Skip to main content
  • Archivaris
  • 311

Sasakawa-geld niet besmet?

In Kleintje 283 (10 maart 1995) beschuldigde Kleintje Muurkrant het College van Bestuur van de Universiteit van Utrecht van dom- en hebzucht. Zonder de achtergronden te checken hadden zij een 'gift' van 1 miljoen dollar aangenomen van de Japanse Sasakawa Peace Foundation. Die club beheert de gigantische kapitalen van oorlogsmisdadiger en supercrimineel Ryoichi Sasakawa, een belangrijk man in de uitbouw van Aziatisch extreem-rechts, grondlegger bijvoorbeeld van de Japanse tak van de Moon-sekte.

Helaas reageerden de Utrechtse wetenschapsregenten hier niet op. Ondertussen is Sasakawa dood (18 juli 1995). Vorig jaar werd opnieuw een beschuldigende vinger naar de Utrechtse Universiteit uitgestoken. Criminoloog Cyrile Fijnaut schreef een artikel in het Tijdschrift voor de Politie (augustus 1996) onder de titel "De Japanse Yakuza: ook actief in Nederland?" en legde een verband naar de één miljoen dollar afkomstig uit het Sasakawa-imperium. Naar aanleiding van déze forse aantijging toog het universiteitsbestuur (pas) aan het werk, om nu alsnog te concluderen dat er niks mis was met die aangenomen gift. Punt erachter dus. Wij, hier bij 't Kleintje, hebben vervolgens het materiaal opgevraagd bij de Utrechtse Universiteit om eens te kontroleren hoe diepgaand en 'wetenschappelijk' dit zogenoemde onderzoek eigenlijk is geweest. De stapel papier doorbladeren levert een onthutsend beeld op. De Utrechtse 'wetenschappers' hebben namelijk slechts een briefje naar "The Nippon Foundation" gestuurd, dit is de nieuwe naam voor de Sasakawa Foundation sinds de dood van Ryoichi Sasakawa. En natuurlijk werden zij vervolgens overstelpt met prachtig flonkerende brochures en gladde praatjes. De Japanse club sprokkelt de kapitalen momenteel bij elkaar middels het organiseren van "motorbootracing", zo'n beetje het paardenrennen te Japan wat gokken en zwartgeld betreft... Maar volgens het Utrechtse College van Bestuur is hier niets mee aan de hand, aangezien de Japanse overheid nauw bij de onderneming betrokken is. Ja hallo, dat is nu typisch Japans; dat de lokale en nationale overheden overal bij betrokken zijn, inklusief bij de "georganiseerde misdaad"!

Een ieder die 10 gulden overmaakt op giro 5349231 tnv Muurkrantkollektief te DenBosch met in de rechterbovenhoek "sasakawa" krijgt ons sasakawa-dossier toegezonden. Dan kun je zelf constateren dat die Sasakawa een alom bekendstaande maffiabaas, schurk en schoft was, en dat zijn kapitaal wel degelijk nauw verwant is met de Yakuza, oftewel de georganiseerde misdaad, zoals we dat in Nederland noemen. De dollartekens in de ogen der Utrechtse universiteitsbestuurders hebben hen 't helder zicht (definitief) ontnomen...

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 311, juli 1997