Skip to main content
  • Archivaris
  • 275

Klein Bosch Vuil (007)

Koper omsmelten.
Al eens van het sport - en vrijetijdscentrum de Vliert gehoord? (ambtelijk afgekort met SVC) Alle sportfaciliteiten samen onder een dak. Een koperen dak wel te verstaan. De cent moest verdwijnen omdat er te veel koperwaarde in zat. De stuiver staat op de lijst van bedreigde muntsoorten. Dus een dak van geld. Ook al van de kosten gehoord? Slordig miljoentje of 60. (een zes met zeven nullen dus en achter de komma ook nog twee). Ook vast al gelezen over de veronderstelling dat de toegangsprijs geen probleem moet zijn dus dat per dag duizenden bezoekers de exploitatie garanderen. (Nog niet van gehoord? Lees Kleintje 266 'Squashen voor de armen'). Nieuwtje is dat de gemeente weer een private-public-partnership aangaat voor de exploitatie van het centrum. Met...Libéma! En wie was Libéma ook alweer? Juist; de onderneming die de gemeente miljoenen heeft gekost omdat de exploitatie van de Maaspoorthallen mislukte. Libéma verknoeide de boel daar. De Bossche burgerij mocht de schade betalen. Mogelijk kunnen politici nu vast afspreken dat wanneer het weer misgaat (zoiets gaat namelijk altijd mis, echt waar) met Libéma; dat dan het dak wordt omgesmolten en wij armoedzaaiers met rust worden gelaten.

Jaarbeurs
Diezelfde Libéma helpt de gemeente Den Bosch met haar stand op de jaarbeurs in Leuven, België. Op die beurs presenteert de gemeente zich toeristisch. Wat moet Libéma daar? Wat doen ze dan voor de stad? Hoeveel kost dat? Waar welk geld naar toe is geschoven weten we niet maar ergens moeten de stuivers gerold hebben. Of is het een kado van het bedrijf uit dank voor het hernieuwde vertrouwen in een falende exploitatie van de Maaspoorthal?

Tenniskampioen
Doet de naam Verkuijlen nog een belletje rinkelen? Ooit Wethouder van financiën (in de tijd van het Libéma-fiasco overigens en het onvergetelijke Stienstra-fiasco). Nu in de strijd geklommen met de gemeente om z'n tennispark te bevechten. In Zuid. Waar anders.

boulevard als marketinginstrument
In de B&W-collegevergadering van 28 juni 1994 is het volgende besluit genomen: "Mede in verband met het jubileum zal het Theaterfestival Boulevard dit jaar door de gemeente 'gebruikt' worden in het kader van gemeentelijke relatiemarketing activiteiten. De kosten bedragen 6.690 gulden en komen ten laste van de algemene promotie." Tsja, brood en spelen...

grenzeloze arrogantie
Op 19 februari 1986 werd Meester Rolph Aloysius Gonsalves procureur-generaal bij het openbaar ministerie in het ressort DenBosch (dit omvat de arrondissementen Breda, Roermond en Maastricht). Het is een beetje flauw misschien maar we kunnen het niet laten om een stukje over te tiepen uit Kleintje Muurkrant nummer 167 (24 april 1986): "Geboren is hij op 5 mei 1932 en in 1956 ging Gonsalves naar het (toen nog) Nederlandse Nieuw-Guinea. Daar vervulde hij een hoge job bij het Binnenlands Bestuur. Zelf zegt hij daarover: "Ik was de eerste blanke die bij de Papoea's in het Oostelijk bergland ging werken. vanwege dit exploratie-werk werd ik in 1960 benoemd tot ridder in de orde van oranje-nassau" (Brabants Dagblad 25 januari 1986). Tsjongejonge, op je achtentwintigste al 'ridder'; hij zal de Nederlanders wel prima gediend hebben aldaar. Uit een andere bron vernamen we dat hij zich ook daadwerkelijk met de hollandse koloniale bezetting heeft ingelaten en zelfs de term standrecht is met zijn naam in verbinding gebracht..." Ongelooflijk natuurlijk dat deze Gunsalvo's gewoon zijn baantje blijft vervullen. Een betere illustratie van de grenzeloze arrogantie der regenten is vrijwel onmogelijk!

Neem kontakt op met Uitgeverij Ravijn (Postbus 76116, 1070 EC, Amsterdam (020)6713459) om in het bezit te komen voor de vier tot nu toe verschenen prachtige 'Arcade-jaarboeken' voor slechts drie tientjes! Je schijnt abonnee op de Amsterdamse Grachtenkrant te moeten zijn maar ach, dat verzin je er dan maar bij. Doe ze gelijk de groetjes van het Kleintje...

