Skip to main content
  • Archivaris
  • 426

Kort Nieuws

Allahjezus!

Bisschop Muskens is een aardige man. Soms kom ik hem op straat tegen en knikt hij vriendelijk; dan groet ik terug met een glimlach. Een tijdje geleden kwam hij zelfs op bezoek in de tattoo shop. Hij liep er vaak langs en wilde eens binnen kijken. Na een gezellig praatje vertrok hij weer. Bisschop Muskens is een aardige man en ik denk vaak aan hem wanneer ik bij de bakker sta en moet afrekenen.
Nu heeft die gezellige meneer gezegd dat we God voortaan ook best Allah kunnen noemen. God zou het niet erg vinden en Zijn kinderen hoeven dan niet meer te vechten over welke god nou de beste of de leukste is en wie van de twee de langste lul heeft. Een nobel plan dat smaakt naar meer. Drank verbieden, hoofddoek verplichten, overspeligen stenigen, homo's ophangen. Vrede.
Aan de linkerkant - waar ook Tiny Muskens woont - wordt een klassieke fout gemaakt. Zoals links destijds reageerde op allochtonen, zo doet het dat nu op de islamisering. Bang om mensen tegen zich in het harnas te jagen en voor politiek incorrect te worden versleten, blijft de linkse kerk maar toegeven, zalvende woorden spreken, concessies doen en cadeautjes uitdelen. Ella Vogelaar trekt de schoenen uit en verklaart in de moskee dat de islam een pijler onder onze samenleving is, Wouter Bos berispt Ehsan Jami af omdat die moslims kwetst. Steeds hetzelfde uitgangspunt. Maak ze nou niet boos! Maar zo voedt men een kind niet op. De islamisten ruiken bloed en van die geur raken gelovigen al eeuwen opgewonden.
Ondertussen wordt Geert Wilders steeds meer de enige die nog de armen spreidt voor iedereen die het zat is, die geitenneukers met hun idiote ideeën, hun achterlijke wereldbeeld en hun pathetische, naar schreeuwende jaloezie stinkende woede jegens alles wat modern, vrij of anders is.
Bisschop Muskens is een aardige man en hij bedoelt het goed. Maar je kunt ook te aardig zijn. (Mark verver op www.markverver.nl)

Canon

De canon is weer in. We hebben sinds kort op TV de canon van het beeld en sinds 2006 de canon van Nederland. Deze laatstgenoemde canon is bedoeld voor hen die trachten te definiëren wat nu eigenlijk 'Nederland' is.
Een canon is letterlijk een regel of richtlijn. De term werd in het verleden gebruikt om verschillende zaken van religieuze aard aan te duiden. De canon verwees zowel naar religieus recht als naar teksten die hun oorsprong in god zouden hebben en daardoor een bijzondere autoriteit werden toegedicht. Een canon was dus min of meer een verzameling teksten, die het wezen vormden van het religieuze zijn.
Tegenwoordig hebben we dus een heuse wereldse canon. Deze canon moet het wezen duiden van wat nu onder de noemer Nederland in het heden staat. Het bestaat uit een opsomming van zo'n vijftig teksten over personen, werken, voorwerpen, verschijnselen en processen die zouden laten zien hoe het gebied zich heeft ontwikkeld tot het land dat we nu onder de naam Nederland kennen. De opsomming begint met de hunebedden en eindigt met de euro. Daartussenin hebben we de statenbijbel en grondwet, Floris, Willem van Oranje en Spinoza, om maar een willekeurige greep uit de lijst van vijftig te doen.
Volgens de samenstellers vormen alle canons samen vijftig vensters op de geschiedenis van wat nu Nederland is. De lijst van vijftig als gist van het huidige maatschappelijke bestel. De canon is daarmee niet veel meer of minder dan de constructie van een verleden vanuit het heden. Het verhaalt geschiedenis vanuit het beperkte blikveld van bestaande maatschappelijke verhoudingen. Maar zoals een ander 'nu' mogelijk is, is er ook een andere geschiedenis mogelijk. De geschiedenis van Jan Mathijs en de wederdopers, het Geldersche Zwijn en de Wraakgierige (populaire bijnamen van de persoon die wij nu kennen onder een andere bijnaam, namelijk Prins Willem de V van Oranje), de Bataafse Revolutie en de (om)verwerping van Oranje, van de anarchist Domela Nieuwenhuis en "Koning Gorilla", van de revolutionair socialist en praktizerend internationalist Sneevliet, van degenen die zich in internationale brigades organiseerden om de revolutie in Spanje te verdedigen, van Jan 'Ponke' Prinsen, die in 1948 het Nederlandse bezettingsleger de rug toe keert en zich aansluit bij de bevrijdingsbeweging in Indonesië, van "Geen Woning, Geen Kroning", van kraak- en autonome beweging. Dit vormen de vensters op een andere geschiedenis. En tevens het idee dat een andere toekomst mogelijk is.
Geschiedenis is te belangrijk om rechts te laten liggen. (JoJo op www.konfrontatie.nl)

