baeten. De man die nooit antwoord geeft op lastige e-mails. Is zijn vehikel er echt klaar voor? Wat ons betreft niet. Als je als staatsbedrijf al jarenlang allerlei intermediaire ellende krampachtig onder het hoogpolig houdt en naar verluidt ook nog met flinke problemen worstelt op vastgoedterrein, hoe moet het dan niet worden als ons Jos cs. weer terugkeren op de vrije markt? Kijk alleen maar naar de manier waarop Baeten de affaires rond oud-directeur Robbie Beumer heeft afgedaan. Een gouden handdruk en klaar was Jos. Dacht ie. Maar hij als ie omhoog kijkt ziet hij hetzelfde als ene Damocles indertijd. En dan gaat het niet om één zwaard aan een draadje. Het zijn er meer. De kwestie rond Tonio Hooijmaaijers is bijvoorbeeld nog niet van tafel. En verder schijnt er nog ergens een teepje rond te zwerven met de geur van een door botulisme wegterende wc-eend. Om over de PSL-affaire maar te zwijgen. Een affaire waarin voormalig Hakkelaar-buddy Henk van de Meene met zijn hypoteak-ideeën geen onbelangrijke rol heeft gespeeld (1).
Dat brengt ons bij een detail dat tot nu toe wat onderbelicht is gebleven. Begin januari 2003 sloot Beumer een deal met toenmalig PSL-eigenaar Jos Lindhout. Om een tijdelijk liquiditeitsprobleem op te lossen zou Robbedoes namens Fortis-kind ASAM 1,3 meloen euro in PSL pompen in de vorm van een lening. Twee maanden na dato (!) kreeg Lindhout het contract onder zijn neus. Ter tekening. Toen bleek dat vriend Beumer als borg voor die overeenkomst een gabber van Van de Meene naar voren had geschoven: Leo Geeris (2). Een meneer uit de toenmalige Quloot 500 met naast Van de Meene nog meer ludieke kennissen (3). Nu de zaak zo is geculmineerd en er een voorlopig getuigenverhoor in beweging is gebracht waarbij ook Jos Baeten voor het hekje mag verschijnen is het misschien interessant om te weten of Leo ervan op de hoogte was, dat hij als borg diende voor de deal cq. of zijn gappies zijn naam hebben opgegeven zonder hem daarvan in kennis te stellen. Als ie het wel wist dan kan dat in extremis nog gevolgen voor hem hebben. Als ie het niet wist? Ook leuk. Maar dan anders. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 42 van deze serie.
(2) Voilà de bewuste overeenkomst: pagina 1, 2, 3 en 4
(3) U vindt de weg naar Leo via aflevering 24 van deze serie dd. 10 mei 2011

 • Datum: .

woensdag 12 maart-2014
Hij is fijn. In de vorige aflevering maakten wij gewag van een contract uit 2003 tussen Robbie Beumer, toenmalig intermediairpaus van ASR, en PSL-eigenaar Jos Lindhout. Ging om een lening van 1,3 meloen euro, waarbij Quloot 500-ridder Leo Geeris als borg naar voren werd geschoven. Waren ze hogerop bij het Utrechtse verzekeringsgedrocht op de hoogte van deze deal? Of was Robbie op eigen houtje bezig? Robbie was op eigen houtje bezig. Dat destilleren we uit het antwoord van ASR's huisbef en deken van Utrecht en ommelanden Leonard Böhmer op de vraag of die borgtochtovereenkomst met Leo Geeris nog ergens rondzwierf bij zijn cliënt. Nee. Was nergens in de archieven teruggevonden.
Dat ziet er niet best uit voor Robbie. En als ook Leo zelve van god noch zure appeltjes wist, dan is er zelfs sprake van valsheid in geschrifte. Overigens wel onder de eindverantwoordelijkheid van zijn hoogste baas in die tijd, Sjaak van Ek. Mocht Leo wel bij volle bewustzijn zijn krabbel hebben gezet onder het contract dat zijn gappies Henk van de Meene en Hendrik van den Hombergh (rip), al dan niet in gezelschap van Beumer, hem voorlegden dan heeft ie een probleem. Want de leningsovereenkomst zeilde om duistere reden plotseling in snippers op de bodem van Beumer's ronde archief en Leo stond borg.
Nou is vriend Geeris enige tijd geleden stevig uit de Quloot-hemel gelazerd en zijn vrouwtje Marie Bernadette heeft momenteel wel iets anders aan haar hoofd dan die 1,3 meloen euro van haar in alle opzichten failliete mannie. Vrouwtje is namelijk de Groenewoudjes naar de keel gevlogen in verband met een conflict over 7 meloen euro (1). First things first. Dus of er nog wat te halen valt bij vriend Leo moet ernstig worden betwijfeld. Niettemin, we gaan op speur naar de vraag of ie weet had van die borgtochtovereenkomst. Of niet. Stay tuned.

(1) Zie dit artikel en ontsluit ons archief.

 • Datum: .

donderdag 20 maart-2014
Is er iets gebeurd soms? Mag je wel zeggen. Jos Lindhout heeft deze week twee aangiftes gedaan. Een tegen oud-ASAM directeur Rob Beumer en ASR/ASAM wegens oplichting cq. valsheid in geschifte en een tegen Flip van den Hurk wegens meineed. Hatseflats. Waarom? De voormalige eigenaar van PSL is het zat. Spuugzat. Al die ellenlange juridische procedures zijn niet in zijn kouwe kleren gaan zitten. Laat staan zijn warme. En daarom maakt hij nu twee bypasses. Bij het gevalletje-Beumer/ASR-ASAM gaat het om het naar voren schuiven van Leo Geeris. Als borg voor een overeenkomst tussen Lindhout en ASAM uit 2003, waarbij eerstgenoemde een lening van 1,3 meloen euro afsloot met ASAM, in de persoon van Robbie Beumer (1).
Voor het gevalletje-Van den Hurk moeten we terug naar 31 oktober 2013 toen hij met deze mail reageerde op de oproep voor de kadi in Utrecht te verschijnen ter gelegenheid van een voorlopig getuigenverhoor. Het kostte kennelijk wat moeite, maar op 13 november maakte Flip toch zijn entree en kwam licht vermoeid tot deze summiere verklaring. Summier of niet, zijn oratie bevatte voor Lindhout voldoende aanknopingspunten om Flip opnieuw voor de kadi te sleuren. Nu voor meineed.
Aan de vooravond van de twee bovengenoemde aangiftes liet ASR's huisadvokaat en Domstad-deken Leonard Böhmer schielijk weten dat Lindhout ook een aangifte tegemoet kon zien als hij zijn voornemen versus Robbie en Flip uit zou voeren. Vond Lindhout een buitengewoon goed idee. Fasten your seatbelts. We naderen een luchtzak. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 98 van deze serie dd. 12 maart 2014. Dit is het bewuste proces verbaal.

 • Datum: .

woensdag 2 april-2014
Een jubileum. En daar horen cadeautjes bij. Allereerst het nieuws rond Jos Baeten. De oppergod van ASR heeft heftig tegengesparteld, maar is nu toch voor de bijl gegaan. Hij moet binnenkort als getuige opdraven bij de juridische schermutselingen tussen de door het Nederlandse belastingvee op de been gehouden verzekeringskolos en voormalig PSL-eigenaar Jos Lindhout. Tot nog toe hield Baeten vol, dat hij niet of nauwelijks op de hoogte was van de strapatsen van ex-directeur Rob Beumer. Als je boven op de berg zit, hou je je niet bezig met lullige details in het dal. Nee, nee, maar de oppergod kwam wel naar beneden om diezelfde Robbie op het schild te hijsen voor het binnenhalen van de provincie Noord-Holland als cliënt. Als het OM niet slaapt gaat die ceremonie ook nog een rol spelen bij de verdere behandeling van de zaak-Hooijmaijers (1). Maar dit geintje zal bij het voorlopig getuigenverhoor in de match tussen ASR en PSL waarschijnlijk het loodje leggen onder de moordende regen van probandumdumkogels die Derks Star Busmann-bef Böhmer zonder twijfel weer gaat afvuren. En hetzelfde geldt voor het beruchte teepje dat nog ergens boven de markt zweeft en waaruit zonneklaar zou blijken, dat vriend Beumer er geen been in zag om bij een deal met een intermediair onder tafel zijn beide handen op te houden. Mochten desondanks de wel toegelaten vragen al te bar worden dan heb je een goeie kans dat Baeten door dezelfde eilie wordt getroffen als Sjaak van Ek, Flupke van den Hurk en Robbie Beumer tijdens de eerste ronde: amnesie (2). Nou schijnt een extra portie eiwitten dat te kunnen voorkomen, dus zijn wij gaarne bereid om tijdens de zitting een paar eitjes te tikken als voornoemd euvel zich onverhoopt voordoet.
Naast Jos Baeten verschijnen in ieder geval ook Willem Knoop en Jos Lindhout zelf voor de kadi.
Knoop vertoont avant la bataille al tekenen van het epidemisch aandoende geheugenverlies dat kennelijk bij zowel voormalige als nog steeds actieve ASR-piefjes rondwaart. Zijn schriftelijke verklaring is zo beperkt dat we hem maar weglaten. Dat worden geen twee eitjes, dat wordt een hele doos.
Jos Lindhout pakt wel in extenso uit. Dus mocht u even tijd hebben, hier is zijn verklaring: pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 92 en 95 van deze serie.
(2) Zie aflevering 90 dd. 14 november 2013

 • Datum: .

maandag 7 april-2014
Hij komt wel. Maar morgen niet. Jos Baeten. De voorzitter van de Raad van Bestuur bij ASR en verantwoordelijk voor ondermeer Personeel & Organisatie en Integriteit bij de verzekeringskolos. En dus rechtstreeks betrokken bij het eruitzwiepen van directeur Robert Beumer en het op sterk water zetten van Willem Knoop, die beiden betrokken waren bij kwalijke zaken. Ons Jos heeft helaas geen tijd kunnen vinden om op te draven bij de tweede ronde van het gerechtelijk vooronderzoek in de zaak PSL versus ASR. Druk, druk, druk. Die komt dus later nog aan de beurt. Maar zoals wij al eerder meldden moet Knoop wel in de hot seat plaatsnemen (1). Net als voormalig PSL-eigenaar Jos Lindhout zelf en... André Martens. Een van de voormalige toppers van Hestia met op zijn zachtst gezegd een kleurrijk verleden (2). André kwam in zijn gerechtelijk proefschrift over de gebeurtenissen bij Hestia/PSL tot deze ontboezemingen. Dus ondanks de afwezigheid van toppertje Baeten, kan het morgen voor de Utrechtse kadi toch nog wel gezellig worden. Stay tuned.

(1) Knoop was qq. van heel wat, zo niet alle smerige kunstjes van directeur Beumer op de hoogte en fungeerde bij sommige ervan zelfs als assistent.
(2) Voor André verwijzen we met gepast enthousiasme naar onze zoekmachine

 • Datum: .

maandag 14 april-2014
Het zat niet erg mee. Voor Jos Baeten. De Zeus onder de oppergoden van ASR. Kreeg ie vandeweek een claim voor de ballen van de Stichting Woekerpolisproces die zijn trek in een gebakkie voor de komende maanden volledig doofde. Mocht u de berichtgeving gemist hebben, leef u dan nu even uit.
Of deze tornado zich al ver vantevoren op de radar van ons Jos manifesteerde weten we niet, maar hij had wel afgezegd voor het bijwonen van nog zo'n kostenverslindend natuurverschijnsel. Van kleiner formaat misschien, maar uiterst vervelend als je daar zonder plu in terecht komt. Het vooronderzoek in de affaire ASR – PSL. Uitstel van executie, dat wel, want op een latere datum komt Joske toch aan de beurt. En dan zal ie in ieder geval antwoord moeten geven op de vraag of hij ja dan nee voortdurend op de hoogte was van de smerige praktijken van voormalig directeur Robbie Beumer. Tot nu toe heeft Jos altijd beweerd, dat hij zich vanaf zijn wolk niet of nauwelijks bezighield met de dagelijkse banaliteiten op de lagere etages. Net als zijn voorganger Sjakie van Ek. Maar wat beweerde de wel bij deze seance aanwezige, voormalige teamleider financieringen Willem Adriaan Knoop? Komt ie: “Ik rapporteerde aan Beumer en Beumer aan Van Ek. Dat laatste deed Beumer tot Van Ek wegging. Daarna rapporteerde hij aan Van Ek's opvolger Baeten”. Kan je nog kissebissen over de frequentie van deze rapportages en de manier waarop, maar vriend Baeten hield dus wel degelijk de vinger aan de groezelige pols van zijn toenmalige directeur testamentair.
Overigens kwam Knoop tegen alle verwachtingen in nog met een andere revelatie op de propjes. Volgens Willem waren Beumer en hijzelf niet betrokken geweest bij fantasierijk geschuifel rond de Beijer Adviesgroep. Een intermediair die eveneens voorbijtrok bij de eerste etappe van de zaak rond gedeputeerd schuifelaar Tonio Hooijmaijers. Ergo, Beumer was midden 2009 niet bij het grof ASR-vuil gezet en Knoop niet op non-actief. Na het vertrek van Robbie was intern wel de hark door de afdeling van Willempie getrokken en werd hij wat vaagjes lid van het management-team van de afdeling Financial Markets bij Asam. Maar in mei 2010 zou hij daar Van Nelle van gekregen hebben en zelf de deur achter zich dicht hebben getrokken. Tot zijn pensioen een paar jaar later zou hij nog wel aan ASR verbonden zijn gebleven. Op projectbasis. Welke projecten en hoeveel? Helaas.
Nou is in ieder geval de uitleg van Willem op de woelingen rond Beijer Adviesgroep aanzienlijk milder dan die van onze bronnen. Er lijkt meer sprake van een herenaccoord. Heel verstandig, transparantie levert bij dit soort zaken weinig wol op. Wil overigens niet zeggen, dat hierover het laatste is gezegd. Zeker niet als het OM eens serieus wil snuffelen aan de Hooimaaijers-Beumer connectie. Laten we even het gebedsmatje uitrollen. Stay tuned.

 • Datum: .

dinsdag 15 april-2014
Het spel is weer op de wagen. Naar aanleiding van onze vorige bijdrage over het voorlopig getuigenverhoor inzake de ongeregeldheden in de wedstrijd ASR – PSL, kroop Marcel van Berg achter zijn digitale pianola. De voormalige roerganger van Hestia is behoorlijk pissed off. Hier komt zijn reactie:

“Ik denk dat ASR zich zo langzamerhand toch wel in een onmogelijke situatie brengt. Ten aanzien van hun leidinggevende liegt of Knoop onder ede of Beumer, maar ik denk toch echt die laatste. Volgens mij kunnen we Beumer dan ook voorzien van een aangifte meineed. Ten aanzien van Beijer liegen ze overigens allebei !!! Namelijk, vanaf het begin (2002) en in de tijd dat ik nog met de “heren” Beumer en Knoop contact had, hebben zij niet anders gedaan dan lopen leuren en schuiven met het dossier Beijer Adviesgroep. Ooit aangekocht door Jan Eichner voor ik meen ruim 12 miljoen euro (1). Sterker nog, er lag een fusiemodel met Hestia waarvan ongetwijfeld nog mails of stukken zijn en ook Jan Adriaanse (2) zou dit kunnen bevestigen. Er is zelfs een aanvang gemaakt met het overhevelen van portefeuilles. Die van Willem Nieuwenhuis als eerste (3). Dat liep niet zo goed af en Beumer ging met de “hoer van ASR” (pardon my French), zo noemde men Beijer destijds, naar de volgende partij.
Die volgende partij werd uiteindelijk Beukers cs. Zij hebben zich vervolgens vastgebeten in dit dossier en ik heb altijd het gevoel gehad dat zij Knoop en Beumer privé een stukje op weg hebben geholpen. Beumer heeft in de periode 2005 – 2007 nog chanterende pogingen in mijn richting ondernomen om de portefeuilles van toen Het Vermogenshuys over te hevelen naar de volmachten van Beijer, Houttuinen Assuradeuren. Toen ik de portefeuilles verkocht in 2008 zijn ze daar uiteindelijk toch terechtgekomen. En ook hier zou het mij weer niets verbazen als Knoop en Beumer weer de nodige centjes in privé hebben ontvangen. In die tijd werd namelijk alles doorgeschoven naar Beijer en Houttuinen. Later heette dit Het Assuradeurenhuys.
Ik wacht nog even de datum van het verhoor af en ga dan ook maar alsnog aangifte doen tegen ASR en ASAM en misschien wel tegen Jos Baeten, nu blijkt dat hij van alles op de hoogte is geweest
”.

Zijn wij nou in de war of heeft Marcel het hier inderdaad over corruptie? Dat wordt nog gezellig als vriend Baeten straks voor de kadi is geweest. Stay tuned.

(1) Zie voor Janus eerdere publicaties in deze serie
(2) Voor Adriaanse idem
(3) Voor Nieuwenhuis idem

 • Datum: .

dinsdag 22 april-2014
Nog effe. Dan is de grote dag. Dan mag Jos Baeten voor de kadi komen uitleggen wat ie wel en wat ie nicht hat gewusst van de PSL-affaire. De bewering dat ie te hoog in de ASR-wolken zat om directeur Beumer voortdurend in de kieren te houden is inmiddels doorgeprikt door Willem Knoop (1). De voormalige co-assistent van meneer Beumer, die naar eigen zeggen vanaf 2010 tot aan de finishlijn op afroep mocht meebroddelen aan helaas wat onduidelijke projectjes. Dus dat belooft wat.
Nog iets doddigs: oud-PSLeigenaar Jos Lindhout heeft in 2011 een aangifte van foul play op een zijspoor gezet toen tezelfdertijd zich een gerechtelijk vooronderzoek aandiende. Dat liep door een listig telefoontje van ASR de aspergesoep in en door de eilie die toen ontstond bleef de aangifte waar ie was: op het zijspoor (2). Maar sinds kort zit ook daar weer beweging in. En wij zijn niet gewend u iets te onthouden. Dus als u even tijd hebt tussen de koffie en het leutje hier is die aangifte: pagina's 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7. Smakelijk. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 103 dd. 15 april 2014
(2) Zie voor dat listige telefoontje en de gevolgen ervan aflevering 58 dd. 21 juni 2012

 • Datum: .

maandag 19 mei-2014
Op 3 juli is het zover. Dan mag Jos Baeten, de huidige oppergod van ASR, van de Olympus afdalen. Om aan de kadi uit te leggen wat zijn rol is geweest bij het afdekken van het PSL-schandaal. Vinden ze bij ASR echt niet dolletjes, want een oppergod open en bloot voor een eenvoudige kadi trekt ongezonde belangstelling en daar zitten die Utrechtse bountyhunters niet op te wachten. Uiteraard kan Baeten het voorbeeld van het eerder aan het gebit gesjorde voetvolk volgen en wijzen op een falend geheugen. Maar allereerst staat dat stevig knurf, een god met een slecht geheugen. En bovendien, ook al zou er achterin de kwabben van ons Jos een zwart gat schuilen, dat neemt never nooit zijn verantwoordelijkheid weg voor de schofterige praktijken van voormalig directeur Robbie Beumer. Kan ie roepen dat ie zich niet iedere dag bezighield met de faits et gestes van een simpele boerenleut ergens op lager niveau. Maar Baeten was er ineens wel als een fris koppel Barnevelders bij om Robbie triomfantelijk het toneel op te hijsen, nadat die simpele boerenleut ASR-paaltjes rond het jachtgebied van Gedeputeerde Tonio Hooijmaijers had geslagen.
Trouwens, er is boven de Utrechtse wolken nog altijd een archief aanwezig, waaruit de goden kunnen putten als ze het even niet meer weten. Neem bijvoorbeeld de cruciale coup die het duo Robbie Beumer/ Flupke van den Hurk pleegde in januari 2005.
Daarvan wist de desolaat ogende Flupke zich op 13 november 2013 voor de kadi geen ene reet meer voor de geest te halen. Maar wat had Kleintje Muurkrant een maandje vantevoren op het net geplakt? Dit bericht. En je kan ons veel wijsmaken, maar dat Flupke's specsavers dat hebben gemist gaat er bij ons niet in.
Maar goed, het is nog niet zover en alles is nog mogelijk (1). U hoort nog van ons. Stay tuned.

(1) Voor een vet voorbeeld verwijzen wij graag nog even naar aflevering 58 van deze serie.

 • Datum: .

donderdag 22 mei-2014
Stel dat ie het doet. Jos Baeten. Stel dat ie als oppergod van ASR zich verlaagt om even te neuzen in het PSL-dossier. Gewoon om op 3 juli a.s. een beetje knappies beslagen ten ijs te komen bij het voorlopig getuigenverhoor van de Utrechtse kadi. Wat zou hij dan allemaal voor shit en ellende aantreffen? Nou bijvoorbeeld deze oekaze van voormalig PSL-eigenaar Jos Lindhout van 11 maart 2005. Gericht aan drandus ing. Thijs Meinders. Een toenmalig hotemetoot bij ASR, die datzelfde jaar “om moverende redenen” aan zijn stutten trok en sindsdien elk jaar door vriend Baeten cs. met enkele tonnen uit de wind wordt gehouden.
Voornoemde oekaze werd op 20 maart gevolgd door een aanzienlijk zwaardere soortgenoot. Of Thijs van dit dossier acuut ziek, zwak en misselijk werd en er een oorzakelijk verband bestaat tussen Lindhout's missives en Thijs' deftig gehonoreerde afscheid onttrekt zich aan onze waarneming. Maar misschien kan oppergod Baeten daarover eens zijn licht laten schijnen bij zijn komend verhoor. Als huisbef Böhmer tenminste niet voortdurend allerlei probandumaire beren de arena injaagt. We zullen het meemaken. Stay tuned.

 • Datum: .

woensdag 25 juni-2014
Werden we deze week toch verrast. CVC Capital Partners zou trek hebben in een hapje ASR als dat van Jeroen weer buiten mag gaan spelen. Niet zomaar. Nee bij CVC leeft het plannetje om na dat hapje samen met ASR de verzekeringstak Reaal van SNS in te lijven. Zoiets komt natuurlijk niet zomaar uit de Dom vallen. CVC loopt al een tijdje te kwijlen voor de ASR-etalage. En zonder twijfel hebben de hoge jongens van CVC en de door ons voor omvallen behoede verzekeraar stiekempjes ook al over dit plannetje gesproken (1). Dat wil dus zeggen dat Jos Baeten zich opnieuw in het wereldje heeft begeven waar schaduwdeals aan de orde van de dag zijn. Want CVC heeft nou niet bepaald een rozige reputatie. Zo was de Britse uitkoper bijvoorbeeld qq. betrokken bij de onderhandelingen tussen het Rotterdamse AVR/Van Gansewinkel en het Napolitaanse stadsbestuur over de verwerking van de vulles van de Italiaanse meloenenstad. En als je het in die contreien over vulles hebt dan zit je aan tafel bij de lokale mafiosi (2).
Nou loopt de vergelijking tussen de deal van AVR en Napels en die tussen bijvoorbeeld Baeten's ASR en Tonio Hooijmaijers' provincie Noord-Holland flink scheef wat de bedragen betreft. Maar in de sfeer zijn ze zeker vergelijkbaar. Nog acht nachtjes slapen en wie weet komen we tijdens het verhoor van ons Jos in de zaak rond de onnodige ondergang van PSL en de onzuivere strapatsen van Baeten's enforcer Robbie Beumer iets meer aan de weet. Avanti ragazzi. Stay tuned.

(1) Zie het artikeltje “Raiders of the lost bank" dd. 31 januari 2013.
(2) Zie voor meer hierover de serie “Royalty” op de Followup-site.

