Skip to main content
  • Archivaris
  • 311

links en NewAge

Beste Herman de Tollenaere en anderen, bij deze wil ik je laten weten dat ik het stukje achterop de Kleintje Muurkrant (nummer 310) stuitend vond. Vooral omdat het een anoniem stuk is. Het is helaas de prijs die je schijnt te moeten betalen voor het politiek duidelijk stelling nemen in deze tijd. Ook in een vorige aflevering stond al een dergelijk stuk van 'Allie'. Het is bedroevend dat mensen menen kritici te moeten terechtwijzen. Veelal weten deze lieden niet eens waar ze het over hebben of spreken van "historisch geneuzel" ('Allie'). Het is verre van duidelijk wat de 'Anonymus' nu precies wil. Geen enkele kritische noot meer? Geen veroordeling meer van anti-semitisme, moord, seksueel geweld, nazisme? Met als motivatie dat niemand of niets deugt? Een vreemde stelling die zou uitlopen op een totaal relativisme. Dat is inderdaad een virus waarmee veel 'linkse' mensen de laatste tijd besmet zijn geraakt. Het blijft hard nodig om onrecht, onderdrukking en uitbuiting aan te klagen. Dus Herman, blijf vooral doorgaan met je kritische werk.

Peter Zegers

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 311, juli 1997