Skip to main content
  • Archivaris
  • 402

Kort nieuws

lozen afvalwater

In Kleintje 344 en 375 hebben we aandacht geschonken aan de zogeheten "riooloverstort-problemen". Een zeer groot toekomstig financieel probleem vanwege het jarenlang uitstellen van riool-onderhoud en de tekorten aan capaciteit van het rioleringstelsel. En daar is nog een ander schandaal bovenop gekomen. Het ministerie van VROM zou eigenlijk per 1 januari jongstleden een verbod moeten hebben ingevoerd op het lozen van ongezuiverd afvalwater in sloten, vaarten en plassen. Zeven jaar geleden is deze maatregel aangekondigd maar zoals wel vaker komen overheden veel gemakkelijker weg met het schenden van allerlei regeltjes dan particulieren. Er zijn alleen al in Noord-Brabant twintig gemeenten met geen enkel plan om zich te houden aan deze milieumaatregel. Nu VROM wederom uitstel heeft aangekondigd worden lakse gemeenten dus beloond en gemeenten en particulieren die zich aan de aangekondigde wetgeving hebben gehouden bestraft. Soms hebben particulieren zich in grote schulden moeten steken om bijvoorbeeld septictanks te installeren teneinde te kunnen voldoen aan het verbod om op het oppervlaktewater te lozen. De overheid hoeft zich blijkbaar zelf niet aan haar eigen regeltjes te houden maar ze zijn er veelal als de kippen bij om anderen zwaar te beboeten indien zij verzaken.

Computer nodig?

Voor alle niet-autoritaire linksradikale clubs in Nederland of België die nog één of meer computers kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor vluchtelingen, het internetcafé of het kantoor. Het betreft een aantal complete, geïnstalleerde computers van het type pentium1, minimaal 32Mb ram, harde schijf, floppydrive, cdromspeler, geluidskaart, muis, toetsenbord, kleurenscherm en de gebruikelijke software. Indien gewenst en nog voorradig met netwerkkaart en 56k modem of andere onderdelen. Computers zijn geschikt voor e-mail, internet en diverse kantoorwerkzaamheden. De computers staan in Tilburg en Utrecht en zijn gratis, doch een donatie is altijd welkom. Voor het vervoer ervan moeten we samen naar mogelijkheden zoeken. Als je interesse hebt, neem dan contact op met: Blik&Veger, Postbus 9220, 5000 HE Tilburg Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. giro 4356857 013-5426923 (Coen) 030-2945438 (Egbert)

anekdote

Een aantal jaren geleden geleden (misschien nog?) had het Leger des Heils boven de deur van sommige vestigingen een bordje hangen met de tekst "twijfel niet, god is er". Dat is best, tot een vriend van me erlangs liep en eronder op de deur een briefje gespeld zag met "ben even weg". Helaas had hij geen camera bij zich. (naar aanleiding van het stukje over het Leger des Heils in het vorig Kleintje)

kraken

Sinds kort is er weer een lange lijst met kraakpanden die in Amsterdam met ontruiming worden bedreigd. Deze panden zijn belangrijke plekken binnen de alternatieve-/tegecultuur van Amsterdam. In alle panden op de lijst vinden op niet-commerciële basis en autonome basis openbare culturele, creatieve en politieke activiteiten plaats. De kraakpanden die met ontruiming bedreigd worden zijn vrijplaatsen in een stad waar alles alleen lijkt te draaien om kapitaal, commercie en toerisme. Vanuit deze panden is een collectief opgericht dat campagne voert tegen de mogelijke ontruimingen. Als eerste stap is er een 'waarschuwing' poster uitgebracht, als tweede stap is er een openweek georganiseerd. Er zullen in de toekomst nog meer verrassende dingen worden georganiseerd. Omdat we de panden uiteindelijk niet vrijwillig willen verlaten zoeken we barricade materiaal. Graag wil ik jullie namens het bedreigde panden colletief vragen of in jullie blad een advertentie geplaatst kan worden om meer bekendheid aan onze campagne te geven en om mensen op te roepen om barricade materiaal aan ons te doneren. (zie www.mysquat.tk)