Essence

Goed dat er een website als Stelling-Landmark is (www.stelling.nl/landmark) om elkaar de informeren over de risico's van "Awareness Trainingen". Behalve Landmark, zijn er natuurlijk ook de trainingsorganisaties CSA Nederland, Essence Trainingen, Avatar en Venwoude. Ik hoop dat de mensen die deze trainingen willen of hebben gevolgd, ook deze kritische website vinden. Zelf heb ik twee jaar geleden de Essence Trainingen gevolgd en kwam daarna in een heftige psychose terecht, wat me op privé- en werkgebied heel wat narigheid heeft opgeleverd. Ik vind dat de trainingen absoluut niet geschikt zijn voor mensen die gevoelig zijn een manie of psychose te ontwikkelen. De organisaties geven hierover te beperkt voorlichting en zijn er niet op toegerust om in te grijpen. Een externe controle op de training of een onafhankelijke klachtencommissie ontbreken. Na een zeer teleurstellend contact met de trainster en directeur van Essence Trainingen (frustratie, intimidatie zelfs bedreiging) in de eerste helft van dit jaar, sla ik nu andere wegen in. Niet alleen Essence Trainingen wil ik hierin betrekken, maar ook Landmark, CSA, Avatar en Venwoude. Maar om goed beslagen ten ijs te komen, heb ik jullie hulp nodig!
* Vertel jouw verhaal (Awareness training en het ontwikkelen van een manie/psychose) en kom - eventueel anoniem - met mij in contact.
* Wie kent artikelen of onderzoeken over het ontwikkelen van een manie/psychose en Awareness trainingen? Hoe vaak komt het voor? Hoe ligt het verband? Alvast heel erg bedankt! (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) Beste Lezers, zoals jullie weten hebben wij de afgelopen jaren zeer regelmatig en overvloedig gepubliceerd over verschillende "awareness-trainingen" zoals deze onder andere worden verzorgd door Landmark, CSA en Essence. Essence Trainingen Amsterdam B.V. en Essence Trainingen Nijmegen B.V. alsmede een van haar bestuurders en trainersYiftach Sagiv hebben ons naar aanleiding van de artikelen "Samen op weg naar verlichting", "Een Source traininkje", "In een lang weekend naar verlichting" (engelse versie "in a long week-end to enlightment") en "tools for life" waarvan de laatste drie eveneens zijn gepubliceerd in Kleintje Muurkrant respectievelijk in nummer 429, 431 en 432 gesommeerd deze publicaties te verwijderen en te rectificeren op straffe van dwangsommen. De publicaties zouden een omvangrijke stroom laster, leugens en verdachtmakingen omvatten en zouden onrechtmatig zijn jegens Essence en Sagiv. Wij zijn helaas weer in Kort Geding gedagvaard, er wordt zelfs gedreigd met gijzeling van de bestuursleden van De Stelling. Naar onze stellige overtuiging laten wij simpelweg getuigen aan het woord die negatieve en ook positieve ervaringen (zie de reacties onder de artikelen) hebben opgedaan tijdens en na die Essence-trainingen, zoals we dat al jaren doen met vergelijkbare organisaties zoals Landmark en CSA. Wij hebben Essence en Sagiv ter voorkoming van een kort geding de mogelijkheid geboden om schriftelijk te reageren op de door ons gepubliceerde artikelen waarbij is aangegeven dat de schriftelijke reacties zonodig in een ander lettertype, in een grijs kader en in de directe nabijheid van onze artikelen gepubliceerd zullen worden zonder redactioneel commentaar van onze zijde. Helaas willen Essence en Sagiv dit niet, wij betreuren dat. Volgende week vrijdag 17 oktober 2008 om 09.30 uur dient in DenBosch het Kort Geding van Essence BV Amsterdam en Essence Nijmegen BV en Sagiv tegen De Stelling / Kleintje Muurkrant. Als je wilt komen kijken dan ben je welkom in het Paleis van Justitie te 's-Hertogenbosch, vlakbij het NS-station. Tot ziens en stay tuned...

