Skip to main content
  • Archivaris
  • 406

Kort nieuws

ravage

Het Gerechtshof in Den Haag heeft verzuimd te onderzoeken of het optreden van justitie in 1996 tegen de redactie van Ravage wel noodzakelijk was. Tevens had de staat het optreden moeten uitleggen. Dit oordeelt de Hoge Raad waarmee het een eerder vonnis van het hof vernietigt. De Hoge Raad plaatst vraagtekens bij de uitspraak van het hof. Hiermee erkent de raad dat journalisten bijzondere bescherming genieten en dat de staat en justitie niet zomaar bij een krant een huiszoeking kan uitvoeren. Dat mag alleen als het echt niet anders kan, wat in deze zaak niet gebleken is. De Hoge Raad heeft de zaak inmiddels door verwezen naar het Gerechtshof in Amsterdam, dat zich onder andere over de vraag moet buigen of er in een democratische samenleving geen andere middelen voorhanden zijn dan een huiszoeking. Op 3 mei 1996 viel de Arnhemse recherche in aanwezigheid van een rechter-commissaris uit Amsterdam het kantoor binnen van de redactie van Ravage. Het tijdschrift had een dag eerder in een persbericht gemeld dat het een claimbrief had ontvangen die mogelijkerwijze betrekking had op een explosie in het portiek van een kantoor van Basf in Arnhem. Ondanks de mededeling van een aanwezige medewerker van Ravage dat de bewuste claimbrief na redactionele verwerking en vanwege bronbescherming vernietigd was, nam justitie gedurende haar twee uur durende huiszoeking diverse spullen in beslag, waaronder de computers, logboeken, brieven, telefoonklappers, persoonlijke agenda's en het abonneebestand. De redactie van Ravage spande daarop een kort geding aan tegen de Staat der Nederlanden. Raadsman M. Pestman eiste onder meer dat de rechtbank de huiszoeking en de inbeslagname van redactioneel materiaal af zou keuren omdat de Staat zich daarmee schuldig zou hebben gemaakt aan inbreuk op het verschoningsrecht (www.antenna.nl/ravage)

naakt

Een stukje in de krant: "Een Hagenaar is dit weekend door de politie aangehouden voor een wel heel merkwaardig vergrijp: hij kampeerde naakt op een bedrijfsterrein aan de Burgemeester de Manlaan (Breda). De man was uiterst verbaasd, dat de politie hem daar stoorde en begon te schelden. (..) Uiteindelijk kleedde hij zich aan (...) en vertrok."
Wij zouden daar aan toegevoegd hebben: "Blijkbaar mag het kabinet Balkenende ons wel uitkleden, maar mogen we dat niet zelf doen!"

Identificatieplicht

De identificatieplicht die op 1 januari 2005 van kracht geworden is, heeft inmiddels tot 40.000 boetes geleid. De identificatieplicht leidt vooral tot veel ergernis als er naast een boete voor een klein vergrijp zoals door rood lopen of fietsen zonder licht, ook nog een boete wordt uitgeschreven voor het niet bij zich dragen van een identiteitsbewijs. Tot juli werden circa 34.000 boetes uitgedeeld waarvan drieduizend aan jongeren onder de 18 jaar. Volgens het Centraal Justitieel Incassobureau is er tot 30 juni jongstleden 591.000 euro aan boetes geïncasseerd waarvan 45.500 euro van minderjarigen. De rest van de bekeuringen moet nog worden betaald. In juli zijn 6220 bonnen uitgeschreven. Dat maakt het totaal 40.462. Ook stopt de politie mensen die niet terstond een identiteitsbewijs kunnen tonen veel te gauw in de cel. Bij de invoering van de identificatieplicht stelde Minister Donner dat het alleen om een toonplicht ging. Omdat op vordering van een bevoegd ambtenaar iedereen terstond een identiteitsbewijs moet laten zien wordt er impliciet alsnog een draagplicht opgelegd. In andere landen met een toonplicht zoals Duitsland en Luxemburg worden personen zonder identiteitsbewijs in de gelegenheid gesteld dit alsnog op te halen, in Nederland wordt meteen een boete opgelegd. Inmiddels hebben 11.942 gedupeerden besloten naar de rechter te stappen. Naar aanleiding van deze klachten stelt de Nationale Ombudsman een onderzoek in. Eind september behandelt de Utrechtse rechtbank 250 zaken ineens. Ook is er voor gedupeerden de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het Europese Hof in Straatsburg omdat de Wet op de uitgebreide Identificatieplicht in strijd is met Art. 8 EVRM. Er is namelijk niet onderzocht of de gestelde doelen met minder ingrijpende maatregelen konden worden bereikt. Klachten tegen de identificatieplicht kunnen worden ingediend bij het Meldpunt Misbruik Identificatieplicht (www.id-nee.nl) Ook bestaat de mogelijkheid om je voor 15 euro per jaar te verzekeren tegen de boete als gevolg van de identificatieplicht. Meer informatie via de internetpagina's op www.geen-id.nl en www.ideeverplicht.nl