 • Datum: .

woensdag 2 juli-2014
Straks wordt ie nog BN-er. Jos Baeten, de hoofdkoetsier van ASR. Gisteren probeerde hij wat olie op de overnamegolven te mieteren naar aanleiding van het bericht van vorige week. Over het plannetje om het Britse roversnest CVC eerst een plukje aandelen te laten kopen van ASR om dan samen een bod te doen op Reaal (1). Daarbij liet ons Jos zich adviseren door het ook al zo betrouwbare Zwitserse spaarvarken UBS. Er zouden overigens nog meer kapers op de kust zijn, maar mocht de deal doorgaan dan voorziet de hoofdkoetsier dat de staat (Jeroen) cq. de belastingbetalers (wij) de 3,6 miljard die ASR in 2008 ontving om op de been te blijven binnen een paar jaar volledig terugkrijgt. Zo niet, dan zal het waarschijnlijk wat langer duren voor we onze poen terugzien.
Leuk stukje p.r. van ons Jos, maar als er nog een béétje fatsoenlijk water in de mainstream zit zou de komende dagen wel iets minder gezellig nieuws over ASR en Baeten's rol bij het afdekken van vunzige praktijken tussen de kantlijnen kunnen opduiken. Morgenochtend moet hij namelijk voor de kadi in Utrecht verschijnen in het onderzoek naar de PSL-affaire. Waar hij ondermeer vragen zal mogen beantwoorden over Robbie Beumer. De directeur die om alcoholische redenen naar huis zou zijn gestuurd, maar zich in werkelijkheid schuldig zou hebben gemaakt aan een onvoltooide corruptiepoging die op teep werd vastgelegd en bij onderhandelingen met een intermediair werd uitgespeeld. Het sluitstuk van een uiterst twijfelachtige carrière, die mogelijk ook nog een staart krijgt bij de behandeling in hoger beroep van de zaak rond Tonio Hooijmaijers, waarbij mogelijk opnieuw na Beumer ook Baeten mag opdraven. Ons Jos? Een volwassen BN-er. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 107 van 25 juni jl

 • Datum: .

vrijdag 4 juli-2014
Afknappertje gisteren. Moesten we even van bijkomen. Denk je de god van ASR te mogen aanschouwen bij het beantwoorden van wat triviale vragen van een kadi en een bef, komt er een gewone burgerman binnen in een C & Aatje. Met krijtstreepjes die zo dicht op elkaar stonden, dat ie af en toe noodgedwongen een kuchje moest inlassen. En zijn grijze hoofd op eigen houtje wat op zijn Atlaswervel rondstuiterde. En dan die antwoorden! Baeten was in januari 2009 door Wouter Kabouter cs. tot voorzitter van de Raad van Bestuur van ASR benoemd om op onze centen te passen. Nou ja, centen. 3,6 miljard euro. En dan kan je niet verwachten dat ie iets van een PSL-dossiertje afweet. Ook niet uit de periode voor zijn zalving, toen hij de rechtstreekse baas van Robbie Beumer was. Tuurlijk, daar babbelde hij toen regelmatig mee. Tja, waar heb je het dan over? Koetjes, kalfjes, lekkere wijven, Tonio Hooijmaijers? In ieder geval niet over het gevalletje PSL, dat toen al ruim en breed in juridische sferen verzeild was geraakt en in de vakpers al jaren op een pittige publiciteit kon rekenen. Maar je kan natuurlijk niet alle dossiers doornemen. Zelfs als daarin figuren uit het avontuurlijk deel van ons zakenleven voorbijtrekken. Vandaar ook, dat als ie weer eens een persoonlijke mail van Jos Lindhout ontving, hij die rotzooi niet zelf las maar direct doorstuurde naar de desbetreffende bef (1).
Bovendien was de zaak onder de rechter en dan ga je daar niet plompverloren doorheen zitten te roeien. Dus nee, van die PSL-affaire wist hij inhoudelijk eigenlijk geen reet. Natuurlijk had ie voor het verhoor van gisteren het dossier laten lichten, maar alleen om het door ondergeschikten te laten doorsnuffelen om te zien of ASR ergens iets te vrezen had. Volgens hullie niks. Dat een intermediair door Beumer moedwillig was gekeeld en dat daardoor een heel stel mensen in financiële trubbels waren geraakt cq. op de keien waren beland maakt op een CEO van een staatsbedrijf kennelijk geen indruk. Een CEO houdt zich met zaken bezig, niet met mensen.
Geen wonder dus, dat Baeten's verklaring een half A-4tje besloeg plus zijn krabbel. Gevoegd bij het feit, dat de geheugenkwab van Robbie Beumer indertijd op de Gobi-woestijn leek en we kunnen rustig de conclusie trekken, dat de term “ik weet het niet” bij de toppers van ASR een gevleugeld woord moet zijn. En dat ze ervan uitgaan daarmee weg te kunnen komen. Gaat misschien een tijdje goed, maar uiteindelijk wordt toch de rekening gepresenteerd. En als dat gebeurt zijn wij erbij. Stay tuned.

(1) Baeten's voorganger Van Ek vertoonde hetzelfde vreemdsoortige gedrag toen hem het Hestia-zwartboek werd gepresenteerd. Als je het geloven wil. Wij in ieder geval niet.

 • Datum: .

dinsdag 19 augustus-2014
Het is wat stil geworden in de zaak rond PSL-Hestia. Na het voorlopig getuigenverhoor begin juli van ASR-god Jos Baeten, die zich naar keuze aansloot bij voorafgaande hotemetoten van zijn verzekeringsvehikel die via een chirurgische ingreep hun geheugen hadden laten vervangen door een vergiet of zich als te verheven beschouwde om zich te bemoeien met een eenvoudig gevalletje als het onderhavige (1). Hoe teleurstellend die verhoren ergens ook waren, duidelijk werd wel dat PSL indertijd onnodig de bietenberg werd opgedreven. Dat betekent in eenvoudige faillissementstaal paulianeus handelen en als eenvoudigen van geest zouden wij ons kunnen voorstellen dat dit gegeven gefundenes Fressen moet zijn voor curator Dirk Edens.
Nou ging Hestia, waar ASR-enforcer Beumer PSL tegen alle logica in had gestald, op 22 maart 2005 failliet. Normaliter gaat daarna een curator meteen aan de slag om onder het toeziend oog van een rechter-commissaris te kijken of de crediteuren nog een brokje kan worden toegeworpen en daar doet ie dan van tijd tot tijd openbaar verslag van. Wij konden er dus van uitgaan dat ook Dirk zich van deze controlerende taak heeft gekweten, maar het kan aan ons liggen: nergens een verslagje te vinden. Wel de vermelding dat vorig jaar augustus rechter-commissaris Melissen werd vervangen door haar collega Bilderbeek, maar verder noppes. Geen verslagen. Dus zou je zeggen dat het doel voor Dirk nog helemaal open ligt om eens flink te neuzen in de verslagjes van de voorlopige getuigenverhoren en daaruit de conclusies te trekken, waartoe zelfs wij in staat waren. Zet hem op Dirk. We laten ons verrassen. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 109 van deze serie dd. 4 juli 2014

 • Datum: .

De kogel is door de kerk. In Eindhoven. Op 12 maart jl. gaven we al een lichtvoetige hint (1). Maar vandaag was het zover. Jos Lindhout heeft een aanklacht ingediend tegen Jos Baeten, de Zeus van ASR. Wegens meineed. Dat strafbare feit deed zich begin juli 2014 voor tijdens Baeten's verblijf op de grill van een kadi in Utrecht ter gelegenheid van een voorlopig getuigenverhoor. Een gebeurtenis die wij zo schilderachtig voor de toekomst hebben vastgelegd in aflevering 109van deze serie. Daarin kwam ondermeer Baeten's verklaring aan bod, dat hij het dossier van Lindhout's ten onrechte door ASR tot zinken gebrachte onderneming niet kende. Dat dossier werd behandeld door de vroegere dirrukteur van de afdeling Financieel Intermediair Beheer en dossierbeheerder interne veiligheid Robbie Beumer. Nou maakte die verklaring van onze goede vriend Baeten al wat slagzij door een ontboezeming onder ede van voormalig teamleider financieringen Willem Adriaan Knoop, die u kunt terugvinden in aflevering 102 van deze serie dd. 14 april 2014. Daaruit blijkt dat Beumer met enige regelmaat zijn rookhol verliet om bovenop de Olympus zijn hoogste baas te briefen. En hoe wonderlijk nou, daar was nooit iets bij over de rotzooi rond PSL.
Hoe dit ook zij, naar nu blijkt vond in maart 2014 binnen dit kader een onderhoud plaats in de hoofdburcht van ASR in Utrecht. Een voormalige collega van Lindhout uit het intermediaire veld had daarom verzocht teneinde de affaire rond PSL i.c. Jos Lindhout cs. naar behoren uit de wereld te helpen. Dat verzoek werd gehonoreerd en de ex-collega trof bij dat onderhoud drie ASR-kanonnen tegenover zich. Jos Baeten himself en twee hoge hotemetoten: Michel Diemeer en Boudewijn van Uden. Drie maanden later kwam Baeten zoals gezegd op de grill van de kadi in Utrecht terecht en verklaarde onder ede niks te weten van het dossier PSL. Daar bemoeide hij zich niet mee. Het eten kan soms buitengewoon zout zijn, maar dit... Stay tuned.(1) Zie Vluchten kan niet meer dd. 12 maart 2015 


 • Datum: .

Ga niet op de tenen van een hotemetoot staan. Dan gaat ie rare dingen doen. Neem nou die aangifte van Jos Lindhout versus Jos Baeten, toppertje van het staatsbedrijf ASR (1). Beleefdheidshalve was die aangifte op befniveau aangekondigd en wat gebeurt er? ASR cq. Baeten laat zijn bef heel hard blaffen. Lindhout krijgt een dreigende mail waarin wordt aangekondigd dat ie tegenmaatregelen kan verwachten als ie Baeten “valselijk” aanklaagt wegens meineed. En hetzelfde zou gelden als ie zijn initiatief doorbrieft aan de pers of derden. Vraag is nu of Baeten zijn bef laat bijten, want inmiddels zijn zowel de pers als derden op de hoogte gesteld.
Lindhout was overigens niet de enige die binnen dit complex een dreigend epistel mocht ontvangen.
Oud-Hestia directeur Marcel van den Berg kreeg er ook een in de digitale gleuf. Hij had namelijk aangekondigd dat ie tegen ASR cq. het huidige baasje Baeten een aangifte overwoog wegens bedrog, valsheid in geschrifte en (doods)bedreigingen door voormalig afdelingsdirecteur Beumer, die onder verantwoordelijkheid van Baeten hebben plaatsgevonden. Daarnaast wil hij in zijn aangifte mogelijk nog meenemen dat hij onder auspiciën van beide voornoemde heren werd geconfronteerd met “onderwereldfiguren” als Henk van de Meene (2), Kees Houtman (3) en andere figuren uit de Amsterdamse scene, van wie de namen hem zijn ontschoten, maar die nog wel in leven zijn (sic). Van den Berg heeft ASR tot 6 april de tijd gegeven om eindelijk serieus met hem in conclaaf te gaan. Een wat bredere uitleg is nooit weg. Komt ie:

Voor mij is het een soort tweetrapsraket geworden. 1. Het faillissement en alles wat zich daarin heeft afgespeeld.
2. De doorstart in 2005 en de beëindiging daarvan in 2008.In het faillissement van Hestia heeft Beumer, zo nu blijkt onder leiding van Baeten, zich ook in mijn richting misdragen. Uiteraard door het onthouden van biedingen waardoor ik niet in de gelegenheid ben gesteld om te kunnen overwegen enig bod, en specifiek het bod van Jos Lindhout, te accepteren. Daarnaast de ongelooflijke druk die dagelijks op mij en mijn gezin is uitgeoefend om maar mee te werken aan de snode plannen van Beumer. Alles teneinde faillissement te voorkomen. Met als hoogtepunt de doodsbedreiging aan ons adres, dat als we niet zouden meewerken ik omgelegd zou worden. Volgens Beumer had hij twee netwerken: het verzekeringsnetwerk en het andere laat zich raden.
Daarnaast zijn we met mensen aan tafel gezet die later een crimineel verleden bleken te hebben. Niet alleen Henk van de Meene, maar ook mannen uit het Amsterdamse. Dit heb ik voldoende kenbaar gemaakt, ASR hiervoor aansprakelijk gesteld en voldoende gestuit om alsnog aangifte te doen. Vervolgens ben ik de doorstart ingechanteerd. Ik moest doorstarten anders zou Beumer ons alles afpakken wat ons nog lief was, aldus curator Houthoff. Ook de schikking van Jos Lindhout in 2006 kwam voor de helft in de boeken van mijn vennootschap terecht, die uiteindelijk dreigde te bezwijken onder de financieringslasten waarmee ASR mij opzadelde. Toen moest ik in 2008 met het mes op mijn strot ineens meewerken aan de verkoop van de portefeuilles, waarna ASR ons achterliet met alle financiële verplichtingen en zonder inkomsten. Gelukkig had ik vanaf september 2008 weer een baan en tot vorig jaar heb ik privé allerlei regelingen kunnen treffen om alles te betalen en af te lossen. Zoals gezegd, mijn aangifte zou bestaan uit valsheid in geschrifte, bedrog en bedreiging versus ASR, ASAM, Beumer en dus ook Baeten
”.

Nou heeft Jeroen Dijsselbloem waarschijnlijk al flink pijn in de knar van ASR's woekerportefullie. Maar wat zou hij krijgen als hij al die narigheid van PSL, Hestia en mogelijk nog een stel andere intermediairs onder ogen krijgt? Inclusief duistere praktijken van het Amsterdamse wereldje? Dat wordt even Popla bellen voor een paar megarollen. Stay tuned.

(1) Zie voor die aangifte de vorige aflevering dd. 27 maart 2015.
(2) Henk is nog niet zo lang geleden van ons heengegaan. Hij was een tijd lang gabber van Johan Verhoek aka de Hakkelaar op financieel terrein.
(3) Avontuurlijk ondernemer Kees Houtman aka Kees Koffie aka Woody werd op 2 november 2005 onvrijwillig met zijn schepper verenigd. Volgens de zusjes Holleeder en de ex op instigatie van broer Willem. 

 
 • Datum: .

Och, och. Wat waren ze verrast bij ASR. Had die Lindhout daar ineens aangifte gedaan tegen Jos Baeten aka Zeus. Wegens meineed tijdens zijn verhoor bij de rechter-commissaris in Utrecht op 4 juli 2014 (1). Hij wist niks van het dossier PSL cq. Lindhout. Zei hij toen. Maar zelfs de beheerder van de puntenslijpers bij ASR moet zijn twijfels hebben gekend over de rechtschapenheid van zijn Zeus bij het opsnorkelen van de revelaties in het Financieele Dagblad van vorige week vrijdag. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? En hoezo verrast? Lees daarvoor deze mail die Jos Lindhout vandaag in de mik van Baeten, diens sidekick en diens bef schoof. Plus de mailwisseling die voorafging aan de aangifte. Voor de liefhebbers. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 109 van deze serie 

 
 • Datum: .

Dat maakt ons zo blij. Gisteren mochten we nabeurs iets doddigs over Jos Baeten vernemen. Zat zo. Hij had in 2010 recht op een bonus van zestig procent van zijn jaarsalaris, een benauwde half meloen euro. Zou Jos wel in tweeën ontvangen. Dertig procent in 2010 en dertig procent in 2014. Maar wat besloten die communisten van de Raad van Commissarissen? Dat ie die dertig procent van 2010 op zijn navel kon kriebelen, vanwege de te verwachten publieke verontwaardiging. Was dus wel even behelpen voor onze goeie vriend, maar hij sloeg zich er manmoedig doorheen. Zijn situatie werd in de periode tussen 2010 en 2014 nog nijpender toen de door banksters en andere handelaren in luchtkastelen veroorzaakte crisis niet te beteugelen bleek te zijn. Wat deed de zo empathische Jos? Hij zag vorig jaar af van de resterende dertig procent. Mogelijk bang dat zijn derivatenconcern bezoek zou krijgen van verontwaardigde lieden met hooivorken en pikhouwelen.
We moeten hem nageven dat ie dat gebaar in alle stilte maakte. Zonder muziekkorpsen en clinic clowns. Maar het verscheen wel in het jaarverslag en laat dat nou toevallig gisteren tegen de muren van de Dom worden gekeild. Over PR gesproken. Meteen was het beeld van een meinedige grisser dat mogelijk bij de goegemeente was ontstaan naar aanleiding van de publicatie in het Financieele Dagvod veranderd in dat van een diep meelevende verzekeringsagent. Want zo werkt PR. Maar niet bij ons. Wij gingen gewoon verder waar we gebleven waren en stuurden een mail naar Jan Dirk Edens. De curator van het door de voormalig ASR-directeur Beumer willens en wetens de bietenberg opgeholpen Hestia/PSL. Komt ie:

"<iHet zal niet aan uw aandacht ontsnapt zijn dat het Financieele Dagblad onlangs aandacht heeft besteed aan het langdurige conflict tussen ASR en de heer Lindhout, voormalig directeur van PSL dat door ASR in 2003 op listige wijze werd ondergebracht bij de onderneming Hestia. Als wij het goed begrepen hebben zal dat niet het laatste artikel over deze affaire zijn. 
Hestia raakte op 22 maart 2005 in staat van faillissement en u werd tot curator benoemd. Rechter commissaris Melissen was zo vriendelijk om namens Justitie toezicht te houden op het dossier, maar droeg in augustus 2013 het stokje over aan haar collega Bilderbeek. 
Nu zouden wij graag van u willen vernemen of Hestia in de tussentijd al stilletjes ten grave is gedragen of dat de onderneming nog steeds kunstmatig in coma wordt gehouden. Mocht dat laatste zo zijn dan doet dat de vraag rijzen welke moverende reden u cq. rechter commissaris Bilderbeek heeft om Hestia niet definitief van zijn lifeline af te koppelen. Heeft u wellicht het vermoeden dat ASR paulianeus heeft gehandeld of anderszins destijds de regels van het spel heeft overtreden?”Het lange wachten is begonnen. En niet alleen op het antwoord van meneer Edens maar ook op de gerechtelijke stappen die ASR heeft aangekondigd naar aanleiding van de “valse” aangifte van Jos Lindhout tegen de sinds gisteren toch als een echte goeierd bekend staande Jos Baeten. Stay tuned. 

<i
 • Datum: .

Hedenochtend bereikte ons een droeve tijding. Eigenlijk een verlaat bericht. De BV Okavonga uit Maasbree blijkt al op 27 mei 2014 van ons te zijn heengegaan. Okavonga was een voortzetting van de vooral in het zuiden van ons land bekende Calimero BV en haar heengaan zou een dramatische lacune hebben achtergelaten ware het niet dat André Martens, de stuwende kracht achter deze BV's, heeft gezorgd voor een volwaardige erfopvolging. Wie nu zijn geld in een bodemloze put wil gooien kan namelijk terecht bij Kalahari BV en Strataego BV. Mocht u nog even willen stilstaan bij het hemelen van Calimero aka Okavonga, dan is hier het verlate overlijdensbericht. Zal u misschien zeggen: Martens, Martens, die naam heb ik toch eerder gehoord. Dat klopt. In deze serie. Daarin komt Andre's briljante vuiligheid ruimschoots aan de orde. Na de rouw is het soms goed om je hart op te halen. Veel plezier. Stay tuned.

 • Datum: .

Gaat u even mee? Gaan we terug naar 27 maart van dit jaar. Naar aflevering 111. Toen ramden wij naar buiten dat Jos Lindhout, voormalig baasje van het willens en weten door verzekeringsgigant ASR naar de kloten geholpen onderneming PSL, aangifte had gedaan tegen Jos Baeten. Volgens Lindhout had Baeten meineed gepleegd tijdens diens voorlopig getuigenverhoor begin juli 2014. Veel ach, wee en dreigende taal aan de kant van ASR. Daarna stilte.
Hoe lang duurt het voor je wat van je aangifte hoort? In dit geval niet eens zo lang. Een paar maandjes. Na wat negatief geneuzel van de kant van het OM over het bewijsmateriaal dat wat schraal zou zijn werd uiteindelijk gekozen voor een besloten hoorzitting bij een zogenaamde raadkamer van het Hof. Datum moet nog even geprikt worden, maar wat is tijd als je al ruim tien jaar bezig bent je recht te halen?
Ondertussen ging ASR in de tegenaanval. Heel stilletjes. Dat wel. Legde via haar vaste bef een klacht neer tegen Lindhout wegens het doen van een valse aangifte. Plus nog een toefje laster en smaad. Huh? Laster en smaad? Waar halen we dat nou ineens weer vandaan? Nou ja, laten we maar aannemen dat een bef tijdens zijn studiejaren iets meer van deze materie tussen de kwabben heeft gepropt dan een eenvoudige onderhoudsmonteur bij Kleintje Muurkrant. Wat het OM van deze tegenklacht vindt moeten we nog even afwachten. Die mensen hebben ook recht op vakantie.
Dit beschamende juridische geklooi beperkt zich trouwens niet tot het al dan niet plegen van meineed door de hoogste stropdas van ASR. Ook op een ander terrein is vrij plotseling iets aan de kook gebracht en het ziet ernaar uit dat daarover komende woensdag een stevig woordje zal worden gewisseld aan de Amsterdamse Parnassusweg. Ook in een besloten zitting. Transparantie? Kom er eens om. Morgen meer. Stay tuned.

 • Datum: .

Maken we even een U-bocht. En hop hop naar aflevering 114 van deze serie dd. 17 april 2015. Daarin richtten wij ons met een keurig briefje tot Jan Dirruk Edens, de curator van Hestia/PSL. Hoe het nou zat met het in een afgelegen abri achtergelaten faillissement van de door ASR al dan niet paulianeus getorpedeerde intermediair? Zoals dat gaat met nette, flink gehonoreerde functionarissen gaf Jan Dirruk, wiens noeste arbeid aan het dossier Hestia/PSL inmiddels met bijna 5 ton is gehonoreerd, geen sjoege op onze missive.
In diezelfde periode zag de curator zich genoodzaakt een paar brandbrieven van de zijde van Jos Lindhout wel te beantwoorden. Summier, maar tijd is geld. Lindhout wenste graag inzage in de niet al te openbare verslagen van Jan Dirruk's routineus gegrut in het bewuste dossier, dat zich wat de curator betrof op de laatste halte voor de remise bevond. Grutter werd van Lindhout's verzoek lichtelijk confuus en pas na veel gedreutel werd de kwestie opgelost. Maar het zette kennelijk wel iets bij Jan Dirruk in beweging. Met name na een vriendelijk mailtje over dezelfde materie van de wel degelijk als mede-belanghebbende te beschouwen Marcel van den Berg. Out of the blue sky liet J D de eveneens door ASR gepiepelde oud-directeur van Hestia/PSL weten dat ie voornemens was om de faillissementen op te heffen. Kennelijk hield de curator er niet van dat zijn verzenen tegen de prikkels werden geduwd.
Eentje was naar aanleiding van deze plotselinge ontwikkeling pisnijdig: Lindhout. Met name toen Edens aangaf dat langer wachten met het openhouden van de faillissementen in wezen onzin was, omdat Lindhout genoeg tijd had gehad om daarvoor relevante info op te hoesten!!! Lindhout vroeg onmiddellijk een onderhoud aan met rechter-commissaris Bilderbeek, die per saldo Jan Dirruk's aangekondigde move moet goedkeuren. Opnieuw ontstond gehakketak. Nu over de vraag welke betrokkenen naast Lindhout, diens echtgenote en Edens aanwezig mochten zijn. Uiteindelijk werd besloten dat ook de heren Blomvliet en Vinke van het eveneens gesneuvelde PSL Capelle acte de présence mochten geven. De beat goes dus on. Morgen om half elf in het buitenverblijf van Vrouwe Justitia aan de Amsterdamse Parnassusweg. Een punthoofd? Dat krijg je wel als je in een langdurige procedure verzeild raakt met zo'n goudeerlijke verzekeringsboer, die van huis uit poen genoeg heeft om een kleinere tegenstander met allerlei juridische truukjes het leven zuur te maken. Wat zouden de leden van de Raad van Commissarissen, de heren Van der Pol en Van den Bos en de dames Aris en Scheltema, nou eigenlijk vinden van al dat ellendige geklooi van CEO Baeten en zijn inmiddels de Styx overgeholpen directeur Beumer? Worden die meisjes en jongens soms ook gepiepeld? Of denken ze zoek het maar uit? ASR: Alsmaar Stront Ruimen. Stay tuned.

 • Datum: .

We hadden er graag bij willen wezen. Bij het feestje van Jan Dirruk Edens (1). Maar helaas, het is een besloten feestje en wij zijn niet genodigd. Zoals we gisteren al meldden was de curator nogal plotseling van plan om het faillissement van Hestia/PSL op te heffen. Daarvoor legde hij de groene Piet bij ex-eigenaar Jos Lindhout. Die zou in het achterliggende decennium te weinig materiaal hebben aangedragen om een voortgang te rechtvaardigen. Je moet het durven. Want Lindhout heeft juist containers vol info aangeleverd waaruit wat ons betreft jajemklaar blijkt, dat ASR in de persoon van directeur vuile zaken Rob Beumer (rip) een smerig spelletje heeft gespeeld om van de intermediair af te komen. Zonder medeweten van zijn hoogste bazen, respectievelijk Van Ek en Baeten. Yeah, our ass. Een van de door Lindhout ingebrachte documenten spreekt boekdelen. Dat is de “strikt vertrouwelijke overeenkomst” die in aflevering 28 dd 29 juni 2011 voorbij paradeert. Een soort wurgovereenkomst uit de tijd toen Jan Dirruk nog een warme stoel bezette bij Houthoff. Nu de strijd tussen Lindhout cs. en ASR een uiterst grimmig karakter heeft gekregen zou de curator graag het veld willen verlaten. Al dan niet na een stiekem onderhoud met een ASR-vertegenwoordiger in de kleedkamer. Begrijpen we heel goed. Al was het alleen maar vanwege de onder aan de stapel gemanouvreerde “strikt vertrouwelijke overeenkomst”. We zullen ervan horen. U ook. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 117 van gisteren. 

