Skip to main content
  • Archivaris
  • 311

Girogluren

We hebben het er in het Kleintje al veel vaker over gehad. Hier alles nog even op een rijtje: Eén van de grootste ergernissen in het leven van een bijstandsgerechtigde is het zogeheten 'girogluren' door de Sociale Dienst. Volgens de Algemene Bijstandswet zijn bijstandsgerechtigden verplicht de Sociale Dienst inzicht te verschaffen in hun inkomsten/uitgavenpatroon, met als gevolg dat de Sociale Dienst hen vraagt tijdens het heronderzoek de bank/giroafschriften over een periode van 3 maanden (in sommige gemeenten zelfs over een periode van 6 maanden!) te laten zien. De Registratiekamer heeft omtrent het girogluren de volgende uitspraak gedaan: - Het vaststellen van de periode waarover je giroafschriften moet tonen is een zaak van B&W. Wanneer die dus vast hebben gesteld dat je je afschriften over een periode van 3 maanden moet laten zien, dan heb je daar maar aan te voldoen. Doe je dat niet, dan krijg je een boete opgelegd omdat je niet aan de informatieplicht voldoet. Blijf je weigeren dan kunnen ze je uitkering stopzetten. - De Sociale Dienst mag echter niet al die afschriften kopiëren. Ze moet dus een keuze maken. - Je hoeft de Sociale Dienst geen inzicht te verschaffen in je uitgavenpatroon. De Registratiekamer is van mening dat inzicht in het uitgavenpatroon van uitkeringsgerechtigden - uitzonderingen voorbehouden - niet relevant is voor het vaststellen van het recht op uitkering. Je mag dus je uitgaven onleesbaar maken op je bank/giroafschriften. Naar aanleiding van deze uitspraak van de Registratiekamer heeft het ministerie van SoZaWe de volgende richtlijn uitgevaardigd aan de Gemeentelijke Sociale Diensten: Uitkeringsgerechtigden hebben het recht hun uitgaven onleesbaar te maken op hun bank/giroafschriften. Wil de Sociale Dienst toch inzicht in de uitgaven van de betreffende uitkeringsgerechtigde, dan zal ze dat per geval met redenen omkleed aan moeten geven. Samengevat komt het dus op het volgende neer: Je bent verplicht je bank/giroafschriften te tonen tijdens het heronderzoek. B&W bepalen over welke periode. De SD mag niet alle afschriften kopiëren. Je mag je uitgaven onleesbaar maken. Wil de SD ook inzicht in je uitgaven, dan zal ze schriftelijk aan moeten geven waarom ze dat in jouw specifieke geval wil. Ben je het daar niet mee eens dan kun je bezwaar aantekenen. Doet je "contact"ambtenaar toch moeilijk over het bovenstaande, beroep je dan op de uitspraak van de Registratiekamer en de ministeriële richtlijn. Het is vaste jurisprudentie dat de burger zich met recht kan beroepen op ministeriële richtlijnen.

leve de automatisering
De Algemene Bijstandswet-formulieren van de Gemeentelijke Sociale Dienst van DenBosch zijn weer eens veranderd: nu met de bedoeling dat alles met de computer verwerkt kan worden. Dat scheelt weer wat werkgelegenheid... Aangezien er nu geen mensenogen meer aan te pas komen roept de Sociale Dienst in een aparte brief op om niets meer buiten de vakjes te schrijven, dus geen woedende kommentaren in de kantlijn en doorstrepingen. Wij roepen echter iedereen op om de één-na-laatste zin van dit vernieuwde "rechtmatigheidsonderzoekformulier Abw" vet door te strepen. Daar staat namelijk het volgende: "Ik stem ermee in dat de gemeente 's-Hertogenbosch inlichtingen vraagt bij andere instanties of personen die voor het vaststellen van het recht op bijstand nodig zijn." De Gemeentelijke Sociale Dienst heeft reeds vergaande faciliteiten om ieders privacy te schenden, daar hebben ze jouw goedkeuring echt niet voor nodig! Doorstrepen dus die privacy-schendende zin! Bijkomend voordeel is dat de computer protesteert omdat er iets is doorgestreept, dit bereik je overigens ook door je kruisjes 'per ongeluk' vlak naast de hokjes te zetten...

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 311, juli 1997