• Archivaris
  • 370

Kort nieuws

Penoze in de stad

Op zondag 21 juli is er in Den Bosch weer eens een kraakactie geweest. Schilderstraat 5, 7 en 9 zijn weer bewoond. Tot ongeveer anderhalf jaar geleden werden deze panden gebruikt voor raamprostitutie. De toenmalige eigenaar Johannes Hendrikus (Hans) van Meesen - die op dit moment in België woont en onderandere Feestcafe Fortuyn "at your service" in de Hinthamerstraat exploiteert - heeft de panden met veel winst doorverkocht aan woningbouwvereniging SWH, die met hulp van de gemeente 1 miljoen euro heeft geteld voor de authentieke doch enigszins gare pandjes. SWH zegt dat zij binnenkort gaan beginnen met sloop van de achterkanten van de pandjes (zij hebben het overigens over "de pandjes Schilderstraat 3, 5, 7, 9 en 13"), de voorgevels schijnen overeind te moeten blijven (er is hierover onenigheid tussen de SWH en de gemeente, de woningbouw wil slopen, de gemeente wil de voorgevels behouden). De buurtbewoners hebben overwegend positief gereageerd op de kraakactie. Verscheidene mensen kwamen langs voor een praatje, er werden spullen afgegeven en er deed zelfs een buurman mee met de kraakactie. De krakersters gaan zelf kijken wat de monumentale waarde van de pandjes is en ondertussen zullen zij druk bezig zijn met het leefbaar maken van hun optrekjes. Dit zal nog wel een hele klus worden, het ontbreekt de huizen aan alle voorzieningen.

Ondertussen heeft de eerder genoemde Hans van Meesen het aan de stok gekregen met de familie van Pim Fortuyn. Hans van Meesen, die tot voor een paar jaar terug in de stad tijdens zijn wilde, jonge jaren bekend stond als Hans Spierings, exploiteert sinds een tijdje het voormalige café "De Stad Oss" aan de Hinthamerstraat 187 en hij heeft de naam veranderd in Feestcafé Fortuyn, dat nu al bij de Bosschenaren bekend staat als "De Afwerkplek". Het café is geopend op 23 mei jongstleden maar hij zou de naam vóór de moord op Fortuyn al hebben bedacht, dus wat hem betreft is alle commotie onterecht (samen met zijn advocaat Wim Scheepers is ie ervan overtuigd dat er middels wat euro's een oplossing gevonden zal worden). Overigens bestond er in DenBosch al een pand dat zo heette: Verwerstraat 35 staat al eeuwen bekend "Het Fortuyn", maar dat terzijde. Van Meesen bezit een hele hoop onroerende goederen in de stad. Naast zijn "feestcafé Fortuyn" noemen we hier toch nog even een aantal van zijn bezittingen om aan te geven dat we hier van doen hebben met een 'grote' jongen:
- Van Meesen exploiteerde een heel stel panden aan de Schilderstraat waar aan raamprostitutie werd gedaan.
- hij runt nog steeds een aantal "massagesalons" en sekswinkels in de Hinthamerstraat
- een paar jaar geleden nam Hans van Meesen van Henk Strik het zwembad annex sauna langs de Kooikersweg over. Dat is grondig gerenoveerd en bestaat nu als luxe 'sauna' annex restaurant Deshima op de Eendenkooi.
- hij lijkt de laatste jaren op te schuiven richting horeca en bezit Broodjeszaak De Draak Expresse aan de Stationsweg, eethuis Jeroen Bosch in de Ridderstraat, restaurant 't Voorgerecht in de Molenstraat en het al eerder genoemde cafe "at your service" op de hoek Hinthamerstraat/St.Jacobstraat.
- een tijdje terug was Van Meesen actief om een speelautomatenhal te vestigen in het dorp Haaren.