 • Datum: .

Bizarre procedure gisteren? Dat mag je wel zeggen. Maar niet echt een uitzondering op de Parnassusweg (1). Zullen we het nog even niet over hebben. Maar we zouden de mevrouw die de zaak momenteel onder zich heeft graag nog even willen wijzen op deze verklaring onder ede van Marcel van den Berg, de oud-gezagvoerder van Hestia/PSL. En dan met name punt 11 van die verklaring. Over de toch wel uiterst merkwaardige ingreep van curator Jan Dirruk Edens' befkantoor. Gewoon even een steuntje in de rug bij het bestuderen van alle stukken. Graag gedaan. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 118 van gisteren 

 • Datum: .

Wat vond u van die verklaring van gisteren. Heavy hè? Maar dat was nog niks bij de verklaring die we daarna binnenhengelde. Gaat over ASR. Een van de grootste verzekeraars van Nederland. Fasten your seatbelts. Komt ie:

Het gerucht gaat dat zelfs de Neus daar zaken deed. Kijk het zat zo en ik quote Beumer (rip):“De lijn tussen onder- en bovenwereld is op mijn niveau flinterdun. We zijn onderdeel van een Belgische bank en ook hier geldt, dat 300 miljoen zwart gelijk staat aan 100 tot 150 miljoen wit. We hebben dat geld nodig. We hebben mensen zoals Henk van de Meene hard nodig. Ik ben de schakel tussen deze partijen en leg daarom verantwoording af aan de Executive Committee in Brussel”Aldus Beumer. In feite deden zij met assurantiepolissen hetzelfde als wat de ING met stenen en Endstra deed. Ik weet wel dat er twee zware jongens bij ASAM werkten die bewapend waren. Dat heb ik met eigen ogen gezien. Ik denk niet dat Beumer geschrokken is van Henk van de Meene en zijn reputatie (1). Ik denk dat de Raad van Bestuur koudwatervrees kreeg. Zelf heb ik, als we het over kopstukken hebben, alleen met Houtman en Van de Meene gesproken (2). Ik heb wel met meer mensen gesproken, maar daar weet ik de namen niet meer van. Dat waren geen grote jongens. Wel maakte Beumer vanuit zijn Rotterdamse netwerk gebruik van Hells Angels, chapter 010, om vorderingen kracht bij te zetten (3). Hij was er trots op deze contacten te hebben en ik weet van twee mediairs in het hoge noorden dat hij ze ingezet heeft in een fusie tussen deze twee bedrijven. Het was een listig mannetje waar men intern en extern angst voor had. Hij is voor miljoenen afgekocht, omdat hij zoveel over iedereen kon onthullen. Misschien dat de weduwe Beumer ooit nog eens uit de school klapt. Of anders zijn dochter, advocate te Rhoon, waarvan ik weet dat zij ook niet al te frisse mensen bijstaat op Goeree Overflakkee.
Wat die zware jongens bij Beumer deden? Geld wassen. Beumer had een miljard uitstaan bij intermediairs. Zijn plan was om dat voor minimaal de helft af te bouwen, zo vertelde hij. Daar kwam het geld van deze “investeerders” goed bij van pas. Hoe die geldstromen gelopen zouden hebben? Geen idee. Ik denk wel dat Beumer en Knoop daar privé ook beter van zouden worden (4). Die medewerkers met wapen zaten soms aan tafel. Meestal als de emoties hoog opliepen. Maar over de exacte rol deed hij vaag. Kan ook verplicht zijn geweest als je als bank/verzekeraar op het lijntje van onder- en bovenwereld balanceert. Volgens eigen zeggen was Beumer verantwoordelijk om deze trajecten in goede banen te leiden en wellicht dat je dan dit soort mannen nodig hebt. Ik heb wel het vermoeden gehad dat het allemaal mensen waren uit het oude politienetwerk van Beumer.
Ik heb mensen met de tranen in hun ogen die kamer van Beumer uit zien komen. Ook Willem Nieuwenhuis, toen hij figuurlijk werd geliquideerd door Beumer (5). Binnen ASR was iedereen als de dood voor hem. Van receptie tot polisinvoer. Van schoonmaak tot Raad van Bestuur. Voorbeeld, de invoer van een rookverbod. Je denkt dat dit voor iedereen geldt, maar niet voor Beumer en niemand durfde er iets van te zeggen. Behalve Jan Adriaanse en die heeft het veld moeten ruimen (6). Maar ook buiten ASR had hij zoveel macht. Bij SNS scheten ze zeven kleuren als je de naam Beumer liet vallen. Bij Van Lanschot idem. Maar hij is niet meer. Ik persoonlijk had verwacht dat hij naast zijn auto gevonden zou worden in plaats van een heel agressieve kanker die hem noodlottig werd. Karma is a bitch
”.

Alsteblaft. Rechtstreeks uit de bek van het paard. Voor de volgers van deze serie in wezen misschien niks nieuws. Maar zo achtermekaar krijg je toch een verbluffend mafioos plaatje, waarvan we dachten dat zoiets alleen in Italië geschoten werd. Toen ASR een staatsbedrijf werd was het uiteraard raadzaam om aan deze praktijken een einde te maken. Het staat anders zo slordig. Hier en daar dreigt er nog wel eens iets naar boven te floepen, zoals bijvoorbeeld bij de affaire rond Gedeputeerde Hooijmaijers of in de vorm van een lullig corruptieteepje (7). Maar met vereende krachten moet het toch mogelijk zijn om de boel netjes 6 feet under te rammen. Carry on. Stay tuned.

(1) Bij leven was Van de Meene jarenlang de financiële wizzard van Johan Verhoek aka de Hakkelaar.
(2) Kees Houtman werd op 2 november 2005 voor zijn eigen huis omgelegd.
(3) Beumer was ooit rechercheur bij het Rotterdamse smurfenkorps en ondermeer betrokken bij de afwikkeling van de Slavenburg-affaire.
(4) Voor Willem Knoop zie eerdere berichten uit deze serie.
(5) Voormalig intermediair Nieuwenhuis schreef naar aanleiding van het tot zinken brengen van zijn onderneming door ASR het boek “Mijn waarheid. Geldgerommel”. Daarin speelde Beumer een kwalijke hoofdrol. Nieuwenhuis noemde hem “Schoft Beumer”.
(6) Jan Adriaanse is de voormalige huisadvocaat van ASR. Meer info over hem is eerder in deze serie te vinden.
(7) Het is even flink ploegen, maar over beide onderwerpen hebben wij in deze serie al menigmaal kond gedaan. 

 • Datum: .

Volgt u ook de Tour? Nee, die niet. Die andere. Van die AOW-knarren op een ASR-tandem. Leuk hè? Probeert de Utrechtse verzekeraar weer wat goodwill mee te kweken. Is wel nodig, want ze zitten nog met een zootje woekerpolissen in hun darmstelsel. En dat is niet het enige probleem waarmee CEO Baeten en zijn wielerteam mee worstelt. Even een paar lollige kwootjes uit deze serie. Komen ze:

Mijn echtgenote had inmiddels Beumer [oud-directeur, rip, red.] gesproken, die haar bedreigde. Hij vertelde dat wij beter het land uit konden en dat hij niet instond voor represailles van Van de Meene [rip, voormalig financieel expert van Johan Verhoek aka de Hakkelaar, red.]. “Jullie gaan helemaal kapot”.

Ook gezellig:

Vele assurantiebedrijven en ondernemers, maar ook collega-verzekeraars hebben pijnlijk ervaren hoe een ogenschijnlijk goede samenwerking veranderde en werd overschaduwd door bedreigingen van lijf en leden, schietpartijen, inzet van Hells Angels of andere fijne groepen en chantage. En hoe de top van de onderwereld via Rob Beumer zijn intrede probeerde te doen in de assurantiebranche”.

Wat denkt u van deze:

Bedrieglijke bankbreuk, chantage, intimidatie, faillissementsfraude, machtsmisbruik, kontakten met de onderwereld, persoonlijke bedreiging, omkoping etc. Allemaal ingrediënten waar onze keurige (door de Nederlandse staat overeind gehouden) verzekeraar zich aantoonbaar mee bezig hield en houdt”.

Gevoegd bij ons jolige bericht van vorige week vrijdag en je zou met een gerust hart kunnen zeggen, dat in ieder geval tot 2010 een soort criminele organisatie werkzaam was binnen ASR, die gewapend en wel een wasstraat runde en waarvan de directeur naar eigen zeggen verantwoording aflegde aan het Executive Committee van de Fortisbank in Brussel. Noch de directie van ASR, noch de Raad van Commissarissen wisten iets af van deze praktijken. Zeggen ze. Die hadden andere dingen aan hun hoofd. Het sponsoren van voetballen of fietsende ouwe knarren. De leuke dingen van het leven. Aandacht vanuit Den Haag? Wat dacht u? Maar al deze ellende werd ook niet door de dagvodden of de Huyskerk naar boven getrokken. En kijk, dan is het ineens niet de moeite waard om eens even een serieus onderzoekje te plegen. Niet eens een telefoontje te plegen naar de slachtoffers van deze inktzwarte activiteiten. Gebeuren analoge dingen op de Antillen dan zijn we wel zo bijdehand om de brandweer erop af te sturen en “schande” te kraaien. Maar hier achter de pier lossen we dat anders op. Stilletjes. Als dames en heren onder elkaar. Stay tuned.

 • Datum: .

Jan Bonjer heet ie. De huidige hoofdredacteur van het Financieele Dagvod. Janus houdt kennelijk niet van bonje met hoogmogendheden uit de Nederlandse eurowereld en ging op 26 augustus naar Canossa. Om zich in het stof te werpen voor ZKH Jos Baeten van ASR. Lees en kots naar hartelust. Dat ie bij zijn actie een van zijn integerste journalisten een geweldige zeperd bezorgde was voor Bonjer kennelijk van secundair belang. Waarom hij besloot om op zijn knieën te gaan liggen? Awel, ZKH verkeerde in ernstige gramschap. Vanwege de in zijn oogjes buitenproportionele publicatie over zijn meineed binnen het kader van de steeds grotesker wordende PSL-affaire. Daarom zou ZKH hebben besloten om een uitnodiging voor een meet and greet-diner van FD aan flenters te scheuren en ook de verzekeringsexpert van FD niet langer te woord te staan. Janus in een zak met as. De jubelende presentatie van de halfjaarcijfers van ASR stond voor de deur. En ZKH had ook nog iets flinks te debiteren over de aanzoek van de Chinese Anbang-toko, die bij aanvaarding mogelijk inhield dat ie regelmatig met stokjes in een dampende mie had moeten grutten (1). En dat zag ZKH niet zitten. Hij wilde met ASR naar de beurs. Daarvoor moest ie Grieks worstelaar Dijsselflower wel een beetje in the mood houden. En dat was moeilijk. Volgens een van onze bronnen bij ASR zou naar aanleiding van dat gelul over die meineed Jerommeke Dijsselflower namelijk al een belletje hebben gepleegd naar ZKH en hem medegedeeld dat ie niet amused was. En kardinalen van de poenkerk aan het Amsterdamse Frederiksplein zouden min of meer al openlijk hun twijfel hebben geuit over de capaciteiten van ZKH als het ging om het op koers houden van ASR. Kortom, er stond in Utrecht belangrijk nieuws te pruttelen en het dagvod van Bonjer dreigde buiten de scoops te vallen. Er werd dus ijlings een babbel tussen ZKH en Janus gearrangeerd, waarbij de ASR-gigant een flinke portie verdriet etaleerde. Janus bood zijn excuses aan en kreunde vervolgens amechtig bij het leggen van zijn mea culpa-ei in zijn dagvod. Dat ie daarbij zijn noppen zette in de edele delen van zijn redacteur en Jos Lindhout van PSL zag hij blijkbaar als collateral. ZKH Baeten zag in ieder geval dat het goed was en trok de verwarde hoofdredacteur uit de noncommunicatieve greppel. Zo gaat dat tegenswoordig in de Nederlandse gelijkgeschakelde msm. Moet u nou alweer kotsen? Nou vooruit dan maar met de geit. Wel netjes in de pot hè! Anders krijgt moeders er de pest in en moet u straks ook naar Canossa. Net als Janus. Stay tuned.

(1) Zie dit artikel.

 

 

 • Datum: .

Wie op school een beetje heeft opgelet weet het. Actie = reactie. Dus Jan Bonjer, de vigerende hoofdredacteur van het Financieele Dagvod, zal naar alle waarschijnlijkheid dus niet van verbazing in elkaar krimpen bij de reacties op zijn mea culpa aan het adres van Jos Baeten. Het nog Sitting Bulletje van ASR. Een van die reacties willen wij u niet onthouden. Die is afkomstig van Marcel van den Berg, voormalig ploegleider van Hestia, die ooit al eens een zwartboek samenstelde over zijn grimmige avonturen met de inmiddels in het hiernamaals verblijvende ASR-directeur Rob Beumer. Komt ie:

Gadverdamme Jan, gadverdamme!!Mijn naam is Marcel Hessel van den Berg. Ik was directievoorzitter van de Hestia Group. Dat is de groep (ASR captive nota bene) waar, in het kort, Jos Lindhout zijn onderneming aan moest verkopen (lees: gedwongen) en welke door ASR, Beumer en Baeten naar de kloten is geholpen. Ik ben degene die failliet is gegaan met dit hele criminele circus. Ik was 31 jaar en naïef toen ik met deze ogenschijnlijk keurige verzekeraar aan tafel ging in 2001.
Het artikel van Siem [Eikelenboom, red.] was volledig correct, nog niet compleet, maar wel correct!! Jos Baeten pleegde meineed. Ik was erbij Jan, ik was erbij. Maffia is het. ASR en haar (voormalige) bestuurders hebben zich in hele vieze, ranzige en smerige zaakjes gestort. Ik heb de meest dubieuze personen voorgeschoteld gekregen door ASR. Daaronder o.m. Henk v.d. Meene, je weet wel de financiële topman van het Octopus syndicaat van Johan Verhoek (Hakkelaar), Cees Houtman en vele anderen. Bedreigingen, doodsbedreigingen, inzet van Hells Angels, wapens, beschoten auto's van ASR-bestuurder Rob Beumer en noem maar op. Ik heb het allemaal gezien, ik ben de enige die alles weet. Rob Beumer is dood, Jan Eichner geestelijk overleden. “Three can keep a secret if two are dead...”.
Dit is geen gewoon dossiertje waarde vriend. Schaam je! Je bent m.i. een ruggengraatloze glijer waar ons bedrijfsleven vol mee zit. Alles voor de cijfers niet waar? Alles voor de bonus, zodat je thuis kunt komen bij je vrouw en kinderen? Hoe kun je je eigen mensen zo afvallen, hoe kun jij jezelf nog in de spiegel aankijken zonder te denken “wat een ongelooflijke slappe zak ben ik”.
Je mag me altijd bellen Jan (06.....), dan kan ik jou vertellen wat daar echt gebeurd is. De prooi deel II. Hieronder een heel klein voorproefje.
Gadverdamme Jan!
Met verschuldigde gevoelens van achting, Marcel H. van den Berg, oud-voorzitter Hestia Group.


Het kleine voorproefje dat Marcel aan Janus stuurde was analoog aan de inhoud van zijn ontboezeming die wij in aflevering 120 in de etalage hebben gezet. Misschien een beetje al te schokkend voor het zo serieus geredigeerde blaadje van Bonjer. Maar daarom niet minder waar. Stay tuned. 

 • Datum: .

Ach, wat verwacht je ervan? Van een eventueel antwoord op Marcel van den Berg's oekaze aan het adres van Jan Bonjer? Geen hol (1). En die opvatting bleek juist. Janus schreef namelijk het volgende:

Zodra u mij op een normale manier benadert, zal ik daarop inhoudelijk reageren. Hoe kan ik een scheldkannonade serieus nemen?

Scheldkannonade? De enige term die enigszins in de buurt van schelden komt is misschien “ruggengraatloze glijer”. Voor de rest is Marcel's mail hooguit emotioneel te noemen, maar “scheldkannonade” nou nee. Met zo'n antwoord vermijdt Janus overigens een antwoord dat hout snijdt, dat wel. Niet echt vreemd, want een blad met een zo keurig imago als het Financieele Dagvod komt zelden in aanraking met de rauwe dingen des levens. Welcome to the world, Janus. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 123 van gisteren

 • Datum: .

Het klinkt bezopen. Maar soms zouden we willen dat we Peter R. de Vries heetten. Als die op de glazen tiet had geneuzeld, dat avontuurlijk ondernemer Kees Houtman samen met ASR-directeur Beumer een wasstraat runde en dat Kees binnen dat kader regelmatig met een paar gewapende makkers bij ASR zijn entree maakte voor een gezellig samenzijn dan was toute Den Haag eroverheen gevallen. Maar wij heten geen De Vries, dus doet iedereen net of we uit ons nekdons zitten te lullen. Wil niet zeggen dat we daarom de vlag strijken. Zo zijn we niet getrouwd.
Goed, gaan we weer. Houtman ging in november 2005 voorgoed gestrekt. Ruim een half jaar tevoren was Hestia hem al voor gegaan. Vandaar dat de aanwezigheid van topman Marcel van den Berg bij voornoemde gezellige gelegenheden ook niet meer nodig was. Maar... toch nog maar even bij hem hengelen naar details.“KM: Ging Beumer na de moord op Houtman door met zijn kwalijke activiteiten?
Van den Berg: Ja, Beumer bleef zijn spelletjes spelen. Hij riep altijd “300 miljoen zwart is 100 miljoen wit”. Asam [onderdeel van ASR,red.] had indertijd aan deelnemingen en financieringen voor bijna 1 miljard uitstaan. Beumer had maar één opdracht. Dat uitstaande obligo moest links- of rechtsom naar beneden. Aangezien hij naar eigen zeggen de schakel was tussen onder- en bovenwereld en rechtstreeks met Brussel en het Executive Committee van Fortis in contact stond, kan ik mij voorstellen dat er financiële routes opgetuigd zijn om de zwarte centen van Henk [Van de Meene, red.] en Kees cs te wassen.
Deze gesprekken vonden altijd na 19.00 uur plaats aan de ronde tafel van Beumer. Dikke sigaren en drank waren regel, geen uitzondering. Van Asam zat daar vaak alleen Willem Knoop bij. Die is ook van alles op de hoogte.
Als er gesproken werd over mannen die mogelijk moeilijk zouden doen, dan werden die even in het sop gezet. Ergo, een hoerenkast met jacuzzi, wat foto's en Beumer speelde vanaf dat moment zijn spel. En anders werd chapter 010 [afdeling Hell's Angels, red.] ingevlogen. Want die contacten had Beumer ook.
KM: Vraag blijft waarom Houtman werd omgelegd en waarom Beumer kogelgaten in zijn wagen had. Hadden ze soms poen weggemaakt? Of wilden een paar van Houtman's avontuurlijke partners eerder hun poen terug dan voorzien?
Van den Berg: Ik denk niet dat daar een verband in zit. Beumer en die kogelgaten was in in 2009. Vlak voor zijn vertrek. Ik ben ervan overtuigd dat die beschietingen zijn vertrek hebben ingeluid.
Ik kwam hem in 2012 nog tegen bij Van de Valk in Barendrecht. Hij zat daar toen ook weer met allerlei dubieuze en duistere figuren om de tafel. Hij was overigens alleraardigst en bood me koffie aan. Ik heb beleefd geweigerd. Op mijn vraag wat ie op dat moment deed zei hij “zaken jongen, je begrijpt het wel”. Ik had mij altijd voorgenomen dat ik hem op zijn bek zou rammen als ik hem tegenkwam. Maar ja, een volle Van de Valk, een goeie opvoeding, dus...
”.Helder niet waar? Maar bij ASR herinnert niemand zich ook maar iets van deze gebeurtenissen. Ook de in extremis verantwoordelijke CEO Jos Baeten zegt van niks te weten. Maar net als zijn voorganger Sjakie van Ek was Baeten wel degelijk verantwoordelijk voor de shit die zich bij zijn Bude voltrok. Uiteraard blijven er mede door die wijdverbreide amnesie nog de nodige vragen onbeantwoord. Bijvoorbeeld hoeveel zwarte poen bij ASR is witgewassen in de loop der jaren. Speelde die wasstraat een rol bij het afpersen van Houtman en zijn uiteindelijke démise? Waren er buiten Houtman nog meer lieden uit het milieu die van deze faciliteit gebruikmaakten? Zijn de recherchesmurfen met hun onderzoek naar de liquidaties in het Amsterdamse wereldje en met name die op Houtman ooit op deze link gestoten? En meer van dit soort legpuzzelstukjes. Kortom, we zijn nog niet klaar. Nog lang niet. Stay tuned. 


 • Datum: .

Misschien heurt het niet op zondag. Een dood paard schoppen. Maar we konden het gewoon niet laten. Aanleiding? Een paar regels uit de recente correspondentie van Marcel van den Berg die we weggelaten hebben, omdat ze eigenlijk een pure herhaling van zetten inhielden. De oud-ploegleider van Hestia schreef namelijk het volgende. Komt ie:“Houtman ging om in 2005. Hestia ook. Maar Beumer bleef zijn spelletjes spelen. Zo chanteerde hij zelfs de Raad van Bestuur van SNS Reaal. Die hadden in het geheim buiten de curator om een deal met Beumer gesloten over achterstallige premies van het volmachtbedrijf van Hestia. Beumer wist dat die informatie vroeg of laat bij mij zou komen en chanteerde toen de hele bende bij elkaar”.Kom op. Peddelen we terug naar december 2011. Daar staat in de afleveringen 46 en 47 gedetailleerd hoe de vork in de gier stak. Inclusief de rol van curator, Dirruk Edens, die momenteel zo woestgraag het boek van Hestia zou willen sluiten. Kunnen we inkomen. Nou gaat het in dit gevalletje niet om een bedrag waar je meteen je ontslag voor neemt. Maar het is wel illustratief voor de manier waarop Robbie Beumer actief was binnen ASR. Zonder dat de opeenvolgende CEO's (Van Ek en Baetens) of de met gesloten ogen toezicht houdende hotemetoten ingrepen. Pas toen Robbie ergens in 2009 de garage kwam binnenrollen met kogelgaten in de carrosserie van zijn voiture was het einde oefening. En werd Robbie naar huis gestuurd. Probleem was wel dat ie niet alleen van lieden buiten de deur maar ook van binnen de nodige genante kennis had opgeslagen. Logische vraag is dus wat voor bonus Robbie heeft meegekregen om zijn wafel te houden. Nou, in ieder geval genoeg om jaren later bij Van de Valk de oud-ploegleider van Hestia een koppie koffie aan te bieden (1) en weer een paar jaar later zijn gezin niet onbemiddeld achter te laten. Heeft Justitie ooit zijn neus gestoken in deze drek? Weten we niet. Gaat Justitie dat alsnog doen naar aanleiding van deze serie? Ach, de shit zal inmiddels allemaal wel verjaard zijn. De spilfiguur is heel comfortabel naar hogere cq. lagere sferen vertrokken. En als iedereen verder zijn bek houdt - zelfs ten overstaan van een rechter-commissaris – dan gaat de kaars vanzelf uit. Maar ja, wat doen we met die verrekte Lindhout? Stay tuned.(1) Zie aflevering 125 dd. 4 september 2015. 


 • Datum: .

We blijven nadruppelen. Dit keer handelt 't om een toelichting van Marcel van den Berg op ons artikel van gisteren. Komt ie:

Ten aanzien van gisteren. Die achterstand waar SNS met Beumer een deal over maakte ging inderdaad eigenlijk om pinda's. Maar wat Beumer er uiteindelijk mee bij elkaar chanteerde ging om miljoenen in het Behaenk dossier (1). Ging zo ver dat als SNS niet mee zou werken Beumer SNS wegens contractbreuk (schending geheimhouding) voor de rechter zou trekken. Zat zo. De directeur volmachten van SNS, Stijn Rez, vertelde mij dat hij een deal met Beumer had gesloten, maar dat ik dat niet verder mocht vertellen. Deed ik ook niet, maar heb wel Beumer gebeld met de vraag waar hij mee bezig was. Een uurtje later kreeg ik Rez weer aan de telefoon, dat ie gvd door mij zijn baan, zijn huis, zijn vrouw kwijt raakte. Allemaal door mij. Tuurlijk. Stijn, je hebt een pact met de duivel gesloten en die prijs ga je nu betalen. Jammer joh”.

