Skip to main content
  • Archivaris
  • 430

Bankrente terug! Nu!

Het jaar 2008 start in het teken van teruglopende koopkracht, oplopende kosten voor ziekteverzekering en levensonderhoud. In die opdringende maalstroom van kosten is er een kleine groep mensen die het opneemt tegen één van de steeds machtiger wordende instanties. De "Stichting Bankrente Terug" signaleert administratievoering die leidt tot pure diefstal. En trekt ertegen ten strijde (klagen en geld terug via www.bankrenteterug.nl) ABN-AMRO spant de kroon, ondermeer Fortis Bank en SNS doen gematigder mee. Jongste manier om geld te verdienen door de banken is door de valutering van binnengekomen en uitgaande bedragen te verschuiven. Zodra een rekeninghouder zijn salaris ontvangt en op dezelfde dag de vaste lasten afboekt staat deze voor de banken rood. En moet fors debetrente betalen. Terwijl de dagafschriften toch laten zien dat het geld wel degelijk op de rekening aanwezig was.
Een aantal banken heeft het uitgevonden. De datum waarop uw geld op uw rekening staat en op schrift is terug te vinden lijkt duidelijk. De valutadatum is de vervaldag of de dag waarop een bedrag rentedragend is. Vroeger was de valutadatum gelijk aan de boekingsdatum. 'Slimme bankiers' hebben uitgevonden dat schuiven met de valutadatum hen veel geld kan opleveren. Geld dat de rekeninghouder betaalt zonder het te merken. En zonder dat de bank deze kostenopdrijvende handelswijze ooit heeft aangekondigd. Sterker nog, bij bijvoorbeeld de ABN-AMRO is 't zelfs strijdig met hun eigen valuteringregels, terug te vinden in hun algemene voorwaarden. Doel van de stichting is om deze onterecht betaalde rente terug te vorderen voor gedupeerde rekeninghouders. Om dat te kunnen roept de "Stichting Bankrente Terug" iedereen die dit overkomt op om zich te melden. Gezamenlijk willen we de banken dwingen de onterecht geïnde gelden terug te betalen. En we willen een toezichthoudende instantie die dit soort malafide praktijken onmogelijk maakt.
Wat is er gebeurd met de bank als solide betrouwbare instelling? Wat is er aan de hand: Vooral de ABN-AMRO boekt geld zoals het haar uitkomt. Dat geldt voor nagenoeg alle rekeningen courant. Krijg je geld dan staat de valutadatum later. Betaal je zelf dan staat de valutadatum eerder dan de opdracht werd gegeven. Intercompany-betalingen, betalingen tussen twee eigen bedrijven waarvoor geen valutering geldt, worden genegeerd en als 'gewone' betalingen met voor de rekeninghouder ongunstige valutadata doorgevoerd. Hoogte van debetrente worden ongevraagd aangepast en zelfs al staat er boekingsdatum plus één, tussen ABN-AMRO en Fortis gelden ineens andere afspraken als twee of zelfs vier dagen!
De ABN-AMRO weigert desgevraagd om openheid te geven waarom hun eigen regels voor valutering -te vinden op internet- niet als zodanig worden toegepast. Zonder voorafkondiging zijn overigens al op enig moment valuteringregels toegevoegd. Mogelijk bij introductie van internet bankieren. Maar een schrijven daarvan heeft geen van de daarnaar gevraagde rekeninghouders ooit gezien. In feite is het ongepast zakendoen om als partij eenzijdig en zonder duidelijke communicatie regelgeving te wijzigen. Het is ongelofelijk dat deze eenzijdig ingevoerde regels vervolgens in praktijk ook nog eens schaamteloos worden overtreden. Het verschil is een torenhoge debetrente tot wel 18 procent op jaarbasis. Na al dat naars is er ook nog iets raars. Want de bank stelt een limiet aan uw krediet. Meer dan dat afgesproken bedrag mag een klant niet rood staan. Door deze bewust door de bank geprogrammeerde manier van boeken gebeurt dat toch. En straft de bank als dader zijn rekeninghouder/slachtoffer met een extra hoge boete in de vorm van vaak een verdubbeling van de debetrente.

Niet goed, geld terug?
Ook teveel rente betaald? En wilt u dat terug? De Stichting Bankrente Terug maakt zich sterk om het teveel betaalde terug te vorderen. De Stichting wil voor iedereen die zich heeft aangemeld de teveel betaalde rente terugvorderen. Dat kan alleen middels het verkrijgen van een gerechtelijke uitspraak waardoor jurisprudentie ontstaat. Dat willen we gezamenlijk betalen om gezamenlijk ons geld terug te krijgen. En om banken te laten weten dat ze worden gecontroleerd en niet alles eenzijdig mogelijk is. Onze grief geldt alle banken die sluipdiefstal plegen op deze wijze. Wel is het praktisch om één bank voor de rechter te slepen. Daardoor ontstaat de bovengenoemde jurisprudentie die voor de overige banken kan worden aangehaald. Processen tegen alle banken tegelijk voeren wordt teveel. Het aanvechten van één bank is al een forse taak. Want deze instanties zijn oppermachtig en beschikken over de beste juristen en alle andere hulptroepen.
Bovenstaande zaken waren in een notendop aan de orde in het televisieprogramma van de VARA (Kassa) van 27 oktober 2007. Ondanks het feit dat de werkwijze daar al aan de kaak werd gesteld gaat de ABN-AMRO gewoon door. Diegenen die het opvallen kunnen klagen en hun gelijk bewijzen. De ABN-AMRO betaalt de klagers hun teveel betaalde rente terug. Per keer. Maar verandert het systeem niet. Wie niet de tijd en moeite neemt om te klagen wordt bestolen. Er komt een verbod op valutering in 2009, maar is dat een reden om nu niet deze diefstal aan te pakken? Wie klaagt over grote bedragen, waarbij deze diefstallen het meeste opvallen, krijgt dus geld terug. Maar nooit een reden waarom deze handelswijze wordt gevolgd. Bedrijven die de acties in de smiezen hebben klagen dus regelmatig en ontvangen terugstortingen. Maar hernieuwd blijft de ABN-AMRO dus bewust de valutadata manipuleren in eigen voordeel (zie www.bankrenteterug.nl)

Dit bericht is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 430, 1 februari 2008