We hebben in 't Kleintje al vaker gewezen op de invloed die een aantal grote onroerendgoedeigenaren hebben op een aantal beeldbepalende kroegen en bedrijven in de Bossche Binnenstad. De hierboven genoemde Hans van Meesen werkt daarbij samen met nog een aantal grote jongens op de onroerendgoedmarkt zoals de Gebroeders Groenewoud, die met een woud van tientallen bv's vele tientallen gebouwen in de stad bezitten en via regelmatige grootschalige huurverhogingen de prijzen en dus hun eigen inkomen opkrikken. Andere veel genoemde namen binnen dit circuit zijn beleggingsmaatschappij Van Amelsfoort, en ook Ted de Haas. Er lopen ook rechtstreekse verbindingen naar de gokautomaten-exploitant Krijco Amusement en vandaar naar de VAN Speelautomaten-branche-organisatie. Lees ook het verhaal "Koekkie en zijn advocaat" er nog maar eens op na in Kleintje Muurkrant 345 van 2 juni 2000. Wordt vervolgd...

Huisbezitters

"Behaalde rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst", uitgesproken liefst op fluisterniveau na een reclamespotje waarmee de goedbedoelende sullen die hun hele leven zwoegen ter meerdere eer en glorie van hun baas geld uit de zak wordt geklopt.
Nu voor meer mensen helder wordt dat aandelen kopen of verkopen op de beurzen 't zelfde is als geld stoppen in een gokmachine (waar overigens strengere overheidsregels voor gelden dan op de beurs) is het een mooi moment om wat onzekerheid te zaaien bij de grote groep huizenbezitters die meer en meer te kampen hebben met betalingsachterstanden. Uit diverse bronnen blijkt dat de problemen behoorlijk groeien, maar een debat hierover wordt geschuwd. De effecten voor de hele samenleving zijn ingrijpend indien dit fenomeen zich doorzet. Als aanvulling op het artikel over het zogenaamde beurswalhalla van de voorpagina uit het vorige Kleintje de volgende wetenswaardigheden: onlangs maakt het Bureau Krediet Registratie te Tiel bekend dat het aantal mensen met een betalingsachterstand oploopt. Volgens de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) lopen na de eerste zes maanden van dit jaar 450 mensen vier maanden achter met het betalen van hun hypotheek. De NHG sluit niet uit dat het aantal tegen het eind van dit jaar zal zijn opgelopen tot meer dan 1000. Eind vorig jaar ging het om 650 en in 2000 over 450 mensen. Het wordt spannend dus, wordt ongetwijfeld vervolgd.

medialeugens

Normaal gesproken duurt het minstens 25 jaar voordat je zoiets hoort. Echt waar, meestal pas als er weer eens wat archieven open gaan lekt er zoiets uit. Ja, toen de beelden hier in Holland binnen kwamen van die bloedig gewelddadige ontruiming van Italiaanse politiezwijnen die een schooltje ontruimden waarin 'anders-globalisten'activisten zaten die de hele dag in Genua hadden gedemonstreerd tegen de dood van een mede-demonstrant en tegen de steeds verdergaande invloed die bedrijfseconomen en het casino-kapitalisme krijgt op deze wereld, ja toen leek het er even op dat de Italiaanse regering met Berlusconi voorop, het even moeilijk zou krijgen, want dat zag er toch wel vreselijk uit. Ook dat de Italianen op die actievoerder schoten en dat ie ooi nog dood was, toch wel erg slordig. Schoppen en slaan, aan haren jongeren de trap af trekken, dat zijn geen fijne beelden. Maarja, toen de politie triomfantelijk slag- en steekwapen en zelfs molotov-coctails omhoog hielden, ja, dan zakt 't burgermensje weer achteruit in zijn ikea-bankstel: het zijn terroristen! Aanpakken die gasten! Maar nee hoor, zien en horen diegenen die de media van de activisten zoals Indymedia niet vertrouwen. Zelfs de eigen media van de burgermensen zoals NRC en Trouw schrijven vorige week ineens stukjes op de voorpagina. Over dat diezelfde politie-agenten zelf de molotov-coctails in het schooltje hebben neergelegd, en toen pas met de lange lat er overheen gingen. Leidt dit dan tot politiek protest, gemor of rellen? Nee, iedereen gaat over tot de orde van de dag. Eigenlijk weten we het allemaal allang en kijken we er niet meer van op. Het zijn niet alleen bedrijven die hun boekhouding faken om de eigen aandeelhouders voor de gek te houden, nee de Amerikaanse overheid zelf vervalste de cijfers van 't afgelopen jaar om geen paniek bij de speculanten en beroepsgokkers te veroorzaken. Leidt dit dan tot Zuid-Amerikaanse toestanden zoals in Argentinië en Brazilië, waar tienduizenden mensen hun spaarcentjes van de bank halen zodat ze die tenminste niet meer kwijt kunnen raken aan het witte-boorden-geboefte? Nee hoor, niets van dit alles, alles draait gewoon door. Gaat u rustig slapen, er is niets aan de hand.
Dan nog een tip: iedereen die nog steeds als katholiek bij de gemeente en bij een kerk staat ingeschreven en twijfelt over die religie zou het interview met priester en theoloog Don Stefano Federici moeten lezen in de Volkskrant van 3 augustus jongstleden, op pagina 11. Dan schrijf je je wel uit...

