Skip to main content
Na de aanslagen in Londen wordt er versneld gewerkt aan een bewaarplicht voor (internet)verkeersgegevens. De maatregel is niet alleen omstreden, maar ook eenvoudig te omzeilen en daarmee niet erg effectief. Dit blijkt uit een inventarisatie van Webwereld. Door Brenno de Winter Als het aan de Europese ministers van Justitie ligt, mo...
Bio-ID-plicht 1984 van George Orwell verscheen in 1948. De omdraaiing van 48 in 84 staat symbool voor de nieuwspraak, een instrument van werkelijkheidsverdraaiing waarmee repressie als veiligheid en vrijheid wordt gepresenteerd. door Johan van Someren In het post 9-11 tijdperk zijn slogans als 'Big Brother is watching you!' en ...
Op 10 september werd er een verfbom gesmeten tegen "de stencilkelder". In het postvakje van de Amsterdamse boekwinkel Fort van Sjakoo lag het volgende bericht: "aan de grachtenkrant / eerste waarschuwing! / Betreft: verfbomactie beste kameraden, wij hopen met deze actie het voornemen om de Gra-Kra te staken van een inhoudelijke react...
Hoewel ik niet alle aspecten van het artikel van de heer Schrover uit het vorige Kleintje de revu wil laten passeren, wil ik niettemin op de door mij gedestilleerde hoofdpunten enige kritische kanttekeningen maken en in kritisch daglicht plaatsen. door Astrid Essed In de eerste plaats valt mij in zijn artikel de sterke generalisatie ...
In haar reactie op mijn artikel "Antisemitisme versus Integratie" in het Kleintje nummer 405 van Augustus 2005, beperkt Astrid Essed zich tot enige door haar "gedestilleerde hoofdpunten" uit mijn verhaal. En ofschoon zij allerminst wilt beweren dat ik een racistisch standpunt inneem, "draagt" mijn artikel volgens haar, "wel degelijk ee...
Astrid Essed is lang van stof. Ik heb mijn ogen zitten uitwrijven tijdens het lezen van dit lange web-epistel, een werkstuk dat een boek lang is. Neen, Sint Paulus is daar niets bij. door Arnold M. Meijer Het is duidelijk: Heilige, gekrenkte Astrid Essed heeft een missie. Ze is de parlevinker van het ongenoegen, en kan bogen op een ...
ravage Het Gerechtshof in Den Haag heeft verzuimd te onderzoeken of het optreden van justitie in 1996 tegen de redactie van Ravage wel noodzakelijk was. Tevens had de staat het optreden moeten uitleggen. Dit oordeelt de Hoge Raad waarmee het een eerder vonnis van het hof vernietigt. De Hoge Raad plaatst vraagtekens bij de uitspraak ...
Waarom vakbonden, de milieubeweging en hulporganisaties zich beter moeten verdiepen in de olie en gasmarkt. door Peter Polder en Pieter Cornelissen De energierekening van het gemiddelde huishouden stijgt drastisch het komende jaar. De achterblijvende economische groei begint banen te kosten en politieke partijen roepen om meer kernen...
Landelijk hoongelach brak uit toen onze regering een paar maanden geleden beweerde dat de Europese Grondwet, als verlengstuk van de Europese eenwording, een goed middel zou zijn tegen het uitbreken van etnische conflicten. door Dirk Janssen (van Eurodusnie) De dreiging van een Etnische oorlog in ons Europa werd door vrijwel de hele ...
Het is 1980. De tijd van kruisraketten, en demonstraties daartegen. Een Koude oorlog, Lubbers, Wiegel en Van Agt. De muur is nog niet gevallen, Europa niet verenigd. De Club van Rome heeft de milieu-alarmklok geluid en overal beginnen mensen te beseffen dat het misschien niet zo eerlijk verdeeld is in de wereld. Oorlog, armoede, ellend...
Buiten de Nederlandse grenzen valt het niemand op dat wij gidsland zijn. Gelukkig maar. Dit voorjaar leek het er even op dat we wel echt als gidsland konden excelleren. Helaas waren de Fransen ons voor met hun non tegen de EU grondwet. Is er dan niks om trots op te zijn? Tuurlijk wel, de Nachtwacht, de klompen, polderen, geen scheiding...