Skip to main content
  • Archivaris
  • 430

Echte geschiedenis

Stel dat we openbaar onderwijs zouden hebben. Stel dat we een scheiding van kerk en staat zouden hebben. Stel dat het onderwijs op vorming en kennis gericht zou zijn. Stel dat het onderwijs wat minder op het overbrengen van loze en lege vaardigheden gericht zou zijn. Stel dat het onderwijs wat minder hautain zou zijn.
Tja dan zouden de Fortuyntjes, de Verdonkjes, de Kampjes, de Eliantjes, de Jamitjes (waar is die eigenlijk gebleven) en de Wildertjes in een vergeten keldertje zitten weg te kwijnen. Waarom? Ach kies maar:
Er zou bijvoorbeeld onderwijs gegeven worden over maatschappelijke en geestelijke stromingen in onderlinge relatie en als producten van hun tijd. Dat alles proportioneel en gelardeerd met aandacht voor onhebbelijkheden zoals het claimen van exclusiviteit, wetenschappelijke kul, macht, collaboreren met macht en zo meer.
Of aandacht voor dragers voor conflicten en oorlogen. Dragers zoals arm-rijk, etniciteit, nationaliteit en geloof.
Of aandacht voor twee eeuwen jihad; over de uitvinders ervan: onze Kruisvaarders, over de Moorse/Arabische/Turkse bezettingen van delen van Europa, over zendelingen en missionarissen, over de relatie tussen goden en imperialisme.
Of ... en ga zo maar door. Stel dat ons onderwijs ietsie minder NL- of EU-centristisch zou zijn, iets minder christelijk, iets meer onbevooroordeeld, iets meer gericht op samenleven, op waarderen van verschillen, zou het dan niet zo kunnen zijn dat zowel allochtonen als autochtonen wat eerder samen over straat zouden lopen?

Zand

Dit bericht is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 430, 1 februari 2008