Skip to main content
  • Archivaris
  • 295

Agenda/295

zaterdag 23 maart
landelijke demonstratie tegen racisme. In sommige Kleintjes zit de 'krant van Kleurrijk Nederland' bijgevouwen met het komplete programma van de antiracismeweek (15 tot 23 maart).

dinsdag 26 maart
informatie-avond voor Bossche aktivisten over de kampagne "Nooit Meer Tsjernobyl" bij het COS, Hinthamerstraat 141, DenBosch, aanvang 20.00 uur. Bel van tevoren de Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling Omslag uit Sint-Michielsgestel even dat je komt: 073.5941622 (zie elders in dit Kleintje en verderop in dit strijdperk bij 30 maart).

woensdag 27 maart
hardcore/punkfestival in de pariaschool in veldhoven, met Veil (emohardcore) en Barst. Zaal open om 19:30, entree 5 piek. van Vroonhovenlaan 38.

zaterdag 30 maart
Informatiedag over de kampagne "Nooit Meer Tsjernobyl" in het NME-centrum aan de Plantage Middenlaan 2-E, Amsterdam (nabij Artis). De dag vindt plaats van 11.00 tot 16.00 uur (zie elders in dit Kleintje). Meld je aan via 073.5941622 (Omslag, Sint-Michielsgestel).

zaterdag 30 maart
Europese aktiedag tegen Trans Europese Netwerken (asfaltmassa's en dergelijke). Meer informatie via De Broeikas 024.3237544

maandag 8 april
Paasmars voor ONTWAPENING. Vanaf 10.30 uur op Station Soestduinen, vanaf 12.30 vanaf station Amersfoort. Informatie via de Werkgroep Paasmars 1996: Postbus 10237, 2501 HE, Den Haag 070.3658533

zaterdag 13 april
benefietfeest voor en op Leef-Werkschool Eigenwijs in Nijmegen. Bel 024.3560739

Op 16, 17 en 18 april
In het Haagse Congresgebouw wordt de militaire en wapenbeurs ITEC gehouden. Elke dag zal er een EAKE worden gehouden door de franciskaanse Vredeswacht. Neem kontakt op voor informatie over verdere akties met: Haags Vredes Platform, Juffrouw Idastraat 18, 2513 BG, DenHaag. 070.3457133

zaterdag 20 april
swingbenefiet voor het met ontruiming bedreigde Arnhemse Hotel Bosch in De Doos (Apeldoornsestraat 4, Arnhem).

woensdag 1 mei
grootse manifestatie op Plein '44 te Nijmegen met als thema "delen". Over de noodzakelijke herverdeling van arbeid en inkomen. Meer informatie: 024.3238162

woensdag 29 mei
Onder de titel 'de achterkant van Nederland' organiseert het netwerk van provinciale, regionale en plaatselijke Belangenorganisaties van Uitkeringsgerechtigden een konferentie. Over de nieuwe ABW, Melkerts 'armoedenota' en allerlei gemeentelijke plannemakerijen met betrekking tot "sociale aktivering". Neem kontakt op met PSUL, Postbus 4524, 6202 SB, Maastricht 043.3690259

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 295, maart 1996