protest

Medewerkers van asielzoekerscentra gaan op maandag 26 augustus in Den Haag protesteren tegen de bezuinigingen van het kabinet. Het kabinet wil 90 procent bezuinigen op de asielsector, waar 11.000 medewerkers werkzaam zijn. Volgens de medewerkers komt daarmee de kwaliteit van de asielsector zwaar onder druk te staan. De vakbonden willen zo snel mogelijk duidelijkheid. Op 26 augustus vindt een gesprek plaats met minister Nawijn van vreemdelingenbeleid. De bonden roepen hun leden op om tijdens dit gesprek in Den Haag te protesteren.

acupunctuur

Uit het juni-nummer van Skepter tiepen we het volgende stukje over onder het kopje 'Lek geprikt': "Op 26 januari 2002 rapporteerden de internist Reinier Braams en assistent-geneeskundige Dharmanand Ramnarain van het UMC Utrecht in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde over een dubbele klaplong (pneumothorax) en op 17 mei deden ze het nog eens dunnetjes over in het Algemeen Dagblad. Een jonge gezonde vrouw had zich laten behandelen door een homeopathische arts. Die had haar rug links en rechts volgezet met acupunctuurnaalden en daarbij kennelijk het longvlies doorboord. Kan gebeuren, want daarvoor hoef je soms maar 10 mm diep te prikken, en bij magere mensen of mensen met longklachten nog minder. Dan komt er lucht vanuit de longen in de borstholte, de longen krimpen en de zieke krijgt pijn en wordt kortademig. Voor deze patiënte liep het nog goed af. De artsen ontdekten vervolgens dat klaplong, op infecties na, de meest voorkomende ernstige complicatie van acupunctuur is. Hoe vaak dit voorkomt is onbekend, temeer daar het dagen kan duren voordat de zieke hulp zoekt en het verband met acupunctuur dan niet legt. Volgens sommigen komt het wel eens per 5000 acupunctuurbehandelingen voor. Zelfs de secretaris van de artsen-acupuncturistenvereniging NAAV had een keer een klaplong veroorzaakt. Dat is veel voor een behandeling zonder enig bewezen nut."

(Skepter is een driemaandelijkse uitgave van de Stichting Skepsis, Postbus 2657, 3500 GR, Utrecht. Het Skepsis-congres zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 26 oktober en is gewijd aan 'alternatieve geneeswijzen'. Het congres wordt gehouden in de Flamingoserre van Artis in Amsterdam, daar zullen pleitbezorgers en critici met elkaar in discussie gaan)

hongerstakingen

Op dinsdag 30 juli jongstleden is de 92ste hongerstaker in een Turkse gevangenis bezweken. Uit protest tegen de onmenselijke isolatie in zogenoemde F-type gevangeniscellen wordt er nu al meer dan een jaar door iedere keer nieuwe groepen hongerstakers verzet gepleegd. Honderden mensen worden middels dwangvoeding door de Turkse staat gefolterd. Meer informatie via Mocakauk (Social Critical Archive of the Middle East,
Central Asia and the Caucasus), Postbus 15727, 1001 NE
Amsterdam 020.4272054 (kijk ook op www.noisolation.de)

gaten

ze slaan maar gaten in mijn stad
en breken muren af als gekken
tandartsen zijn het die maar trekken
en weer een rij wordt een zwart gat

mijn mooiste tijd heb ik gehad
waar nu cement ligt achter hekken
waar kranen zich naar de hemel strekken
woonde eens mijn oma met haar kat

straks vellen ze ook nog de sint jan
en maken er blinde kantoren van
de kliek die in het zadel zit
maakt nieuwe idealen waar
tot overal grijnst het vals gebit
van de projectontwikkelaar

