Skip to main content

Tien voor Rood

De beweging Nieuw Links schreef in 1966 het pamflet "Tien over rood" uit ontevredenheid over de opstelling van de PvdA. Het boekje bevatte tien programmapunten voor een progressievere koers. Zelf ben ik lid van geen enkele partij. Als buitenstaander waag ik het er desondanks op om dit boek (1) af te sluiten met tien aanbevelingen voor ...

Hersteld vrijgemaakte moslims

Het moet tegenwoordig niet leuk meer zijn om op de Veluwe te wonen. Je bent je hele leven godsvrezend, steekje netjes over, slaat je vrouw en je kinderen op zijn tijd, en wat gebeurt er je wordt links en rechts ingehaald. Er blijken mensen te zijn die betere Nederlanders zijn dan jijzelf, die beter ingeburgerd zijn dan jijzelf. Het is ...

Oorlog van de vlooien

Leiders die verkeerde beslissingen nemen, moeten continu door kleine speldenprikken onder druk worden gezet. Een veelheid van kleine acties hebben meer invloed dan een paar grote acties tegen de G8 in Seattle, Genua of Heiligendamm. De 'War of the Flea' past bij de individualiteit van de massamens en ondermijnt de top. door Joost van ...

De romantiek van Wilders

Als kleine kinderen aandacht tekortschieten, dan gaan ze soms vervelend doen: blèren, zeuren, janken of dingen kapot maken. In de pedagogiek is het de regel dat je dat soort aanstelleritis moet negeren. Anders ontdekt het kind immers een machtsmiddel in het vervelend doen. De opmerkingen van Geert Wilders over het verbieden van de kora...

Actie tegen biometrisch paspoort

De invoering van de identificatieplicht was nog maar het begin. Vanaf 26 augustus 2006 is een RFID chip met biometrische gegevens verplicht voor paspoort en identiteitskaart. Het kabinet wil die gegevens ook verzamelen in databases. door Johan van Someren "Een paspoort is geen persoonsbewijs maar een reisdocument", althans dat is nog...

werken om te leven of..

Schijn kan bedriegen. Het motto van onze huidige regering, Samen werken, samen leven, is geen oppervlakkige dooddoener. Maar het maakt evenmin de indruk als opbrengst van diepgaande reflectie te zijn geoogst. door Kees Tinga Meest waarschijnlijk is dat het verwijst naar dominante waarden. Twee maal 'samen' benadrukt daarbij het in de...

Kort Nieuws

Allahjezus!Bisschop Muskens is een aardige man. Soms kom ik hem op straat tegen en knikt hij vriendelijk; dan groet ik terug met een glimlach. Een tijdje geleden kwam hij zelfs op bezoek in de tattoo shop. Hij liep er vaak langs en wilde eens binnen kijken. Na een gezellig praatje vertrok hij weer. Bisschop Muskens is een aardige man e...

Stop die oorlogen, nu!

Het Westen zit met de Irakoorlog in een moeras. En Afghanistan is meer en meer een tweede Irak aan het worden. De steun voor Bush inzake zijn Irakoorlog brokkelt met de dag af. door Hans Feddema De gezaghebbende Amerikaanse krant The New York Times, sprak zich medio juli jongstleden, verwijzend naar een oorlog "zonder zin en doel", v...

De Waanzin in en om Iran

De conflicthaarden in het Midden Oosten liggen na zeven jaar president Bush zo ongeveer voor het oprapen: Het uitzichtloze conflict van Israël met de Palestijnen. De uitzichtloze burgeroorlog in Irak. De al 28 jaar voortdurende contra-revolutionaire strijd van de VS om hun voormalige belangen in Iran met ernstige dreigingen voor een ni...

Donoren blijken mensen

Bloeddonoren zijn boos. Niet alleen over de hoge salarissen van de Raad van Bestuur van bloedbedrijf Sanquin (800.000 euro voor de driekoppige directie). Ze voelen zich als nummer behandeld. door Jeroen Breekveldt Dertienhonderd mensen hebben zich gemeld bij de Werkgroep Bloed- en Plasma donoren en velen dreigen geen bloed meer te ge...

Genen-jager Craig Venter

De inmiddels befaamde en beruchte genenjager Craig Venter lijkt een klassiek voorbeeld van de "the american dream". Na een studie farmacologie en fysiologie ging hij werken als onderzoeker aan het National Institute of Health. Door Herman van Wietmarschen Craig Venter slaagde er als eerste onderzoeker in om de volgorde van het genoom...

Het Maatschappelijk Onverstand (006)

"Het streven naar deugdzaamheid verwordt tot ondeugdzaamheid, kracht tot zwakte, recht tot onrecht, goed tot slecht." (1) In verschillende filosofische scholen verwijst men naar de wet van het omgekeerde gevolg. Bovenstaand citaat van Rudolf Steiner verwoordt goed wat daarmee bedoeld wordt. door Paleander De reden dat Steiner dit sch...