Skip to main content
  • Archivaris
  • 276

Banenpool-plaats

We hebben in Kleintje Muurkrant regelmatig jullie aandacht gevraagd voor allerlei banenplannen die de diverse overheden over ons heen hebben gestort. Momenteel zitten er vele duizenden mensen in zogenoemde 'banenpools' en zijn veel jongeren aan het werk gezet via het zogeheten JeugdWerkGarantiePlan (JWG). Het voornaamste probleem bij dit soort arbeidsplaatsen is het feit dat de arbeidsvoorwaarden veelal dramatisch slecht zijn. Zo is de beloning gelijk aan het minimumloon terwijl de mensen die op dezelfde werkplek een vaste aanstelling hebben veelal meer verdienen voor dezelfde werkzaamheden. Banenpoolers vallen niet onder de CAO en ze bouwen geen pensioen op. Verder kan het natuurlijk elk moment gebeuren dat het één of andere kabinet plotseling besluit weer een ander banenprojekt te verzinnen, bijvoorbeeld omdat de banenpools toch weer te duur blijken te zijn ofzo, en dan sta je weer op straat. Tevens staat ondertussen vast dat het vrijwel nooit voor komt dat mensen vanuit een banenpool-plaats doorstromen naar een reguliere arbeidsplaats.
Zo langzamerhand dringt er op wat grotere schaal door dat deze vorm van werkverschaffing toch wel erg ver terug in de tijd gaat. De vele tientallen jaren arbeidersstrijd lijkt voor dit soort werk totaal vergeefs te zijn geweest. In Rotterdam, Amsterdam en zojuist ook in Nijmegen is nu een Ondernemingsraad opgericht voor mensen in de banenpool en jongeren die via het JeugdWerkGarantiePlan "aan een tijdelijke werkervaringsbaan zijn geholpen.
In Den Bosch worden de banenpoolers aan het werk gezet & gehouden via de Stichting Balans. Wij vragen ons hier bij het Kleintje af of het geen tijd wordt dat ook hier in DenBosch de krachten gebundeld moeten gaan worden voor mensen in de banenpool en de JWG en roepen mensen op om ervaringen (goed en slecht) binnen dit soort werkverschaffingsprojekten op te schrijven en aan ons toe te zenden in de hoop dat er ook een of andere vorm van belangenorganisatie in de stad van de grond komt.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 276, 25 augustus 1994