Ef Leonard (1981)

misbruik woord 'genocide'

Al geruime tijd verblijdt Ad van Rooij het lezerspubliek van het Kleintje op bijdragen waarin hij probeert aan te tonen dat de Nederlandse overheid crimineel is en rechters en politiek en bedrijfsleven elkaar de hand boven het hoofd houden. Allemaal erg vermakelijk deze samenzweringstheorieën. Eens in de zoveel tijd gaat Van Rooij echter een stapje te ver. In Kleintje Muurkrant 369 van 12 juli 2002 heeft Van Rooij het over een (door de Nederlandse overheid) "gesubsidieerde chemische genocide". Hij doelt daarmee op milieusubsidie voor houtverduurzaming door onder meer arseen en chroom. Los van de vraag of dit klopt of niet, heb ik grote moeite met het gebruik van de term genocide in deze context.

Genocide is de "stelselmatige uitroeiing van een volk of een volkerengroep". De geschiedenis kent een aantal genocides, onder meer die op de Armeniërs door het Turkse bewind in het begin van de Twintigste Eeuw en die op de Joden en de Roma en Sinti door de nazi's gedurende de Tweede Wereldoorlog. Van Rooij wil het verduurzamen van hout, op welke manier dan ook, en waarbij tot op heden geen enkel bewijs van enig slachtoffer is geleverd, vergelijken met dergelijke massamoorden. Hij laat gemakshalve maar na om aan te tonen dat hier sprake is van een opzet tot het plegen van een massamoord (welk volk of volkerengroep zou het slachtoffer moeten worden van deze houtverduurzaming?) en laat eveneens maar achterwege aannemelijk te maken dat hier sprake is van enige stelselmatigheid. Daarmee bagatelliseert Van Rooij de gepleegde genocides. Door van alles wat hem niet bevalt te omschrijven als 'genocide' ontkent Van Rooij het uitzonderlijke karakter van een genocide en doet voorkomen alsof het bijna iets alledaags is.

Door dit bagatelliseren en het uitzonderlijke ervan te ontkennen doet Van Rooij uiteindelijk niets anders dan de wel gepleegde genocides te vergoeilijken. Het is spijtig dat het Kleintje hem daarvoor een platform geeft.

Hans van Drunen

"Keer het tij"

De WAO wordt uitgekleed en gesubsidieerde arbeidsplaatsen op
de tocht gezet. Asielbeleid en vreemdelingenwetgeving worden
aangescherpt, migranten worden gekort op de kinderbijslag en er komt een identificatieplicht. Borssele blijft open, er worden meer snelwegen aangelegd en groen sparen wordt minder aantrekkelijk. Van de aangekondigde bestuurlijke vernieuwing komt niets terecht.
Helaas is er meer aan de hand dan dat de nieuwe regering van het CDA, LPF en VVD met een serie ongelukkige beleidsvoornemens naar buiten komt. Het nieuwe regeerakkoord vormt de uitdrukking van hard rechts beleid, dat de zwakste groepen in de samenleving verder op een achterstand zet en buiten sluit. Onder het mom van 'de bureaucratie aanpakken' dreigt een beleid van minder overheid-meer markt gestalte te krijgen, wat onder meer tot een verdere privatisering van overheidsbedrijven en -diensten zal leiden. Met natuur- en milieubelangen wordt onvoldoende rekening gehouden.
Waar het gaat om internationale vraagstukken valt de naar binnen gerichte benadering op, de afschaffing van de minister van ontwikkelingssamenwerking is daar een voorbeeld van. Dit
regeerakkoord ademt over de hele linie een sfeer uit die niet de onze is. Wij willen daar alternatieven voor een sociale en duurzame wereld tegenover zetten.
De ontwikkelingen die momenteel in Nederland plaatsvinden, staan helaas niet op zichzelf. In meerdere West-Europese landen vindt momenteel een ruk naar rechts plaats. Grote delen van de bevolking voelen zich door de politiek in de steek gelaten en zien de toekomst met angst tegemoet. Dit maakt dat er voor ons, sociaal betrokken partijen, organisaties en bewegingen, meer te doen valt dan oppositie te voeren tegen de afzonderlijke beleidsmaatregelen die het nieuwe kabinet wil nemen. Wij stellen ons ten doel de Nederlandse bevolking duidelijk te maken dat er progressieve alternatieven zijn voor het kabinetsbeleid. Sociale cohesie binnen de samenleving is vooral gediend door mensen actief bij beleidsvorming te betrekken en de belangrijkste menselijke waarden daarbij voorop te stellen. Vanuit die optiek roepen we mensen op in verzet te komen tegen het regeringsbeleid en zullen we ons verbinden met organisaties die in bedrijven, instellingen en buurten strijd voeren voor de kwaliteit van hun bestaan.
De organisaties die deel uitmaken van het platform 'Keer het Tij' werken ieder op hun eigen terrein al jaren om de kloof tussen arm en rijk binnen en buiten Nederland te verkleinen, om het samenleven tussen autochtonen en migranten te bevorderen, om gewelddadig optreden van het westers bondgenootschap tegen te gaan en om de natuur en het milieu zoveel mogelijk te sparen. Binnen de huidige situatie, waarin op al die terreinen verslechteringen dreigen, is het belangrijk onze krachten te
bundelen om gezamenlijk een ander geluid te laten horen en in
publieke discussies en protesten op straat onze afkeer van het rechtse regeringsbeleid kenbaar te maken.
'Keer het Tij' stelt zich ten doel om de belangrijkste punten van onvrede te benoemen en brede coalities te smeden die de onvrede met het regeringsbeleid zichtbaar maken. Via een proces van actie en reflectie wil het platform aantonen dat werkelijke maatschappelijke en politieke veranderingen niet alleen noodzakelijk, maar ook mogelijk zijn.