ecologische brigade
Het Nicaragua Komitee Nederland organiseert een solidariteitsbrigade die begin 1995 mee gaat werken aan milieuprojecten in Nicaragua. Hiervoor zoeken wij mensen die geïnteresseerd zijn in Milieu en Midden-Amerika, met name Nicaragua. De voorbereiding van de brigade begint eind augustus 1994. Van de deelnemers wordt een actieve deelname hierin verwacht. de duur van het verblijf in Nicaragua zal in onderling overleg door de brigade zelf bepaald worden, maar dient minimaal één maand te zijn. De reis- en verblijfskosten worden door de deelnemers zelf betaald. Een voorwaarde voor deelname is kennis van de Spaanse taal of de bereidheid zich hierin zoveel mogelijk te bekwamen. geïnteresseerden kunnen zich telefonisch opgeven bij Nina Holland (030)319476 of Bé Bisschop (05750)11094.

legitimatie
Iedereen zal het nu wel weten: vanaf 1 juni 1994 moet je je kunnen legitimeren. Als witte Nederlander zal je daarvan niet veel last hebben maar wanneer je niet wit bent en geen toestemming hebt gekregen om hier te wonen valt het niet mee want een 'illegaal' dient het land uitgezet te worden. Wanneer je tot die mensen behoort die geen last van de legitimatieplicht hebben maar je daar toch zorgen over maakt is het volgende misschien een manier om dit te laten blijken:
* Tijdens een reis weiger je je kaartje te tonen en evenmin je te legitimeren. Vertel de conducteur of conductrice waarom je dit doet en vraag de politie te waarschuwen.
* Tegenover de politie herhaal je je weigering je te legitimeren. Het niet tonen van een legitimatiebewijs is een overtreding en de politie kan je 12 werkuren vasthouden (dus niet de uren meegeteld tussen 21.00 & 09.00 uur).
* Bij de rechter kun je je bezwaren nogmaals uiteenzetten.
* Bedenk je goed voordat je aan deze aktievorm meedoet. Aangehouden worden is ook voor "eigen volk" geen pretje. Excuseer je voor de overlast die je bezorgt. (Henk)

Oorlog
"oorlog is en misdaad tegen de menselijkheid. Ik weiger daarom mee te werken aan welke vorm van oorlog dan ook en zal streven naar het wegnemen van alle oorzaken van oorlog". deze verklaring is ontleend aan de beginselverklaring van de War Resisters' International. Oorlogsvoorbereiding is niet allen een zaak van dienstplichtigen en beroepsmilitairen; door het betalen van belasting of BTW doen we allemaal mee. Dienstweigeren was een middel om te protesteren tegen het leger. In bovenstaande anti-oorlogsverklaring krijgt het individuele protest tegen het militarisme een nieuwe vorm. VD wil ook mensen die tot nu toe niet persoonlijk met het leger te maken kregen, bij haar activiteiten betrekken. VD wil een grote vereniging worden waarin meningen zich bundelen in het verzet tegen oorlog, liefst in samenwerking met geestverwante organisaties. Voor meer informatie over de verklaring en lidmaatschap van VD: Postbus 94802, 1009 AV, Amsterdam (020)6680999.

stille tochten
Net als vorig jaar rond de Kerstnacht, zullen ook dit jaar in vele steden stille tochten plaatsvinden. Ditmaal is de datum Zondag 25 september, aansluitend op de Vredesweek (18 tot en met 24 september). De opzet zal breder zijn. Naast Joegoslavië, zullen ook Rwanda en Burundi aandacht krijgen en kunnen lokale organisaties zelf de accenten leggen. Er zal worden ingehaakt op het thema van de vredesweek: "Europa belooft wat". daarbij zal het met name gaan om de fasen die een (dreigend) conflict doorloopt en waarop organisaties, politiek en publiek invloed kunnen hebben: Preventie - Solidariteit - Recht. Met het oog op dit laatste zal speciale aandacht worden gevraagd voor het Internationaal Tribunaal in DenHaag over de oorlogsmisdaden in voormalig Joegoslavië, wat nog steeds stagneert. Ook zal er meer dan vorig jaar aandacht zijn voor het geven van achtergrondinformatie en het activeren van mensen. Amnesty International zal proberen zoveel mogelijk lokale kernen te laten participeren, als logisch voortvloeisel uit hun campagne rond Kosova. Meer informatie via Pax Christi te Utrecht (030)333346 (Jan ter Laak)

Aan de huidige minister van verkeer en waterstaat, Postbus 20901, 2500 EX, Den Haag: geachte minister, enige tijd geleden heeft de PTT besloten onze post vanaf 1996 niet langer per trein te vervoeren, maar over te stappen op het wegvervoer. Wij willen u erop wijzen dat dit besluit zeker niet past binnen het kabinetsbeleid de CO2-uitstoot te verminderen. Ondanks alle mooie woorden blijkt milieuvriendelijkheid nog steeds niet te lonen. Een eerlijker belasting op het verbruik van energie en grondstoffen, lijkt me dan ook gerechtvaardigd. Pas dan zal duidelijk worden dat de ons toeschijnende winst voor latere generaties alleen maar verlies zal blijken te zijn. (deze tekst svp overschrijven of aanpassen en opsturen, toch?)

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 275, 14 juli 1994

Klein vuil