Skip to main content
  • Archivaris
  • 284

Opstandig!

Op dinsdagochtend 28 maart 1995 zijn Opstand-medewerkers Hans Krikke en Jan Müter aangehouden en voor verhoor ondergebracht op politiebureaus in DenHaag. Op het moment dat we dit schrijven (Vrijdag 31 maart) is nog niet precies duidelijk welke juridische wetsartikelen tegen hen in stelling zullen worden gebracht maar één van de aanklachten is en blijft "lidmaatschap van een verboden organisatie, artikel 140". In de NN nummer 181 stond een artikel van Jansen & Janssen met de voorspellende titel "stilte rond opstand bedriegt", in de volgende NN (020.6761773) zal hier wel een actuele aanvulling op komen. Uit een persbericht van Jansen & Janssen (30 maart) citeren we enkele stukjes: "Hans Krikke en Jan Müter zijn geen slachtoffer van het politieonderzoek. Ze zijn slachtoffer van de daders van de aanslag, die in hun persverklaringen tekstbrokken van derden kunnen hebben gebruikt om de aandacht van zichzelf af te leiden". Deze uitspraak werd gedaan door twee anonieme rechercheurs van de haagse politie, als reactie op de suggestie of Hans en Jan wellicht door anderen in de problemen zijn geraakt. de rechercheurs hebben de afgelopen weken zeker zeven mensen benaderd van allerlei groeperingen die zich bezighouden met illegale vluchtelingen, georganiseerd in het Platform Illegale Vluchtelingen (PIV). Deze mensen worden geconfronteerd met hun eigen correspondentie uit de documentatie van de Stichting Opstand die 28 september verleden jaar tijdens een huiszoeking in beslag werd genomen. De BVD vindt dat het Haagse opsporingsteam in de zaak tegen Opstand een grote blunder begaat. Bij de meest recente benadering kwam het gesprek op de inval bij Opstand. Op bezoek bij Harm in Utrecht klapte Fred Hoogland, één van de BVD'ers die het onderzoek naar RaRa uitvoeren, uit de school. Volgens hem zat het Haagse opsporingsteam er helemaal naast. Harm werkte tot 1988 bij het anti-militaristisch onderzoekskollektief AMOK in Utrecht en was nieuwsgierig wat de BVD van hem wilde. Fred Hoogland vertelt dat hij werkt aan een historisch onderzoek naar RaRa. Harm is verbaasd dat de BVD daar nog steeds mee bezig is. Met de inval bij Opstand heeft de politie RaRa toch te pakken? de BVD'er antwoordde " "De Haagse politie heeft grote fouten gemaakt, Opstand zal ongetwijfeld documentatie over RaRa hebben, maar ze hebben niks met RaRa te maken". Hij benadrukt dat DenHaag er helemaal naast zit maar dat de BVD daar niets aan kon doen."

Kreeg de inval van justitie bij de Stichting Opstand nog redelijk wat publiciteit in de media, de arrestatie en verhoren van de twee Opstand-journalisten lijken heel wat geruislozer voorbij te gaan. Deze schandelijke repressieve daad van de Nederlandse justitie ten opzichte van mensen met een uitgesproken kritische politieke visie ten opzichte van het overheidsbeleid ten aanzien van asiel-procedures en de schandelijke tweedeling in de samenleving tussen diegenen met of zonder een baan (en dus met of zonder leefbaar inkomen), zou felle protesten moeten losweken bij juist diegenen die de mond vol hebben over 'demokratie', 'vrijheid van meningsuiting' en 'de rechtsstaat'. Al vele maanden leven de beide journalisten van Opstand in onzekerheid met betrekking tot de verdere juridische gang van zaken. Zij zijn een groot deel van hun werkarchief kwijt dat justitie een half jaar geleden in beslag heeft genomen. Aan de hand van dit inbeslaggenomen materiaal zijn vele mensen in de afgelopen maanden door rechercheurs van de haagse politie 'benaderd'. Er werd naar contacten met Jan en Hans gevraagd, maar belangrijker is natuurlijk de intimiderende uitwerking die dit soort bezoekjes hebben. Ben of word je benaderd door de een of andere rechercheur neem dan zo spoedig mogelijk kontakt op met Buro Jansen & Janssen, Postbus 10591, 1001 EN, Amsterdam 020.6380555, het is belangrijk om in kaart te brengen hoe de Haagsche recherche haar werk doet. In het volgende Kleintje meer. Kijk ook even in de agenda bij 21 april...

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 284, 7 april 1995