Skip to main content

Koper omsmelten.
Al eens van het sport - en vrijetijdscentrum de Vliert gehoord? (ambtelijk afgekort met SVC) Alle sportfaciliteiten samen onder een dak. Een koperen dak wel te verstaan. De cent moest verdwijnen omdat er te veel koperwaarde in zat. De stuiver staat op de lijst van bedreigde muntsoorten. Dus een dak van geld. Ook al van de kosten gehoord? Slordig miljoentje of 60. (een zes met zeven nullen dus en achter de komma ook nog twee). Ook vast al gelezen over de veronderstelling dat de toegangsprijs geen probleem moet zijn dus dat per dag duizenden bezoekers de exploitatie garanderen. (Nog niet van gehoord? Lees Kleintje 266 'Squashen voor de armen'). Nieuwtje is dat de gemeente weer een private-public-partnership aangaat voor de exploitatie van het centrum. Met...Libéma! En wie was Libéma ook alweer? Juist; de onderneming die de gemeente miljoenen heeft gekost omdat de exploitatie van de Maaspoorthallen mislukte. Libéma verknoeide de boel daar. De Bossche burgerij mocht de schade betalen. Mogelijk kunnen politici nu vast afspreken dat wanneer het weer misgaat (zoiets gaat namelijk altijd mis, echt waar) met Libéma; dat dan het dak wordt omgesmolten en wij armoedzaaiers met rust worden gelaten.

Jaarbeurs
Diezelfde Libéma helpt de gemeente Den Bosch met haar stand op de jaarbeurs in Leuven, België. Op die beurs presenteert de gemeente zich toeristisch. Wat moet Libéma daar? Wat doen ze dan voor de stad? Hoeveel kost dat? Waar welk geld naar toe is geschoven weten we niet maar ergens moeten de stuivers gerold hebben. Of is het een kado van het bedrijf uit dank voor het hernieuwde vertrouwen in een falende exploitatie van de Maaspoorthal?

Tenniskampioen
Doet de naam Verkuijlen nog een belletje rinkelen? Ooit Wethouder van financiën (in de tijd van het Libéma-fiasco overigens en het onvergetelijke Stienstra-fiasco). Nu in de strijd geklommen met de gemeente om z'n tennispark te bevechten. In Zuid. Waar anders.

boulevard als marketinginstrument
In de B&W-collegevergadering van 28 juni 1994 is het volgende besluit genomen: "Mede in verband met het jubileum zal het Theaterfestival Boulevard dit jaar door de gemeente 'gebruikt' worden in het kader van gemeentelijke relatiemarketing activiteiten. De kosten bedragen 6.690 gulden en komen ten laste van de algemene promotie." Tsja, brood en spelen...

grenzeloze arrogantie
Op 19 februari 1986 werd Meester Rolph Aloysius Gonsalves procureur-generaal bij het openbaar ministerie in het ressort DenBosch (dit omvat de arrondissementen Breda, Roermond en Maastricht). Het is een beetje flauw misschien maar we kunnen het niet laten om een stukje over te tiepen uit Kleintje Muurkrant nummer 167 (24 april 1986): "Geboren is hij op 5 mei 1932 en in 1956 ging Gonsalves naar het (toen nog) Nederlandse Nieuw-Guinea. Daar vervulde hij een hoge job bij het Binnenlands Bestuur. Zelf zegt hij daarover: "Ik was de eerste blanke die bij de Papoea's in het Oostelijk bergland ging werken. vanwege dit exploratie-werk werd ik in 1960 benoemd tot ridder in de orde van oranje-nassau" (Brabants Dagblad 25 januari 1986). Tsjongejonge, op je achtentwintigste al 'ridder'; hij zal de Nederlanders wel prima gediend hebben aldaar. Uit een andere bron vernamen we dat hij zich ook daadwerkelijk met de hollandse koloniale bezetting heeft ingelaten en zelfs de term standrecht is met zijn naam in verbinding gebracht..." Ongelooflijk natuurlijk dat deze Gunsalvo's gewoon zijn baantje blijft vervullen. Een betere illustratie van de grenzeloze arrogantie der regenten is vrijwel onmogelijk!