CSA

Bijna bevrijd van de "happy clappy family". Zondag ben ik mijn vrouw gaan ophalen met de kids in 't Van der Valk restaurant in Vught. Nu had ik al gelezen hoe dat in zijn werk ging en heb mijn kinderen dus voorbereid op een lachwekkende entree. We werden naar binnen geroepen en verzocht om voor diegene te gaan staan wie je kwam ophalen. Nu had ik al die dagen al een zwaar klote gevoel maar hoe dichter ik bij het nest kwam hoe erger dat gevoel werd. En dat bleek ook wel toen we de zaal binnenkwamen waar iedereen zingend en hand in hand met de ogen dicht heen en weer stonden te wiegen. Mijn maag draaide bijna om en ik had de behoefte om me om te draaien en weg te gaan uit deze poppenkast. Heb uiteindelijk besloten om alles opzij te zetten en het voor haar te doen maar de verschrikte blikken van mijn kinderen hadden eigenlijk mijn gevoel achterna moeten gaan door om te draaien en buiten bij de auto te wachten. We werden door een één of andere vage indiaan (hoofdcoach) verzocht om door te lopen. Haar uiteindelijk gevonden zijn we voor haar gaan staan met een huilend kind op mijn arm en twee kinderen naast mij die met uitpuilende ogen mensen uit de kring aan het observeren waren. De één deed nog gekker dan de andere. Nadat iemand had besloten dat ze de ogen mochten opendoen braken er emotionele reacties uit in de cirkel. Bevrijdingsdag was er niks bij. Bij mij kwamen braakgevoelens naar boven en de gedachte dat er nog een terugkomstdag kwam voordat ik van alle ellende af ben. Tenminste daar ging ik vanuit vanwege een smsje wat ik van haar kreeg dat ze het gehad had met het theater van de lach. Nadat ze de huilende kleine van mijn arm had afgehaald, die gewoon door bleef gaan met huilen, was ik aan de beurt voor een hug. Nu hou ik nog steeds verschrikkelijk veel van haar maar kon haar op deze plek niet de gewenste hug geven die ze verlangde. Dit begreep ze niet en ik heb gezegd dat ik het thuis ver van deze shit wel over zou doen en dan veel beter. Ze kan niet begrijpen dat ik zoveel weerstand heb. Na nog kennis te hebben gemaakt met haar buddy, wat trouwens een geweldige mooie vrouw is die mijn weerstand wel kon begrijpen, ging iedereen nog even op zijn manier de dansvloer op. Wat mij wel weer aan het lachen bracht vanwege de uitingen die mensen op de dansvloer tentoonspreiden, en dat is dan niet het dansen wat je in een discotheek ziet. Uiteindelijk zijn we een anderhalf uur later vertrokken toen ze uitgehugd was met menigeen. In de auto volgden de gesprekken zich op over hoe de cursus was verlopen en bleef ik maar met kritische noten komen. Ze had veel meer van deze cursus verwacht en haar bleek dat er veel herhalingen inzaten die ze in de basic ook had gehad en daar baalde ze een beetje van, en ik ook natuurlijk omdat deze cursus twee keer zo duur is. Ook baalde ze ervan dat de laatste zondag in het teken stond van 't overdreven promoten om mensen mee te nemen en de volgende cursus te gaan volgen. Dit werd door meerdere cursisten als zwaar onprettig ontvangen. Behalve door mij want mij deed dit zeer goed. Na thuiskomst hebben we er goed over gepraat en ook mijn kritiek werd iets meer door haar geaccepteerd. Maandagochtend werd ze alweer door haar coach gebeld hoe de thuiskomst was verlopen en of ze nog doelen ging nastreven en of ze nog mensen meenam naar de terugkomst dag. Ditzelfde telefoontje werd nog eens gepleegd op de dinsdagochtend. Nog één avond en dan hoop ik echt dat we helemaal klaar zijn met deze onzin en hoop ik dat ze na, alles bij elkaar te hebben opgeteld -2500 euro- er iets van heeft opgestoken. Mocht ze na de terugkomst dag nog lastig worden gevallen door de happy clappy family dan ga ik me keihard roeren in deze organisatie en zal ik ze eens stevig gaan huggen. Heb het nu helemaal gehad met deze organisatie en hoop dat ze dat begrijpen zodat wij weer verder kunnen met ons leven. Ik hoop dat andere mensen ook eerst verder kijken voordat je blind in zoiets stapt en er realistisch naar kijken. Kijk op het internet en zie de verhalen en beslis dan zelf of je het wil doen of niet. Mijn keuze zal het nooit worden en als je het wel wilt doen laat het dan in ieder geval je eigen vrije keuze zijn zodat je achteraf alleen jezelf kunt aankijken. Mocht er in mijn omgeving nog wat gebeuren dan hou ik jullie op de hoogte zo niet dan ben ik heel gelukkig zonder happy clappy family en zal ik nooit meer jullie lastig hoeven vallen. Het gaat een ieder goed. (Peter van den Berg)

