Skip to main content
  • Archivaris
  • 311

Papieren vrede in Guatemala

Na 6 jaar moeizaam onderhandelen kwam op 29 december 1996 een eind aan 36 jaar burgeroorlog in Guatemala, maar tot op heden is dit een 'papieren vrede'. Nu de akkoorden ondertekend zijn moet het echte vredesproces beginnen. Om tot een daadwerkelijk vreedzame samenleving te komen, waarin de mensenrechten gerespecteerd worden en iedereen gelijke kansen heeft, moet namelijk nog erg veel gebeuren. Er bestaan in Guatemala vele maatschappelijke sectoren en groeperingen die zich hier actief voor inzetten, zoals kerken, vakbonden en volksorganisaties.

De actuele situatie
De laatste tijd vinden er bijna dagelijks protestmarsen en - acties plaats tegen het radicale privatiseringsbeleid van de regering Arzu, dat enorme prijsstijgingen tot gevolg heeft. Tegen arme boeren die stukjes grond bezetten treedt de overheid hard op, de persvrijheid is aan banden gelegd, vakbondsleiders worden bedreigd of zelfs vermoord en het terugkeerproces van mensen die tijdens de burgeroorlog naar het buurland Mexico zijn gevlucht is volkomen stil komen te liggen. Het Guatemala Komitee is nauw betrokken bij dit terugkeerproces. In samenwerking met enkele andere Nederlandse organisaties is in 1995 het Holacomproject van start gegaan. Dit project beoogt het vergroten van de veiligheid van teruggekeerde vluchtelingen door 'acompanamiento', oftewel de uitzending van teams van waarnemers naar de terugkeergemeenschappen. Na terugkeer in Nederland heeft een aantal van hen een groep opgezet die hier in Nederland lezingen e.d. verzorgt. Een informatiefolder over de activiteiten van deze groep is verkrijgbaar bij het Guatemala Komitee.

Geld voor vrede
De Europese Unie, waaronder Nederland, en andere westerse donorlanden hebben in totaal 1,9 miljard dollar aan president Arzu toegekend om de uitvoering van de vredesakkoorden te ondersteunen. Het Guatemala Komitee vindt het van groot belang om hierbij de vinger aan de pols te houden, om ervoor te zorgen dat het geld inderdaad besteed wordt aan de uitvoering van de vredesakkoorden en dus aan de verbetering van de erbarmelijke levensomstandigheden van het merendeel van de Guatemalteekse bevolking.

Het Guatemala Komitee Nederland is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie, die niet wordt gesubsidieerd door de overheid en dus afhankelijk is van donaties om haar werk te kunnen uitvoeren. Daarom vragen wij u om een bijdrage. Deze kunt u doen door overmaking van uw gift op giro 4177441 t.n.v. Stichting Guatemala Komitee Nederland te Utrecht, of door u op te geven als donateur/donatrice. Zoals gezegd is uw hulp hierbij onontbeerlijk. Gelukkig hoeft het Guatemala Komitee niet te denken in termen van miljarden. Elke gulden is welkom!

Guatemala Komitee Nederland: Domstraat 29, 3512 JA, Utrecht (030.2321112)

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 311, juli 1997