Skip to main content
  • Archivaris
  • 426

Tien voor Rood

De beweging Nieuw Links schreef in 1966 het pamflet "Tien over rood" uit ontevredenheid over de opstelling van de PvdA. Het boekje bevatte tien programmapunten voor een progressievere koers. Zelf ben ik lid van geen enkele partij. Als buitenstaander waag ik het er desondanks op om dit boek (1) af te sluiten met tien aanbevelingen voor alle linkse partijen. Ik noem deze tien 'programmapunten' voor het gemak "Tien voor Rood".
1. De PvdA en andere linkse partijen moeten terugkeren naar de vrijzinnige wortels van de sociaal-democratie. Daarbij hoort een kritische houding tegenover religieus fundamentalisme, ongeacht of dit christelijk, joods of islamitisch is.
2. Links moet duidelijk stelling nemen tegen religieuze dwang, tegen het opdringen van religieuze normen aan vrijzinnig denkende moslims en ongelovigen, tegen pogingen de sharia op te leggen en af te dwingen. Daarmee keert de sociaal-democratie terug naar de oude traditie om radicaal afstand te nemen van totalitaire stromingen.
3. De linkse partijen moeten solidair zijn met mensen, die worden bedreigd vanwege hun kritiek op het islamisme en andere negatieve aspecten van de islam. De PvdA verraadt haar vrijzinnige oorsprong als ze de seculiere en afvallige moslims in de steek te laat.
4. De scheiding van kerk en staat dient weer een leidend beginsel te worden. Dat betekent dus geen gemeentelijke bemoeienis met de bouw van een moskee en geen gemeentelijke subsidie voor de benoeming van een fundamentalistische hoogleraar. Dat betekent ook dat vertegenwoordigers van de overheid in functie (rechters, politiemensen, gemeentebestuurders) geen religieuze symbolen dragen. Net als in Frankrijk horen hoofddoekjes, keppeltjes en kruisjes niet thuis op de openbare school.
5. Scheiding van kerk en staat betekent bovendien dat godsdienst geen bevoorrechte positie heeft als het gaat om de vrijheid van meningsuiting. Orthodoxe christenen en moslims mogen niet worden gevrijwaard van kritiek, omdat zij elke vorm van kritiek kwetsend of beledigend vinden. Als pastoors, imams, rabbijnen of dominees beledigingen uiten of aanzetten tot haat en geweld, dan moeten hun uitingen op hun merites worden beoordeeld en mogen ze niet vrijuit gaan met een beroep op de vrijheid van godsdienst.
6. Het wordt hoog tijd dat linkse mensen opkomen tegen de onderdrukking van moslimvrouwen. Er is genoeg werk aan de winkel: besnijdenis, eerwraak, gedwongen huwelijken, seksuele apartheid, de mensonterende boerka en het gedwongen dragen van hoofddoekjes.
7. Voor de terugkeer naar een vrijzinnige koers is het nodig dat het maatschappelijke debat zindelijk wordt gevoerd. Dat betekent: stoppen met demoniseren van tegenstanders, stoppen met onjuiste vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog. Stoppen met de stalinistische methode om de argumenten van de tegenstander te verdraaien. Ophouden met de gewoonte om elke vorm van kritiek op de islam te bestempelen als 'islamofobie', 'wij-zij-denken', 'polarisatie' en 'haatzaaien'.
8. Een nieuwe definitie van de multiculturele samenleving. Nederland heeft de afgelopen decennia diverse etnische minderheden opgenomen. De Nederlandse bevolking mag in ruil daarvoor verwachten dat de nieuwkomers zich aanpassen aan onze tolerante en seculiere samenleving. Deze aanpassing is een belangrijke stap voor een succesvolle integratie. Links moet af van het idee dat assimilatie een kwalijke vorm van racisme is.
9. Linkse partijen mogen niet meer wegduiken voor discussies over immigratie, integratie en islam uit angst voor de allochtone kiezers. De restauratie na de Fortuyn-revolutie is onbegonnen werk. Pogingen om deze thema's van de agenda af te voeren werken averechts. Wouter Bos en Jan Marijnissen moeten een einde maken aan de verwarring en zich duidelijk uitspreken voor de vrijzinnige kernwaarden van het socialisme. Een eerste duidelijk signaal aan de kiezer is de vervanging van Ella Vogelaar, die als minister van Integratie niets beters heeft te bieden dan het herhalen van de clich├ęs van 'weldenkend Nederland'.
10. Voor linkse cabaretiers: stop met afgezaagde grappen over Geert Wilders en Rita Verdonk. Pak de fundamentalistische moslims net zo hard aan als jullie gewend zijn te doen met orthodoxe christenen en de paus.

(Carel Brendel op pagina 214 van zijn zojuist verschenen boek "Het verraad van links", uitgekomen bij Uitgeverij Aspekt in Soesterberg)

Dit bericht is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 426, 31 augustus 2007