Bea is een huur

Een man van 47 is veroordeeld wegens majesteitsschennis - een oud wetsartikel dat bepaalt dat scheldwoorden die wel naar uw en mijn hoofd geworpen mogen worden, niet straffeloos aan de majesteit kunnen worden gericht. "De koningin van Nederland is een hoer", had de man gezegd. Tegen een agent, die een en ander ijverig rapporteerde. Recent deed de rechter uitspraak: 400 euro boete.
Los van de vraag wat een prostituee nu precies kenmerkt en of de majesteit al dan niet aan de definitie voldoet, de rechter heeft gesproken. Beatrix mag niet "hoer" genoemd worden. Tegelijkertijd hebben haar onderdanen vrijheid van meningsuiting. In haar laatste kerstrede had de majesteit zelf daar nog de mond van vol. Wat moet dus de mens die op het standpunt staat dat de koningin van Nederland een hoer is en aan die mening uiting wenst te geven? Zo iemand moet creatief zijn.
In de jaren zestig was de leus "Johnson moordenaar" strafbaar. Johnson viel in de categorie "bevriend staatshoofd" en het beledigen van een bevriend staatshoofd was verboden, ook al was het nog zo'n varken. De demonstranten hielden het uiteindelijk op "Johnson molenaar". Daar kon de sterke arm weinig tegen beginnen, want 'molenaar' was geen belediging. Zou de wet anders bepalen, dan zouden alle molenaars zich weer gekwetst voelen.
Laatst sprak ik iemand die bij de sociale dienst werkt. Ze kreeg een buitenlandse man aan de telefoon die een probleem had.
"Ik kan mijn hoer niet meer betalen", zei hij.
"Dat is dan toch echt uw eigen probleem", antwoordde de medewerkster.
"Oe moet mij helpen", drong de man aan.
Hij had een betaalachterstand bij de woningbouwvereniging, niet bij een prostituee. Maar hij had ook moeite met de u-klank.
Die 400 euro verdwijnt in de staatskas. Toch veel geld voor zo'n kort en klein pleziertje. De koningin van Nederland is een huur! (Mark Verver op www.markverver.nl)

ontwikkelingssamenwerking-leugen

In Nederland en België staat ontwikkelingssamenwerking hoog in het vaandel. Regeringsleiders spreken met trots over de omvang van de ontwikkelingshulp. En vele grote en kleine organisaties ondernemen activiteiten in of voor ontwikkelingslanden. Dat enthousiasme verdoezelt dat wij, de goede gevers, in feite nemers zijn. Er wordt door de Belgen en de Nederlanders veel meer uit de ontwikkelingslanden gehaald dan gebracht. Ontwikkelingssamenwerking is in structurele zin een voortdurend herhaalde leugen geworden. Daarmee is het ook een belemmering voor het zicht op wat er werkelijk aan de hand is, en welke onze medeverantwoordelijkheid is. Het is tijd te stoppen met al die liefdadigheid, en voorrang te geven aan de aanpak van de structurele oorzaken van al die armoede, ongelijkheid en ecocide. We moeten vragen durven stellen over onze eigen welvaart. Zijn wij er sinds 1979 veel gelukkiger op geworden? Een uitgebreid pleidooi van Lou Keune en Francine Mestrum voor een andere benadering van ontwikkelingssamenwerking is te vinden op www.globalternatives.nl/leugenosm
Lou Keune is verbonden aan de Universiteit van Tilburg en is een van de initiatiefnemers van het project "vóór de verandering - alternatieven voor het neoliberalisme" (zie www.globalternatives.nl). Eerder heeft hij gepubliceerd over onder meer solidaire economie, anders rekenen,
ontwikkelingssamenwerking, toerisme, handelingsonderzoek, en overlevingsstrategieën. Francine Mestrum is verbonden aan de Université Libre de Bruxelles. Zij publiceerde over armoede, ontwikkeling en mondialisering. Zij is actief in de andersmondialiseringsbeweging en participeert regelmatig aan de Wereld Sociale Fora. (berichtje van XminY Solidariteitsfonds - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Dit bericht is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 426, 31 augustus 2007