Skip to main content
  • Archivaris
  • 276

Vluchtelingen in de Knel

Eindelijk beginnen meer mensen zich het lot van illegalen (afgewezen en 'kansloze' asielzoekers) aan te trekken. Nadat zich vooral vanuit het linkse wereldje een circuit heeft opgebouwd van (juridische en medische) hulpverlening, geld, onderdak etc. nemen de problemen nu zulke grote vormen aan dat het langzaamaan doorsijpelt bij grote groepen mensen. Vorige week nog werd televisiekijkend Nederland verrast met een filmpje over zogeheten 'asieltoeristen', mensen die zogenaamd duizenden kilometers reisden om hier vakantie te vieren in een asielzoekerscentrum. Natuurlijk, er zullen er wel een paar zijn, maar de suggestie die gewekt werd door het NOS-journaal was dat er busladingen vol hier naar toe kwamen. Diegenen die dit soort sprookjes verspreiden weten of a) niet hoe een asielzoekerscentrum er van binnen uitziet want dan zou je het geen vakantieplek noemen of b) ze weten dit heel goed maar het hele verhaaltje is bedoeld om Nederlanders op te zetten tegen asielzoekers, want het zijn toch eigenlijk maar profiteurs. Dat Justitie vervolgens een noodwetje regelt waarmee binnen een paar uur geregeld kan worden dat die 'asieltoeristen' er weer uitgegooid worden ruikt al helemaal naar kwade opzet, want wie kan nu kontroleren of het een zogenaamde asieltoerist was die het land werd uitgezet of een voor Justitie 'lastige' asielzoeker, die nu dus een rampzalige toekomst tegemoet vlucht... We nemen hieronder de tekst van een foldertje over, dat we in een gedeelte van de oplage van het Kleintje eveneens bijvouwen, met een oproep om steun te verlenen aan al diegenen die door De Bureaucraten Nederland uitgegooid dreigen te worden. Help!

VLUCHTELINGEN IN DE KNEL
Overal in de wereld raken mensen in steeds grotere aantallen in de knel. Door honger, onderdrukking, vervolging, agressieve wapenhandel, burgeroorlog en andere vormen van (seksueel) machtsmisbruik worden mensen gedwongen om hun geboorteplek te verlaten en hun heil elders te zoeken. Meestal zo dicht mogelijk bij huis. Een heel klein deel van hen - 0,5 procent slechts! - komt naar Europa. Afgelopen jaar vroegen zo'n 35.000 mannen, vrouwen en kinderen in Nederland asiel. Ze dachten hier veilig te zijn, ze droomden van een nieuwe toekomst. In ongeveer de helft van die gevallen komt die droom ook uit. Maar wat gebeurt er met de rest?
Voor vele honderden verandert de droom in een nachtmerrie. Hun asielverzoek wordt afgewezen. Waarom? Omdat ze niet voldoende bewijsmateriaal hebben meegebracht, omdat ze "via een veilig land" zijn binnengekomen, "omdat Nederland vol zou zijn". Ze moeten het land uit, terugkeren of verder vluchten.
Maar velen kunnen niet terug of hebben goede redenen om niet terug te willen. Ze belanden in een gevangeniscel in afwachting van hun gedwongen terugkeer of ze duiken onder, zoeken een baantje, proberen te overleven. In de publiciteit worden ze steeds gemakkelijker beschouwd als criminelen, mensen dus die worden uitgesloten. Maar is dat wel terecht? Is het te rechtvaardigen dat er in ons land mensen zijn zonder onderdak, zonder inkomen, zonder medische zorg, kortom zonder de meest noodzakelijke voorzieningen? Waarom mensen uitsluiten van elementaire mensenrechten? Of is het een misdaad om elders geboren te zijn? In Eindhoven, Tilburg en verschillende andere steden van het land hebben zich groepjes gevormd van mensen, die uitgeprocedeerde en illegale vluchtelingen helpen. Ze vormen samen een landelijk netwerk. OOK IN DENBOSCH en omgeving zijn er plannen voor zo'n groep. Mensen uit kerken en andere verbanden willen de handen in elkaar slaan. Wilt u meewerken in deze groep? U hoeft deze vraag niet meteen te beantwoorden, want waarschijnlijk wilt u er eerst nog meer over weten en wilt u er met andere mensen in uw omgeving over praten. Die kans wordt u bij deze geboden. In een serie van zes tot acht gespreksavonden kunnen uw vragen aan bod komen. Daar kunt u medestanders leren kennen en daar kunt u tot een beslissing komen. De eerste bijeenkomst wordt gehouden op MAANDAGAVOND 19 SEPTEMBER van 19.30 tot 21.30 in het huis van de zusters JMJ, Vughterstraat 93, DenBosch. De tweede bijeenkomst is de week erop (maandag 26 september) en zo verder. U bent van harte welkom. De gespreksavonden worden georganiseerd door de pas opgerichte Stichting Vluchtelingen in Nood Den Bosch e.o. samen met het Missionair Centrum in Heerlen en het NRV (netwerk religieuzen voor vluchtelingen). Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u terecht bij Henk van Tilburg (073-414832) of Gaby Wierenga (073-149751).

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 276, 25 augustus 1994