Skip to main content
  • Archivaris
  • 301

Chaos, achterstand & slachtoffers

Sociale Dienst:

In het vorige Kleintje schreven we reeds over de Initiatiefgroep Klachtenboek Sociale Dienst, die is begonnen met het inventariseren van klachten over de werkwijze van de Sociale Dienst. Intussen is er een wel heel bijzondere klacht binnengekomen: Een anoniem opgestuurde lijst met klachten van medewerkers van de Sociale Dienst, afkomstig van de personeelsmanager van Cultuur, Welzijn en Sociale Zaken van de gemeente over het interne reilen en zeilen! Als je de klachten van de medewerkers eens naast de klachten van de klanten legt, wordt er ineens een hoop duidelijk. Hier volgen enkele citaten uit het stuk:

Organisatie:
- Produktie gaat boven alles, kwantiteit is belangrijker dan kwaliteit;
- De werkdruk is veel te hoog, daardoor wordt achter de feiten aangehold, er is geen aandacht meer voor elkaar, "je doet je werk en bent blij als dit lukt...", overwerken biedt geen uitkomst meer, het werk wordt in de 'kast' gelegd, maar de voorraad is er niet mee weg (Geen wonder dat het soms drie maanden duurt voordat je je geld krijgt!!-KM);
- Het grote aantal tijdelijke krachten (uitzendkrachten, JWG-ers, banenpoolers, stagiaires, etc.) is meer een last dan een lust, ze zijn niet direct inzetbaar en tijd om ze in te werken is er niet;
-Betalingen kunnen niet snel en tijdig plaatsvinden omdat er geen opdrachten zijn (er is ook geen terminal) (!!wij geen PC, dus de klant geen geld??!!-KM)
- Post verdwijnt, ook binnen het gebouw van de Orthenseweg, komt erg laat en is niet goed op bureau geselecteerd (Weet je wat er gebeurt als de klant z'n post een dag te laat inlevert ??!!
-KM);
- De telefonische bereikbaarheid betekent voor een aantal functies veel meer werk in plaats van vermindering van de werkdruk;
- De nieuwe inkomstenbriefjes betekenen twee keer zoveel werk;
- De extra klus vakantiegeld hebben de bestandsbeheerders door de enorme werkdruk niet kunnen klaren (Er zijn mensen die hun vakantiegeld in augustus nog niet binnen hadden!
-KM);

Personeel & Management:
- Er heerst angst: er is in het verleden niet goed met medewerkers omgegaan, vooroordelen bleven bestaan, medewerkers zijn heel diep gekrenkt, moeten alle problemen zelf oplossen, mogen geen kritiek uiten en worden 'afgerekend' op kritiek en het niet halen van produktie; -Er is behoefte aan een vertrouwenspersoon omdat de leiding niet vertrouwd wordt;

Gereedschap:
- Er zijn te weinig telefoonlijnen;
- De telefonische bereikbaarheid is 'pet';

Klanten:
-Er wordt niet naar de mensen achter de dossiers gekeken;
-De klanten worden onvriendelijk behandeld: ze worden van het kastje naar de muur gestuurd, ze worden door 4 tot 7 contractbeheerders behandeld, ze kunnen de sociale dienst niet bereiken en moeten vaak lang wachten in de wachtkamer;
- De informatie naar de klanten is niet duidelijk;
-De frustratie en agressie bij de klanten neemt toe, bewijsstukken verdwijnen en moeten opnieuw ingeleverd worden.

Wat doet de Bossche politiek met dit stuk? Uit betrouwbare bron hebben we vernomen dat dit schrijven ook bij enkele politici bekend is, waarom is er niets mee gebeurd? Zeer vreemd is ook de reaktie van het Brabants Dagblad, in de persoon van Marleen Duijf. In eerste instantie leek zij genteresseerd in het stuk, maar in tweede instantie had ze geen tijd (?) om de Initiatiefgroep te woord te staan. "Jullie stappen toch niet naar Kleintje Muurkrant?" Jawel! Nog even terug naar de brief van de sociale dienst: Als je dit als (inderdaad gefrustreerde) klant onder ogen krijgt, vraag je je inderdaad af, of je jezelf niet beter slachtoffer kunt noemen... Vooral als je de laatste zin van het stuk leest: "laten we weer eens een geintje maken, de humor ontbreekt." Nou, we liggen al krom, maar niet van het lachen....

Stuur je klachten met betrekking tot de sociale dienst naar de initiatiefgroep KLACHTENBOEK: Postbus 1425, 5200 BL, DenBosch.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 301, september 1996