Het nieuwe rechtse kabinet heeft een heleboel desastreuze
plannen in petto. Platform "Keer het Tij" organiseert op prinsjesdag 17 september (van 11 tot 15 uur) in Den Haag een manifestatie tegen deze kabinetsplannen. Organisaties die het platform willen ondersteunen kunnen bovenstaande basistekst onderschrijven. Inmiddels hebben al zo'n 30 organisaties getekend. Meer informatie vind je op www.keerhettij.nl

Ontmasker de VN

Van 26 augustus tot en met 4 september vindt in Johannesburg in ZuidAfrika de VN World Summit plaats. Duizenden mensen van regeringen, bedrijven en NGO's zullen praten over armoede en het milieu. Maar de beloftes van de VN-top in Rio in 1992 zijn niet waargemaakt; tien jaar VN-conferenties hebben veel papier, maar geen oplossingen opgeleverd en de meeste problemen zijn verergerd. Het voornaamste resultaat is dat 'duurzame ontwikkeling' wordt geprivatiseerd. Het is duidelijk dat bedrijven en politici het spektakel in Johannesburg voornamelijk zullen gebruiken om hun imago 'groen te wassen'. Omdat we niet op hen kunnen vertrouwen zullen we zelf aan oplossingen moeten werken. We eisen de straat terug en ontmaskeren de commercie en haar logo's! Doe op zaterdag 31 augustus met ons mee voor een kleurrijke parade door de Amsterdamse binnenstad. Het begint om 12.30 uur vanaf de Nieuwmarkt in Amsterdam en de parade zal eindigen bij de manifestatie van Milieudefensie en anderen op de Amsterdamse Dam.

