Skip to main content
  • Archivaris
  • 311

Europressie

Na alle waarschuwingen vanaf het midden van de jaren 80 dat de Europese Eenwording weleens zou kunnen uitmonden in de Europese Eensgezinde Repressie was het dan eindelijk zover tijdens de Eurotop in Amsterdam. De binnenstad bezaaid met ME-bussen in die akelige donkerblauwe kleur die van binnen meteen al het adrenalinegehalte oppompt. En om deze chemisch-fysieke substantie in nog grotere hoeveelheden door de aderen te laten stromen was een blik op de op bruggen en straathoeken samengeschoolde MEers in gevechtsuitrusting danwel in vredestenue voldoende. Honderden mensen in de op dit moment voor Europese hoofdstad spelende Amsterdamse binnenstad 'preventief' opgepakt vormt een voorbode wat ons in het 'nieuwe Europa' te wachten staat.
Maar in deze maatschappij is het nog steeds zo dat zij die over de wapenen van de barbaren beschikken de macht hebben en zich niets gelegen hoeven te laten aan zogenaamde demokratische principes. Wat het 'nieuwe Europa' inhoudt is het Europa van de multinationals, van de bazen, van de daarmee heulende middenklasse. Een Europa dat zich slechts in stand kan houden door het invoeren van een ongekende repressie, van 'vliegende brigades' en 'luchtmobiele brigades' die zich uiteindelijk tegen de eigen opstandige bevolking zal keren wanneer die het waagt te protesteren tegen de alleenheerschappij van multinationals, bazen en middenklasse. Banen zullen in de toekomst alleen nog in de 'repressieve sektor' te vinden zijn, al dan niet in Melkertverband. De verpauperde werklozenmassa's die met een minimaal uitkerinkje in leven gehouden worden zullen sidderen bij het zien van al dat somber donkerblauw op straat en het niet wagen veranderingen, laat staan verbeteringen te eisen. Een Zuiditaliaanse opstand kan een snelle interventie van de Westeuropese luchtmobiele brigade verwachten, waarbij het aantal doden alleen maar gunstig zal zijn voor de boekhoudkundige verhoudingen in de Brusselse sociale paragraaf. En een vreedzame demonstratie voor de poorten van de EU-gebouwen in Brussel wordt al snel 'beloond' met een levenslange verbanning naar Elba, Sint Helena of een andere historische plaats (Auschwitz, Dachau, Treblinka, Buchenwald?).
Zij die 't nu nog niet weten of beseffen zijn al te laat. Alle anderen dienen zich nu te verenigen in de voorbereidingen van een opstand die haar weerga in de geschiedenis niet kent. Slechts dan zal het mogelijk zijn het tij van repressie, van willekeurige arrestaties en uiteindelijk van voorbereide genocide te keren...

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 311, juli 1997