Bericht aan de afdeling Handhaving bij Justitie: Wakker worden! Stay tuned.

(1) Zie de luisterrijke artikeltjes 46 en 47 van deze serie. 

 • Datum: .

Dit was nieuws vanochtend. Gaat over Willem Holleeder en diens criminele organisatie. Waarvoor dient een dergelijke organisatie? Om op avontuurlijke wijze zo veel mogelijk geld te genereren. Wie was volgens het OM een van degenen die door deze organisatie om financiële redenen de duimschroeven werd aangezet en uiteindelijk werd vermoord? Kees Houtman (2005). Wat wist de organisatie van Houtman's financiële status? Beheerde hij gelden van de organisatie? Had de organisatie weet van Houtman's wasserette op de Archimedeslaan 10 in Utrecht, zijnde het hoofdkantoor van verzekeringsmaatschappij ASR? Had cq. heeft het OM weet van Houtman's wasserette op dat adres? Zo ja, is dat voor de respectievelijke dossiers van de organisatie niet van belang? Zo nee, leest niemand bij het OM Kleintje Muurkrant en waarom niet? Stay tuned.

 • Datum: .

Dit was het nieuws over ASR van gisteren. Dit was het nieuws over ASR van vandaag. Die Hiep Hieper van Financiën vindt het blijkbaar heel gewoon dat er in het geheim wordt geschuifeld door Jos Baeten en zijn assuradeurdouwers. Eerst een zootje rotzooi verkopen en dan ten koste van alles zoveel mogelijk van de buit binnenboord houden. Vinden heel wat lieden in de Tweede Kamer en bij de mainstream ineens heel schandelijk. Maar wij kijken er helemaal niet van op. Want hoe schandelijk is het om jarenlang het bestaan van een criminele organisatie onder leiding van een Rotterdamse ex-rechercheur binnen ASR af te dekken? Daar hebben we de verontwaardigde Kamerleden nog niet over gehoord. Laat staan de mainstream. Maar ja, het komt van een internetsite hè. Niet betrouwbaar. @!$#%degloeiende@#$%&%$domme. Stay tuned.

 • Datum: .

Sapperdeflap. Afgelopen vrijdag gooiden wij de winkel open met het volgende bericht. Moet u dit even lezen. Zal u zo niks zeggen. Maar ons wel. Het briefje betekent namelijk, dat ZKH Jos Baeten van de Utrechtse verzekeringshut ASR begin april van dit jaar een te grote broek heeft aangetrokken. Hij was in een artikel op de voorpagina van het Financieel Dagvod beschuldigd van meineed door Jos Lindhout, de hoofdpersoon van deze serie. En dat nam ie niet. Hij kondigde aan Lindhout voor de kadi te zullen slepen wegens laster en smaad en het doen van een valse aangifte. Of je een akertje leeggooit. Maar blijkens dat briefje heeft ZKH dat toch maar niet gedaan. Wel het FD piepelen. Net zo lang tot hoofdredacteur Jan Bonjer naar Canossa ging om de voeten cq. een wat hogerop gelegen attribuut te kussen en een van zijn topjournalisten een schop voor zijn ballen te geven. Die had wat onzorgvuldig gehandeld. Zal niet meer gebeuren, majesteit. Likliklikkerdelik. Nou zal het ons toch gruwelijk benieuwen wat Janus nu gaat doen. Want het is redactioneel gezien wel erg onzorgvuldig om Baeten naar hartelust op Lindhout te laten schieten. Met termen als laster en smaad. Zijn FD daarmee degraderend tot een ordinaire schiettent. En dat alles terwille van je warme plekje dicht bij de troon van ZKH. Pathetisch (1).
Waarom Baeten geen aangifte deed? Hij weet dat ie het kortste strootje heeft. En hij wil zo graag verder. Triomfantelijk in Amsterdam uit een limo stappen en een klap op de beursgong geven. Ten teken dat ASR de Eredivisie is binnengekomen. Heerlijk, heerlijk. Dus wat doe je dan met zo'n gevalletje als PSL? Net als met de woekerpolissen. Zo lang mogelijk rekken. Alleen... het helpt niet. Die verrekte Lindhout blijft volhouden. Shit! Stay tuned.(1) Om weer helemaal bij te zijn een warm advies: leest u even de artikelen 111, 112, 113, 116 en 122 van deze serie.Dat bracht Anita Wassink in de vierde versnelling. Het meisje van de p.r.-afdeling van ASR schreef het volgende. Komt ie:“Er is op 7 april 2015 aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie Functioneel Parket in Amsterdam. Op 9 april heeft ASR van deze aangifte een bevestiging ontvangen. De aangifte ligt bij het Openbaar Ministerie ter behandeling”.Slik. We hebben er een pesthekel aan, maar we zagen ons genoodzaakt om bovenstaand artikeltje van de site te halen. Daarna kwam de twijfel. Waarom had ASR aangifte gedaan bij het Functioneel Parket in Amsterdam in plaats van bij de handhavers in Utrecht? En waarom was de tegenpartij niet netjes geïnformeerd over die rare move? Want raar is ie. Het Functioneel Parket houdt zich namelijk volgens de officiële gegevens bezig met de bestrijding van complexe fraude en milieucriminaliteit en de afwikkeling van complexe ontnemingszaken. Geen lullige aangiftes van smaad en laster. Voor de opsporing maakt het Functioneel Parket gebruik van zogenaamde BOD's (Bijzondere Opsporingsdiensten). Zoals daar zijn: De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de FIOD, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Inspectie leefomgeving en Transport. Dus opnieuw: wat moet dat Functioneel Parket in godesnaam met een aangifte van ene Jos Baeten over smaad en laster? Of is er misschien alsnog een onderzoek aan de gang naar de criminele organisatie die jarenlang binnen de muren van ASR heeft gefunctioneerd en is die aangifte van ZKH Baeten binnen die context bij het OM in Amsterdam terechtgekomen? Of is er helemaal geen aangifte en worden we gelummeld? Nee, niet door Anita. Die kan er ook niks aan doen. Zeg Anita, lieverd, even tussen ons, zou je morgen die aangifte en het antwoord van het OM naar ons op willen sturen? Dan weten we dat in ieder geval zeker. Sturen wij je een doos Merci. Stay tuned.

 • Datum: .

Je mist wel eens wat. Zo stond er vorige week vrijdag in het Assurantie Magazine, dat Jos Baeten in een luchtbel heeft geleefd, dat bij zijn melkkoe ASR saai tegenwoordig sexy is, dat die melkkoe alleen in de weer is voor de klanten, dat ie stiekem bang was net als het baasje van Vivat eruit te worden gemieterd als de Chinezen ASR hadden overgenomen en dat ie bij geschillen niet jarenlang met klanten voor de rechter wil staan. Allemaal ontboezemingen die je spontaan een “nou, nou, nou” ontlokken. Vooral het laatste is een gotspe, want hoe lang duurt het haast zielige juridisch geklooi met PSL al niet. Het bewuste AM-artikel maakte dan ook geen file van juichende reacties los. En met name de nagalm van ene Marie-Louise kwam zwaar op het middenrif binnen. Citaatje. Komt ie:

 ... Dan hebben wij nog een aantal dossiers die als casus kunnen dienen waar zelfs jij [Baeten, red.] veel van kunt leren. Ben benieuwd of je dan bereid bent je interne processen aan te pakken en verantwoordelijkheid durft te nemen in belang van de klant en het intermediair”.

Zo. Jos moet zich een luchtbel zijn geschrokken. Als ie het tenminste gelezen heeft. Want ja, als CEO houd je je daar niet mee bezig. Daar heb je je mensen voor. En mocht het te gek worden kan je altijd nog het baasje van AM laten weten dat ie niet meer welkom is bij ASR. Even zien wie de langste heeft. Ondertussen hebben wij bij Marie-Louise gehengeld naar haar dossiers. Nooit gehengeld nooit een karper. Stay tuned. 

 • Datum: .

Follow the Money komt vandaag met dit artikel van Jan-Hein Strop (zoiets verzin je niet) over de kunsten die de hut van Jos Baeten uithaalt om luitjes met een woekerpolisje in hun mik zo weinig mogelijk van dienst te zijn. En zich verschuilt achter de term “geheim”. Een nieuwe voor de dikke Van Dale: woekergeheim. Maar wat wil je als je jarenlang een onvervalste criminele organisatie binnen je muren hebt gekoesterd? Lees, maar denk aan uw lekke hartklep. Stay tuned.  

 
 • Datum: .

Kom je niet vaak tegen. Grappenmakers bij het OM. Maar bij het Functioneel Parket in Amsterdam moet er in ieder geval eentje zitten. Voor we verder gaan zetten we de boel even in zijn achteruit en gaan we terug naar 11 oktober vorig jaar. Toen legden we onze twijfels op de deurmat over de aangifte die ASR-aanvoerder Jos Baeten zou hebben gedaan tegen Jos Lindhout, de oud-wegkapitein van PSL. Om een herhaling van zetten te vermijden adviseren wij u om (nog eens) de tanden te zetten in aflevering 130 van deze serie. Gaan wij even een rondje hollen en komen daarna bij u terug. Hopen we................................... Zo (hijg), zijn we weer. Was een lekker stukkie hè? Ja, vinden wij ook. Goed, de kwestie waarover het ging is sinds die tijd ergens in het luchtledige blijven hangen. Tot ie eergisteren geraakt werd door een golf zwaartekracht bij de samensmelting van het Financieele Dagblad en Quote. Beide vehikels kwamen met de wereldscoop dat het Financieel Parket heeft besloten de klacht van Baeten door de shredder te trekken. Een bolleboos aldaar zou eraan hebben gekloven maar zijn papillen hadden nergens de smaak van smaad of valse aangifte gesignaleerd. Vraag is hoe lang voornoemde bolleboos zich met dit staaltje basse cuisine heeft bezig gehouden. Want die aangifte hoorde daar helemaal niet thuis. Zelfs iemand met alleen maar een W.A.-verzekering weet dat je je daarvoor moet vervoegen bij een lokale handhaver. En we kunnen ons niet voorstellen dat ze dat op de juridische afdeling van ASR of bij het externe befkantoor dat ASR sinds jaar en dag bijstaat in dit steekspel niet weten. Maar ja, je kan meneer Baeten toch niet tussen de buien door naar een eenvoudig handhavershol laten lopen om aangifte te doen. Dus hoppa, dan maar naar het Financieel Parket. Voordat het grappie boven komt zijn we een jaar verder en dan zien we wel weer. Geheel conform de taktiek die ASR al die jaren al hanteert bij het lummelen van Lindhout. Maar dat iemand bij het Financieel Parket dat spelletje heeft meegespeeld en serieus heeft gekeken naar de aangifte van Baeten gaat er bij ons niet in. Die bolleboos moet een grappenmaker zijn. Stay tuned.

 • Datum: .

Nu we vanochtend toch in de misdaad zijn beland nog even iets over ASR. De assurantiereus die jarenlang een criminele organisatie huisvestte onder leiding van directeur Rob Beumer (rip). Gaat nog eens over de vraag hoe het conflict met PSL-wegkapitein Jos Lindhout is ontstaan. Nou aldus. Begin 2003 werd door ASAM (een ASR-entiteit) cq. Beumer 1,3 meloen euro overgemaakt naar Lindhout. Een lening om PSL tijdelijk soelaas te bieden. Pas twee maanden later (!) duwde vriend Beumer de desbetreffende overeenkomst onder Lindhout's neus. Ter tekening. Toen bleek dat voor die lening ene Leo Geeris borg stond (1). Als lid van een vermogend trio dat verder bestond uit de inventieve heren Hendrik van den Hombergh (rip) en Henk van de Meene (rip) en samen met Beumer een plan had ontworpen om ASR-verzekerden een stukkie groen van Terra Vitalis in de maag te splitsen onder het hoofdje "hypoteak" (2). Wist Beumer dat Henk van de Meene in deep shit zat door zijn activiteiten ten behoeve van avontuurlijk ondernemer Johan Verhoek aka “de Hakkelaar”? Tuurlijk wist ie dat. Waarom hij niet veel later de samenwerking met het trio afblies is dan ook een raadsel gebleven. Teruggefloten door Fortis' oppergod en kindervriend Maurice Lippens en zijn kornuiten in Brussel? Kan zomaar.
Hoe dit ook zij, Beumer moest het gat van 1.3 meloen dichten dat hij zonder twijfel op eigen houtje had gegraven. En ging Lindhout te lijf. Met alle gevolgen vandien. Als we het bij het juiste eind hebben gaat diezelfde overeenkomst verderop in dit jaar geen onbelangrijke rol spelen in de finale van dit conflict. En hoe zalig is het dan om te weten, dat de schriftelijke overeenkomst die wij al eerder op de site hebben gesmakt nergens in de administratie van ASR te vinden is (3). Tenminste, als we de mail van Baetenbef Leonard Böhmer uit deze correspondentie mogen geloven. En waarom zouden we niet? Kortom, het blijft gezellig. Stay tuned.

(1) Zie voor de interessante contacten van Leo in de avontuurlijke sector van onze samenleving aflevering 24 van deze serie.
(2) Voor het wel en wee van Terra Vitalis zie de serie "Hard hout met een luchtje".
(3) Zie aflevering 97 van deze serie.

 • Datum: .

Toch maar even de stier bij de ballen gevat. En een mailtje naar good old Leo Geeris gestuurd. Met deze bevlogen tekst. Komt ie:

Geachte heer Geeris, In onze artikelenserie “Tussen premies en piraten” op de site www.stelling.nl is al een paar maal uw naam voorbijgekomen. U zou namelijk persoonlijk borg hebben gestaan voor een lening van 1.3 miljoen euro die ASAM (een ASR-entiteit) begin 2003 heeft verleend aan PSL Financiële Adviesgroep, vertegenwoordigd door de heer J.S. Lindhout. Wij zijn in bezit van de desbetreffende akte, die overigens wel door de heer Lindhout maar merkwaardigerwijs niet door u is ondertekend. Voornoemde transaktie zou deel uitmaken van een zakelijk project dat op touw was gezet door de heren Beumer (ASR) en uw toenmalige partners Van den Hombergh en Van de Meene. Wij zouden graag van u willen vernemen of u bij de voorafgaande besprekingen betreffende dat project en de daaraan verbonden lening aanwezig bent geweest. Daarnaast zouden we graag van u willen weten of een door u wel ondertekende versie van het contract nog ergens bij u in de administratie aanwezig is. Bij ASR zou namelijk van deze overeenkomst niets terug te vinden zijn”.

Zo. De klok tikt. Het woord is aan Leo. Stay tuned.

 • Datum: .

Nou dat tikken duurde niet lang. We kregen kort na het versturen van ons mailtje al antwoord van Leo. Komt ie:

Met verbazing heb ik u e-mail gelezen. Ik ben niet op de hoogte van de door u beschreven transactie, ben niet aanwezig geweest bij besprekingen betreffende dit project en de daaraan verbonden lening. Daarbij ken ik de heren Lindhout en Beumer ook niet. De heer Van de Meene ken ik wel maar is nooit een zakenpartner van mij geweest. Ik heb dan ook geen idee waarom mijn naam op de akte terecht is gekomen. Hopende hiermee uw vragen beantwoord te hebben en dat u een en ander gaat corrigeren.

Met vriendelijke groet,
L.G.M.R. Geeris
“.

Als we ervan uitgaan dat Leo inderdaad, zoals wij al vermoedden, geen enkele notie had van het opzetje tussen ASR-directeur Beumer en het duo Van den Hombergh/Van de Meene dan is er sprake van valsheid in geschrifte. Dat kan dus nog heel knus worden bij de ophanden zijnde finale van het juridische steekspel tussen ASR en Jos Lindhout.

 • Datum: .

Het is alweer een tijdje geleden. Dat Jos Baeten de dikke dame de blues heeft horen zingen. Aanleiding was het doorspoelen van zijn klacht, dat Jos Lindhout, de voormalige wegkapitein van het financieel adviesbureau PSL, een valse aangifte tegen hem had gedaan (1). Aanvankelijk leek ook Lindhout eerder genoemde dame binnen gehoorsafstand te krijgen. Maar dankzij een zogenaamde artikel 12-procedure mag hij alsnog op 25 maart om kwart over drie zijn aangifte van meineed die de grote roerganger van ASR gepleegd zou hebben kracht bijzetten. Ondanks de sceptische houding van een paar betrokken luitjes uit het gevolg van die geblinddoekte mevrouw met die weegschaal. En nu hij toch even lekker bezig is met aangiftes. Waarschijnlijk vandaag nog gaat hij opnieuw aangifte doen tegen ASR naar aanleiding van ons bericht, dat ASR aan het begin van de PSL-affaire valsheid in geschrifte heeft gepleegd (2). Daarbij werd de in het wereldje van financieel geschuifel bekende Leo Geeris naar voren geschoven als borg voor een lening van 1.3 meloen euro die aan Lindhout werd uitgereikt door ex-ASR topman Rob aka “Schoft” Beumer (3).
Naar eigen zeggen wist Geeris zelf niets van die transactie (4). Voor alle zekerheid zochten wij opnieuw contact met de niet zo zuinig failliet verklaarde voormalige stenenschuiver via een mailtje. Komt ie:

Wij blijven net als u zitten met de vraag waarom de heren Van den Hombergh en van de Meene u als borg hebben opgevoerd bij een officiële overeenkomst met ASAM ten bedrage van 1,3 miljoen euro. Ze hadden bij wijze van spreken de naam van Pietje Puk kunnen gebruiken, maar dat deden ze niet. Daarom zijn we van mening dat de keuze bewust is gemaakt. Wat ons betreft maakt deze faux pas in ieder geval duidelijk, dat er een zakelijke band bestond tussen u en de beide heren. Was er wellicht sprake van een lopend conflict met u, waardoor het inmiddels overleden duo er geen been in zag om te proberen langs deze onsympathieke weg zijn gram te halen?”.

Het antwoord van Leo liet niet lang op zich wachten. Komt ie:

De heer Van den Hombergh was een zakenrelatie van mij waarmee ik regelmatig zaken heb gedaan. Wellicht heeft hij mij voorgesteld in deze zaak te participeren of borg te staan. Dat kan ik me niet meer herinneren, maar dat is mogelijk. En dan zal ik zijn aanbod afgewezen hebben. Dit is echter een aanname die helaas niet meer bij hem te verifiëren valt. Ik heb uw verhaal ook nog voorgelegd aan een van de naaste medewerkers van Van den Hombergh en ook hij kan zich niets herinneren van mijn betrokkenheid bij deze zaak. Verder, zoals eerder vermeld, weet ik niets over deze zaak, was ik hier niet bij betrokken en kan ik u in deze niet verder helpen. Het zou prettig zijn als u in de toekomst zaken eerst checkt voordat u mijn naam vermeldt en uitspraken over mij doet mbt zaken waar ik niets mee te maken heb/heb gehad”.

Duidelijk. Hoewel aanzienlijk genuanceerder dan bij de eerste gelegenheid. Bovendien gaat Leo niet in op onze vraag waarom zijn zakenrelatie samen met Henk van de Meene hem deze streek zou hebben geleverd. Was er misschien inderdaad sprake van een conflict? Wij zullen doorgaan. Op naar het gaatje. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 133 van deze serie dd. 14 februari 2016.
(2) Zie aflevering 136 van deze serie dd. 17 februari 2016.
(3) Deze eretitel kreeg Beumer in het boek “Mijn Waarheid. Geldgerommel” van Willem Nieuwenhuis. In april 2013 zetten we dat een paar keer in het licht van onze koplampen.
(4) Ook dit kunt u terugvinden in aflevering 136.

 • Datum: .

Plotseling een sidekick. In de vorm van deze mail. Afkomstig van Peter Lagendijk, die zowel het duo Henk van de Meene/Hendrik van de Hombergh als Leo Geeris jarenlang van nabij heeft meegemaakt. Naar aanleiding van Leo's nadrukkelijke verzoek om hem vooraf te informeren als zijn naam werd genoemd hebben wij hem met het bovenstaande geconfronteerd. En opnieuw leek diens antwoord op de schorre roep van een lame duck. Maar een ding lijkt wel zeker. Er was wel degelijk sprake van een zakelijk conflict tussen het duo Van de Meene/Vande Hombergh enerzijds en Geeris anderzijds. Over niet terugbetaalde leningen. En dat was mogelijk de aanleiding voor het duo om een geintje uit te halen. Dat heeft overigens geen enkele invloed op het gevalletje valsheid in geschrifte dat in de zaak ASR/Lindhout aan de orde is. Maar om op grond daarvan de hengel meteen maar op te bergen en de Geerisvijver achter ons te laten is wat prematuur. Je weet maar nooit wat je vangt. Van het een komt soms het ander. Stay tuned.

 • Datum: .

Soms heb je een attente lezer nodig. Om ineens een boom door het bos te zien. Neem nou eens de volgende strofe uit aflevering 20 van deze serie, waarin Marcel van den Berg (de voormalige wegkapitein van Hestia) even flink gas geeft over de criminele organisatie die jarenlang binnen ASR functioneerde. Komt ie:

... Wel maakte Beumer [oud-directielid van ASR, red.] vanuit zijn Rotterdamse netwerk gebruik van Hell's Angels, Chapter 010, om vorderingen kracht bij te zetten. Hij was er trots op deze contacten te hebben en ik weet van twee mediairs in het hoge noorden dat hij ze ingezet heeft in een fusie van deze twee bedrijven”.

Rijkelijk laat wakker geschud door voornoemde lezer gingen wij op snuf om de identiteit van die twee mediairs te achterhalen. De een zullen wij uit piëteit niet noemen, omdat die met de afgedwongen fusie voor ettelijke tonnen de pottenbak inging. De ander bleek Evers Assurantiegroep uit Heerenveen te zijn, die in 2008 alsnog kapseisde. Eigenaar Thijs Evers zag in 2008 zijn uitvaartverzekeringsvehikel Uvium eveneens 6 feet under verdwijnen. Maar toen had ie al ruim en breed de VVD-gedeputeerde van Noord-Holland Tonio Hooijmaijers gepraaid en hem voorgesteld aan een ouwe kennis bij ASR. U raadt het zonder na te denken: Robbie Beumer, de man van de Hell's Angels. En Tonio hevelde de financiële beslommeringen van zijn provincie van ING over naar Fortis, de moeder van ASR. Meestal gaat een dergelijke deal binnen deze contreien gepaard met cadeautjes. Zijn die bij het OM ter tafel gekomen? Is daarnaar gerechercheerd door de betrokken handhavers en blauwe brigadisten? Voor zover wij weten niet (1).
Volgende maand komt Tonio's cassatie aan de orde. Als ie in laatste instantie toch voor 2½ jaar een kerker inzeilt zal dit onderwerp wel terra incognito blijven. Wordt de affaire om de een of andere reden terugverwezen naar het Hof dan is er nog een klein kansje dat het bovengenoemde triootje boven water komt. Samen bidden. Amen. Stay tuned.

(1) Zie voor deze materie ook aflevering 91 dd. 19 november 2013.

 • Datum: .

We hadden het al aangekondigd. Jos Lindhout, ploegleider van voormalig financieel adviesbureau PSL, zou een dezer dagen aangifte doen van valsheid in geschrifte tegen ASR. Gefailleerd stenenschuiver Leo Geeris zou namelijk borg hebben gestaan bij een lening van 1.3 meloen die ASR in 2003 heeft verleend aan Lindhout om PSL wat lucht te verschaffen. Maar volgens Leonard Böhmer, de buitenbef van ASR, was er geen snipper van Geeris' borgtochtovereenkomst te vinden, laat staan diens krabbel. En ook Don Leo zelf zei onlangs van toet noch blaas te weten. Gisteren ging dan ook uiteindelijk de kogel door de handhaafvestiging aan de Aalsterweg in Eindhoven. Bij deze het proces verbaal. Wij zijn trouwens niet de enige die aan deze happening vandaag aandacht besteden. Ook het Eindhovens Dagvod leverde vanochtend namens de msm deze nette bijdrage. Zonder overigens te vermelden dat Kleintje Muurkrant Leo Geeris in dit verband naar boven had getakeld. Maar alles went. Stay tuned.

 • Datum: .

