Skip to main content
Trouw van 21 december 2007 berichtte over de privacy-kanten van de opkomende RFID technologie. Grootschalige toepassing van deze minuscule chips in kleding, verpakkingsmateriaal van voedingsmiddelen en andere artikelen maakt een steeds verdergaande inzage in het privéleven van mensen mogelijk. door Herman van Wietmarschen Ook schept ...
Met het verdampen van miljarden dollars van banken en andere (financiële) instellingen in de afgelopen maanden heeft het begrip "flitskapitaal" inmiddels een geheel nieuwe inhoud gekregen. De reactie op de beurzen mocht er ook zijn, het vertrouwen van de beleggers is verdampt. Overigens ziet het ernaar uit dat er de komende weken en ma...
Haagsche blufHoe je ook over Wilders denkt, er bestaat gelukkig geen misverstand over het feit dat bescheidenheid hem vreemd is. Niet verwonderlijk, omdat als je niet veel kunt je veel moet schijnen. Daarin is Wilders echter niet uniek. Het produceren van schone schijn of Haagse bluf behoort immers tot de overlevingsrituelen op Het Bin...
Heeft u ze gezien? De schaduwen in de straat? De onzichtbaren, degenen die zich verstoppen zodra u eraan komt? Heeft u ze gezien? door Joke Kaviaar Ze gaan aan u voorbij. Ze zijn bang voor u. U zou wel eens een agent in burger kunnen zijn. U zou wel eens een verklikker kunnen zijn. Nee, u ziet ze niet. Ze hullen zich in de lucht die ...
"Een comfortabele waarheid. Groei naar een duurzame en solidaire economie", zo heette de conferentie in de universiteit van Tilburg. Meer dan driehonderd mensen hadden zich opgegeven. En inderdaad: het is druk, de grote zaal zit bijna vol. Bekenden (gezellig), maar gelukkig ook veel (mij) onbekende gezichten. Zo te zien beginnen de ins...
Op het eerder in Kleintje Muurkrant 405 verschenen artikel "Leuke spirituele cursus" kregen we recent onderstaande reactie binnen via onze website www.stelling.nl/kleintje door Kim Bérénos Ook ik ben momenteel erg verbaasd en zeker ook geschokt en dus ook wakker geschud. Ik volgde ook een spirituele opleiding. Een opleiding waarin ik...
Het jaar 2008 start in het teken van teruglopende koopkracht, oplopende kosten voor ziekteverzekering en levensonderhoud. In die opdringende maalstroom van kosten is er een kleine groep mensen die het opneemt tegen één van de steeds machtiger wordende instanties. De "Stichting Bankrente Terug" signaleert administratievoering die leidt ...
In België kan je vandaag de dag niet alleen veroordeeld worden voor wat je eventueel verkeerd gedaan hebt, maar ook voor wat je nièt gedaan hebt. door Luk Vervaet en Wim de Neuter Dyab Abou Jahjah en Ahmed Azzuz werden op 21 december 2007 veroordeeld tot één jaar effectieve gevangenisstraf en een boete van meer dan vijfduizend euro. ...
Een handvol Nederlanders hangt uitlevering aan India boven het hoofd om een website die, naar Nederlands recht, volkomen legaal is. door Karin Spaink Ze doen niets verkeerd volgens onze wetten, en toch is er een kans dat onze overheid ze oppakt en uitlevert aan een vreemde mogendheid. Inmiddels zijn de arrestatiebevelen bevroren, maa...
Al een paar jaar knip ik niet meer. Gebleven is dat een krant pas in de kattenbak verdwijnt als ik hem uit heb. Deze rustige dagen gaan dan ook op aan bladeren en af en toe een artikel lezen. Ik bleef hangen op de raadselachtige zin: "Met het kabinet zeggen wij dat werkgever en werknemer in elkaar moeten investeren." De eerste triparti...
Nederlandse bedrijven spelen een centrale rol in een Israëlisch work first-programma gericht op werkloze Arabieren en immigranten. Volgens critici maken deze bedrijven "de deelnemers het leven zuur, totdat ze het opgeven en thuisblijven." Na protesten heeft de regering het programma ondertussen aangepast, maar de weerstand blijft. doo...
Stel dat we openbaar onderwijs zouden hebben. Stel dat we een scheiding van kerk en staat zouden hebben. Stel dat het onderwijs op vorming en kennis gericht zou zijn. Stel dat het onderwijs wat minder op het overbrengen van loze en lege vaardigheden gericht zou zijn. Stel dat het onderwijs wat minder hautain zou zijn. Tja dan zouden de...
Waarom wij zelf schuldig zijnAlhoewel we het probleem al lang geleden in de vorige eeuw hebben erkend, is de kloof tussen arm en rijk in de afgelopen decennia alleen maar groter geworden. Was voorheen de verhouding tussen rijk en arm 30 tegen één, nu is deze 78 tegen één. door Rik Pennartz Ook de macht van de grote bedrijven is allee...
deel 10 van de serie Maatschappelijk Onverstand 'Zelfs wat op het eerste gezicht waar lijkt te zijn is het daarom nog niet altijd, en zelfs al is het dat wel, is het niet altijd mogelijk dit met argumenten duidelijk te maken.' (1) door Paleander Bovenstaand citaat van Zhuangzi - een navolger van Lao Tzu (2), wier beider uitspraken (...