Neem kontakt op met Uitgeverij Ravijn (Postbus 76116, 1070 EC, Amsterdam (020)6713459) om in het bezit te komen voor de vier tot nu toe verschenen prachtige 'Arcade-jaarboeken' voor slechts drie tientjes! Je schijnt abonnee op de Amsterdamse Grachtenkrant te moeten zijn maar ach, dat verzin je er dan maar bij. Doe ze gelijk de groetjes van het Kleintje...

ecologische brigade
Het Nicaragua Komitee Nederland organiseert een solidariteitsbrigade die begin 1995 mee gaat werken aan milieuprojecten in Nicaragua. Hiervoor zoeken wij mensen die geïnteresseerd zijn in Milieu en Midden-Amerika, met name Nicaragua. De voorbereiding van de brigade begint eind augustus 1994. Van de deelnemers wordt een actieve deelname hierin verwacht. de duur van het verblijf in Nicaragua zal in onderling overleg door de brigade zelf bepaald worden, maar dient minimaal één maand te zijn. De reis- en verblijfskosten worden door de deelnemers zelf betaald. Een voorwaarde voor deelname is kennis van de Spaanse taal of de bereidheid zich hierin zoveel mogelijk te bekwamen. geïnteresseerden kunnen zich telefonisch opgeven bij Nina Holland (030)319476 of Bé Bisschop (05750)11094.

legitimatie
Iedereen zal het nu wel weten: vanaf 1 juni 1994 moet je je kunnen legitimeren. Als witte Nederlander zal je daarvan niet veel last hebben maar wanneer je niet wit bent en geen toestemming hebt gekregen om hier te wonen valt het niet mee want een 'illegaal' dient het land uitgezet te worden. Wanneer je tot die mensen behoort die geen last van de legitimatieplicht hebben maar je daar toch zorgen over maakt is het volgende misschien een manier om dit te laten blijken:
* Tijdens een reis weiger je je kaartje te tonen en evenmin je te legitimeren. Vertel de conducteur of conductrice waarom je dit doet en vraag de politie te waarschuwen.
* Tegenover de politie herhaal je je weigering je te legitimeren. Het niet tonen van een legitimatiebewijs is een overtreding en de politie kan je 12 werkuren vasthouden (dus niet de uren meegeteld tussen 21.00 & 09.00 uur).
* Bij de rechter kun je je bezwaren nogmaals uiteenzetten.
* Bedenk je goed voordat je aan deze aktievorm meedoet. Aangehouden worden is ook voor "eigen volk" geen pretje. Excuseer je voor de overlast die je bezorgt. (Henk)

Oorlog
"oorlog is en misdaad tegen de menselijkheid. Ik weiger daarom mee te werken aan welke vorm van oorlog dan ook en zal streven naar het wegnemen van alle oorzaken van oorlog". deze verklaring is ontleend aan de beginselverklaring van de War Resisters' International. Oorlogsvoorbereiding is niet allen een zaak van dienstplichtigen en beroepsmilitairen; door het betalen van belasting of BTW doen we allemaal mee. Dienstweigeren was een middel om te protesteren tegen het leger. In bovenstaande anti-oorlogsverklaring krijgt het individuele protest tegen het militarisme een nieuwe vorm. VD wil ook mensen die tot nu toe niet persoonlijk met het leger te maken kregen, bij haar activiteiten betrekken. VD wil een grote vereniging worden waarin meningen zich bundelen in het verzet tegen oorlog, liefst in samenwerking met geestverwante organisaties. Voor meer informatie over de verklaring en lidmaatschap van VD: Postbus 94802, 1009 AV, Amsterdam (020)6680999.