Dat ziet er goed uit voor Jos Lindhout. In België heeft verzekeringsmaatschappij Ageas een schikking getroffen van 1,2 miljard. Om af te komen van de rotzooi die rechtvoorganger Fortis heeft achtergelaten. In dit geval gaat het om misleiding bij het informeren van de aandeelhouders over de kapitaalpositie. Die was wrakker dan beweerd werd in de periode kort voordat het Lippens-vehikel op de klippen liep. In het geval van Lindhout gaat het om misleiding door een andere dochter van het voormalige Lippens-vehikel. Verzekeringsmaatschappij ASR. Die had hem bij het in elkaar knutselen van de vaststellingsovereenkomst in het ongewisse gelaten van de manipulaties die intern bendeleider slash directeur Beumer had toegepast om Lindhout's onderneming PSL op de rotsen te zetten. En we mogen aannemen dat die uitgebreid aan bod komen bij de ophanden zijnde bodemprocedure. Verzorgers weg. Laatste ronde. Stay tuned.

 • Datum: .

Heeft u dit gisteren ook gelezen? Of ze ook humaan zijn bij ASR. Maar jammer nou, niet voor iedereen. En dus vragen de Consumentenbond en Wakkerpolis nu aan Jeroen poep aan je schoen of ie wil ingrijpen. Terecht, daar niet van. Maar wat ons betreft had ie al veel eerder een paar van zijn snuffelaars bij de joint van Baeten naar binnen moeten jagen. Om eens uit te vlooien hoe dat nou zat met die criminele organisatie die daar jarenlang heeft kunnen huishouden zonder dat iemand uit het Walhalla van de organisatie wakker schrok en ingreep. Of wel degelijk wakker was maar niet durfde in te grijpen omdat hij of zij voorkwam in de vunzige files van die organisatie. Kan je wel roepen dat dat ouwe meuk is en de leiding van die criminele organisatie dood en begraven. Maar die woekerpolissen zijn ook ouwe meuk en op de keper beschouwd niet zonder criminele trekjes. Dus vandaar deze oproep aan Jeroen om er eens iets aan te doen. Als je louche Russen op Cyprus voor hun ballen kan schoppen, moet je toch zeker in staat zijn om een hoge urkedurker van ASR te dwingen openheid van zaken te geven. Wat ons betreft mag ie daarna best een klap op de gong geven op Beursplein 5. Zo zijn we ook wel weer. Stay tuned.

 • Datum: .

Moet u dit even lezen. Vooral die uitspraak van ASR's gongmepper. Jos Baeten. Godsallejezus. Hoe krijg je het je bek uit? Overdreven? Neem dan op uw gemakkie deze serie nog even door. Nee liever deze Met al zijn gechicaneer en kinderachtig getraineer. Het zou hem sieren om eindelijk dit dossier in goed overleg te sluiten. In afwezigheid van kadi's en beffen en in overeenstemming met het fonkelnieuwe credo van zijn verzekeringshut. Maar eerlijk gezegd hebben we daar een hard hoofd in. Misschien maken we er nog eens een rapje over. Beginnen met “Als ik boven op de Dom kom, kijk ik even naar benee. Dan zie ik het ouwe Grachie, Jos Baeten en wijk C”. Stay tuned.

 • Datum: .

Kijk, we kunnen ASR-baas Jos Baeten natuurlijk een mailtje sturen. Over dat artikel in de Nieuwe Revu van deze week: “Liegen voor de rechter”. Met als ondertitel “Klassenjustitie: elite wordt niet veroordeeld voor meineed”. Maar waar komt zo'n mailtje terecht? Volgens Zijne Heiligheid leest Hij e-mails aan Hemzelf gericht niet. Duwt Hij direct door naar lagere goden. En mocht het echt belangrijk zijn dan hoort Hij het wel. Tenzij het een mailtje is van Jeroen Poep aan je schoen aka God zelf. Die leest Jos natuurlijk wel. Mogen we aannemen. Overigens is het artikel best te pruimen. Het veegt een aantal meineedgevalletjes bij elkaar, waaronder de klacht die indertijd tegen Zijne Heiligheid was aangespannen door Jos Lindhout, oud-eigenaar van intermediair PSL. En als u een trouwe volger van KM bent, weet u daarvan het naadje van de nylon. Vraag blijft wel of Baeten, die toch jaren een criminele organisatie binnen zijn Bude heeft getolereerd, tot de elite gerekend kan worden. Maar dat is een kwestie van interpretatie. Stay tuned.

 • Datum: .

De bodem is bereikt. Op 21 februari a.s. valt de vlag in het gevecht tussen Jos Lindhout en de verzekeringshut van Jos Baeten. Nadat ASR jaaaaarenlang met alle denkbare en ondenkbare middelen de zaak heeft getraineerd mag een kadi in Utrecht eindelijk bepalen wie er schoot gaat met de gladiolen. In de kern gaat het om een eenvoudige zaak. De liquiditeit van Lindhout's onderneming PSL was in het begin van dit millenium wat in ongerede geraakt door twee onvoorziene financiële tegenvallers (1). Later langs juridische weg helemaal goedgekomen, maar op dat moment had ons Jos een flinke hoeveelheid flappen nodig om zijn Bude overeind te houden. Daarmee kwam hij in het milieu-onvriendelijke vaarwater van Rob Beumer terecht, die na zijn glanzende carrière als recherchesmurf zich een directeurspositie had verworven bij ASAM. Een financieringskind van Fortis-AMEV, later ASR. Hij wist wel een oplossing voor de financiële problemen van PSL. En met wie kwam Robbedoes najaar 2002 aankakken? Met Henk van de Meene (2). Deze redelijk fameuze wasstraatexpert had het uiterst slimme businessplan opgevat om een koppeling aan te brengen tussen de groene investeringsproducten van Terra Vitalis en de hypotheekcontracten van ASR, de zogenaamde teakotheek. En binnen dat kader waren hij en zijn partner Hendrik van den Hombergh (rip) graag bereid om 50 procent van de PSL-aandelen over te nemen. Hoe het contact tussen Beumer en Van de Meene tot stand is gekomen zal eeuwig duister blijven. Beide heren zijn helaas dust to dust. Maar we mogen aannemen dat Robbie, die ook de afdeling veiligheid van ASR in zijn takenpakket had zitten, perfect op de hoogte was van de nogal variabele reputatie van Van de Meene. Dit in tegenstelling tot Jos Lindhout. Die zag de zon op gaan. Vooral nadat ie redelijk snel na de eerste onderhandelingen een telefoontje van Henk kreeg dat de deal rond was. En Beumer zonder dat er ergens een handtekening was gezet en zonder dat een due diligence van de participanten was uitgevoerd 1,3 meloen euro liet overmaken op de rekening van PSL. Waar was het feestje? Daar was het feestje. In huize Lindhout.
Niet lang na het passeren van de fanfare trok Beumer de stekker uit de deal en zadelde zichzelf daarmee op met een mega-probleem: hoe krijg ik die 1,3 meloen terug? Beumer zette de trukendoos open. De rest is bekend voor degenen die deze serie hebben gevolgd. Met allerlei listen en lagen werd Lindhout de bietenberg opgedreven en het is dat hij goeie vrienden had, anders had ie de top van die berg allang bereikt. Zoals gezegd, 21 februari valt de vlag. Onder het oog van een groot aantal belangstellenden voor wie een grote zaal is gereserveerd. Sterkte Jos. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 2 van deze serie dd. 17 januari 2011 (!).
(2) Over Henk hebben wij recentelijk nog een aardige hoeveelheid narigheid naar boven getrokken. Zie daarvoor de afleveringen 7 tot en met 14 van de serie “Fred en de deals”. Voor de ”henk d'oeuvre” verwijzen wij graag naar de serie “Octopussy”.

 • Datum: .

Niet alleen God's wegen zijn ondoorgrondelijk. Die van rechtbanken ook. Gisteren bereikte ons het bericht dat een Salomonscollege in Utrecht heeft bepaald dat de zaak van Jos Lindhout versus ASR was verjaard. Conclusie: dat was ie dan lichtjaren geleden, toen dit hele juridische steekspel nog in maatje 34 stond, ook al. Precies wat de bef van ASR indertijd al de rechtzaal binnenrolde. Maar geen kadi die daarop reageerde. Wat de veronderstelling wettigde dat verjaring niet aan de orde was. Dat vond voornoemd college nu ineens wel. Zoals gezegd ondoorgrondelijk. Feit is wel, dat daarmee geen oordeel wordt geveld over de criminele gebeurtenissen die binnen de muren van ASR en deze context zijn voorgevallen. En die in deze serie uitgebreid aan de orde zijn geweest. Die gebeurtenissen lagen ten grondslag aan de ondergang van Lindhout's bedrijf en de geweldige problemen in zijn privéleven. Wij raden het legertje woekerpolishouders dat nog wat poen van ASR tegoed heeft dringend aan elke week een stuitbericht naar Utrecht te sturen. Voor je het weet is je zaak verjaard. Stay tuned.

 • Datum: .

Een vrij lullig technisch foutje. Meer was het niet. En daarmee ging een jarenlange procedure waarbij steeds meer verborgen narigheid uit het recente verleden van verzekerreus ASR naar boven kwam de bietenberg op. Nou kan u om een gevarieerd beeld te krijgen van de hele gang van zaken deze serie nog eens grimlachend doorzeilen. Maar als u een echte diehard bent, iemand van naadje en de kous dan kan u voor het vonnis hier terecht. Het duurt even, maar dan hep je wat. Stay tuned.

 • Datum: .

Listig mannetje, die Leonard B. De ouwe deken van het Midden-Nederlandse befgilde. Maar tijdens zijn voorlopig laatste oratie ten behoeve van ASR, in de zaak die Jos Lindhout sinds mensenheugenis tegen het verzekeringsvehikel voerde, liet hij hautain toch een steekje vallen. Hij refereerde daarbij namelijk aan het feit dat ASR indertijd zo goeiig was geweest om met de heer Lindhout een vaststellingsovereenkomst te sluiten ter waarde van 700.000 euro. Nou ja, goeiig. Het leek op chantage en dat was het ook. Bovendien was het door Leonard bloosloos en ongenuanceerd opvoeren van die 700.000 piek stevig misleidend. Daarvoor gaan we terug naar aflevering 112 van deze serie dd. 30 maart 2015. Daarin komt een mail aan de orde van Marcel van den Berg, de voormalige gezagvoerder van Hestia. Een citaatje is nooit weg. Komt ie:

.....Ook de schikking van Jos in 2006 werd voor de helft in mijn vennootschap geboekt , die uiteindelijk dreigde te bezwijken onder de financieringslasten waarmee ASR mij opzadelde”.

Conclusio: ASR heeft maar 350.000 piek geschokt. Geen 700.000. Foutje? Echt wel. Stay tuned.

 • Datum: .

Zo zie je maar hoe een wedstrijd kan lopen. Je staat met 3 – 0 achter en iedereen denkt dat het gebeurd is. Niet dus. En zo is het ook in de match tussen het ASR van coach Jos Baeten en PSL van coach Jos Lindhout. Want ook daar zitten we in de tweede verlenging en lijkt Jos de pottenbak in te gaan. De laatste goal van de Utrechtse grootmacht was buitenspel, maar hij telde wel (1). Verjaard? Aan onze hoela.
Lindhout heeft grootvorst Baeten in de loop der jaren begraven onder mails waarin hij duidelijk maakte dat hij door ASR misdadig gepiepeld was en dat hij dat juridisch zou aanvechten. De godheid voornoemd verklaarde tijdens een voorlopig getuigenverhoor onder ede dat ie die missives nooit had gelezen en ze bij ontvangst meteen doorklikte naar zijn bef cq. een lid uit zijn gevolg (2). Wat er verder mee gebeurde? Ja, niks. Maar lees nu eens wat we aantroffen in een bij ons in de gleuf geduwde mail van een juridisch onderlegde insider over een gerechterlijke uitspraak in een analoog geval:

….Ik heb je meerdere malen gebeld. Vorige week nog gemaild en ik krijg geen antwoord. Ik zou graag binnen twee dagen contact met elkaar hebben, anders ben ik genoodzaakt andere maatregelen te nemen”.

De rechtbank oordeelde dat de verjaring van de vordering van de schuldeiser hiermee was gestuit.
Ingevolge art. 3:317, eerste lid, BW, kan een verjaring van een rechtsvervolging tot nakoming van een verbintenis ( waartoe ook een eis tot schadevergoeding wordt gerekend) worden gestuit door een “schriftelijke aanmaning” of een “schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt”...  Het voorbehouden van een recht op nakoming dient uitdrukkelijk te geschieden. De Hoge Raad heeft bepaald dat het moet gaan om “een voldoende duidelijke waarschuwing aan de schuldenaar dat hij er ook na het verstrijken van de verjaringstermijn rekening mee moet houden dat hij de beschikking houdt over zijn gegevens en bewijsmateriaal, opdat hij zich tegen een dan mogelijkerwijs alsnog ingestelde rechtsvordering behoorlijk kan verweren ( HR, 14 februari 1997, NJ 1997, 244)”.

En je kan dan als grootvorst onder ede wel zeggen, dat je al die waarschuwingen van Lindhout niet hebt gelezen, dat maakt geen flaus aus. Maar daar blijft het niet bij. Er is nog een reden waarom verjaring in dit geval niet opportuun is. Morgen meer. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 147 dd. 7 april 2017
(2) Zie aflevering 109 dd. 4 juli 2014

 • Datum: .

België is buitenland. Of je nou bij Hazeldonk de grens overrammelt of bij Postel. Bovendien hoort het land van Jerommeke bij Das Reich. Zal u misschien frites zijn, maar dat feit is wel degelijk van belang in dit dossier. Jos Lindhout, voormalig wegkapitein van PSL, woont namelijk al jaren in Turnhout. En die omstandigheid heeft prikkelende consequenties bij het hoger beroep dat hij gaat aantekenen. In aflevering 149 maakten we al duidelijk, dat het oordeel van een juridische legbatterij in Utrecht in de bodemprocedure die de taaie Lindhout tegen ASR voert op zijn minst aanvechtbaar is. De zaak zou verjaard zijn. Verjaard? Verjaard? Niks verjaard. Zijn lawine aan mails aan bovenbaas Jos Baeten cs. bleek wel degelijk als stuiting te gelden. Maar daar komt bij dat er sinds 2012 een Europese richtlijn te water is gelaten inzake mediation. Als twee partijen bij een juridisch geschil besluiten tot een dergelijk gezellig samenzijn onder de strenge regie van een meester of een juf en een van die partijen heeft toevallig zijn domicilie in een andere lidstaat dan geldt dat samenzijn als stuiting. Met een looptijd van drie jaar. Heeft die Lindhout even mazzel. In maart 2015 gaf ie hem namelijk flink van katoen bij een mediation met een paar hotemetoten van ASR. Tel daar drie jaar bij op en je komt met je telraampje uit op maart 2018. Moet ie nog wel aan een enkele randvoorwaarde voldoen. Maar hij voldoet aan ALLE randvoorwaardes dus vort met de Q-geit. Op naar dat hoger beroep. Het zal de koers van Baeten's hobbyhut niet beïnvloeden, maar voor Lindhout en zijn naasten is het haast van levensbelang om na grofweg 15 jaar bloed, zweet en tranen uiteindelijk hun recht te halen. Stay tuned.

 • Datum: .

Dat heb je met series. Af en toe stuit je op gegevens waarvan je denkt, hé dat zijn we al eens eerder tegengekomen. Zo ook vandaag. Dus trokken we hem in zijn achteruit en hielden ho bij aflevering 5 dd. 1 februari 2011 (!!!!!). Daarin is ondermeer sprake van een gerechtelijke uitspraak ten faveure van de hoofdpersoon van deze sage: Jos Lindhout. De kadi oordeelde dat hij recht had op 250.000 euro plus uit de poenberg van Hestia. Maar de Darth Vader van dit dossier, Rob Beumer (rip), had schijt aan die uitspraak en bewoog hemel en hel om te voorkomen dat Lindhout zijn geld kreeg. Je bent directeur bij ASR of je bent het niet. En hij werd bij dat controversiële gedrag soms, blijkens deze recentelijk opgedolven mailwisseling (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7- 8), om welke reden dan ook geassisteerd door een voormalige topdog bij befkantoor CMS, een juridisch geschoolde hotemetoot bij AMEV/ASAM en een bekende scheve schaatser bij Hestia. Dat het gezelschap dicht tegen de paulianeuze grens aanschuurde werd blijkbaar wel onderkend, maar van resoluut het stuur omgooien was geen sprake. Verwonderlijk? Niet als je weet dat zich in die periode binnen de muren van ASR een criminele organisatie had geformeerd, waarvan sommige leden bij tijd en wijle zelfs met een gun hun entree maakten. Een diepgaand onderzoek naar onze bevindingen? Zullen we het serieus houden? En de hele zaak afdoen met “verjaard”? Zijn we daar ook weer van af. Stay tuned.

En verder zijn we van mening dat Ashburn verwoest moet worden.

 • Datum: .

Je zou zweren dat een dikke dame de blues heeft gezongen in dit dossier. Is niet zo. Er is hooguit sprake van een adempauze. Maar voor we verder gaan is het voor lezers die begaan zijn met de rechtsgang in Nederland handig om het hele juridische dossier van deze affaire eens te kunnen doornemen. Lees en ergert uzelf naar hartelust (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Stay tuned.

 • Datum: .

Noem het toeval. Noem het een goddelijke ingreep. Maar heel recent stuitten wij op een triomfantelijk bericht van Liza Ketelaar. Een meisje van de Staatsloterij. Een gokinstituut dat ons in het verleden alleen al door zijn navelstreng met het Griekse Intralot tot heel wat benauwde pufjes bracht (1). Het bericht van Liza was het net opgeslingerd in juli 2016 en ging over het succesvol afwikkelen van een weeklacht. Afkomstig van een vaste klant, die maandelijks met postale hulp zijn loten door de gleuf kreeg toegestuurd. U kunt hier geheel gratis meegenieten. De betrokken cliënt, die Wim Bos dus, prikkelde onze nieuwsgierigheid een beetje. Gewoon omdat hij blijkbaar privé opereerde vanuit het bij ons zo geliefde Utrechtse ASR bolwerk. Bij navraag kregen we ineens het vermoeden dat het eigengeldje wel eens een hoofdprijs kon wezen. Willem zou namelijk bij ASR in de voetsporen zijn getreden van Robbie Beumer (rip)! De oud-010-rechercheur die dankzij een diepgaande bestudering van de fusieperikelen voorafgaand aan de geboorte van FortisASR het tot directeur van het monstrum had geschopt. Met ondermeer als taak de in- en externe veiligheid van de onderneming in de kieren te houden. U weet waartoe dat leidde en als u dat nog niet weet dan raden wij u aan even een steekschop in deze serie te zetten. Nou namen we niet aan, dat Willem na het met kogelgaten gelardeerde vertrek van Robbie diens beleid vrolijk had voortgezet. Maar we waren benieuwd naar zowel Willem's achtergronden als de grenzen die hij stelde aan die in- en externe veiligheid bij ASR. En we groeven bij ons onderzoek alleraardigste dingetjes op. Bewaren we nog even. Om het een beetje spannend te houden. Stay tuned (JP).

(1) Zie voor Intralot onderandere deze serie en voor de Staatloterij zelve de serie Octopussy.

 • Datum: .

Begrijpen we. Dat een verzekeringsmaatschappij als ASR zich verzekert van zijn in- en externe veiligheid. Het gaat er alleen maar om of de methodes die worden gehanteerd wel kosher cq. halal zijn. En of ze niet worden ingezet om kwalijke praktijken van ASR zelf af te dekken. In het tijdperk waarin directeur Beumer zich in Utrecht manifesteerde was het wat dat betreft allemaal bar en boos. Hoe het er sindsdien voorstaat weten we niet precies. Geen gunslingers, dikke sigaren en openlijke verwurgingen van luitjes uit de intermediare sfeer. Maar als je in plaats van een ouwe rechercheur een ouwe smurf van de Militaire Inlichtingen Dienst inhuurt voor de verdediging van het fort hengel je toch in dezelfde enge vijver. Want daar komt Willem George Bos volgens onze deskundigen vandaan. Bij de Militaire Inlichtingendienst. En net als in het geval van Robbie Beumer is die veiligheid op papier een bijtaak. Alleen zat Robbie op de afdeling Financieel Intermediair Beheer en Willem bij ASR Schadeverzekering NV (1). Overigens viel bij onze ouwe militaire speurneus de goudrenet niet ver van de boom. Zijn vader zou naar verluidt dezelfde diensten aan het Koninkrijk hebben verleend. Zowel bij naoorlogse activiteiten in de Gordel van Smaragd als gewoon aan het thuisfront. Die Gordel lijkt trouwens een constante factor in Willem's s leven te zijn. Zijn echtgenote, Marlene Desiree aka Daisy (2), is in Djakarta geboren. Samen vormen zij - hoe doddig wil je het hebben – de ruggengraat van het bandje “Dutch” met Willem op de keyboard (oh Lord, why don't we?). En die Dutchies scoren soms best aardige gigs. Zo zou de band ooit een feestje hebben opgeluisterd bij Harm Nanne Brouwer. De huidige voorzitter van de Commissie van Toezicht betreffende Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Maar verrassing, ook in de kennissenkring van Jos Lindhout, de hoofdpersoon van deze serie, zijn Wim en Daisy zowel in bandverband als in de persoonlijke sfeer geen onbekenden. Hoe klein is de wereld? Kleiner. Stay tuned (JP).

(1) Ten bewijze dit document, waarop we t.z.t. elders nog zullen terugkomen.
(2) In het Staatsloterijdocument in de vorige aflevering kunt u Wim en Daisy ferm aaneengesmeed aantreffen.

 • Datum: .

Ons respect voor de Nederlandse beffocatuur kreeg recentelijk weer een flinke uppercut. Kwam door een uitlating van Leonard Böhmer, de externe bef van ASR. In een boeiend tikkie-takkie met de in baasje Baeten's grabbelton zo populaire Jos Lindhout wist Leonard namelijk te debiteren dat ze bij ASR Wim Bos niet kenden. En dat terwijl hij in de afleveringen 153 en 154 van deze serie twee documenten had kunnen aantreffen aan de hand waarvan zelfs een prenatale bef had kunnen concluderen, dat Willempie wel degelijk tot de inboedel van het door ons in leven gehouden verzekeringsvehikel behoort. Kan de voormalige Utrechtse deken natuurlijk zeggen dat ie KM niet leest, maar we weten wel beter. Nu we het toch over die twee documenten hebben. Een ervan slaat onverwacht een luchtbrug tussen deze bewogen serie en “Kafka in Zeist”. De daarin figurerende Jos Arts en Geertje van Estrik gingen namelijk in 2013 aan de noodklok hangen bij hun verzekeraar ASR toen buurman Joop van den Hemel hen aansprakelijk stelde voor de schade die her en der aan zijn perceel was ontstaan door hun eigengereide wellnessactiviteiten (1). Die schade werd geschat op bijna een tonnetje en uiteraard zag ASR i.c. Willem zich niet meteen geroepen om tot uitkering over te gaan. Dat zit nou eenmaal in de genen van verzekeringskolossen. Was het Willem? Waren het Jos en Geertje? Geen idee, maar plotseling verscheen er een in Utrecht niet geheel onbekende “bouwexpert” op het tapijt voor het in elkaar schroeven van een tegenexpertise. Die expert was Bart J.J. van den Elshout. Een ingenieur uit de Jupiler League, die op dat moment net een jaartje in zijn uppie opereerde en betrokken was bij de afwikkeling van het al in december 2008 uitgesproken schaduwrijke faillissement van financieel dienstverlener Passchier, Willemse & Partners (PWP). Bartje was een van die partners en de heren Passchier en Willemse beschuldigden hem en een andere partner ervan zichzelf financiële diensten te hebben verleend met de credit card van PWP. Niet ten behoeve van een bord bruine bonen, want die kwamen Bartje zijn neus uit, maar bijvoorbeeld wel voor wat subtropische wellness. Het OM slingerde een onderzoek aan, maar dat duurde zo lang dat bij de curator de melk zuur werd. In december 2017 (!) streek hij dan ook in arren moede de vlag. Overigens kweet ons Bartje zich voortreffelijk van zijn taak om via zijn expertise dat bedrag van een kleine ton voor de schade die Jos en Geertje bij Joop hadden aangericht tot bescheiden proporties terug te brengen. Vraag is of een ouwe speurneus als Willem Bos op de hoogte was van het juridisch wapengekletter rond de in de arm genomen expert en daar geen been in zag. En of dan toch de sfeer van guns, sigaren, motormuizen en avontuurlijke activiteiten uit de tijd van zijn voorganger nog niet helemaal uit de spelonken van ASR waren verdwenen. Willem, mocht je dit lezen zou je dat dan in de reactieruimte onder dit artikeltje misschien even uit de doeken willen doen? Bij voorbaat. Oh en btw: is er misschien een causaal verband tussen onze ondeugende publicaties over je huidige wel en wee en het in de ramsh gooien van je optrekje in Hulshorst? Opnieuw, bij voorbaat dank voor je reactie. Stay tuned (JP).