elke dag een LPFschandaal

Het is wel lachen in deze zomer-periode die normaliter bekend staat om zijn sauregurkenzeit-gehalte. Om de dag komt er wel iemand van het LPF klunzig in het nieuws. In het begin werd er nog bijverteld dat het logisch is dat er enkele uitglijers plaatsvinden, je hebt niet zo maar een grote partij draaien en de meeste andere politieke organisaties bestaan al vele tientallen jaren. Maar nu zo'n beetje alle buren en vrienden van ex-CIA-agent Ferry Hoogendijk een baantje hebben gekregen (dit alles blijkbaar in de geest van Pim) wordt toch hopelijk voor heel veel mensen duidelijk welk een zootje bezit heeft genomen van het Haagse pluche. Regelrechte penoze bemoeit zich met recht en regelgeving, dat wordt nog lachen. We zijn benieuwd hoe dat met de komende 'bouwenquête' zal gaan. Het LPF zorgt namelijk via advocaat Hammerstein voor een bom onder het parlementaire enquête-wapen. LPF-geldschieter Ed Maas bereidt samen met Oscar Hammerstein een miljoenenclaim voor tegen hoogleraar criminologie en voormalig topambtenaar Henk van der Bunt die tijdens de IRT-enquête onder leiding van Maarten van Traa onderzoek heeft gedaan naar waar de onderwereld de bovenwereld raakt. Hij gebruikte als voorbeeld advocaat Salomonson en die zag dat niet zitten en startte een juridische guerrilla. Nu hij zijn zaak in hoger beroep heeft gewonnen ruiken een paar anderen euro's. Naast Ed Maas is ook penoze-lid Etienne Urka van de partij om een claimn in te dienen.
Wat denken jullie van het effect dat deze miljoenenclaims zullen hebben op toekomstige parlementaire enquêtes? Zijn er nog "onafhankelijke" wetenschappers te vinden die voor het middel 'parlementaire enquête' hun carrière op het spel willen zetten? Wie zijn hoofdonderwerp van de komende parlementaire enquête betreffende De Bouwfraude? Zitten daar soms een aantal financiers tussen van het LPF? Dacht ik wel ja...

Kerwin herdenking

De jaarlijkse Kerwin-herdenking krijgt extra betekenis in het licht van de ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Op dinsdag 20 augustus, vanaf 19 uur op de Amsterdamse Dam, wordt herdacht hoe de 15-jarige Kerwin Duinmeijer in 1983 werd vermoord vanwege zijn huidskleur door een lid van Janmaat's Centrumpartij. De oproep van de Stichting Vrienden van Kerwin luidt: Benjamin Hermansen was 15 jaar oud toen hij in 2001 in Oslo werd vermoord door neo-nazi's. Ook Kerwin was 15 jaar toen hij in 1983 in Amsterdam werd vermoord door een neo-nazi. In Noorwegen liep de koning in een mars samen met 40.000 anderen door de straten van Oslo. In Amsterdam liepen 18 jaar eerder duizenden mensen een mars door Amsterdam om te protesteren tegen de racistische moord op Kerwin. De politieke situatie in Europa en in de rest van de wereld is na de aanslagen van 11 september ingrijpend veranderd. De strijd tussen Israël en de Palestijnen is geëscaleerd en er wordt argwanend gekeken naar veel Islamitische landen en allochtonen in Nederland. Als gevolg van de dramatische politieke verschuivingen in Nederland dreigen er scheidslijnen te ontstaan tussen verschillende groepen in de Nederlandse samenleving. In deze context wordt op 20 augustus wordt de moord op Kerwin weer herdacht. Na een bijeenkomst op de Dam gaan we in optocht naar het Vondelpark om bloemen te leggen bij het standbeeld Moeder Aarde. Muziek, gedichten en toespraken vormen het programma. Zoals traditie is geworden zal gedurende de gehele herdenking een doventolk aanwezig zijn. Dit jaar zullen wij ook stilstaan bij het overlijden van Joop Voortman. Joop overleed 14 juli op 77 jarige leeftijd en heeft sinds de moord op Kerwin actief bijgedragen aan het organiseren van de jaarlijkse herdenking. Stichting Vrienden van Kerwin is te bereiken via een email naar en je kunt op internet kijken bij kafka.antifa.net