stille tochten
Net als vorig jaar rond de Kerstnacht, zullen ook dit jaar in vele steden stille tochten plaatsvinden. Ditmaal is de datum Zondag 25 september, aansluitend op de Vredesweek (18 tot en met 24 september). De opzet zal breder zijn. Naast Joegoslavië, zullen ook Rwanda en Burundi aandacht krijgen en kunnen lokale organisaties zelf de accenten leggen. Er zal worden ingehaakt op het thema van de vredesweek: "Europa belooft wat". daarbij zal het met name gaan om de fasen die een (dreigend) conflict doorloopt en waarop organisaties, politiek en publiek invloed kunnen hebben: Preventie - Solidariteit - Recht. Met het oog op dit laatste zal speciale aandacht worden gevraagd voor het Internationaal Tribunaal in DenHaag over de oorlogsmisdaden in voormalig Joegoslavië, wat nog steeds stagneert. Ook zal er meer dan vorig jaar aandacht zijn voor het geven van achtergrondinformatie en het activeren van mensen. Amnesty International zal proberen zoveel mogelijk lokale kernen te laten participeren, als logisch voortvloeisel uit hun campagne rond Kosova. Meer informatie via Pax Christi te Utrecht (030)333346 (Jan ter Laak)

Aan de huidige minister van verkeer en waterstaat, Postbus 20901, 2500 EX, Den Haag: geachte minister, enige tijd geleden heeft de PTT besloten onze post vanaf 1996 niet langer per trein te vervoeren, maar over te stappen op het wegvervoer. Wij willen u erop wijzen dat dit besluit zeker niet past binnen het kabinetsbeleid de CO2-uitstoot te verminderen. Ondanks alle mooie woorden blijkt milieuvriendelijkheid nog steeds niet te lonen. Een eerlijker belasting op het verbruik van energie en grondstoffen, lijkt me dan ook gerechtvaardigd. Pas dan zal duidelijk worden dat de ons toeschijnende winst voor latere generaties alleen maar verlies zal blijken te zijn. (deze tekst svp overschrijven of aanpassen en opsturen, toch?)

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 275, 14 juli 1994

  • Datum: .

woensdag 24 april-2013
Eindelijk, na 5 jaar lobbyen door bedrijven als Monsanto en niet te vergeten de supermarkt concerns in Europa is het bijna zover. Strenge regels en normering van zaaigoed. Goed voor de burgers als je de pr van EU mag geloven. Is alleen wat jammer dat van de 6500 geregistreerde soorten zaaigoed er pakweg 5000 tot 6000 niet zullen worden toegelaten. Sinds juli 2012 was het boeren al verboden om niet toegelaten zaaigoed te verkopen. Alleen oudere en zeldzame soorten (fruit, groenten en granen) die tot nu toe geruild of door volkstuiniers werden gebruikt werden gedoogd. Aan dit gedogen zal nu een einde komen. De nieuwe regeling wordt vastgelegd in een EU verordening, waardoor er geen afwijkingen per land mogelijk zijn. Dit alles uiteraard -wat denkt u- ter bescherming van de consument.

  • Datum: .

donderdag 4 maart-2004
Een aantal Britse parlementariërs waren niet zo tevreden met de antwoorden van B.Liar over het afluisteren van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Zij stelden dat als het hoofd van de VN wordt afgeluisterd door één van de Britse geheime diensten, wie dan nog meer? Zij doelden met name op het afluisteren van anti-oorlogs organisaties in het Verenigd Koninkrijk. Maar er zat nog een addertje onder het gras. Zij wilden ook weten of parlementsleden waren afgeluisterd. Deze week hebben zij B.Liar vragen hierover gesteld. Het antwoord zal wel op zich laten wachten.
Overigens meldde de vroegere voorzitter van de assemblée vande VN, Jan Kavan, dat tijdens de voorbereidingen van de aanval op Irak ook zijn kantoor werd afgeluisterd. Bovendien werd hem via via gemeld dat de regering van de VS druk uitoefende op de Tsjechische regering om hem geen enkele invloedrijke, betaalde functie binnen de overheid te geven, als zijn zittingsperiode was afgelopen.
Tja dat zal met onze voormalige minister van buitenlandse zaken bepaald niet zijn gebeurd, integendeel... druk om hem te promoveren: tenslotte zorgde hij ervoor dat ook ons land bereid was om zonder VN-mandaat een ander land binnen te vallen. Voor je vrienden moet je wat over hebben.