(1) Zie voor het veroveren van wat meer inzicht in deze materie dit artikeltje.

 • Datum: .

Het is net Parijs Roubaix. Deze serie. Met legio kasseistroken en hier en daar wat netter geplaveide wegen. Inmiddels zijn we het Bos van Wallers al ruim en breed gepasseerd en naderen we de finish.
Of Jos Lindhout met de gladiolen een rondje stadion mag maken moeten we afwachten. Zeker is wel dat onderweg wat luitjes van de ASR-ploeg in de berm zijn beland. Drie van hen door pikante gevalletjes meineed. Of liever vermeende meineed voor we straks onverzekerd rondlopen. Kopman Jos Baeten werd na de door een van die gevalletjes veroorzaakte spectaculaire valpartij weer op de fiets gezet, de andere twee bleven in de berm achter. Of ze na het einde van de rit alsnog voor een klachtencommissie worden gesleurd is een open vraag. Het gaat om Flipke van den Hurk en good old Jan Eichner. Tegen Flipke is al eens aangifte gedaan en dat heuglijke feit bereikte onze annalen in deze aflevering van 20 maart 2014. Haast zoals gebruikelijk in smurfenland werd die aangifte doorgetrokken, waarbij moet worden aangetekend dat de lange arm van ASR bij dat doortrekken mogelijk van invloed is geweest (1). Volgens Flip had hij ten tijde van de overname van Lindhout's Bude “hooguit enkele tonnen aan financieringen lopen”. Zonnesteek misschien? Flip werd door ASR cs. met een flink aantal meloenen in het zadel gehouden en keek in de jaren 2002/2003 tegen een bietenberg van de buitencategorie op. Hij kon zakelijk de rit nog even voortzetten dankzij de miljardeninjectie uit de hypotheekvoorraad van Hestia/PSL (2). Meineed? Volle bak.
Dan Janus Eichner. Hebben we in het verleden ook behoorlijk op de huid gezeten. Onder andere over zijn botte leugen onder ede dat hij voor zijn benoeming tot snitch bij Hestia/PSL nooit met de onderneming van Jos Lindhout te maken had gehad. Nou, nou, nou. We laten even Lindhout zelf even uitrazen. Kwootje. Komt ie:

Eichner “vergeet” dat hij (samen met de heer Rien van den Bosch) medio 2000 een aantal gesprekken heeft gevoerd iz. overname van de aandelen PSL Financiële Adviesgroep BV welke geleid hebben tot een bieding van 11 miljoen gulden. Toen wendde AMEV zich tot mij via mijn toenmalige directeur Guido Witpen. Een zwager van Ruud Dekker, de directeur marketing van AMEV, dat onder leiding van bestuursvoorzitter Co van Angelen bezig was met een inhaalslag ten opzichte van Nationale Nederlanden en Aegon mbt participaties in perspectiefvol intermediair om zodoende marktaandeel te veroveren. Eerder dat jaar waren we uitgenodigd samen met een zestal andere intermediairs deel te nemen aan project Superion van AMEV. Een concept dat m.i. zou leiden tot captive vorming, waarop ik besloot in februari van dat jaar (zeer tegen de zin van Witpen) te stoppen ivm aantasting van onze onafhankelijkheid. Een aantal maanden later, in juli 2000, komt AMEV via Witpen weer terug met een voorstel tot koop aandelen PSL om die later (gedeeltelijk) weer aan Witpen te verkopen. Verbazend dat mijn directeur mij belt op mijn vakantieadres en mededeelt dat er zich een koper heeft aangediend voor de aandelen PSL Financiële Adviesgroep (3).
Na twee gesprekken met Van den Bosch en Eichner (!!) en na het uitbrengen van een bod heb ik de heren “bedankt” voor de moeite en meteen afscheid genomen van Witpen.
Nee, bepaald geen succesvolle contacten met AMEV derhalve en men kreeg geen grip op de PSL productie. We zagen nou eenmaal geen toegevoegde waarde in hun producten mbt onze onafhankelijke advisering. Twee jaar later komt men echter via dochter Falcon weer via de achterdeur terug om “revanche” te nemen en stelt notabene Jan Eichner aan als gedetacheerde AMEV-man. Uiteraard zat men niet meer te wachten op ondergetekende”.

Zo. Goedensmorgens. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de cause célèbre: de meineedzaak rond kopman Jos Baeten, die eind maart 2015 via het Financieele Dagvod de landerige pers in beweging bracht. Geweldig. Wat hebben we genoten. En zoals gezegd, we weten niet wat er nog komen gaat voor we het stadion binnendraaien en de eindsprint inzetten. Het wordt nog heel kleurrijk. Stay tuned (JP).

(1) Het bestaan van die arm werd ooit telefonisch onthuld door de externe ASR-bef Leonard Böhmer.
(2) Om ten overvloede even aan te tonen dat wij niet uit ons nekgewas zitten te oreren dit artikel uit AM dat dateert uit 2003, maar pas in 2008 het archief bereikte.
(3) Zie voor deze vertoning dit artikeltje van 27 februari 2011.

 • Datum: .

Mocht het u zijn ontgaan: deze serie gaat over Misdaad met een grote M. En nee, dat is niet overdreven. Met name ook door de aanwezigheid van de inmiddels in de r.i.p.-status verkerende Henk van de Meene in dit dossier. In aflevering 134 vroegen wij ons al af wat in godesnaam de reden kon zijn geweest voor het plotselinge afblazen van de in aanleg zo profijtelijke hypoteak-deal tussen Fortis/ASR, PSL en de twee vertegenwoordigers van het ondeugend geldciruit, Henk van de Meene en Hendrik van den Hombergh (1). Wij vermoedden dat een oekaze uit Brussel voor de breuk had gezorgd. En wat dacht u? Dat was zo. Om dat aan te tonen zetten we hem even flink in zijn achteruit en gaan terug naar de tweede helft van de jaren zeventig. In die periode bezocht de toenmalige vice-president van de BAM Holding drs. Arie Lagendijk met enige regelmaat het filiaal van de ABN/AMRO-bank op de Haagse Kneuterdijk met een tas vol knisperende zwarte guldens. In opdracht van zijn twee senioren in de Raad van Bestuur, Rinus Louwenburg en Karel Waasdorp, stortte Arie die zwarte flappen op de rekening van de BAM. Maar dat ie gelukkig was met die rol, nou nee. En daar kunnen we ons iets bij voorstellen (2). Overigens was volgens onze bronnen de aanvoer van die zwarte flappen voor een groot deel in handen van de baron Jan van Gijn. We mogen aannemen dat niet lang daarna de roulatie van zwarte poen binnen de onderneming alleen maar toenam (3). In reactie op een advertentie ter versterking van de staf, waarin uitgekeken werd naar een koene drandus in het kwadraat, maakte eind 1976 een 28-jarige enthousiasteling zonder studiehoofd namelijk zijn opwachting. Die had blijkbaar als directeur van de aan de Utrechtseweg in Zeist gevestigde projectrealisatie- en beleggingsmaatschappij Prebel BV grote indruk gemaakt op de meerderheid van de Raad van Bestuur. Zijn naam? Henk van de Meene. Een man die toen al interessante zakelijke contacten onderhield met gerenommeerde zakenlieden als Klaas Bruinsma en Johan Verhoek. Van de Meene werd tot directeur projectontwikkeling van de BAM verheven en Prebel werd een volle dochter van de bouwonderneming. Vooral om de ondeugende geldstroom zo netjes mogelijk in te bedden werd er druk op Lagendijk uitgeoefend om met zijn gezin te verhuizen van Den Haag naar Driebergen. Hij kreeg een offer you can't refuse: de leuke woning in het Haagse Statenkwartier werd door de Haagse pandjespezer Harry Hilders senior gekocht voor een prijs die in de buurt nog lang zou nabulderen. Met als bonus een riante, geheel vrijstaande villa in Driebergen. Uiteindelijk stemde Lagendijk toe en makelaar Guus Boon (wie kent hem niet?) kon het bord uit de tuin halen. Wij begrijpen Lagendijk's beslissing volledig. Wie wil wakker worden met een paardenkop onder zijn sprei? (4).
Eind jaren tachtig trekt Van de Meene zich terug uit de BAM en strijkt neer op het Stationsplein in Baarn. Als baasje van Transtext Industries en Fileta Europe. Uit die tijd dateert al het contact tussen de toen al voor verschillende wasstraten optredende ondernemer en de verzekeringswereld. In casu AMEV. Dat contact werd onderhouden door Wim van Dijk (rip), het hoofd van de afdeling projectontwikkeling bij Fileta. Willem's zoon Robbert zou volgens ingewijden kort na de crisis in 2008 directeur vastgoed zijn geworden van... ASR. Toeval? Bestaat niet. Dat geldt trouwens ook voor de aanwezigheid van de door ons gekielhaalde Rob van de Rhee op hetzelfde adres in Baarn (5). Boefjes en boefjesmaat.

Voor een andere formidabele connectie die Van de Meene onderhield moeten we bij Hazeldonk de grens over. De Koninklijk BAM bouwde er bij onze zuiderburen - en dan met name aan de Westvlaamse kuststrook - lustig op los. In samenwerking met de gebroeders Maurice en Leopold Lippens. Bekende kindervrienden, baronnen en grootaandeelhouders van Fortis. Daarnaast was Maurice ook nog de oppergod van het Brusselse powerhouse en Leopold de grootvorst van Knokke-Heist (6). Een uiterst profijtelijke samenwerking die in 1996 onvoorzien schipbreuk leed. Toen verdween Henk namelijk voor even in een smurfenhokje met een gaatje in de deur en een klep voor het doorgeven van dunne soep en een homp brood. De beschuldiging luidde dat hij langdurig als wasstraatdirecteur was opgetreden voor avontuurlijk ondernemer Johan Verhoek aka de Hakkelaar, die jaren en jaren later door de blauwe brievenbrigade werd verrast met een navordering van 123 meloen euro. Bovendien raakte Henk niet veel later zijn Zwitserse en diplomatieke paspoorten kwijt. Het zag er dus somber voor hem uit, maar hij wist een deal te sluiten met buschauffeur Teeven en ontliep daarmee een langdurig verblijf in een staatskerker (7). Was het de kwalijke publiciteit rond Van de Meene? Had hij de buschauffeur het nodige verteld over scabreuze feestjes met de twee Belgische adellijke jachtvrienden van onze koning Willy? Of was het toch iets anders? Fred mag het weten. Maar aan de goede verhouding met de gebroeders Lippens was een einde gekomen. Henk kreeg zelfs een totaalverbod voor de Royal Zoute Golf, waar Leopold Lippens het voor het zeggen had. Dat laatste kwam bijvoorbeeld goed van pas toen ooit tussen de holes per ongeluk een koninklijke hoeveelheid Witte Reus werd aangetroffen. Maar voor de toegeschoten onderzoeksmurfen konden putten werd de affaire de nek omgedraaid. Overigens weerhield de breuk met de gebroeders Henk er niet van om zich na een aantal perikelen in zijn privéleven via een tussenstop in Brasschaat toch in Leopold Lippens' own town te vestigen.

In 2000 kwam er een fusie tot stand tussen Fortis/AMEV en ASR. Eind 2002, begin 2003 werden de banden wat steviger aangetrokken en manifesteerde Fortis zich wat nadrukkelijker in Utrecht. Dat resulteerde onder andere in een direct contact tussen ASR's directeur Financieel Intermediair Beheer en hoofd Veiligheidszaken Rob Beumer en de top van Fortis onder leiding van Maurice Lippens. Precies in die tijdspanne verschenen Henk van de Meene en Hendrik van den Hombergh op het tapijt bij diezelfde Beumer met hun fameuze hypoteakplan. Zoals u weet ging Robbie uit zijn zwaar verzekerde bol en maakte in the blind 1,3 meloen euro over naar Jos Lindhout's PSL. Robbie blij, Jos blij, Henk blij. Alles leek in de gloria joehei. Een paar dagen later trok Beumer de stekker eruit. Zonder tekst. Zonder uitleg. Henk bepaalde zich tot een diep stilzwijgen. De reden voor het echec moge nu duidelijk zijn: Beumer had zijn initiatief gemeld aan Brussel en Lippens haalde er een streep door. Geen zaken meer met Van de Meene. Dat daarmee het leven van Jos Lindhout onder de bus kwam was collateral damage. Waar olifanten vechten lijdt het gras. Stay tuned (JP).

(1) Het avontuurlijke duo Henk en Hendrik maakte deel uit van de inventieve braintrust achter Terra Vitalis. Cliënten van deze in Costaricaans bladgroen investerende onderneming zouden na het tot stand komen van de deal tussen Terra en ASR tegen gunstige voorwaarden een aangenaam hypotheekje kunnen sluiten. Zie voor hun ondergrondse activiteiten ook onze serie “Letselschade”.
(2) Denkt u misschien dat dit een typisch verschijnsel uit de vorige eeuw was. Mogen we u in dit verband even fijntjes wijzen op de serie “Vrienden onder elkaar”? Daarin kwam onder meer de Schotse zwart geldroute van Officier in de Orde van Oranje Nassau Dik Wessels (rip) aan de orde. Een route uit deze eeuw.
(3) Vergelijk ook onze revelaties over het zwart geldcircuit binnen het wereldwijd opererende handelsconcern Hagemeyer in de serie “Fred en de deals”.
(4) Zie voor Harry Hilders senior ondermeer aflevering 6 van de serie “Het schaduwcommando van de prins”.
(5) Zie voor Van de Rhee vooral de serie “Octopussy”.
(6) Zie voor deze twee baronnen de serie “Adel verplicht”.
(7) Zie voor deze deal de serie “Fred en de deals”.

 • Datum: .

Het is momenteel wat onrustig rond Kleintje Muurkrant. Afgelopen weekend lagen we 16 uur in coma nadat zich een hoogst zeldzame crash bij onze server had voorgedaan. Wij dachten meteen aan sabotage. Aard van het beestje. Hadden we te nadrukkelijk op de tenen van de AIVD gestaan in de serie “Skenes vanachter de coulissen” met onze revelaties over een geheime telefooncentrale in 010? Zaten die vervelende zaadballen uit het Amerikaanse Ashburn erachter, die samen met hun vazallen in Duitsland, Tsjechië, Zweden en Bulgarije elke dag lollig proberen te zijn met het gedeeltelijke dichtplempen van onze site? Of was het de firma Goegel die vanuit Mountain View met grote regelmaat onze site bezoekt? Je kan filosoferen tot je net zoveel weegt als een mier in het luchtledige, het is zinloos. Overigens is dat niet het enige waardoor wij wat verward om ons heen kijken. Zo vonden wij bijvoorbeeld plotseling een interessante reactie van een lezer onder dit rijkelijk antieke stukkie en een verrassende missive via een onbekend hotmailadres. En met dat laatste zijn we beland waar we wezen willen. Het ging namelijk om een lange mail van 26 januari 2014. Afkomstig van de hoofdpersoon in deze serie, Jos Lindhout. Gericht aan Zijne Heiligheid Jos Baeten. De ASR-paus, die net doet of hij de twee eerste aapjes van de drie in de ban heeft gedaan. Zoals het zelfs niet erkende onderzoeksjournalisten betaamt gooiden wij er een Signal-belletje tegenaan en vroegen Lindhout of hij misschien een schalks initiatief had ontplooid. Het antwoord was nee. Als hij iets wilde ondernemen in de richting van Baeten dan deed hij dat wel met open vizier. Zit iets in. Hem een beetje kennende. Hij erkende wel dat hij begin 2014 de mail had geschreven. Maar wie verantwoordelijk was voor het in omloop brengen ervan? Geen flauw idee. Mogelijk had iemand gas gegeven in verband met de volgende etappe in deze belachelijk lang durende juridische stoelgang die begin april op de agenda staat. Het was volgens Lindhout trouwens niet de enige mail die rondzwierf in het assurantiecircuit. Zo zouden er ook digitale uitbarstingen de ronde doen over het ontslag van Rob Beumer (rip). Het voormalige opperhoofd van de interne veiligheid bij ASR, die door Zijne Heiligheid persoonlijk de zak zou hebben gekregen naar aanleiding van verregaande corruptie. Een bewering die geschraagd zou worden door een stiekem opgenomen teepje, dat nog steeds zou rondwaren in de pauselijke nachtmerries. Dat teepje komt overigens ook voorbij in de bij ons in de gleuf gedeponeerde mail. Naast intrigerende verwijzingen naar bij ons zo populaire figuren als wasserettekoning Henk van de Meene (rip), Bernadettedromer Leo Geeris en bajesklant Frits Hooijmaijers. Genoeg redenen dus om even wat tijd vrij te maken en de mail van Jos Lindhout aan Zijne Heiligheid Baeten te verorberen. Hier is ie. Een kilootje plezier toegewenst. Stay tuned (JP).

 • Datum: .

Morgen om half 2 is het zo ver. Dan gaat bij het gerechtshof in Arnhem de laatste etappe van start in de strijd tussen voormalig intermediair Jos Lindhout en ASR. In de vorm van een comparitiezitting. Daarbij kunnen beide partijen hun visie nog eens voorleggen en eventueel nieuw materiaal inbrengen cq. nieuwe getuigenissen opvoeren. Waar het allemaal over gaat hoeven we u niet meer uit te leggen. In de voorafgaande 158 afleveringen vindt u alle laagtepunten terug over de manier waarop de verzekeringsreus in de beginjaren van deze eeuw PSL, de onderneming van Lindhout, willens en wetens de greppel in werkte. In tegenstelling tot de opinie van ASR en haar in termen als “verjaring” en “probandum” excellerende externe bef was PSL in voornoemde periode een bloeiend bedrijf dat alleen door het afketsen van twee mega-contracten wat tijdelijke problemen kende in de liquiditeitssfeer. Zeven vrienden van Lindhout waren bereid financieel bij te springen om dat tijdelijke probleem uit de wereld te helpen. Maar Rob Beumer, de toenmalige directeur Financieel Intermediair Beheer van de Utrechtse assurantieschuur, zag dat niet zitten. Beumer was een ex-rechercheur uit 010, die zich tevens als hoofd interne veiligheid bij ASR manifesteerde en in die hoedanigheid zich bij gelegenheid placht te omringen met lieden die je à la minute en ter plekke konden trakteren op een lading lood. Inmiddels overigens een vertrouwde metaalsoort geworden op de Utrechtse Archimedeslaan 10: vorig jaar werd het verzekeringsvehikel van schipper naast God Jos Baeten verrast met de Loden Leeuw. Als beloning voor de beroerdste STER-reclame van 2018. Hoe dit ook zij, Beumer bracht begin 2003 Lindhout voor het oplossen van diens verre van desastreuze liquiditeitsprobleem in contact met Henk van de Meene. De primus inter pares van de Nederlandse wasstraatbeheerders en op dat terrein ondermeer actief ten behoeve van vermaard avontuurlijk ondernemer Johan Verhoek, de jarenlange liefde van spannende boekjesschrijver Astrid Holleeder. Het is nauwelijks voor te stellen dat Beumer niet wist wie Henk was. Een ding is zeker, Lindhout wist het niet. Op dat moment. Van de Meene was bereid voor 50 procent in te stappen bij PSL als Lindhout genegen was een novum op de assurantiemarkt te introduceren: de hypoteak. Een collusie tussen een hypotheek en een milieu-vriendelijke participatie in met name Latijns-Amerikaanse hardhoutprojecten. Op het oog niks mis mee en directeur Beumer raakte zo bezwangerd van enthousiasme, dat hij in the blind en zonder enige ondertekende overeenkomst 1,3 meloen euro overmaakte naar de bankrekening van PSL. Ter leniging van het liquiditeitsprobleem. En daar ligt de oorsprong van alle ellende die Jos Lindhout daarna overspoelde. Een paar dagen later blies Beumer de deal namelijk af. Zonder opgaaf van redenen. En ook zonder dat Van de Meene tekst en uitleg gaf. Nou was er sprake van een uiterst intrigerende Brusselse connectie. Naar eigen zeggen bracht Beumer over al zijn activiteiten en bevindingen binnen ASR regelmatig rechtstreeks verslag uit aan de top van Fortis. In casu Maurice Lippens, de voorzitter van de Raad van Bestuur bij de Belgische bank en verzekeraar, die na de fusie met ASR in 2000 een steeds grotere invloed uitoefende binnen de combinatie. Maurice en diens broer Leopold, sinds jaar en dag burgemeester van Knokke, waren eveneens actief in de stenenwereld. Ondermeer via hun bouwonderneming “De Compagnie Het Zoute”. Bij heel wat projecten die in de afgelopen decennia vooral in de Belgische kuststreek werden ontwikkeld werkte deze compagnie driftig samen met een Nederlandse stenenstapelaar: de BAM. En wie speelde daar jaren en jaren een van de eerste violen? Henk van de Meene. Aan de hand van die gegevens kregen wij het Leffebruine vermoeden dat er ergens duinzand terecht moest zijn gekomen in de raderen van deze Nedbel-combine, waardoor de hypoteakdeal tussen ASR en Van de Meene vroegtijdig op de rotsen liep. En bij wie konden wij over die kwestie beter terecht dan bij Peter Lagendijk, een intimus van Van de Meene van het eerste uur.

“KM : Weet je nog wanneer Henk van de Meene zijn entree maakte bij de BAM?

Peter : Henk kwam in 1976 bij de BAM. Ik herinner me nog goed dat hij met de grootste Mercedes uit die tijd bij ons voor kwam rijden. Met alle toeters en bellen. Er zat zelfs een telefoon in waarmee je via een mobilofoonverbinding kon bellen. De autotelefoon bestond toen nog niet. Henk had een Zwitsers paspoort en reed rond met een enorm CD-embleem (Corps Diplomatique). Daarnaast zat een embleem met een Maltees kruis. En dat was ook niet voor niks. Mijn vader was toen net vice-president van de BAM Holding en had een advertentie in Elseviers weekblad gezet waarin kandidaten werden gezocht voor een vacature in de Raad van Bestuur. Liefst een doctor of doctorandus in de economie. Mijn vader kreeg aan het einde van de sollicitatieprocedure van de president directeur te horen dat hij alle Minerva-uiltjes kon schrappen en Henk moest aannemen. Henk had de MULO niet eens afgemaakt, maar was een briljante man met toen al een eigen onderneming, Prebel in Zeist. Maar daar hebben jullie al uitgebreid over gepubliceerd (1).

KM: Wanneer ging Henk officieel weg bij de BAM?

Peter: Exact weet ik het niet. Dat komt omdat hij zijn werkzaamheden verdeelde tussen de BAM en Prebel en die waren sterk met elkaar verweven. Ik denk dat hij na zo'n tien jaar is uitgestapt. Toen werd ie full time lid van de Raad van Bestuur van Octopus NV. Zonder uiteraard zijn goede connectie met de BAM over de schutting te gooien.

KM: In de jaren negentig moet er iets zijn gebeurd tussen Henk en de jongens van Lippens. Enig idee?

Peter: Nadat we via een truuk waarbij Harry Hilders senior een dragende rol speelde (2) min of meer gedwongen waren verhuisd van Den Haag naar het midden van het land gingen we steeds vaker op vakantie in Knokke. En elke keer was Henk daar ook toevallig. Nou ja, toevallig. Hij had daar een paar flinke panden gekocht, waarvan er een bestemd was voor Johan Verhoek als ik zijn dochter Maruschka goed begrepen heb. Wij sliepen eerst met de familie altijd in La Reserve en ik kreeg al gauw door dat Henk en mijn vader bezig waren met een project dat voorzag in de bouw van enorm luxe appartementen in het Zoute, het duurste deel van Knokke. Een complex heette Golden Sands en dat staat er nog steeds. De band tussen de gebroeders Lippens en Henk en mijn vader moet heel nauw zijn geweest, omdat de gebroeders bijna alle grond en landerijen van Knokke tot ver boven Antwerpen in bezit hadden. Naar schatting medio 1995 kreeg Henk een relatie met zijn personal assistant Anita, met wie hij later trouwde en tot zijn overlijden zeer gelukkig was. Toen hij die relatie kreeg raakte hij in een echtscheiding verwikkeld met zijn eerste vrouw en kocht toen daarom in datzelfde jaar ook een huis voor haar en zijn zoon in Knokke. In al die jaren speelde Henk golf op de Royal Zoute, waar burgemeester Leopold Lippens de scepter zwaait. In 1997, kort nadat Henk door Fred Teeven even uit de roulatie was gehaald en celstraf ontliep door het sluiten van een deal, kwam plotseling een einde aan de golfpartijtjes op de Royal Zoute. Vanaf dat moment sloeg Henk een balletje op de golf van Damme. Ik vroeg hem wat de reden daarvan was en Henk vertelde mij wat lacherig dat de gebroeders Lippens hem de toegang tot de Royal Zoute hadden ontzegd (3).

