Skip to main content
  • Archivaris
  • 276

Verven

Op donderdag 28 juli jongstleden zijn een heel stel mensen van AFA-denbosch de stad in gegaan met een paar verfemmers en kwasten. Er stonden namelijk zo her en der nogal wat racistische en fascistische leuzen op muren, lantaarnpalen en vuilnisbakken gekalkt; dit ondanks de vele keren dat AFA-leden hebben geklaagd bij de gemeentelijke reinigingsdienst, die jaren geleden toegezegd heeft om daadkrachtig tegen racistische en fascistische leuzen op te treden. De gemeente heeft hiervoor zelfs een bedrag van enige duizenden guldens beschikbaar gesteld. Het betreft leuzen als: "muntel blank", "CP", "CD", "kuthomo's" en nogal wat grote en kleinere swastika's. Leuzen derhalve die veel mensen kwetsen, beledigen en anderen mogelijk aanzetten tot intolerant of gewelddadig gedrag. De wegschilderaktie had tot doel het daadwerkelijk verwijderen van de teksten en een daad van protest tegen de mooie woorden van gemeenteambtenaren die van alles beloven maar niet uitvoeren. De aktie verliep prima. Veel buurtbewonersters waren zichtbaar tevreden met de wegkalkaktie, hoewel velen zelf dus blijkbaar niet op het idee waren gekomen de kwast ter hand te nemen. Er is door AFA-denbosch een protestbrief geschreven naar het college van burgemeester & wethouders en naar de gemeenteraad van denbosch en het is dus maar te hopen dat zij serieus iets ondernemen tegen deze uitingen van intolerantie... anders...?

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 276, 25 augustus 1994