schreeuwen om melk

Met het openstellen van de website www.zuiveloffline.nl maakt de Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) een start met een anti-zuivelcampagne. Op www.zuiveloffline.nl worden uitgebreid allerlei minder bekende, negatieve aspecten van het zuivelgebruik voor mens, dier en milieu belicht. Daarnaast worden er volop plantaardige alternatieven gegeven voor zuivel. De NVV acht een anti-zuivelcampagne hard nodig. De met subsidie doordrenkte reclamecampagne van de zuivelindustrie tracht het publiek aan te zetten tot het nog vaker consumeren van zuivelproducten. Door deze jarenlange campagne associëren mensen melk onterecht met gezondheid. De invloed van zuivel op de gezondheid wordt door tal van doktoren en wetenschappers minder positief bevonden dan de zuivelindustrie het laat voorkomen. Op www.zuiveloffline.nl vindt men informatie over de ongezonde kanten van zuivelgebruik. In Nederland is de grote afname van melkproducten direct te relateren aan de dieronvriendelijke mestkalverenindustrie. Kalfjes zijn 'restproducten' van de melkindustrie. Vooral de mannelijke kalfjes eindigen in het vleescircuit of gaan op internationaal transport om elders vetgemest te worden. De NVV heeft hierover een speciale brochure ontwikkeld met de titel 'Oude koeien bestaan niet'. Deze brochure is in te zien en te bestellen via de website www.zuiveloffline.nl "De enigen die daadwerkelijk zouden mogen 'schreeuwen om zuivel', zoals dat
in de pro-zuivelcampagne wordt genoemd, zijn de pasgeboren kalfjes, die op de melkveehouderijen standaard bij hun moeders worden weggehaald," aldus Tatjana Visak, woordvoerster van de NVV. "Bovendien bestaan er voldoende plantaardige en gezondere alternatieven voor zuivelproducten, die tegenwoordig in bijna iedere supermarkt verkrijgbaar zijn." Nederlandse Vereniging voor Veganisme, Postbus 19131, 3501 DC Utrecht (030.2400824 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. & www.veganisme.org)

Loesje in Europa

"EEN EUROPA, ZODAT JE MET EEN STAATSGREEP KLAAR BENT", luidt één van de teksten die Loesje inzet om het debat, discussie en meningsvorming rondom de Europese grondwet, te bevorderen. Loesje komt met het project "geef je mening vleugels" en lanceert de website www.geefjemeningvleugels.nl
De komende weken wil zij haar mening vormen over de Europese Grondwet en dit wil ze samen doen met heel Nederland. Loesje maakt een website waar elke week over een ander aspect van de grondwet een tekstschrijfdebat gehouden wordt. De beste, scherpste en meest originele teksten publiceert zij vervolgens op poster, klaar om verder verspreid te worden. En uiteindelijk hoopt Loesje te weten waarop ze gaat stemmen op 1 juni.

Europese grondwet

De commissie van bisschoppenconferenties in de Europese Unie, Comece, roept christenen op de Europese grondwet te steunen. Een oproep die mij hooglijk verbaasd, omdat hun motivatie dat het religieuze erfgoed een plaats heeft gekregen in de grondwet niet klopt. In het bijzonder denk ik daarbij aan artikel 1-41 (3), waarin gesproken wordt van de oprichting van het Europese Defensieagentschap. Met de maatschappelijke vertaling van de christelijk opvatting dat men geen kwaad met kwaad moet vergelden, is deze oprichting simpelweg in strijd. In feite roepen de Europese bisschoppen dan ook op tot steun aan een - vanuit christelijk oogpunt bezien - verwerpelijk Europees veiligheids- en defensiebeleid. Begrijpelijkerwijs zal daardoor het christelijk vredesperspectief (het nieuwe Jeruzalem) met de dag meer uit het zicht raken, met alle moedeloos makende maatschappelijke consequenties van dien. Gevolgen, waarvan met name ons kroost (toch onze eerste zorg!) t.z.t. onherroepelijk de rekening gepresenteerd zal krijgen. Ik hoop dan ook van harte dat alle weldenkende Europese christenen, met in hun kielzog alle andere weldenkende Europeanen, de oproep van de Europese bisschoppen massaal zullen negeren en zij en bloc tegen de Europese grondwet zullen stemmen. De massieve tegenstem die het Europees veiligheids- en defensiebeleid hopelijk op het juiste spoor zal zetten. Dat wil zeggen het spoor wat het kwaad niet langer genereert en daardoor moeiteloos spoort met de universeel christelijke ethiek. (Wouter ter Heide)