Comverse

Vorige week is Huseyin Baybasin door het Bossche Gerechtshof tot levenslang veroordeeld. Het Hof achtte bewezen dat hij leiding had gegeven aan een internationaal opererende misdaadorganisatie die zich bezighield met drugshandel, moord en gijzeling. Een uitzonderlijke straf in een zaak waarbij het OM met het volle gewicht leunde op een hele voorraad afgeluisterde telefoongesprekken. Die taps waren opgenomen met apparatuur van de Israëlische firma Comverse, die gelieerd is aan de Mossad en in de VS onder verdenking staat van spionagepraktijken en contacten met in dat land actieve Israëlische onderwereldfiguren. Volgens de verdedigers van Baybasin en een aantal afluisterexperts was er met de Comversebanden geknoeid om de 'PKK-financier' langdurig achter de tralies te krijgen. Kortom, er was sprake van een politiek proces. Baybasin was al in 1998 gearresteerd. De Turkse overheid deed een poging hem uitgeleverd te krijgen maar Justitie legde dat verzoek naast zich neer. Uit vrees dat de in de EBI te Vught ondergebrachte Koerd tijdens de te verwachten Turkse vragenuurtjes gemarteld zou worden of erger. En daar zat iets in. Baybasin had met name zijn drugshandel al in een vroeg stadium erkend. Samen met zijn Turkse partners Yalcin Akcadag en Yunus Agar onderhield hij een drugslijn op Nederland met de onder Maltese vlag opererende olietanker Lucky-S. Maar de hele operatie stond volgens hem onder supervisie van Mehmet Agar, een neef van Yunus. En daarmee komen we direct in hoger sferen, want Mehmet Agar was als minister van Binnenlandse Zaken in het geheim ook verantwoordelijk voor de activiteiten van een verzameling doodseskaders die op leven en dood links-politieke organisaties (waaronder de PKK) met alle middelen bestreed. In sommige gevallen met hulp van de Mossad. De kosten die aan die subversieve campagnes waren verbonden werden bestreden met een deel van de formidabele opbrengsten uit drugs- en wapenhandel. Een ander deel was bestemd voor topluitjes uit de politiek, het leger en de politie, die voor afscherming van de hele smeerboel moesten zorgen. Zoals ex-premier Tansu Ciller van de - oh, ironie - Partij van het Juiste Pad en Mehmet Agar. De laatste is inmiddels tot veler verbazing voor een paar jaar in verzekerde bewaring gesteld. Maar Ciller en haar kliek bleven buiten schot en dat vormt naar alle waarschijnlijkheid de reden waarom Baybasin nu op rigoureuze wijze het haasje is. (Zie meer over deze materie de internet-site van het Kleintje alwaar in een vrijwel dagelijks geactualiseerde rubriek regelmatig hierover geschreven is: www.stelling.nl/kleintje/actueel.html)

De KGB en de Estonia

Vorige maand is bij onze oosterburen een boek verschenen van onderzoekjournaliste Jutta Rabe over de ondergang van het ferryschip "Estonia" op 28 september 1994 op weg van Estland naar Zweden ("Die Estonia" is uitgekomen bij de Duitse uitgeverij Delius Klasing). Volgens haar was de oorzaak van deze vreselijke scheepsramp waarbij ruim 800 mensen omkwamen geen technisch mankement maar een aanslag, waardoor de toegangsdeur op volle zee openging en het water vrij spel kreeg. De aanslag zou gepleegd zijn door agenten van het oude KGB-netwerk, die genoeg hadden van de uitverkoop van geavanceerde technologie aan de Verenigde Staten. Volgens Rabe ging het in dit geval om een in Rusland ontwikkelde methode om satellieten goedkoop aan de gang te houden met nucleaire energie. Na de ramp huurde de Zweedse autoriteiten duikers in van de Amerikaanse firma Rockwater, een dochter van Brown and Root Energy Services dat weer een onderdeel vormt van Halliburton. Een onderneming op het terrein van oliewinning die kort daarna onder leiding kwam te staan van de huidige Amerikaanse vice-president Dick Cheney. Brown en Root beschikte ook voor de entree van Cheney al over sterke banden met het Pentagon en de militaire inlichtingendiensten. Zo diende het bedrijf bijvoorbeeld als cover voor geheime Amerikaanse wapenleveranties aan de Tutsi's in Roeanda. In december gingen de duikers van Rockwater aan de slag. Niet om naar de oorzaak van de ramp te zoeken, maar naar een zwartleren attachékoffer die zich in één van de hutten moest bevinden. In cabine 6130, normaliter in gebruik van een van de kapiteins, vonden zij uiteindelijk wat zij zochten: de koffer van Aleksandr Voronin. Een Russische zakenman op het gebied van wapen- en ruimtetechnologie. Wat de inhoud van de koffer was, is officieel nooit onthuld. Maar wie Rabe mag geloven is dat niet moeilijk te raden. En die ruim 800 passagiers? Who cares?

