Skip to main content
  • Archivaris
  • 301

Een balans na 25 jaar

Een historisch ogenblik is een goed moment om de balans eens op te maken. Kleintje Muurkrant heeft tegen alle stromen in stand gehouden. Dat is op zich al een verdienste. Inhoudelijk toont het een eigenzinnig gezicht. Het wijkt ook af van de media die achtereenvolgens de stad overspoeld hebben. Op die conclusie is De Bossche Globe de enige uitzondering. Financieel heeft het zich kunnen redden en op het vlak van distributie is er evenmin een kink in de kabel gekomen.
Weggehoond en veracht door het Brabants Dagblad, staat Kleintje Muurkrant nog overeind. Maar dat maakt nog niet dat Den Bosch rijk is aan uiteenlopende media, wat dat betreft is de stad onderbedeeld. Niet het aantal bevestigt die gedachte, helaas is de kwaliteit van het Brabants Dagblad en de h.a.h.bladen beneden peil. De VNU, de uitgever van ondermeer het Brabants Dagblad, streeft naar one-paper cities. Bij dergelijke monotone uitingen van gedachten en nieuws is de lezer niet gebaat.
Brabant Pers (BP) voert als excuus aan, dat er allerlei nieuwe vormen van media zijn ontstaan. Bij die verwijzing horen zelfs de regionale en lokale omroepen...! Het is dan ook de enige keer dat deze media door de BP in positieve zin genoemd worden.
Zo lang het Brabants Dagblad bezig blijft met sensationele gebeurtenissen op te blazen kan het zich nimmer meten met de landelijke dagbladen. "Kat in de goot" en "elektriciteitskast op Emmaplein kapot" zijn nog steeds dagelijkse kost voor onnozele abonnees die voor "Je mist niets in het BD" kiezen. Al wat op de burelen van het BD komt aanwaaien gaat mee, zo schreef een stagiair eens. Daarmee heeft hij letterlijk de beperkte actieradius van de weinig alerte redactie benoemd. Op een huisvrouwenomroep als Omroep Brabant en een gesjeesde BLOS, die door de bewindvoerders van de laatste vijf jaar de nek is omgedraaid, zit niemand te wachten. De wanbeheerders van de BLOS, Frank de Bie en Rob van de Laar, hebben zich laten leiden door hoogmoed, ijdelheid en meer persoonlijk getinte aspiraties. Daardoor is niet alleen de lokale televisie, maar ook een redactioneel goed bezette radiosectie om zeep geholpen.

Het Stadsgewest met een twintig jaar oude titel als Stadsblad in een nieuw jasje gestoken, noemt zich nieuwsblad. Uit één oogopslag blijkt dat het, op het gebied van stadsnieuws, een volkomen kopie is van zijn grote broer. Een slimme lezer die dat in de gaten heeft kan zich een abonnement besparen. de Bossche Omroep op Zondag, ook al uit de stal van de Brabant Pers, zou de nieuwsleegte van het weekend kunnen vullen, maar mist haar kans. Het slaagt er telkens weer in nieuwe rubrieken te lanceren die weer als sneeuw voor de zon verdwijnen. Foto-onderschriften en datering op de voorpagina ontbreken en waar foto's horen te staan, heeft de opmaak de plekken met zwarte inkt ingevuld. Kortom knullig en knurftig.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 301, september 1996