ingezonden

Beste redactie van Kleintje Muurkrant, wij van Vrij Nederland lezen Kleintje Muurkrant nauwkeurig. In het nummer van 8 april 2005 viel ons de column van 'Zand' op waarin hij de oprichting van een Nederlandse afdeling van de Rode Brigade aankondigd. Scherts of ernst? Graag zouden we met deze columnist in contact komen, of anders een reactie krijgen van Kleintje Muurkrant. We probeerden jullie vandaag (dinsdag) te bellen, maar de telefoon leek afgesloten! Graag een reactie. Met vriendelijke groet, Harm Ede Botje Vrij Nederland redactie: 020-5518455

no Tonino no

Ja, dachten we al. Bij voormalig OM-bef Joost Tonino stond een zootje kinderporno op de harde schijf (zie eerdere berichten daarover op Kleintje Actueel - www.stelling.nl/kleintje/actueel.html). Dat kwam allemaal tot ons in een televisieuitzending van Peter R. Kuifje. Het onderzoek van de KLPD had een half jaar geduurd. Als we het allemaal geloven mogen. En wij zijn niet zo gelovig. Het probleem was gewoon hoe Joost buiten de leeuwenkuil gehouden kon worden die voor gewone pedo's is weggelegd en het imago van het OM tegelijkertijd niet al teveel beschadigd zou raken door deze affaire. Want het bleef voor de superieuren van Joost (onder wie hoofdofficier Leo de Wit) op zijn minst lullig te moeten erkennen dat je een bef die moeite heeft zijn jongeheer in toom te houden als hij alleen al dènkt aan een sappig jongetje eigenlijk niet op kinderzaken kan zetten. En dat laatste gebeurde nog al eens. Het oplossen van het probleem was niet eenvoudig, maar na een half jaar miezemuizen hebben Leo cs. daar het volgende op gevonden: het is niet vast te stellen of Joost de kinderporno bewust heeft gedownload bij het zeilen over het internet. Nou, leuke oplossing. Het zet in ieder geval de deur voor andere kinderliefhebbers open om zich ook te beroepen op hun schamele kennis wat downloaden betreft. Vraag blijft overigens of niemand achter de rokken van die geblinddoekte mevrouw weet had van Tonino's sexuele aberraties voordat hij zijn compu bij de straat zette en een taxichauffeur ermee aan de haal ging. Zo niet, dan is dat ernstig. Zo ja, dan is dat ernstig. Beide in verband met de mogelijke chantabiliteit van vriend Joost door snoodaards van de zelfkant. Piet Hein, een van de stercoureurs uit Jan Peter Zero's waarden en normen-team, mag zich nu buigen over de vraag of er nog een toekomst voor Joost is weggelegd als bef bij het OM. U weet wat wij denken.