 

  • Datum: .

woensdag 28 april-2010
Monsanto, nr 1 in genetisch gemanipuleerde zaden, is een van die globale ondernemingen die nauwelijks gehinderd door wetgeving hun gang gaan. Een soort feodale heersers. Monsanto heeft iets nieuws uitgevonden. Gezondere voeding. Gezonder, omdat die voeding stoffen bevat welke daar zijn gekomen doordat bepaalde genetisch gemanipuleerde grondstoffen zijn gebruikt. Dus is de redenering, dan is die voeding eigenlijk ons geestelijk eigendom en moeten wij er royalties op ontvangen. Want ja gezondheid is een groot goed en dat mag best wat kosten. Aldus Monsanto in Patentaanmelding WO/2009/097403 bij het WIPO (Wereld Patent Office) in Geneve.
Dus als u schitzels of ham lekker vindt, dan zal er, als het aan Monsanto ligt ietsje meer betaald moeten worden. Want het gaat hier over varkens en varkensvoer. Maar het gaat ook over het patenteren van planten, dieren of levensmiddelen. En patenteren betekent in deze gevallen toeëigenen, zeg maar: jatten.

  • Datum: .

maandag 24 oktober-2011
Obomba deelde de wereld mee dat de Amerikaanse troepen eind dit jaar weg zijn uit Iraq. Het was de bedoeling om 3000 Amerikaanse troepen in Irak te houden, verdeeld over verschillende plaatsen in het land. Dat gaat nu niet door. Maar, het State Dept van de VS zal 5000 huurlingen gaan inhuren, die gestationeerd zullen worden bij Amerikaanse consulaten in verschillende plaatsen in Irak.

Onze Oosterburen hebben een jaar of 5 geleden een deel van de AOW geprivatiseerd. Het heet daar de Riesterrente. Je stort je poen en krijgt na x jaren dat geld en rente terug. Ondertussen mag de verzekeraar met je geld doen wat ie wil En dat deden ze, geïnvesteerd in Amerikaans onroerend goed. Dus mag de staat nu garant staan voor de geprivatiseerde Riesterrente. Goed hè.

Meneer Plasterk van de PvdA trommelt op de borst, want er moet een helder Euro akkoord komen. Haha, op welke planeet leeft hij? De financiers en de economische elites in West Europa en de VS zien de kans om eens en voor al af te rekenen met die “wildgroei” aan sociale troggen en kollektieve voorzieningen voor de gewone bevolking. Hand in hand met de Europese burokraten blijft het mantra “bezuinigen”. Met alle gevolgen van dien, zelfs als de schulden van Griekenland met 60% verminderen, dan zou de Griekse schuld in 2030 nog steeds 130% van het BNP zijn. Wedden dat de sociale onrust zal leiden tot een staatsgreep en tot een terugkeer van de strategie van de spanning. http://en.wikipedia.org/wiki/Strategy_of_tension

Meneer Zalm wil de ABN Amro weer op het wereldtoneel plaatsen en ziet groeikansen in de grondstoffen handel. Nu heet die handel in gewone mensentaal “speculatie”. De UNCTAD wees er recentelijk op dat de stijging van de voedselprijzen voor de helft te wijten is aan speculatie. De grote spelers zoals Barclays en Deutsche Bank zitten met miljarden in die handel. Dus met onze belastingcenten gaat ABN Amro dit ook doen.
Voor diegenen die hier iets meet over willen weten: http://foodwatch.de/foodwatch/content/e10/e45260/e45263/e45318/foodwatch-Report_Die_Hungermacher_Okt-2011_ger.pdf

