Skip to main content

Meer SP

In Kleintje 275 is mijn ingezonden brief, die vooral een reactie was op een ingezonden brief van Marcel, geplaatst onder de titel 'reactie op spruitjeslucht'. Dat de redactie "zelfgenoegzaam bed" vervangen heeft door "zelfingenomen bed" neem ik jullie niet kwalijk: het getuigt van een behoorlijke portie zelfkennis. Voor de rest, overig...

Verven

Op donderdag 28 juli jongstleden zijn een heel stel mensen van AFA-denbosch de stad in gegaan met een paar verfemmers en kwasten. Er stonden namelijk zo her en der nogal wat racistische en fascistische leuzen op muren, lantaarnpalen en vuilnisbakken gekalkt; dit ondanks de vele keren dat AFA-leden hebben geklaagd bij de gemeentelijke r...

De blaadjes vallen

Precies op het moment dat intolerantie, haat en perspektiefloosheid in toenemende mate toeslaan scheidt het tijdschrift Casablanca er mee uit! Wat is er toch allemaal aan de hand? je zou toch juist denken dat er een groeiende behoefte is aan berichtgeving 'uit de marge', aangezien veel krantenberichten een verlengstuk zijn van het gepl...

Columntaar

Duurdere strippenkaart, duurdere tandarts, hogere huren, duurdere studie... aan de kant... paars komt eraan! Dit jaar nog willen ze in DenBosch beginnen met het gat graven voor een nieuw tropisch zwem- en ijsparadijs vlakbij stadion De Vliert, hierover hebben we in eerdere kleintjes al geschreven. Natuurlijk zullen de geraamde kosten (...

Crash

Sinds het neerstorten van de Chinook helikopter in Noordwest Schotland, afgelopen juni, heeft de fabrikant Boeing bij de Britse regering toestemming verzocht om de overblijfselen te inspecteren. Diverse berichten in de engelse pers hadden vermeld dat deze ramp, waarbij 25 hoge ambtenaren van inlichtingen- en veiligheidsdiensten om het ...

kermis!

Het is weer zover. De bossche markt en omstreken zijn weer voor tienduizenden guldentjens verhuurt aan flikkerende, knipperende, draaiende, joelende, misselijkmakende, maagomdraaiende, afijn vrij onzinnige bouwwerken. Na eerst twee weekenden en een week kermis voor de elite (Boulevard noemden ze dat geloof ik) is nu ook de arme burgeri...

Kort nieuws

Buro Jansen & Janssen zoekt Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo op het gebied van politie, justitie, inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Het probeert deze diensten op een kritische wijze te volgen en publiceert over zaken die het daglicht niet verdragen kunnen. Wij zijn op zoek naar mensen die het afgelopen jaar op een of an...

Gaten schieten in het ozongat

De Amerikaanse anti-milieubeweging Recent is in de Verenigde Staten een kleine maar spraakmakende groep auteurs opgestaan die alle verhalen over een gevaarlijk gat in de ozonlaag rücksichtlos van de hand wijzen. Sommigen wantrouwen het wetenschappelijk bewijsmateriaal, maar anderen zijn ervan overtuigd dat we het slachtoffer zijn van ...

De Medialeugen

Mensen ontlenen hun kennis van wat er in de wereld aan ontwikkelingen gaande is grotendeels aan de media. In theorie is het allemaal zo simpel, dagbladen, radio en t.v. brengen "het" nieuws, actualiteitenrubrieken en opiniebladen belichten de achtergronden ervan. Iemand die bij wil houden wat er gaande is heeft het relatief eenvoudig, ...

Nazi

De door het Wunsiedel-comité aangekondigde aktieweek in verband met de achtste herdenking van de sterfdag van Hitlers plaatsvervanger Rudolf Hess (hoewel er ook nog heel wat mensen zijn die ervan overtuigd zijn dat het een dubbelganger zou zijn geweest), op 17 augustus, blijkt te worden gecoördineerd door de Groningse neo-nazi en v...

Niet betaalde huurverhoging

Hieronder hebben we de reactie overgetiept van Stichting Hertoghuizen op het verweer van de Vereniging Papenhulst Blijft! (zie Kleintje 274). Daarachter hebben we de reactie van de Paap gezet. Hierop mag Hertoghuizen nog een keer reageren (tot 4 oktober 1994 hebben ze de tijd) en dan is het wachten op de beslissing van de rechter... ...

Banenpool-plaats

We hebben in Kleintje Muurkrant regelmatig jullie aandacht gevraagd voor allerlei banenplannen die de diverse overheden over ons heen hebben gestort. Momenteel zitten er vele duizenden mensen in zogenoemde 'banenpools' en zijn veel jongeren aan het werk gezet via het zogeheten JeugdWerkGarantiePlan (JWG). Het voornaamste probleem bij d...

Prinsjesdag 1994

Net als in andere (grote) steden slaat ook in DenHaag de gemeente en de overheid met grote peperdure prestigeprojecten wild om zich heen; alles en iedereen zal daarvoor moeten wijken als het aan de heren en dames beleidsmakers ligt. Maar wij wijken niet! Terwijl er op van alles en nog wat bezuinigd moet worden, worden er overal in dit ...

Groene gaten

De tranen in je ogen en het branderig gevoel in je keel en neus doen je weer het ergste vrezen. Sinds om 'ekonomiese redenen' de smogalarms zijn afgeschaft, moet je je eigen waarnemingsvermogen inzetten -hetgeen niet echt heel moeilijk is- om te voelen in welke atmosfeer wij gedwongen worden te leven. En om 'ekonomiese redenen' is het ...

Vluchtelingen in de Knel

Eindelijk beginnen meer mensen zich het lot van illegalen (afgewezen en 'kansloze' asielzoekers) aan te trekken. Nadat zich vooral vanuit het linkse wereldje een circuit heeft opgebouwd van (juridische en medische) hulpverlening, geld, onderdak etc. nemen de problemen nu zulke grote vormen aan dat het langzaamaan doorsijpelt bij grote ...

VNU-jaarverslag...

Net een jaarverslag van VNU doorgelezen. VNU staat voor Verenigde Nederlandse Uitgeverijen en is een enorm grote onderneming die aktief is met publiekstijdschrijften, regionale dagbladen, commerciële televisie, vaktijdschriften en databanken. VNU werkt in Nederland, België, Groot-Brittannië, de VS, Italië, Spanje, Frankrijk en Oost-Eur...

De maat is vol

Begin juli 1994 zijn de huren weer met de nodige procenten omhoog gegaan. Gemiddeld gaat het om zo'n vijf procent. Hiermee zijn de huren de afgelopen vier jaar met meer dan een kwart gestegen. En de komende jaren zal het alleen maar erger worden. Eind jaren tachtig besliste de regering dat de overheid zich voor een groot deel gaat teru...

Mijn brief aan het westen

Voor of tegen de conventie van Genève. Door Richard Mpembo-Mukebay Lumbady, opposant uit Zaïre en lid van de Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS = Unie voor de Demokratie en de Sociale Vooruitgang). Beste lezers, In deze periode stellen de Nederlandse en internationale publieke opinie zich vragen over het waarom v...