Big Brother in de bieb

Pasgeleden heeft de Vereniging van Openbare Bibliotheken in een persbericht haar zorgen geuit over 'het wetsvoorstel Vorderen gegevens' onder de noemer: "Geef Big Brother geen toegang tot de bibliotheek!" Stichting SURF, de HBO-Raad en VSNU steunen de bibliotheekkoepelorganisatie FOBID bij hun verzoek aan de Eerste Kamer om het wetsvoorstel niet te aanvaarden. De bibliotheken zijn zeer bezorgd dat de lees- luister- en kijkvrijheid van studenten en algemene bibliotheekbezoekers bedreigd wordt. "Bibliotheken zijn niet overtuigd door sussende geluiden dat in Nederland de opsporingsactiviteiten onder toezicht staan van de officier van justitie en/of de rechter. Dat is geen garantie tegen een (te) ruime uitoefening van de in het Wetsvoorstel neergelegde bevoegdheden. In de Verenigde Staten van Amerika, waar de bevoegdheden ruimer zijn geformuleerd, blijken veel meer naspeuringen te worden ingesteld dan aanvankelijk beweerd werd, en op een veel breder terrein dan vanuit de oorspronkelijke bedoeling van de wetgeving (namelijk de bestrijding van terrorisme) verwacht mocht worden. De beoogde bestrijding van terrorisme kan daardoor gemakkelijk ontaarden in een soort moreel politietoezicht." De Eerste Kamer commissie Justitie heeft op 21 maart voorlopig verslag uitgebracht, met reeksen kritische vragen van het CDA en de VVD. De commissie wacht nu op antwoord van minister Donner. Het voorstel verlaagt drempels tot het opvragen van allerlei gegevens bij particulieren en bedrijven. Opsporingsambtenaren mogen reeksen identificerende gegevens opvragen, zonder dat er een concrete verdenking hoeft te bestaan. De officier van justitie mag allerlei verdergaande informatie opvragen, zoals gebruiksinformatie en betalingsverleden. Tot nu toe worden dergelijke vragen eerst getoetst door een rechter-commissaris. Aangezien de opgevraagde informatie maar zelden tot een rechtszaak leidt, is er vrijwel geen toezicht op het uitoefenen van de nieuwe bevoegdheden. De minister stelt daar een notificatieplicht tegenover, waarbij mensen die onterecht onderzocht zijn, na afloop van het onderzoek bericht zouden moeten krijgen. Die plicht geldt alleen voor gebruiksgegevens en voor bijzondere gegevens over bijvoorbeeld godsdienst, ras, politieke gezindheid, gezondheid of seksuele leven, niet voor het opvragen van identificerende gegevens. De VVD merkt daarover op dat de notificatieplicht niet of uiterst zelden wordt nageleefd, zoals blijkt uit de eindevaluatie van de Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden. Donner heeft daarop aangekondigd de uitvoering van de notificatieplicht ter hand te nemen, maar "mocht blijken dat essentiële belangen van de opsporing in het geding komen, dan zal hij in overleg met het Openbaar Ministerie bezien in hoeverre aanvullende of alternatieve voorzieningen denkbaar zijn." In het zwartste scenario zou derhalve het toezicht op de bevoegdheden nog verder uitgehold kunnen worden.
Het wetsvoorstel hangt nauw samen met recente eerdere en toekomstige wetgeving om de opsporingsbevoegdheden drastisch uit te breiden naar gegevens die elektronisch worden bijgehouden. Voor internetaanbieders geldt sinds 1 september 2004 de Wet vorderen gegevens telecom, voor de banken geldt sinds 1 juni 2004 de Wet vorderen gegevens financiële sector. Op 22 maart 2005 heeft Donner het herziene wetsvoorstel Computer Criminaliteit II aangeboden aan de Tweede Kamer, waarmee ook eigenaren van websites, discussiefora en eigenaren van niet-openbare netwerken, zoals werkgevers, verplicht kunnen worden om specifieke informatie over bezoekers/werknemers te bewaren en op verzoek uit te leveren. Tenslotte dreigt vanuit Europa een algemene bewaarplicht verkeersgegevens. Alles bij elkaar vreest Bits of Freedom (Zie www.bof.nl) dat Nederland in een huiveringwekkend panopticum verandert, waarin het gedrag van iedere burger op voorhand wordt gecontroleerd.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 402, 13 mei 2005