Skip to main content
  • Archivaris
  • 301

Oeteldonks voorbeeld

De gemeente is een kopie van het Oeteldonks parlement en niet omgekeerd! Zo was het in 1882 en zo is het ruim honderd jaar later nog. Aan het hoofd staat een goedlachse boer van de Christelijke Boerenbond. Tussen de politici zit hier en daar nog een soort moeder Hendrien, maar die vallen niet op tussen de overige agrariërs en een jonge hond die eens per maand in een historische stal samen bekvechten.
De burgervaojer, die ondanks zijn lach nog nooit van goodwill heeft gehoord, lobbiet dan wel tussen het voetvolk, maar vervult de rest van de week de plichten die God en CDA hem voorschrijven. Zondagsmèrgens pronkt hij met zijn vrommes, zoals in Brabant de echtgenote heet, in zwart pak op de eerste rij in de St. Jan, waar de plebaan de hoogmis opoffert... Bossche burgemeesters zijn de laatste twintig jaar goed van de tongriem gesneden, maar ze schieten te kort in acties, waarvan de effecten de stadsgrenzen zouden moeten overschrijden. De gemeente streelt zich genoeglijk op de borst over de enorme investeringen die de stadsvernieuwing (Station, Loeffplein en De Vliert) vergt. Maar zonder deze inhaalprojecten, was het imago van Den Bosch in de omliggende polders weggezakt. Met een jonge en energieke burgemeester zal de stad de uitdaging op economisch en bestuurlijk vlak moeten aangrijpen om de nieuwe tijd niet kansloos in te gaan. Er is wel meer nodig dan een koeiestal vol loeiende bestuurders, die hun eigen polletje verdedigen.
Het CDA heeft de gemeente geen windeieren gelegd. Dat is één van de conclusies bij het opmaken van de balans. Een zwak gemeentebestuur heeft ook haar uitstraling op het culturele, sportieve en educatieve leven van de stad. Daar liggen de kweekvijvers voor nieuw talent. Een goed politiek circus stimuleert op zijn beurt de aanwas van krachtige politici die niet alleen blazen, maar ook daadkracht tonen.
De stad moet eerst de stal eens uitmesten om het juiste bedje te spreiden voor een nieuw politiek klimaat.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 301, september 1996