KM: Dus je zou kunnen concluderen dat de arrestatie van Henk en zijn connectie met Johan Verhoek de reden is voor het het cancellen van de hypoteak-deal tussen ASR en Jos Lindhout. Beumer werd gewoon teruggefloten door Maurice Lippens.

Peter: Daar ben ik van overtuigd.”

Een lekkere getuigenis om erbij te hebben tijdens die comparitiezitting van morgen. Stay tuned (JP).

(1) Zie aflevering 157 dd. 17 april 2018.
(2) Idem.
(3) Over Royal Zoute Golf gesproken. Zie voor een snuivend incident uit diezelfde periode aflevering 35 van de serie “Adel verplicht”. Of die jongens van Lippens ook boter op hun kruintje hebben.

 • Datum: .

Het kan u niet zijn ontgaan: dit dossier loopt op zijn end. Goeie gelegenheid dus om aan de hoofdpersoon te vragen hoe hij en zijn gezin het slot van dit monsterproces ervaren en welke impact dat op ze heeft gehad. Het antwoord van Jos Lindhout kwam snel. Lees en voel mee. Komt ie.

“ Het was de dagen aftellen om de finale te gaan spelen in deze weerzinwekkende criminele soap. Na wat “foutjes” van mijn vorige “raadgevers”, waardoor we totaal onverwacht alsmede totaal onnodig tegen verjaring aanliepen, is het morgen eindelijk zover om deze kwestie nu ook op inhoud te laten beoordelen. Eindelijk dient ASR nu in persoon verantwoording af te leggen m.b.t. haar criminele handelswijze in dit dossier die een mooi bedrijf met tijdelijke liquiditeitsproblemen totaal onnodig de kop heeft gekost door de introductie van een 50 % participant die zwaar gelieerd bleek te zijn aan de onderwereld. Noem mij naief, maar ik ben er altijd vanuit gegaan dat een toch gerespecteerde, grote Nederlandse verzekeraar eerst zijn huiswerk doet en dan pas mogelijke participanten in contact brengt met een niets vermoedende intermediair. Inmiddels 16 (!!!!) jaar en een enorme gelegde puzzel verder zullen we morgen goed gemotiveerd de strijd volop aangaan. 16 jaar van terreur, bedreigingen, financiële uitrookpogingen en last but not least een poging tot weerzinwekkende karaktermoord op ondergetekende bij gebrek aan daadwerkelijke motivatie en daarmee de waarheid in dit dossier verbloemend. ASR zal morgen eindelijk in persoon dienen te motiveren in plaats van te suggereren. En hoe raar dat ook moge klinken, daar verheugen wij ons (mijn gezinsleden en ik) enorm op. We hebben namelijk altijd het credo van eerherstel gehuldigd, naast een gerechtvaardigde genoegdoening. Vooral de al eerder gemelde uiterst lafhartige karaktermoord door middel van suggestieve, misselijk makende insinuaties als “beschietingen op de voordeur van PSL”, alsmede “betrokkenheid bij vechtpartijen”, die gelukkig door de directie van Hestia en personeelsleden met kracht zijn ontkend, hebben mij in de financiële wereld tot een soort paria gemaakt. Met ver strekkende negatieve gevolgen voor mijn privé leven alsmede mijn zakelijke carrière. Het totaal onacceptabel inzetten van fake nieuws derhalve, om langs die weg te proberen haar eigen (criminele) hachje te redden. Een vaker gebruikte strategie, maar voor sommigen (die daar überhaupt toe in staat zijn) een vorm van bloeddoping om daar principieel tegen op te treden! “Ieder nadeel kent zijn voordeel” is een inmiddels bekende uitdrukking die zeker in dit dossier opgeld doet. Door het verstrijken van meer tijd, naast de zeer gewaardeerde medewerking van Kleintje Muurkrant bij het vergaren van extra bewijsmateriaal is dit dossier de laatste twee jaar aangevuld met zeer waardevol aanvullend bewijsmateriaal. Een pleister op de wonde derhalve voor nog eens twee jaar onnodig wachten. Dit geeft tevens nog maar weer eens de waarde aan van gedegen onderzoekjournalistiek. En dan weet in ieder geval één persoon binnen ASR nog niet eens welke zeer opzienbarende smoking gun hem nog bedreigt met aanvullende verklaringen die overduidelijk zullen maken dat men binnen het Nederlandse rechtsstelsel geacht wordt om onder ede de waarheid te spreken! Maar dit volgende (spraakmakende) hoofdstuk zullen we nog even niet openen. Ook al omdat dit niet direct tot deze civielrechtelijke procedure behoort, maar tot het strafrecht. Nee, de impact op ons (gezins)leven is de laatste 16 jaar enorm geweest. Maar voor ons geen reden geweest deze rechtvaardige strijd te beëindigen. Hoe machtig en kapitaalkrachtig de “vijand” ook moge zijn. Uiteraard ook dankzij de steun van heel wat mensen die voorkwam dat wij al na korte tijd zouden zijn vermorzeld. Ook dat vormde natuurlijk een reden om in dit ranzige dossier door te gaan tot aan het gaatje. Wij zijn er klaar voor. De “tijd van doen” breekt morgen aan.”

Aldus een emotionele Jos Lindhout. Om ook een duit in het zakje te doen: wij hopen dat Jos en gezin komende zomer opgelucht kunnen zuchten: “Dat was de tijd van toen, dat was de tijd van toen”. Stay tuned (JP).

 • Datum: .

Het begin was meteen alweer knudde. Die comparitiezitting in Arnhem die duidelijkheid moest verschaffen over de vraag: hoe nu verder met dat ellenlange juridisch gedreutel tussen ASR en Jos Lindhout van het vroegere PSL? Voorwaarde was namelijk dat beide strijdende partijen een interne vertegenwoordiger als schikkingsgemachtigde naar het front zouden sturen om hun punt te scoren. In het geval van Lindhout kon een koter de was doen. Maar bij bestuurlijk ASR lag dat kennelijk wat moeilijker. De kleine letterspecialisten hadden namelijk Leonard Böhmer als gemachtigde gestuurd. De externe bef van de assurantieschuur die het begrip hautain bij elke zitting weer wat meer inhoud weet te geven. De verklaring voor het wegblijven van een ASR-koelie was volgens hem te wijten aan het feit, dat er niemand onder het personeel van zijn opdrachtgever te vinden was die het dossier voldoende beheerste om overeind te blijven. Er was met name gebrek aan luitjes die iets wisten over de criminele gebeurtenissen in de periode van voor 2005. Nou stond hij zelf toen ook nog niet op de voorplecht, maar een ervaren bef als hij wist die handicap wel te overwinnen. Met andere woorden: hij, Leonard, was eigenlijk de enige gezalfde die deze krulstaart kon wassen. De crew bij ASR bestond blijkbaar enkel uit oliebollen of baksels die al dan niet met de voeten vooruit definitief het pand hadden verlaten. Dit vertoon van arrogantie cq. schijt hebben aan wat de kadi van je mag verwachten kwamen wij in eerdere stadia van deze rechtsgang al vaker tegen. Processtukken te laat inleveren en te elfder ure de kadi verzoeken om uitstel behoorden in de loop van de tijd tot het vaste meubilair van deze affaire. Het beroerde is dat deze irritante, trainerende handelwijze steevast werd gehonoreerd. En ook in het onderhavige geval kwamen ASR en Leonard weg met deze faux pas. Zij het dit keer niet zonder enig gegrom van de kadi die de zitting regisseerde. Wat de voormalige deken van Utrecht daarna met assistentie van een Tom Poes te berde bracht bestond overigens in wezen uit opgewarmde ouwe meuk en een verwijzing naar een aanbod dat hij een paar weken daarvoor bij het hof in de gleuf had geduwd. Dat behelsde het staken van de strijd met gesloten beurzen. Per slot had Lindhout ooit al eens zijn zwierige krabbel gezet onder een vaststellingsovereenkomst waarbij hij 7 ton beurde. En dat terwijl een paar jaar daarvoor cijfernerds van EY in opdracht van ASR hadden gesnuffeld aan de waarde van PSL en op het formidabele bedrag van 1 euro waren uitgekomen. Dus hij mocht nog blij zijn. Ook al omdat hij volgens Leonard daarna bij herhaling de voorwaarden had overtreden die aan voornoemde overeenkomst waren vastgeniet. Dat de voormalige eigenaar van PSL zich ten tijde van de voorafgaande onderhandelingen (die volgens ongestaafde beweringen van Leonard bijna een jaar duurden maar in werkelijkheid een paar weken) vasthield aan het laatste richeltje boven de gapende afgrond van een persoonlijk faillissement en alle bijkomende ellende wisten ze toentertijd bij ASR niet. Zei Leonard. Nee, nee. Lindhout had binnen het kader van deze comparitie een nieuw en serieus onderzoek naar het minuscule ei van EY en andere frivoliteiten in het dossier laten uitvoeren en dat kwam heel wat tikjes hoger uit dan die ene euro. Dat onderzoek was uitgevoerd door Jan Joling, een expert op dit terrein en niet zo'n zuinige (1). Maar toen Joling's rapportage terloops even ter sprake kwam veegde onze Leonard het met de elegantie van een doorgesnoven neushoorn van tafel. De emoties liepen tijdens de zitting hoog op. Lindhout en diens echtgenote wensten financiële genoegdoening, zeker, maar ook en vooral eerherstel. Want door de verregaande beschadiging van zijn reputatie via allerlei fake nieuws dat ASR in de branche had verspreid was het Lindhout onmogelijk gemaakt om zijn normale leven weer op te pakken en leefden hij en zijn gezin al jaren en jaren in de slagschaduw van deze affaire. Een affaire die notabene begon toen een directeur die bij ASR een criminele organisatie overeind hield samen met de grootste wasstraatbeheerder die Nederland waarschijnlijk ooit heeft gekend een reddingsoperatie voor PSL van de kant duwde, die na ingrijpen van buitenaf een paar dagen later al op de rotsen liep. Gek hè, dat ASR tijdens alle rechtszittingen over deze specifieke materie die her en der in deze KM-serie is terug te vinden nooit enig weerwoord of ontkenning heeft geproduceerd. ASR's externe kanjer zorgde aan het eind van de comparitie trouwens nogmaals voor lichte ontsteltenis door van de kadi min of meer te eisen dat het arrest meteen schriftelijk zou worden uitgewerkt, eventueel van correcties zou worden voorzien en aan het eind van die ceremonie door beide partijen zou worden ondertekend. Om allerlei mogelijke misperen van welke kant dan ook direct de kop in te drukken. Het leek op het uitdelen van een brevet van onvermogen aan de kadi en hallelujah jutteperen, die “eis” werd dan ook na kort beraad in het ronde archief gedeponeerd. Binnen een paar weken weten we meer. Ook of het door ons aangekondigde einde van de zaak toch een wormvormig aanhangsel krijgt.

Stay tuned (JP). 

1 ) Zie hier iets meer over Joling's glanzende carrière. 

 • Datum: .

Toegegeven. Wij zijn soms van dik hout. Om het in de zoveelste cruciale fase van Jos Lindhout's gevecht met ASR en allerlei gebefte een beetje netjes te houden lieten wij dit keer het Eindhovens Dagblad voorgaan bij het in de publieke sector karren van het nieuws over de cassatie die de geplaagde oud-verzekeraar heeft aangevraagd. Best wel een aardig artikel, maar je krijgt je tenen niet recht als je ziet dat de namen van verschillende betrokkenen bij deze treurzang niet genoemd worden. ASR-directeur Rob Beumer (rip), wasstraatjongleur Henk van de Meene (rip), “Hakkelaar” en Astrid Holleeder aimant Johan Verhoek, allemaal niet met name genoemd. En ook een nette verwijzing naar Kleintje Muurkrant ontbreekt. Gelukkig komen de beffen van Lindhout die de afgelopen jaren hebben geblunderd bij de knokpartij met ASR wel in volle glorie voorbij (1). Nou zijn ze voor schade die dergelijke blunders bij cliënten veroorzaken goed verzekerd. Al dan niet met een dotje eigen risico. Maar als je ziet hoe ook bij dit facet van de zaak een verzekeringskolos als Zürich zich opstelt is dat alleen maar een bevestiging van het beeld dat we over het algemeen hebben over dit soort instituten: wel vangen, nooit uitkeren. Overigens ziet het er vrij zonnig uit wat de cassatie betreft. Voordat een dergelijke aanvraag bij de meisjes en jongens van de Hoge Raad terechtkomt wordt er op iets lager niveau bekeken of hij cassatiefähig is of dat hij meteen de versnipperaar in kan. Die van Jos is die eerste fase voorbij. Nu samen bidden. Houdt wel uw knieën in de gaten, want dat gebed duurt een paar maanden. Stay tuned (JP).

(1) Zie in dit verband aflevering 150 van deze serie.

 • Datum: .

Opgeven? Van zijn lang zal zijn leven niet. Vandaag heeft Jos Lindhout, de hoofdpersoon van deze serie, opnieuw voor de aanval gekozen. Hij heeft de door ASR ingehuurde bef Leonard Böhmer laten weten dat hij ten tweede male Jos Baeten, de vol in zijn veren rondhobbelende Sitting Bull van de kleine lettertjeswigwam in Utrecht, wegens meineed voor de kadi gaat trekken. Dit keer in gezelschap van Jan Eichner, een van Baeten's vroegere onderknuppels met één veer. Bij de vorige gelegenheid, eind maart 2015, werd de altijd van arrogantie overlopende Böhmer (1) direct door Baeten op scherp gezet. Binnen drie dagen ontving Lindhout een rokende oekaze waarin gedreigd met tegenmaatregelen als hij de de aanklacht zou doorzetten cq. met die move perswaarts zou gaan. Ga niet dreigen tegen Jos Lindhout. Hij zocht meteen de openbaarheid. Onder andere via het oh zo keurige Financieele Dagvod onder leiding van Jan Bonjer. Die kwam onder een zware Utrechtse pijlenregen terecht en koos laffe eieren voor zijn euro's (2). De redacteur die het uiterst afgewogen artikel had geschreven was de piel. Volgens Bonjer zou hij onzorgvuldig zijn geweest en hij werd in de periode daarna vakkundig naar buiten getreiterd. Het juridisch gevecht tussen Baeten en Lindhout dat daarna volgde eindigde in drijfzand (3). Vaak de onzalige plek waar dat slinks wordt heen gedirigeerd als figuren uit het ons-kent-ons-systeem serieus worden aangevallen. Maar soms, heel soms, lukt dat niet. Zoals vandeweek nog bleek bij het zoveelste proces dat slachtoffers en nabestaanden van de uit 1992 (!) daterende vliegramp in het Portugese Faro voerden tegen de Staat der Nederlanden over de schuldvraag. Ze sprintten zegevierend naar de gladiolen. Wie weet zijn die ooit ook weggelegd voor Jos Lindhout. Aan ons zal het niet liggen. Stay tuned (JP).

(1) Een van Böhmer's staaltjes van arrogantie kunt u terugvinden in aflevering 162 van deze serie waarbij hij Jan Joling, een door Lindhout in de arm genomen gerenommeerde speurder naar financiële narigheid, wegwapperde als een vlieg met een dwarslaesie.
(2) Zie aflevering 122 van deze serie.
(3) U kunt wat dit betreft uw hart ophalen via onze zoekmachine. Voer het woord “meineed” in en het is genieten geblazen.

 • Datum: .

Door Jan Portein.

Dit is een dienstbericht voor Jos Baeten. Nog zo'n twee jaar de grote roerganger van verzekeringsmoloch ASR en als we goed zijn ingelicht plannen koesterend om daarna samen met zijn vrouwtje Gerda uitbaeter te worden van een Bed and Breakfast aan de F.G.H. van Itersonlaan in Oostvoorne. Uw langdurige pain in the ass Jos Lindhout is bezig met het tussen twee kaften duwen van een manuscript over zijn kafkaiaanse leven van de laatste twintig jaar, waarin ASR in het algemeen en u in het bijzonder zo'n bizarre rol hebben gespeeld. Met alle ins en alle outs. Zoals bijvoorbeeld aan duidelijkheid niets te wensen overlatende mails, Lindhout's avonturen met uw interne veiligheidssmurfen Beumer (rip) en Bos (uit het oog verloren), zijn ontmoetingen binnen dit kader met Henk van de Meene (voormalig hoofd afdeling wasserette van het avontuurlijk concern van Johan Verhoek aka de Hakkelaar), telefonische doodsbedreigingen, pogingen tot het omkopen van de voor hem in touw zijnde juristen, vuige staaltjes karaktermoord van zowel Lindhout zelf als een paar integere journalisten etcetera etcetera. Kortom, uw ASR ging de hele wedstrijd lang met gestrekt been erin. Alles was kennelijk geoorloofd om de onwelriekende walm uit deze beerput te neutraliseren. Tot dat laatste behoort naar het zich laat aanzien ook het onlangs ontdekte Trojaanse paard in de computer van auteur Lindhout. Een paard met opvallend veel aandacht voor ASR gerelateerde onderwerpen. Wanneer die viervoeter daar gestald is en door wie laten we nog maar even in het midden. Maar ons vermaarde snuffelteam heeft inmiddels wel ene mevrouw I.O. gespot. In vroeger dagen namens haar mondiaal opererende IT-onderneming gedetacheerd bij de toen nog in leven zijnde afdeling Grote Ondernemingen Algemeen van de blauwe brievenbrigade. Daarna ondermeer actief bij het neuzen in de digitale activiteiten van Lindhout, waarvan ze met enige regelmaat in verschillende horecaondernemingen verslag uitbracht aan luitjes die binnen de muren van uw burcht geen onbekenden waren. Nee, als de tekenen ons niet bedriegen (en dat doen ze zelden) zullen de twee resterende jaren nog zwaar genoeg voor u worden. Alleen al die ellendige meineedkwestie zal bij de Raad van Commissarissen en bij Jeroen Dijsselbloem indertijd al niet lekker zijn gevallen (1). Misschien had een gezamenlijk dineetje bij “Pasta e Basta” de kou wat uit de lucht kunnen halen, maar dat is achteraf en achteraf kijk je een koe in haar CO2-centrale. Hoe dit ook zij, netjes was het allemaal niet voor een keurige verzekeraar. Laat staan voor wat er nog in het vat zit. Of liever: in het boek zit. Veel sterkte nog. Stay tuned.

Btw. Wij hadden u dit bericht graag per mail willen toezenden, maar mails leest u niet. Vandaar dat we het nu langs deze onsympathieke weg hebben gedaan.

(1) Zie aflevering 111 ev. van deze serie.

 • Datum: .

Door Jan Portein. 

Where nerds fly valt er wel eens een ei uit het nest. Neem nou de recente gebeurtenissen bij de firma Wirecard waar EY, de wereldwijd actieve accountants-outfit, voor een luttele 3 miljard voor schut ging bij het controleren van de boekhouding (1). Nog recenter en in eigen land kreeg EY een analoge aanvaring met het Chinese bedrijf COFCO. Mocht u geïnteresseerd zijn dan kan u hier terecht. Deze twee gevalletjes dienen als intro tot een affaire die dateert uit 2005. In dat jaar smaakte de voor EY in de weer zijnde Wim Veerman het onuitsprekelijk genoegen om de boeken van PSL door te wroeten om de waarde van deze financiële dienstverlener vast te stellen. Dit in opdracht van befbureau Derks, Star, Busmann, dat op zijn beurt weer luisterde naar de directieven van het toen niet voor criminele activiteiten terugschrikkende verzekeringsvehikel ASR (2). Onze Wim kwam na wat plussen en minnen tot de verbluffende conclusie dat PSL niet meer dan 1 euro waard was. Maar voegde daaraan wel de volgende benauwde disclaimer aan toe: “Dit rapport is opgesteld in opdracht van CMS Derks Star Busmann. Het rapport mag geheel, noch gedeeltelijk in enigerlei vorm aan derden ter inzage worden gegeven dan wel worden verstrekt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ernst & Young Transaction Advisory Services B.V. (Hierna EY TAS).

Het rapport vormt een integraal geheel en kan niet in afzonderlijke delen worden gesplitst. De resultaten van de analyse kunnen slechts bij gebruik van het integrale rapport tot de juiste oordeelsvorming leiden. Dit rapport bevat een cijfermatige beoordeling zonder dat een kwalitatieve analyse van de onderneming en/of markt is uitgevoerd. De in dit rapport opgenomen informatie is door EY TAS niet geverifieerd, noch getoetst op juistheid en volledigheid. 

EY TAS aanvaardt nadrukkelijk geen aansprakelijkheid voor het ontbreken van informatie, of voor het niet correct zijn van informatie, welke expliciet of impliciet is opgenomen in dit rapport, noch voor omissies in de rapportering voor zover deze voortvloeien uit niet correcte of onvolledige informatie. De uitkomsten in deze rapportage zijn mede gebaseerd op informatie welke is verstrekt door de opdrachtgever. EY TAS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van onjuistheden in deze verstrekte informatie.”

Hoe zout wil je hem hebben. Willem heeft een rapport bij elkaar gerammeld dat hoofdzakelijk gegevens bevatte die befkantoor Derks Star Busmann hem heeft verstrekt. En voor wie hobbelt dat kantoor binnen de krijtlijnen? ASR. Mogen we dan iets objectiefs verwachten? Houdt Grappie-in-the-house van knuffelen? En Willem voelde dat haarfijn aan. Vandaar die alleszeggende disclaimer. Wil overigens niet zeggen dat zijn rapport geen invloed heeft gehad op het verdere verloop van het ellenlange juridische gevecht tussen voormalig PSL-eigenaar Lindhout en de Utrechtse kleine-lettertjes-moloch. Integendeel. Hoe ver de arm van ASR ook in de juridische wereld strekt moge blijken uit het lot dat dit evenwichtige financiële rapport van expert Jan Joling ten deel viel bij de behandeling van het Hof (3). Deze hele materie komt mogelijk opnieuw aan de orde als het cassatieverzoek van Lindhout wordt gehonoreerd.

Stay tuned. 

(1) Zie aflevering 689 van de serie Octopussy. Let ook even op de beweerde overdracht van de Novichock-formule, die je weet maar nooit weer gebruikt is om de Russische “oppositieleider” Aleksej Navalny een ziekenhuisopname à la Skripal te bezorgen.
(2) Wat betreft de juistheid van deze vaststelling zie bijvoorbeeld de nooit door ASR bestreden citaten uit het zwartboek van voormalig Hestia-directeur Marcel van den Berg eerder in deze serie.
(3) Zie aflevering 162 van deze serie. 

 • Datum: .

Door Jan Portein. 

Zeg. Nog even over dat waarderingsrapport van EY-rekenwonder Willem Veerman, dat we in de vorige aflevering zo vrolijk door de gehaktmolen hebben gehaald. In de bronvermelding die hij hanteerde werden door Willem namelijk naast opdrachtgever Derks Star Busmann ook de voormalige eigenaar van Hestia en de controller van die club opgevoerd. Maar laten die nou allebei mordicus ontkennen dat ze informatie hebben geleverd. Jawel. Desgevraagd verschool het EYtje zich opnieuw achter zijn beroepsgeheim, maar ASR-pain-in-the-ass Jos Lindhout heeft hem al laten weten dat hij daar niet mee weg komt. Ook en vooral niet, omdat onze Willem nadrukkelijk onder zijn broddelwerkje heeft vermeld, dat het alleen met toestemming van EY gebruikt cq. ingezien mocht worden. Voor de hand liggende vraag: heeft Derks Star Busmann of in laatste instantie ASR die toestemming gekregen? 

