Skip to main content
Ik geloof dat ik gek word. En wat me nu opvalt is dat niemand me om die reden respecteert: ik bedoel, mijn vaste en zekere overtuiging dat ik een wanende toekomst tegemoet ga, compleet met winterse sneeuwvlokjes, lenteklokjes en paasgebeier, hazepootjes en tientallige mysteriën is voor geen sterveling reden om mij serieus te nemen. Om ...
Donderdagavond om 20:45 uur, hield de politie op het Amsterdamse Javaplein de zeventienjarige Fuvad aan. Nadat zijn vader zich op het politiebureau Balistraat meldde met zijn paspoort, werd de jongen heengezonden met een bekeuring omdat hij geen geldig identiteitsbewijs kon tonen. Slechts enkele minuten voor de aanhouding wandelde uw r...
Wie zijn zij, die denken ongestraft te mogen snuffelen in onze woningen, onze klerenkast en wasmand; die onze post en administratie willen inzien; die verantwoording willen over de schamele bezittingen die we hebben; die willen weten met wie en hoe vaak we het bed delen en waar dan. De projectgroep "Controleurs in Beeld" wil weten wie ...
We zijn al weer een aantal maanden in 2005 aan de gang. Hebben jullie nog geen acceptgirokaarten verstuurd vanwege drukte en ander werk. Binnenkort gaan we dit doen, maar het scheelt ons veel werk en euro's indien jullie het abonnementsgeld over dit jaar zelf aan ons overmaken. Linksonder op de voorpagina van dit Kleintje staat hoe dat...
Het moet maar eens gebeuren, ook in dit blad: wat klopt er eigenlijk van het officiële standpunt dat het Hiv-virus Aids veroorzaakt? De onverklaarbaarheden zijn van dien aard dat de hypothese met de dag minder houdbaar lijkt. Een samenvatting in twintig stellingen. door Ton Geurtsen 1. Het Hiv-virus behoort tot de zogeheten retroviru...
In tien lidstaten van de Europese Unie zullen mensen zich de komende maanden in referenda kunnen uitspreken over de Europese Grondwet. Vrijwel alle politieke partijen en maatschappelijke organisaties binnen de EU zijn voorstander. Het verzet komt vanuit kleine partijen en organisaties die zich ter linker zijde van de 'sociaal-democrati...
Gezegend zijn we met een man als Ratzinger als paus. Zat bijvoorbeeld vanaf 1941 bij de Hitler Jugend en werd later in de oorlog bij een stuk afweergeschut gezet. Kon ie niks aan doen natuurlijk. Zijn vader was zelfs tegen Adolf. Het ouwe verhaal. Zoiets als Claus maar dan anders. Een dergelijke jeugd laat volgens mensen die daarvoor g...
Hoe hoog zijn salaris ook is, hoe verzorgt zijn uiterlijk ook is, hoe modieus zijn kleding ook is, hoe liefhebbend zijn vrouw en kinderen ook zijn, hoe welbespraakt zijn verbale verweer ook is, Hassan kan het shaken. De Wet Identificatieplicht. Een armzalig en benepen wetje, in een land dat zelf wanhopig op zoek is naar identiteit. ...
"Champagne", zei het ultrarechtse kamerlid Wilders. Dat is diegene die er net zulke ideeën op nahoudt als onze minister van deportatiezaken Verdonk, alleen durft hij het wel eerlijk te zeggen en daar houd ik van. Het geeft de politicus een gezicht in plaats van een masker. door Joke Kaviaar Ja, een fles champagne zal hij ontkurken ...
lozen afvalwater In Kleintje 344 en 375 hebben we aandacht geschonken aan de zogeheten "riooloverstort-problemen". Een zeer groot toekomstig financieel probleem vanwege het jarenlang uitstellen van riool-onderhoud en de tekorten aan capaciteit van het rioleringstelsel. En daar is nog een ander schandaal bovenop gekomen. Het minister...
De afgelopen weken hebben verschillende personen, al dan niet actief voor dierenrechtenorganisaties, onaangekondigd bezoek gekregen van de Nationale Recherche. Niet omdat ze van het één of ander verdacht worden, maar met vragen over de aard van het dierenactivisme in dit land. door Louis Sévèke & Erik Timmerman Sinds juli 2004 ho...
Wat is er eigenlijk op tegen om de Europese Grondwet te verwerpen louter en alleen op grond van een diep zittende emotie om datgene te doen waarmee je veel regenten en bestuurders dwars zit? Oké, het is een onderbuikgevoel. Toenemende werkloosheid, terreur jegens WAO-ers die goedgekeurd worden terwijl er bij zijn die nauwelijks kunnen ...
De laatste jaren neemt de aandacht voor de aanstormende problemen in de volkshuisvesting gelukkig weer wat toe. Het contrast tussen de enorme leegstand van (te) dure woningen en de vele honderdduizenden vierkante meters kantoorruimte en aan de andere kant een schreeuwend tekort aan betaalbare huisvesting wordt steeds heftiger. Al ger...
Vroeger, ja vroeger de tijd waarin alles nog beter was, weken mensenrechten en banale burgerrechten alleen voor godsdienst, pardon: christendom met een joods randje. Tegenwoordig is het hek van de dam. Vrijheid van meningsuiting en geen discriminatie op grond van wat dan ook wijken nu ook zelfs al voor cultuur. Als het je cultuur...
In België en Nederland stevenen de ziektekosten af op gigantische tekorten. Een groot gedeelte komt door de overschrijding van de uitgaven voor geneesmiddelen. Nochtans kan het anders via een eenvoudig en rechtmatig systeem van openbare aanbesteding. De Belgische minister Demotte moest zich tijdens het debat in het VRT-programma "De ...