Skip to main content

Badmode voor bejaarden/301

Oom Anton was voortdurend bezig in het schuurtje, niemand wist wat hij daar maakte. De meeste tijd was het er rustig, ook al hoorde je soms een losse plank die kraakte. Tot op een dag, zowat een maand geleden de buurman angstig bij ons aan de deur stond. Hij zei dat hij een felle lichtflits had gezien en dat-ie dat een naar idee vond. ...

Armoede in Nederland groeit

In afwachting van de resultaten van een onderzoek naar de effecten van de invoering van de plaatselijke variant van de Nieuwe Algemene Bijstands Wet in DenBosch citeren wij uit een recent afgesloten onderzoek naar de verschillen en overeenkomsten in de beleidsplannen en verordeningen die door diverse Limburgse gemeenten zijn opgesteld....

Een balans na 25 jaar

Een historisch ogenblik is een goed moment om de balans eens op te maken. Kleintje Muurkrant heeft tegen alle stromen in stand gehouden. Dat is op zich al een verdienste. Inhoudelijk toont het een eigenzinnig gezicht. Het wijkt ook af van de media die achtereenvolgens de stad overspoeld hebben. Op die conclusie is De Bossche Globe de e...

"De beste advokaat is nog niet goed genoeg!"

verzet tegen drugsopvang neemt a-sociale vormen aan Met de aanwijzing van drie mogelijke lokaties voor de dag- en de nachtopvang van drugsverslaafden in de stad, zijn de gemoederen deze zomer in het Bossche weer behoorlijk opgegloeid. Nu suddert dit al jaren, en fascistiese partijen hebben al gepoogd om in dit troebel water te vissen. ...

Beunhazen en angsthazen

Tegen de achtergrond van een tijdens de zomerkomkommerflauwte door de plaatselijke monopoliekrant het Blabants Dagblad stelselmatig opgeschroefde, weinig frisse mediahetze tegen de persoon van PvdA wethouder Paul Kagie vond de vergadering van de PvdA-fractie en enkele dagen later die van de PvdA-leden plaats. De fractievergadering van...

katholieke sekten

In 1938 werd door ene Julia Verhaeghe de internationale gemeenschap 'Het Werk' opgericht. Momenteel zit de hoofdzetel in klooster Thalbach in het Oostenrijkse Bregenz en zitten de Nederlandse volgelingen in het Centrum voor Geloofsverdieping Het Korenveld in het Limburgse Merkelbeek. De Nederlandse vestiging is in 1984 gesticht na aand...

Chaos, achterstand & slachtoffers

Sociale Dienst: In het vorige Kleintje schreven we reeds over de Initiatiefgroep Klachtenboek Sociale Dienst, die is begonnen met het inventariseren van klachten over de werkwijze van de Sociale Dienst. Intussen is er een wel heel bijzondere klacht binnengekomen: Een anoniem opgestuurde lijst met klachten van medewerkers van de Social...

Kort Nieuws/301

Esperanto is een taal die ontworpen is om internationale kontakten te vergemakkelijken. Het heeft een konsekwente spelling, geen geslachten, geen onregelmatige werkwoorden en geen rijtjes. Het is sneller te leren dan de 'grote' wereldtalen en beter voor je talenknobbel. De Esperanto-beweging zou het liefst zien dat iedereen op aarde v...

Oeteldonks voorbeeld

De gemeente is een kopie van het Oeteldonks parlement en niet omgekeerd! Zo was het in 1882 en zo is het ruim honderd jaar later nog. Aan het hoofd staat een goedlachse boer van de Christelijke Boerenbond. Tussen de politici zit hier en daar nog een soort moeder Hendrien, maar die vallen niet op tussen de overige agrariƫrs en een jonge...

Puntje/301

Feesten is me niet vreemd, maar jubileren is een menselijk trekje dat me nogal eens meewarig doet glimlachen. Toch gaf de ontdekking dat "Puntje" juist in het driehonderdste nummer van kleintje M moest ontbreken, een extra lading aan mijn teleurstelling hierover (aan een meewarig lachje om mezelf heeft het niet ontbroken). Door mijn ge...

Radikal!

De vrijheid van drukpers heeft opnieuw een forse knauw gekregen in Duitsland. Berichtten wij eerder dit jaar over de vele invallen en arrestaties bij medewerkersters van het links-radikale tijdschrift Radikal, op 17 juli jongstleden waren er een aantal huisinvallen bij 'lezersters' van Radikal! Je mag daar in Duitsland dus blijkbaar ni...

Al is de leugen nog zo snel, het Kleintje achterhaald 'm wel

In Kleintje Muurkrant nummer 283 (10 maart 1995) schreven we een uitgebreid artikel waarin we forse kritiek leverden op het accepteren van een gift van

koop geen kleren!

Achter de etalages van kledingwinkels gaat een harde realiteit schuil. Kleren die hier in de winkels hangen komen vaak uit Aziƫ of Oost-Europa en zijn daar onder slechte omstandigheden gemaakt. Lage lonen, lange werkweken en repressie van vakbonden maken het moeilijk voor de werknemers om hun situatie te verbeteren. Kledingproductie is...

Samen-strijd tegen seksisme

Eigenlijk bestaat de vrouwenbeweging niet meer. Her en der worden in Den Bosch nog wel vrouwenaktiviteiten ontplooid, maar van een echte beweging is geen sprake. Toen ik in Kleintje 299 pleitte voor 'mannen in de vrouwenbeweging' was mijn uitgangspunt dus al verkeerd. Ik wil trouwens niet eens mannen in de vrouwenbeweging (dat is sowie...

Toenemende onrust op Vrije Scholen

Steiner zonder rassenleer is Marx zonder klassenstrijd Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, is in opspraak geraakt. Binnen en zeker buiten de Vrije Schoolbeweging is de onrust over het vermeende racisme van Steiner behoorlijk toegenomen. Blijft de goeroe een heilige ingewijde of is hij ook maar een mens? Op de ongeveer 9...

Neoliberalisme wurgt internationale solidariteit

Wie van mening mocht zijn dat Nederland het land van de internationale solidariteit is of was komt bedrogen uit. In de tweede helft van de jaren 60 kon nog een grote groep mensen op de been worden gebracht tegen de oorlog in Vietnam, maar enige bezinning achteraf leert dat dat in een totaal ander tijdsgewricht was waarin het niet zo mo...