Overigens heeft de eerder genoemde controller, drs. E. van Gerwen, indertijd qq. ook een waarderingsrapport opgesteld. Kijken geniet. Is dat mooi of is dat mooi? En dan is er blote bene niet eens rekening gehouden met de rond 2 meloen euro aan bijzondere lasten als gevolg van juridisch strijdgewoel (1). Dus hoe gek is het dat Derks Star Busmann het werk van Van Gerwen hautain naast zich heeft neergelegd? Net als veel later de bijdrage van erkend expert Jan Joling, die bij ons in aflevering 167 nog een warm plekje kreeg (2). Wat ons betreft is het duidelijk: PSL moest en zou om zeep worden geholpen. Met hulp van befbureau Derk Star Busmann en EY. En dan zullen we het hier maar niet hebben over de snurkende beffen die Lindhout ter verdediging had ingehuurd. Stay tuned. 

(1) Ging om een affaire met Amsterdam Thuiszorg en de verkoop van een paar reisbureaus aan ATP. Zie eerdere bijdrages daarover in deze serie.
(2) Zie voor het wegwapperen van Joling's uitvoerige rapportage aflevering 162.

 • Datum: .

Door Jan Portein.

Goed. Een van de pijlers onder ASR's verdediging in het schandaalproces rond de sneaky verwerving van PSL mag dan onderuit zijn geschoffeld (1), dat wil niet zeggen dat we de kleinelettertjesreus nu verder met rust laten. Neem nou de kees van Guido Witpen, die wij in aflevering 6 van deze serie dd. 27 februari 2011 (!!) al eens kort en bondig hebben uitgeserveerd. Maar er was more between Guido's heaven and earth. Jos Lindhout vertelt:

“Waar ging het fout in de relatie tussen Fortis/AMEV en ASR?

Medio 1999 heb ik Guido Witpen aangesteld als directeur van PSL Financiële Adviesgroep BV. Bij gebleken geschiktheid zou deze eind 2000 25 procent van de aandelen kunnen overnemen. Guido wilde de Financiële Adviesgroep versneld laten groeien en schermde daarbij met “private” financiers. In dit daarop betrekking hebbend interview in het blad Eindhoven Business verraste hij mij behoorlijk met deze ambities daar ik e.e.a. voorbarig vond en dit soort uitspraken zonder enig vooroverleg ongepast cq. onverstandig. Temeer daar er nog een dispuut liep met AXA Leven inzake het nakomen van een afgesproken provisieregeling ter waarde van 4 miljoen gulden, waarbij Guido in 1995 zelf betrokken was geweest als commercieel directeur van AXA. PSL had in dat jaar met AXA een provisieregeling afgesproken van premie x duur x 4 procent met een doorlopende provisie van 2 procent. De afsluitprovisie ad 5,6 procent zou direct betaalbaar gesteld worden. Mede gezien het lage royementpercentage, dat nog geen 1 procent bedroeg. AXA had echter standaard een andere provisieregeling, namelijk een 1 procent lagere afsluitprovisie en een 2 procent hogere doorlopende provisie en bleek de overeengekomen regeling met PSL niet in hun administratie te kunnen verwerken. AXA trachtte deze regeling handmatig te initiëren, maar dat liep uit op een administratief drama met 3500 polissen inclusief mutaties etcetera. Voor PSL leidde dit tot een ander probleem, daar wij stelselmatig te weinig provisie ontvingen m.b.t. de gemaakte afspraken. Vervelender werd het toen wij na een directiewijziging binnen AXA (algemeen directeur Martin van Holten overleed en Witpen was in 1996 vertrokken naar Generali) geconfronteerd werden met de nieuwe algemeen directeur Hans Croes en financieel directeur Jos Lagerberg, die hun probleem dachten op te lossen met botweg te stellen dat de afspraken nooit waren gemaakt en wij ons maar tevreden moesten stellen met de standaard AXA-provisieregeling !! Uiteindelijk zou AXA pas in 2002 (!) deze kwestie schikken door het betalen van een bedrag dat overeenkwam met eerder genoemde 4 miljoen gulden.

In 2000 liep dit dispuut van substantiële waarde met AXA dus nog. PSL had vanaf haar oprichting in 1988 tot 2000 nooit verlies gedraaid. Integendeel, jaarlijks werd ruim 1 miljoen winst geboekt en ik kon mij derhalve (nog) niet vinden in de ambitieuze uitspraken van Witpen. Dit leidde tot een discussie met hem, waarbij hij stelde dat de private financiers al door hem waren opgeleid. Overigens zonder daarin op mijn vragen concreet te (willen) zijn.

Begin 2000 was PSL trouwens door AMEV uitgenodigd om deel te nemen aan een project, Superion. Samen met zeven andere intermediairs met groeiperspectief. Het bleek te gaan om een weinig creatief project, dat tot niet anders zou kunnen leiden dan een captive vorming. En dat laatste paste bepaald niet in de PSL strategie van absolute onafhankelijkheid. Ik heb al snel de stekker uit dit later hopeloos mislukte project gehaald, daar dit m.i. geen enkele toegevoegde waarde had of zou kunnen hebben voor PSL. Overigens tegen de zin van Witpen.

Duidelijk werd wel dat AMEV o.l.v. hun RvB-voorzitter Co van Angelen in navolging van partijen als NN en Aegon zich bij intermediairs probeerde in te kopen ter bescherming cq. uitbreiding van hun marktaandeel.

Medio mei kwam er een telefoontje van Guido Witpen. Op mijn stretcher in het zonnetje tijdens een weekje vakantie op Tenerife. Witpen deelde mij mee dat er zich een participant had gemeld die veel geld wilde betalen voor de aandelen van PSL. Wie dat dan wel mocht zijn vroeg ik hem nog, opgeveerd van mijn stretcher. AMEV, zei hij. Ja, inderdaad, weer AMEV. Maar wel onder de voorwaarde dat hij, Guido Witpen, dan de meerderheid van de aandelen in zijn bezit zou krijgen.....Ik beloofde hem na mijn terugkeer erop terug te zullen komen.

Vreemde gang van zaken. Weekje vakantie en jouw directeur belt je op je vakantieadres met deze mededeling. M.i. totaal ongepast en weinig vertrouwen biedend voor een gezamenlijke toekomst.

En dan ga je al gauw kruisjes door namen zetten. Ik besloot het spel mee te spelen en er werd een afspraak gemaakt met AMEV. Zo ontmoette ik Rien van den Bosch en last but not least, Jan Eichner. Dezelfde Jan Eichner die later namens Hestia, maar op de payroll staand van Fortis/ASR, in mei 2003 kantoordirecteur van Hestia/PSL in Eindhoven zou worden. En ook dezelfde Jan Eichner die met droge ogen zijn getuigenverhoor onder ede op 27 mei 2009 inzake door Hestia/PSL niet afgedragen pensioenpremies zou beginnen met de woorden: “ik ben in mei 2003 voor het eerst met PSL in aanraking gekomen”.

Het eerste gesprek vond plaats medio 2000 in Den Bosch. Restaurant Chalet Royal. AMEV bleek zelf voor 25 procent te willen participeren en Witpen in staat te willen stellen de overige 75 procent te kopen door middel van een door hem op te richten holding. Opvallend was dat zij al in het bezit waren van de conceptcijfers over 1999 met een netto winst van ruim 900.000 gulden. Ok, de bedoeling was duidelijk en ik heb hen gevraagd om de bieding op papier te zetten. Een weekje later arriveerde die bieding op papier ter waarde van 7 miljoen gulden. Overigens zou Fortis/ASR later in de rechtsgang beweren dat er nooit een bod op de aandelen zou zijn uitgebracht....

Weer een week later zou het tweede gesprek plaatsvinden. Wederom in Den Bosch. Witpen verbleef in Toscane. In afwachting van witte rook.

Ik heb de heren nog gevraagd of ze iets wisten van het dispuut met AXA waarmee 4 miljoen gemoeid was en die nog niet door Berk Accountants opgenomen was in de door hen gehanteerde conceptcijfers, maar wel verwerkt zouden worden in de definitieve cijfers over 1999. Nee, dat bleek niet het geval te zijn. Ik heb de heren vervolgens duidelijk gemaakt dat ik geen intentie had om PSL te verkopen en de wijze waarop deze dialoog tot stand was gekomen mij al helemaal niet aanstond. Men deed een poging om het bod te verhogen naar 11 miljoen. Ik heb hen toen laten weten dat ik helemaal geen interesse had. Al boden ze 15 miljoen. En daarmee sloeg het gesprek een heel andere richting in. Eichner vroeg mij of ik wist dat Witpen in Toscane verbleef in afwachting van de uitkomst van het gesprek. Natuurlijk, zei ik. Eichner: Of ik mij bewust was van het feit, dat als de transactie niet tot stand zou komen dit wel eens tot het vertrek van Witpen bij PSL zou kunnen leiden. Ja, dat was ik en dat zei ik dan ook. Ten overvloede vroeg ik nog of zij verslag zouden uitbrengen bij hem over de uitkomst van de onderhandelingen. Dat bleek inderdaad te zijn afgesproken. Nou, zei ik, dan kunnen jullie hem meteen meedelen dat hij een andere werkgever kan zoeken. Ik ben niet gediend van zijn manier van optreden.

Na die opmerking raakte ik lichtelijk in paniek, omdat mijn tafelgenoten zo wit wegtrokken dat ik dacht dat ze erin zouden blijven. Ik nam afscheid van de beide heren en een week daarna van Witpen. Later vernam ik trouwens dat Witpen de zwager was van Ruud Dekker, de marketing directeur van AMEV. Na Superion en de daarop volgende exercitie kon ik mij niet aan de indruk onttrekken dat achter mijn rug om een vrijage tussen Witpen en AMEV had plaatsgevonden om de aandelen van PSL in hun bezit te krijgen. Daarnaast was het mij natuurlijk duidelijk dat mijn vragen naar de identiteit van de “private” investeerders nooit beantwoord konden worden. Maar Fortis ASR/AMEV (inclusief Eichner) zou in de jaren 2002/2003 opnieuw opduiken in PSL-verband, wat een mooi bedrijf de kop zou kosten en vele (onnodige) slachtoffers zou maken.

Ondanks de nog steeds lopende en slepende rechtzaak is een gerenommeerd schrijver op dit moment bezig om e.e.a. in boekvorm vast te leggen. Dit inclusief een hieraan gekoppelde website die als naslagwerk zal dienen voor alle juridische stukken alsmede getuigenverklaringen, zodat alle niets ontziende uitspraken op papier door de lezer geverifieerd kunnen worden. Inderdaad, “het andere verhaal”. Een boek waarin beschreven wordt hoe ongehoord misdadig verzekeraars kunnen zijn en men niet schroomt om meinedige verklaringen af te leggen, intimideert, bedreigt, chanteert, gebruik maakt van de diensten van onderwereldfiguren, kortom alles doet om zeer duistere zaken in de doofpot te houden. Ten koste van niets vermoedende slachtoffers. Een inkijkje dus bij een zogenaamd keurige verzekeraar die niet terugschrikt voor criminele praktijken”.

Dat we dit nog mee mogen maken. Heerlijk. Stay tuned.

(1) Zie de afleveringen 167 en 168.

 • Datum: .

Door Jan Portein.

Een vraag voor dummies: waar staat de letter S voor bij ASR? Je mag effe goegelen. Goed zo. De S staat voor Stad. Maar in het dossier dat in deze serie aan de orde is mag je dat Stad gerust veranderen in Schurken.

En dan hebben we het niet eens over de jarenlange aanwezigheid van een criminele organisatie binnen dit kleinelettertjesfenomeen, maar over de doortrapte witte boorden praktijken die werden gehanteerd om een gezonde intermediair 6 feet under te krijgen. Daarbij geassisteerd door het oh zo gerenommeerde befbureau Derks Star Busmann aka DSB en het net zo gerenommeerde Ernst & Young aka EY, een van de grootste jongens binnen het enge, mondiale gilde van cijferkunstenmakers. Hoe dit notoire trio met als een van de pijlers van hun verdediging een volstrekt belachelijk waarderingsrapport de aanvallen van Jos Lindhout pareerden hebben we in deze serie al eerder uitgeserveerd als hoofdgerecht (1). Maar een stevig dessert is nooit weg. Lindhout heeft namelijk in de loop der jaren herhaaldelijk voorgesteld om tot een minnelijke schikking te komen via een bindend advies van een onafhankelijk accountantsbureau. Maar east was east and west was west voor DSB en the twain never met. Ook al omdat de bef in kwestie, Leonard Böhmer, voortdurend bezig was het karretje in de richting van de verjaringspoep te manipuleren. In dat traject was ook niets te gek trouwens. Getuige deze onthullende mailwisseling met als absoluut hoogtepunt de state of mind waarin Böhmer zich kennelijk bevindt op een vrijdagmiddag. In een latere fase van de schier oneindige rechtsgang zou de ook al gerenommeerde bef unverfrohren volhouden dat niet ASR maar Lindhout om mediation had verzocht. Credo: als je een leugen maar vaak genoeg vertelt gaat iedereen geloven dat het zo is. Ook deze materie zal onderdeel uitmaken van het boek dat door Jos Lindhout eerder heeft aangekondigd (2). Maar daar blijft het niet bij. In de zeer nabije toekomst is er groot nieuws over deze zaak te melden. Dus stay tuned.

(1) Zie met name de afleveringen 167 en 168.
(2) Zie deze aflevering.

 • Datum: .

(mail aan de redactie)

Beste Jan,

We kunnen het goede nieuws melden dat de Advocaat Generaal als advies aan de Hoge Raad heeft meegegeven dat het cassatieberoep slaagt op een groot deel van de cruciale punten.

Kort gezegd is de A-G het met ons eens dat de mediation stuitende werking had, het Hof de dwaling niet volledig heeft beoordeeld en dat dit tevens geldt voor misbruik van omstandigheden.

Verder meent de A-G tevens dat wij ook in de gelegenheid dienen te worden gesteld om ASAM in het geding te betrekken na terugverwijzing naar het Gerechtshof.

Om kort te gaan : de A-G volgt grotendeels onze argumentatie in de cassatiestukken.

Het tweede goede nieuws is dat wij door de Deken grotendeels in het gelijk gesteld zijn m.b.t. onze (diverse) tuchtrechtelijke grieven richting mijn voormalige advocaat Nieuwenhuizen.

Wij hebben nu e.e.a doorgespeeld aan de Raad van Discipline welke hierover begin januari as een hoorzitting gepland heeft en e.v.t. sancties kan bepalen.

Blijft natuurlijk uitermate triest dat je door enorme blunders van je duurbetaalde advocaten dadelijk ruim 4 (!) jaar verspeeld hebt, alsmede geheel onnodig heel veel geld en vele onnodige uren. In voetbaltermen : we stonden door eigen goals met 2-0 achter, maar indien het (logische) advies van de A-G door de Hoge Raad gevolgd wordt, staan we nu weer (minimaal) gelijk.

Zoals bekend gaat dit dossier zeker niet alleen over, maar zeker ook tegen het grote machtsmisbruik van in dit geval een grote verzekeraar welke er niet voor terugdeinst om totale carrières en gezinnen ten onrechte te ontwrichten.

Een gecompliceerd verhaal hetgeen voor de niet insider tevens ongeloofwaardig is. Met derhalve voor de slachtoffers vergaande, zowel financiële alsook maatschappelijke onacceptabele gevolgen.

Ondanks het feit dat de juridische procedure nog loopt, hebben wij besloten toch e.e.a. voor het grotere publiek inzichtelijk te maken d.m.v. een boek alsmede een hieraan gekoppelde website waar alle beweringen gestaafd kunnen worden d.m.v. de juridische documenten alsmede verklaringen etc. Een unieke propositie dus.

Om dit gehele project te bekostigen is inmiddels de "Stichting Het Andere Verhaal" opgericht. Via die stichting gaat een aantal ondernemers en donateurs voor de funding van deze projecten zorgdragen.

Bas Barkman (voormalig sportjournalist en misdaadverslaggever) zal de auteur van het boek worden. Bas heeft meerdere boeken op zijn naam staan w.o. de memoires van Rinus Michels en ziet in dit verhaal een meer dan spannend jongensboek.

Bijkomend voordeel is natuurlijk dat e.e.a mij dadelijk heel veel uitleg scheelt en dat een op het oog totaal ongeloofwaardig verhaal een heel stuk geloofwaardiger zal worden.

Om aan te haken bij de ASR slogan: het andere verhaal na heel veel jaren tijd van niet(s) doen…….

Nee, de oorlog is nog niet gewonnen, maar wel een paar belangrijke slagen.

Uiteraard tot nadere informatie bereid,

Groeten Jos Lindhout

 • Datum: .

Door Jan Portein.

Wat ons betreft een eitje. Dat de Hoge Raad de zaak tussen Jos Lindhout en kleine lettertjespecialist ASR over niet al te lange tijd zal terugperen naar het Hof. Voor de derde helft van deze bizarre wedstrijd, waarbij de club van “dit is de tijd van doen” een aanzienlijk zwaardere dobber zal hebben aan de zo geniepig gepiepelde Lindhout. Die heeft namelijk niet stil gezeten en inmiddels voldoende aanvullend materiaal opgeduikeld om via een “Haags kwartiertje” te proberen de match alsnog naar zich toe te trekken.

Neem bijvoorbeeld eens de inhoud van deze recente mail. (2) Komt u als trouwe KM-supporter misschien ergens bekend voor en dat is niet om ongerust uw huisarts te bellen. Wij hebben over de betrokken materie via deze serie al het nodige gelanceerd in de journalistieke ozonlaag (1). Maar dat was hooguit lock, stock. Nu kunt u ook nog eens de barrel tot u nemen. Met als toetje deze mail met betrekking tot de aansprakelijkheidsstelling van Jacob Cornegoor, toen nog actief bij befkantoor Spigthoff. Voor de fijnproevers. Stay tuned.

(1) Zie hierover bijvoorbeeld aflevering 84 van deze serie.
(2) Voor de bijlagen uit die tekst klik op de volgende bestanden: bijlage 1, bijlage 2, bijlage 3

 • Datum: .

Door Jan Portein

Hatseflats. Eind vorige week maakte de Hoge Raad twee kilo rundergehakt van de twee broddels die het Hof in Arnhem respectievelijk in 2018 en 2019 in elkaar had gehangen ten nadele van Jos Lindhout, de hoofdpersoon van dit dossier (1). Diens foxwild makende juridische strijd met kleine lettertjes specialist ASR onder aanvoering van operette generaal Jos Baeten kreeg daarmee een imposante wending. Een strijd overigens die inmiddels al 18 jaar (!) duurt. Mede dankzij het luidruchtig snurken van Lindhout's beffen, van wie met name het tot nu toe laatste exemplaar, Hugo Nieuwenhuizen van befkantoor Taylor Wessing, de fraaiste solo weggaf. Die doorgestudeerde bolleboos wist namelijk vier jaar lang geen antwoord te vinden op het door zijn ASR-collega Leonard Böhmer te berde gebrachte monotone adagium van “verjaring”, terwijl het zonneklaar was dat van verjaring geen sprake kon zijn (2). Lindhout zocht voor deze wanprestatie financiële compensatie. Zal je het zelf zijn. Maar enig begrip of soepelheid van de zijde van zijn voormalige bef bleek ver te zoeken en Lindhout zag zich dan ook genoodzaakte de boel voor te leggen aan de Raad van Discipline van de zwarte togabrigade. Inshallah weten we daarover op 8 maart wat meer. Nee, de oorlog is nog niet gewonnen en ASR kennende zal het zonder twijfel proberen om met een gestrekt been Lindhout alsnog onderuit te schoffelen. Om een eerlijk proces, waarbij mogelijk ook de door KM al vlijtig uitgeserveerde interne criminele activiteiten bij ASR eindelijk de weg naar de msm zullen vinden, te voorkomen. Maar dat is van later zorg. Voorlopig kijken Jos Lindhout en niet te vergeten zijn gezin voor even wat vrolijker de wereld in. Hoe is het mogelijk hè? Stay tuned.

(1) Bij deze het uiterst leesbare arrest van de Hoge Raad.
(2) Zie de afleveringen 150 en 171 van deze serie.

 • Datum: .

Door Jan Portein.

Hoe zou Kleintje Muurkrant eruit zien zonder bef? Als een avondklok zonder avond. Als een pretpark zonder pret. Neem nou bijvoorbeeld eens Hugo Nieuwenhuizen. Een van de beffen die in de loop der jaren door Jos Lindhout zijn ingehuurd om zijn gevecht met verzekeringsdroefenis ASR tot een goed einde te brengen. Wees eerlijk, zonder de blunders van Hugo zou deze serie nooit geworden zijn wat hij nu is. En niet van die kleine blundertjes. Er was zelfs een gang naar de Hoge Raad en de Raad van Discipline voor nodig om ze recht te zetten. Van de uitspraak van het eerstgenoemde college ten gunste van Jos Lindhout heeft u al uitgebreid kunnen genieten in aflevering 173. Gisteren rolde het oordeel van de Raad van Discipline binnen en het was wederom genieten geblazen. Op de belangrijkste punten kreeg Jos Lindhout alle gelijk van de wereld en Hugo kreeg een tik voor zijn toga. Nou kan die nog in hoger beroep, maar als ie de boel op de weegschaal van Vrouwe Justitia mietert zal ie beseffen dat een dergelijk initiatief vergelijkbaar is met het oppompen van een lekke band in de finale van Parijs-Roubaix. Daarmee zijn we er nog niet. Jos Lindhout heeft naast emotionele ook een flinke financiële schade geleden door het gehannes van zijn bef. Dus u voelt hem al aankomen … Blij dat u het begrijpt. Als Hugo goochem is gaat ie op zoek naar een herenaccoord. Maar is ie goochem? Gezien het voorafgaande hebben we er een hard hoofd in. Maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit en wie weet zorgt onze Hugo voor het achtste exemplaar. Stay tuned.

 • Datum: .

door Jan Portein

Kijk, wij mogen aannemen, dat de bef die zich al jaren uitslooft voor ASR in de zenuwenoorlog versus Jos Lindhout jaarlijks een stapeltje poen binnenharkt waarvan de cliëntèle van een voedselbank spontaan begint te kwijlen. Mogelijk ligt daar de reden waarom de in probandums en verjaringskreten gespecialiseerde Leonard Böhmer zich in zijn Red Bull-modus hees om de begrijpelijke vreugde die in huize Lindhout heerste na de uitspraak van de Hoge Raad (1) in de vangrail te manouvreren. Deed ie niet zelf. Ene A. Zwart bleek ermee te zijn opgescheept. Meer dan waarschijnlijk gaat het om Annelies Zwart. Een meisje dat sinds 2019 op het befkantoor van CMS in Utrecht is gestationeerd en haar rijke expertise (regres en aansprakelijkheid) ondermeer heeft opgedaan bij de Rechtbank Midden-Nederland. Een befconcentratie waar in een eerder stadium het dossier Lindhout ook al voor de nodige rumor in casa heeft gezorgd. Al was het alleen maar vanwege de meineedaffaire rond Jos Baeten, de ASR-superbobo (2). Hoe comfortabel wil je hem hebben. Goed. De uitspraak van de Hoge Raad bevatte naast het Hallelujah voor de familie Lindhout ook een opsomming van de kosten die zo'n proces met zich meebrengt. En die werden heel plausibel uitgeserveerd op het bord van de tegenpartij. Wat doet die, i.c. Annelies? Die stuurt op 24 februari een daverend epistel naar haar confrère die Lindhout bijstond bij de Hoge Raad. Daarin stelde zij dat bij ASR nog een rekeningetje openstond dat conform de veroordeling in het vonnis van 5 april 2017 van de Rechtbank Midden-Nederland (!!) en na drie overtredingen van de vaststellingsovereenkomst neerkwam op een carnavalesk bedragje van ruim 149.000 euro. Of Lindhout die binnen een termijn van twee weken even wilde afschuiven. Alstublieft, dank u wel. Blijkbaar gaat Annelies ervan uit dat het vonnis van het Hof waarvan de Hoge Raad twee kilo rundergehakt heeft gemaakt gewoon van kracht blijft tot eventueel anders wordt beslist. Inclusief de vaststellingsovereenkomst die Lindhout nu juist van tafel wil hebben, omdat er indertijd achter zijn rug om criminele kunstjes zijn uitgevoerd door Rob Beumer (rip), een van de toenmalige directeuren binnen de verzekeringsburcht in Utrecht. Nou weten wij de ballen van juris prudentie, maar volgens goed ingevoerden in de befbranche is dat automatisme waarop Annelies zich baseert op zijn minst aanvechtbaar. Zeker nu de Hoge Raad de zaak heeft terugverwezen naar het Hof zonder een uitspraak te doen over de rechtsgeldigheid van het gewraakte vonnis. Zonder twijfel wordt vervolgd. Stay tuned.

(1) Zie voor de tekst van de uitspraak aflevering 173.
(2) Bestijg onze zoekmachine, voer het woord “meineed” in en je betreedt de afdeling pret en vermaak.

 • Datum: .