Skip to main content
  • Archivaris
  • 301

"De beste advokaat is nog niet goed genoeg!"

verzet tegen drugsopvang neemt a-sociale vormen aan

Met de aanwijzing van drie mogelijke lokaties voor de dag- en de nachtopvang van drugsverslaafden in de stad, zijn de gemoederen deze zomer in het Bossche weer behoorlijk opgegloeid. Nu suddert dit al jaren, en fascistiese partijen hebben al gepoogd om in dit troebel water te vissen. Het soort leuzen en kreten van dit soort clubs werd toen niet overgenomen door de bezorgde buurtbewoners van de wijken.
Nu pakte B & W het anders aan, zij lieten een aantal vakantiewerkers in de zomer studeren op zo'n vijftig mogelijke locaties voor de opvang van de 30 zwaar-verslaafden. De uitkomst van dit onderzoek was niet erg verrassend:
Als dag-opvang werd het pand van Vrouwenopvang De Tunnel aangewezen en als nacht-opvang de voormalige marechaussee-kazerne in de Vughterpoort en een bouwkavel in de Orthenpoort, waarvan de laatste de voorkeur van B&W heeft.

Nou, we hebben het weer geweten! Buurtcomitees verklaren hun wijk onafhankelijk, bedrijven grommen en dreigen met de rechter.
Vooral de wijk Vughterpoort blijkt fanatiek. Ze scoort flink in de pers, tot NOVA aan toe. Maar geen van de journalisten neemt de verantwoordelijkheid die hij/zij heeft: Het wijkcomitee heeft leuzen op de bomen getimmerd waarvan in ieder geval wij geen brood lusten! Suggestief wijzend naar het nabij gelegen asielzoekerscentrum hangen leuzen als: 'geen asiel voor junks' in de wijk. Nou, dan weten we meteen met wat voor lui we te maken hebben! Als de kleinburger bedreigd wordt dan slaat hij/zij wild om zich heen en wordt niet gehinderd door enige vorm van medemenselijkheid.
Nee, arrogant van de toren blazen en de lokatie dreigen op te kopen, dan laten ze zich wel heel duidelijk van de werkelijke kant zien.
Voor de bewoners van de Orthenpoort kan er natuurlijk geen sprake zijn van het kopen van de grond, da's immers een arme wijk.
Maar voorwaar, daar brengen de bedrijven de redding. Met de GAMMA voorop zullen de Superconfexen, Poolcentra en wat al dies meer zij naar de rechter stappen. De bedrijven schokken het geld. De buurt mag procederen. "De beste advokaat is nog niet goed genoeg", bleehhrt de Gamma, terwijl het huilt om de diefstallen die zich in de winkel zullen afspelen. Sufkoppen. Het is nachtopvang die daar gepland is. En van 8 tot 8 is overdags. Of is Gamma van plan 24 uur per dag open te gaan. En herinnert iedereen zich nog de racistische weigering van de Gamma van een niet-witte stagiaire?

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 301, september 1996