Skip to main content
  • Archivaris
  • 311

Links, new Age en evangelisch

Echt seksueel misbruik is het probleem, NIET zogenaamde 'linkse censuur'

In Kleintje MuurKrant 310 stond het stukje 'Links, New Age en evangelisch'. Een anoniem blijvende held schreef het. Een anonieme heldin zou ook kunnen. Maar in Nederland schrijven maar weinig vrouwen zo macho-bot over seksueel misbruik; dus dat lijkt me een kleine kans.

De anonymus viel de aktie aan van de stichting SIMPOS tegen seksueel misbruik van volgelingen door godsdienstige leiders. Leiders zoals Sai Baba uit India en de Amerikaan Donald Walters, zich noemende 'Kriyananda'. De solidariteitsaktie in Nederland vindt plaats op verzoek van de Amerikaanse organisaties Stop Abuse by Spiritual Authorities, en het Ananda Awareness Network. In Nederland hebben we hierover contact met de Interkerkelijke Stichting tegen seksueel misbruik in pastorale relaties. Ter informatie voor wie hier fundamentalistisch-christelijke spoken zou willen zien: dit is eerder de progressief-feministische stroming binnen het Christendom.

Op de mislukte pogingen van de anonieme held tot lollige André van Duin-imitaties ten koste van misbruikten ga ik niet in. Ook niet op persoonlijke hatelijkheden. Het gaat ook niet om het spook van 'censuur' door links, dat 'politiek correct' zou zijn. In boeken in Amerika en in de NRC hebben daar al karrevrachten aan onzin over gestaan. Het is fysiek onmogelijk voor één persoon om dat allemaal te weerleggen.

Het gaat om de feiten rond het misbruik door Walters/Kriyananda, de leider van de Ananda Church of Self-Realization. Goede maatjes met sommige big business lieden in Californië. Deze Walters heeft een eed van celibaat gezworen, om eventuele argwaan bij aanhangers in slaap te sussen. Maar het Ananda Awareness Network stelt dat het achter de schermen tientallen jaren lang heel anders ging. Onder meer beschrijven zij hoe de religieuze leider een eenentwintigjarige non van zijn kerk verkrachtte. Wie meer wil weten: ga naar het Internet adres van Arianna Lindemann van Stop Abuse by Spiritual Authorities: http://www.eskimo.com/~tlotus . Klik dan op de vermelding Ananda voor de stukken van de rechtszaak tegen Walters/Kriyananda. Lees de getuigenverklaringen van de ene vrouw na de andere. Uiteindelijk klaagden Anne-Marie Bertolucci en andere vrouwen hun ex-leider aan. Walters wachtte de rechtszaak niet af. Hij vluchtte naar zijn trouwe volgelingen in Italië.

De heer Anoniem noemt het 'grappig' hoe Ankh-Hermes op de solidariteitsactie met de misbruikten reageerde. Volgens hem haalden ze Kriyananda's boek uit het fonds. Maar: dit zei de uitgeverij dan wel tegen de pers. Maar nu, maanden later, is het nog steeds niet gebeurd. Inmiddels blijkt ook Bruna een vertaling van Walters uit te geven.
Wat is het doel van de boeken van Walters? Zichzelf op te hemelen als groot en goddelijk leider en moreel voorbeeld voor de hele wereld. De vergelijking door Anonymus met de (fantasie) romans van de anti-Semiet Celine gaat dus mank. Kookboeken zijn het ook niet. Er is een zeer direkte (tegenspraak) relatie tussen Walters' openbare boeken en zijn verborgen daden.

Wat is het doel van de solidariteitsactie? Het doel is om de misbruikte vrouwen in Amerika te laten weten dat ze internationaal niet alleen staan; en om de publieke opinie in Nederland te informeren dat er andere kanten aan Walters zitten, dan je uit zijn zichzelf ophemelende boeken zou afleiden. Natuurlijk is het doel niet: censuur. Het beste zou zonder meer zijn, als Bruna en Ankh-Hermes bijlagen aan Walters' boeken zouden toevoegen. Al is het maar vier bladzijden getuigenverklaring van ex-aanhangsters of getuigen-deskundigen: het zou de Nederlandse lezers een minder eenzijdige kijk op de grote leider Kriyananda kunnen geven. Helaas schijnt 'Hollandse koopmansgeest' zo'n oplossing commercieel niet aantrekkelijk te vinden.

Uit de oergeestige zinsnede 'seksueel verantwoord' van Anonymus leid ik af, dat hij dertig jaar vrouwenbeweging lang heeft zitten slapen. Voor de zoveelste keer dus: bij seksueel geweld en seksueel misbruik gaat het om bestrijding van geweld en misbruik. Niet om seksualiteit.

Herman de Tollenaere

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 311, juli 1997