Kierkegaard

"Toen in een theater tussen de coulissen brand uitbrak, kwam een clown voor het toneel om te zeggen dat er brand was. Het publiek applaudisseerde omdat men dacht dat het een grap was. De clown herhaalde de waarschuwing, waarna het publiek nog harder begon te klappen. Zo denk ik dat ook de wereld zal vergaan onder het denderend applaus van al die scherpe geesten, die denken dat het een grap is" Soren Kierkegaard (1813-1855)

it's the economie

Vorig jaar, in 2004, kwamen de nettowinsten terug op dezelfde hoogte als aan het eind van het laatste jaar hoogconjunctuur, in 2000. Wie had dat nou gedacht? Het gaat helemaal niet slecht met de economie. Over de Nederlandse economie wordt 12% nettowinst gemaakt! Toch krijgen die steeds rijker wordende bedrijven een extraatje: de winstbelasting wordt van 2004 tot 2007 met 5,4 procent verlaagd. Balkenende en Zalm moeten ophouden met hun "slechte economie" verhaal. Met dat sprookje hebben ze de lonen verlaagd. Het is nu mooi geweest. Geloof ook niet de leugen dat de vergrijzing nog betaald moet worden: de pensioenen zijn al betaald. Loonbevriezing? De vakcentrales garandeerden een loonstop in 2004 en 2005. In 2004 werd daardoor al 2,2 procent koopkracht ingeleverd. Dit jaar meer. Kijk nu eens naar de schade! De cao-lonen gaan achteruit, en daardoor ook de koopkracht. Steeds meer gezinnen moeten zich in schulden steken. Tijd om de loonachterstand in te halen, na jaren inleveren. De topinkomens stegen in 2004 wel 30 tot 50 procent. Ondernemers zeuren altijd dat de lonen te hoog zouden zijn. Maar: de lonen zijn juist te laag, daardoor blijven de binnenlandse verkopen achter bij vorige jaren. Voor 2006 beloven Zalm en Balkenende op Prinsjesdag: "na 2 jaar zuur, nu het zoet". Pas op: dat betekent bij hen: niets erbij, wel eraf. Want de koopkracht gaat verder achteruit door afbouw van de laatste stukjes sociale zekerheid. De herstructurering van de ziekteverzekering, geeft 2,2 procent koopkrachtvermindering. De stijgende olieprijs jaagt de inflatie op tot 2 procent, het dubbele van wat de regering voorspelt. De hogere inkomens worden gespaard, terwijl de gezinnen met maar één cao inkomen minstens 4,2 procent achteruit gaan in koopkracht, de minima nog verder.
De staat heeft in 2005 al een meevaller doordat de olieprijs omhoog ging. Dat maakt ook het aardgas duurder. Daar profiteert de staat dit jaar van met 1.500 tot 2.000 miljoen euro's. En volgend jaar nog eens. De welvaart kan via de economie heel makkelijk vergroot worden: als er maar eens geïnvesteerd wordt, dat gebeurt veel te weinig. Hoe dat komt? Ondernemers geven niets om Nederland. En de regering wil gewoon niet. De lage economische groei wordt vooral veroorzaakt doordat de koopkracht van de cao lonen achteruit is geholpen. FNV & VNO hebben loonkosten laaggehouden (zegt FNV'er Heerts zelf in Nova op 23 augustus 2005). De loonruimte van de bedrijven gaat nog steeds vooruit: de winsten blijven stijgen, de economie zal 2,5 procent groeien en de loonruimte gaat 0,5 procent extra vooruit door het verdwijnen van het wao-gat: vanaf 2006 valt de premie daarvoor weg. De aardgas meevallers zijn dit jaar goed voor 2 procent loonsverhoging van de rijksambtenaren. Veel cao's zijn al maanden verlopen. De onderhandelingen voor de cao 2005 voor Rijksambtenaren zijn nog niet eens begonnen. Dus looneisen stellen! Het kàn en het m