  • Datum: .

maandag 21 november-2011
Het Europese Financiële Stabiliteits Fonds (EFSF) heeft al een kleine 13 miljard euries geregeld voor Ierland en Portugal. Die leningen lopen via de bekende verdachten, Deutsche Bank, Hongkong and Shanghai Banking Corp, RBS enz., en uiteraard met inzet van Goldman Sachs. De verwachting is dat er nog een kleine honderd miljard euries zullen volgen. De banken steken 1% van dat bedrag aan commissie in eigen zak. Niet slecht zo'n regeling, althans voor hen.

Kent u hem nog, Avigdor Lieberman, de Israëlische Minister van Buitenlandse Zaken. De man die het liefst alle Palestijnen in rook ziet opgaan? Avigdor is baas van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en dat heeft al jaren ruzie met de Mossad. Daar zijn de salarissen hoger dan bij BuZa en dat steekt. Het feit dat Mossad medewerkers als stakingsbrekers een BuzZa staking saboteerden maakte hen niet populairder. Maar nu worden oud Mossad medewerkers bij Buza gedropt als ambassadeurs (b.v. In Turkije) en dat gaat Avigdor te ver. Stop met de dienstverlening aan de Mossad was zijn opdracht.

Als de naam Jon Corzine u niks zegt dan heeft u vast niks geïnvesteerd in de inmiddels failliete MF Global. In 2010 kwam MF Global met een 6,25% lening van 325 miljoen dollars op de markt. Een kleintje, die lening in die wereld. Maar wat aan de aandacht van velen ontsnapte was de ietwat voorspellende zinsnede dat de rente met 1% verhoogd zou worden als Jon Corzine voor 1/7/2013 benoemd zou worden als minister door Obomba. Ja je bedrijf gaat er beter van worden als je minister wordt. Dat zijn de regels. Maar goed MF is nu dus pleite. Ze hadden 44 miljard aan verplichtingen terwijl er maar 1,4 miljard aan kapitaal tegenover stond. Te weinig toezicht, waar hebben we dat meer gehoord. Speculaties met Italiaanse en Spaanse obligaties kostte ze de kop. Wie volgt?

Hoe geweldig privatisering werkt werd duidelijk in Engeland. Daar stond in de Financial Times een aardig artikeltje over pensioenen. Als iemand in 1994 70.000 Pond in een pensioenfonds had gestopt, dan zou de waarde daarvan 15 jaar later pakweg 116.000 Pond zijn. Helaas was dat niet zo, want in 2009 was de pensioenwaarde ietsje minder dan 70.000 Pond. Hoe dat komt? Nou simpel, kosten meneer, kosten. Onder Thatcher werden kollektieve pensioenregelingen aangepakt en zoveel mogelijk vervangen door verzekeraars, vandaar.

  • Datum: .

donderdag 13 juni-2013
Voor de zoveelste keer wordt aan de hand van onderzoek vastgesteld dat genetisch gemodificeerd graan of soja, eigenaardige gevolgen heeft voor levende wezens. Uiteraard zal Monsanto beweren dat er niks, absoluut niks aan de hand is en dat dit soort onderzoeken rammelen. (Tussen haakjes Monsanto heeft wel aangegeven zich met GMO terug te trekken uit de EU, maar ze wachten gewoon op het nieuwe vrijhandelsverdrag EU/USA, dan is het simpelweg verboden om import te verbieden. Kijk dat is pas vrijhandel).
Nu was het een onderzoek uit Australië met Judy Carman als verantwoordelijk onderzoekster: varkens kregen 22 weken lang het heerlijke Monsantovoedsel. Na de slacht bleek er sprake van ontstekingen van maag en/of baarmoeder. Monsanto gaf als commentaar dat het bedrijf zich afvraagt waarom men zich focust op ontstekingen in plaats van toegenomen gewicht.
Precies, wie eet er nu maag. Gooi de spareribs maar op de barbecue.

  • Datum: .