Voor Gerard

Voor Gerard Schut (1941-2002) het volgende gedicht van Remco Campert onder de titel "Verzet":
"Verzet begint niet met grote woorden,
maar met kleine daden.
Zoals een storm met een zacht geritsel
in de tuin, of de kat die de kolder in z'n kop krijgt.
Zoals brede rivieren met een kleine bron,
verscholen in het woud.
Zoals een vuurzee met dezelfde lucifer die de sigaret aansteekt.
Zoals liefde met een blik, een aanraking,
iets dat opvalt in een stem.
Jezelf een vraag stellen, daarmee begint verzet.
En dan die vraag aan anderen stellen"

Hooligans

Hè, hè, weten wij van officiële zijde eindelijk iets meer over het bizarre gedrag van de Amerikaanse luchtmacht in Afghanistan. Want wees eerlijk, bommen gooien op eigen troepen, een leeg dorp, een bruiloft, Canadese soldaten etc. etc. maakt nou niet bepaald een evenwichtige indruk. Dat kan ook niet want voordat de Amerikaanse vliegers de lucht ingaan voor een langdurige operatie krijgen ze 10 milligram amfetamine ofwel speed toegediend. Plus indien nodig nog wat mee voor onderweg. Wie weigert mag de lucht niet in en kan zelfs tegen een disciplinaire straf oplopen. Dus slikken geblazen. En als ze doodop terugkomen van hun urenlange extra-agressieve campagne eieren leggen krijgen ze van dokje een anti-middel. Anders doen de boys 'snachts weer geen oog dicht. Tijdens de Golf Oorlog kregen de vliegers bij inspannende missies 5 milligram, maar daar kwamen klachten over. Vandaar de verdubbeling van de dosis. Uiteraard raak je aan die rotzooi verslaafd. Dus als Bush verzamelen blaast voor een all-out aanval op Irak moet je er niet raar van opkijken als zijn luchtmacht in ieder geval een paar loslopende kamelen uitschakelt, een bejaardenhuis voor Saddam's hoofdkwartier aanziet en een begrafenisauto voor een Scudraket. Net hooligans, maar dan anders.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de Jungs van de Luftwaffe ook van shit voorzien en hun Britse tegenstanders konden ook niet zonder. In Vietnam knabbelden de Amerikaanse vliegers er eveneens lustig op los. Tot het niet meer hielp en ze om toch hun goodmornin'-gevoel te krijgen naar zwaardere middelen grepen en als gevolg daarvan Orange voor Navyblue aanzagen. Dat de vliegers ook bij de Golf Oorlog en de strafexpedities boven Servië op deze manier in shape werden gehouden spreekt vanzelf. Maar het bleef hap-snap beleid. Om daar een eind aan te maken werd het dus met ingang van de nieuwe eeuw gewoon officiële policy. Het Amerikaanse Departement van Marine heeft namelijk op 1 januari 2000 de "Performance Manual for continuous operations" het licht doen zien. Een vademecum ten behoeve van controleartsen te velde. Of liever, ter zee. Tot hun taak behoort ondermeer de vliegers aan boord van de moederschepen in topconditie te houden voor soms langdurige vluchten onder voortdurende stress. Volgens het boekwerkje zijn een goede nachtrust, goede voeding en sloten koffie niet altijd voldoende. Daarom mag dokje speed en/of andere stumulantia toedienen en voor het slapen gaan valium bij afwezigheid van een houten hamer.
Het biedt de controleartsen in de Golf in ieder geval de nodige houvast als hun boys weer opstijgen voor een retourtje Afghanistan of een rondje Saddam pesten. Nou versleept onze Nederlandse Marine af en toe heel wat drugs via vliegveld Valkenburg en dat kan voor een gedeelte voor eigen gebruik zijn. Dus een paar vraagjes voor minister Korthals van Defensie:
1. Bestaan er richtlijnen bij onze Marine en wellicht de Luchtmacht voor het gebruik van stimulerende middelen als onze F-16's voor stressgevoelige operaties eropuit worden gestuurd?
2. Zo ja, worden vooraf ook oefeningen gehouden in verstandig gebruik van deze middelen?
U bij voorbaat hartelijk dankend voor beantwoording van deze vragen, Kleintje Muurkrant.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 370, 16 augustus 2002

  • Hits: 651

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch