appelschaverdriet

673 hits
Naar aanleiding van het artikel 'Appelschaos' uit het vorige Kleintje kregen we hier bij de Kleintje Muurkrant-redactie een heel stel telefoontjes binnen. Het merendeel van de zeer negatieve reacties was gericht op de schrijver van 'Appelschaos' (Gerben Hoekstra). Hij zou "een smerige VVD'er" zijn, het Kleintje "lijkt wel op de Telegra...

Jezelf belachelijk maken

734 hits
Appelschaos-reactieNiet onaardig stukje, dat van Gerben Hoekstra in Kleintje 310. Ook ik heb me tijdens de PL (pinksterlanddagen) wezenloos geërgerd. Mijn tentje stond niet ver af van Belgen die toen ik - rond 01.00 uur - wilde pitten, kratten bier zaten leeg te lurken en de bekende slappe klets verkondigden. Waarbij men zichzelf altij...

Acties tegen Europese Biotechlobby

661 hits
Eind juni (25, 26 & 27 juni) hield de Europese biotechlobby EuropaBio een driedaagse conferentie in de Rai in Amsterdam. EuropaBio is, met naar men zelf zegt 700 leden, de grootste biotechlobby organisatie in Europa. Tot voor kort richtte lobby-werk zich vooral op de overheid: men bepleitte soepeler regelgeving en meer investerings...

Toontje lager

624 hits
Den Bosch zit in een dip. Het zal de doorsnee Bosschenaar niet zijn ontgaan dat de stad in een bestuurlijke malaise verkeert. Nu hebben we het even niet over de bisschoppelijke stuurloosheid die feitelijk al twaalf jaar duurt, maar over de Bossche gemeentepolitiek. Bij een commissie- of raadsvergadering, een feestelijke bijeenkomst of ...

Europe, Inc

646 hits
Dangerous Liaisons between EU Institutions and IndustryZo heet de pas verschenen brochure over lobby's van het bedrijfsleven en de Europese Unie. Een groot gedeelte van de brochure is gewijd aan de activiteiten van industriële lobbygroepen rond de revisie van het Verdrag van Maastricht. Het rapport biedt inzicht in de systematische wij...

Europressie

664 hits
Na alle waarschuwingen vanaf het midden van de jaren 80 dat de Europese Eenwording weleens zou kunnen uitmonden in de Europese Eensgezinde Repressie was het dan eindelijk zover tijdens de Eurotop in Amsterdam. De binnenstad bezaaid met ME-bussen in die akelige donkerblauwe kleur die van binnen meteen al het adrenalinegehalte oppompt. E...

Geheugenbedrog

637 hits
Al datgeen, verborgen achter de menselijke schedel, zit onnavolgbaar vreemd in elkaar. Eenmaal onder hypnose een buitenaardse ontvoering -eventueel mét chirurgische ingreep- bijgewoond en je weet zeker dat dit alles écht gebeurd is; je kunt de beelden zo opnieuw oproepen. Zo geloven velen dat er dagelijks wel enkele satanische sekten, ...

Girogluren

803 hits
We hebben het er in het Kleintje al veel vaker over gehad. Hier alles nog even op een rijtje: Eén van de grootste ergernissen in het leven van een bijstandsgerechtigde is het zogeheten 'girogluren' door de Sociale Dienst. Volgens de Algemene Bijstandswet zijn bijstandsgerechtigden verplicht de Sociale Dienst inzicht te verschaffen in h...

Gladio-vervolg

615 hits
Het is weer eventjes stil geweest rondom GLADIO. In 1991 naar de publieke oppervlakte gekomen in Italië, bleek het een zogeheten "stay-behind"-netwerk te zijn, opgericht door de Amerikanen vlak na de Tweede Wereldoorlog en gericht tegen "de communisten". Operationeel in zo'n beetje alle landen van West-Europa, ook in Nederland. De huid...

Papieren vrede in Guatemala

647 hits
Na 6 jaar moeizaam onderhandelen kwam op 29 december 1996 een eind aan 36 jaar burgeroorlog in Guatemala, maar tot op heden is dit een 'papieren vrede'. Nu de akkoorden ondertekend zijn moet het echte vredesproces beginnen. Om tot een daadwerkelijk vreedzame samenleving te komen, waarin de mensenrechten gerespecteerd worden en iedereen...

Lefgozers m/v gezocht

526 hits
Je kent het wel. Je fietst de straat over en een of ander yuppenzoontje drukt je van de weg af. Of een tegenliggende buschauffeur (m/v) veronderstelt achteloos dat je wel op tijd op de stoep gevlucht bent. Of je wandelt met je newborn gezellig in het zonnetje over een zebrapad en 10 seconden later bonkt je hart in je keel, zo blij ben ...

Slapte

505 hits
Een nogal frappant voorbeeld van slapte jegens de dictatuur vond ik de hypocriete reactie van de internationale beroeps-politici op de val van Mobutu Sese Seko van Kongo-Zaïre. Zevenendertig jaar lang heeft deze schurk zich rijk kunnen graaien zonder noemenswaardige tegenwerking van al die andere regeringsleiders. Zo af en toe verschee...

Links, new Age en evangelisch

554 hits
Echt seksueel misbruik is het probleem, NIET zogenaamde 'linkse censuur'In Kleintje MuurKrant 310 stond het stukje 'Links, New Age en evangelisch'. Een anoniem blijvende held schreef het. Een anonieme heldin zou ook kunnen. Maar in Nederland schrijven maar weinig vrouwen zo macho-bot over seksueel misbruik; dus dat lijkt me een kleine ...

links en NewAge

531 hits
Beste Herman de Tollenaere en anderen, bij deze wil ik je laten weten dat ik het stukje achterop de Kleintje Muurkrant (nummer 310) stuitend vond. Vooral omdat het een anoniem stuk is. Het is helaas de prijs die je schijnt te moeten betalen voor het politiek duidelijk stelling nemen in deze tijd. Ook in een vorige aflevering stond al e...

artikel-140 arrestatieverslag

507 hits
Hieronder volgt een kleine impressie van wat je zoal kan overkomen wanneer je in Nederland Politiestaat durft te demonstreren. Eén van de 650 arrestanten aan het woord..."Zondag 15 juni jongstleden maakte ik deel uit van de groep demonstranten die in de Amsterdamse Spuistraat, tien meter van kraakkafé Vrankrijk vandaan, werd ingesloten...

Haagse Bedriegers

581 hits
Een reactie van Peter Edel op de reactie van Frank Willems, die in Kleintje Muurkrant nummer 306 op het artikel "Haagse bedriegers" van Willem Oltmans uit Kleintje Muurkrant nummer 303 reageerde.Beste Frank Willems, zoals je waarschijnlijk nog wel weet heb ik naar aanleiding van je reactie op het artikel Haagse bedriegers van Willem Ol...

puntje 311

550 hits
Even een sprongetje terug naar het 'puntje' van april vorig jaar, dat eindigde als volgt: 'Arm Amsterdam. Waarom geen Maastricht II? Kleeft er aan die naam soms teveel Joegoslavisch bloed? Waarom geen Apeldoorn I? Apeldoorn stelde zélfs het paleis Het Loo beschikbaar! Utrecht, Rotterdam en Den Haag wilden ook maar al te graag, waarom n...

Sasakawa-geld niet besmet?

490 hits
In Kleintje 283 (10 maart 1995) beschuldigde Kleintje Muurkrant het College van Bestuur van de Universiteit van Utrecht van dom- en hebzucht. Zonder de achtergronden te checken hadden zij een 'gift' van 1 miljoen dollar aangenomen van de Japanse Sasakawa Peace Foundation. Die club beheert de gigantische kapitalen van oorlogsmisdadiger ...

Snap jij Schengen?

463 hits
rapport over twaalf jaar Europees asielbeleid."Wij zullen ons moeten realiseren dat ons recht om mensen de toegang hier te ontzeggen in hoge mate afhankelijk is van de mate waarin wij erin slagen om de problemen elders in de wereld op te lossen, om diep ingrijpende tegenstellingen in de wereld tussen arm en rijk en tussen macht en onma...

Veganisme en extreem-rechts

1042 hits
Neo-nazi veganisten? Dierenbevrijders tegen abortus? Veganisme en dierenbevrijding horen in het linkse kamp en kunnen goed aansluiten bij de strijd tegen racisme, sexisme en kapitalisme en voor een beter milieu. Helaas zijn veel van mijn collega-veganisten en ook sommige dierenbevrijders ontzettend a-politiek en zodoende een eenvoudige...

Logisch of toeval? (007)

515 hits
Is het toeval dat zoveel linksige alternatievelingen en zogenoemde intellectuelen uiteindelijk stierven binnen de Orde van de Zonnetempel, Heaven's Gate en jaren geleden in Jonestown? Zoals vele na- en meelopers van de enkele jaren geleden opgestegen multimiljardair Bhagwan Shree Rajneesh (Osho) een schijnprogressieve loopbaan hadden ...

Klikkende biggen, zwemmende koeien en slikkende consumenten

496 hits
Terwijl we in Nederland zo ondertussen richting 400 gevallen van de builenpest in varkenshouderijen lopen en er voor de volgende maanden geen einde aan lijkt te komen, is de aandacht voor al die viezigheid in de media wat afgezwakt. Logisch, zo werkt dat. Toch interessante ontwikkelingen allemaal weer! De pest is nu ook gevonden bij be...

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch