Lekkere luchten boven DenBosch

809 hits
Het zal nog ongeveer een jaar duren voordat alle benzine verwijderd is uit de bodem onder het Total/Fina benzinedepot in DenBosch. Dat betekent dat men daar dan bijna twee jaar mee bezig zal zijn geweest, het moet dus wel om een gigantische bodemverontreiniging gaan. Het zal Total/Fina meerdere miljoenen guldens gaan kosten maar het he...

Verschenen

774 hits
POLICING POLITICS Security Intelligence and the Liberal Democratic State van Peter Gill. Peter Gill tracht in dit boek een globaal analytisch kader te ontwikkelen ten behoeve van onderzoek/studie naar de activiteiten van de inlichtingendienst en de binnenlandse veiligheidsdienst in het Verenigd Koninkrijk, dit met name ten behoev...

Geldpers

757 hits
Gisteren 27 maart 1995 probeerde ik een kleine advertentie te plaatsen in de gezondverstandkrant van wakker Nederland: Dagblad De Telegraaf. Juist artikel één van de statuten dat bij de colofon staat moet je maar eens goed lezen, dan blijf je lachen. Met die advertentie hoopte ik een discussie los te maken over het geldsysteem in Neder...

Informatie over Georgië

725 hits
Deel 3A: inleiding vluchtmotieven In dit deel zullen we ingaan op een aantal achtergronden die ten grondslag liggen aan de redenen waarom mensen uit Georgië hun land ontvluchten. In het laatste deel, dat volgende maand verschijnt, zullen we in een aantal praktijkvoorbeelden een konkreet overzicht schetsen van alle vluchtmotieven van...

GEZOCHT

741 hits
Chandler, FW.: Political Spies and provocative agents, 1933. Cobb, R.: The Police and the people, Oxford 1970. Eerenbeemt HFJM v.: van Mensenjacht en overheidsmacht, Tilburg 1970. Fijnaut, C.: Opdat de macht een toevlucht zij 2dln Antwerpen/Arnhem, 1979. Haarman, JW.: Geschiedenis en inrichting der politie in Nederland, Alphen,...

De illusie van de eeuwige groei

728 hits
De macht van het geld en de illusie van het kapitalisme, kan iemand mij uitleggen wat de logica is van het steeds maar meer produceren, steeds meer winst maken? Je hoeft toch niet een briljant denkvermogen te hebben om te begrijpen dat iets niet altijd kan blijven groeien? Waarom zijn dan de hele economie en de maatschappij daar op geb...

Alternatieve slavenhandel

699 hits
Internationale alternatieve lerarenopleiding in Denemarken", met deze leus probeert het 'N

Kort nieuws

703 hits
Cyberchaos Wout Woltz (ex-hoofdredacteur van NRC/Handelsblad en hoogleraar persgeschiedenis aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam) in Trouw 18 maart 1995: "Een van de voorspelde voordelen van Internet is dat er enorme hoeveelheden informatie ter beschikking komen. De burger die iets wil weten, kan vrijelijk in archieven en databan...

Kort nieuws twee

692 hits
By the way... een gedeelte van de oplage van het vorige Kleintje hebben wij door Jomanda laten instralen. Wie is het de afgelopen maand uitzonderlijk goed gegaan, welke blinde zag plotsklaps weer het licht (van de Krabben?)? Laat het ons weten! Zeep Je zit in een ruimte op de elfde verdieping van een kantoortoren in de binne...

Manifest

622 hits
Het volgende, eco-religieus getinte 'manifest' over poep en voeding hebben we overgetiept uit het februari-1995 nummer van 'Ongehoord: een wereldblad voor de verandering' (ASEED-NL, Begijnenstraat 34-36,6511 WP, Nijmegen. 080.602939) De vegetatie heeft miljoenen jaren nodig gehad om het slijk, de giftige stoffen te bedekken met ee...

Open brief aan Ad Melkert

834 hits
Open brief aan Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ad Melkert. "Excellentie, zoals ik u beloofde op de PvdA-evaluatiedag in het Jacobitheater in Utrecht van afgelopen zaterdag (18 maart 1995 - kleintje), stuur ik u de diskette met daarop een uitgebreide correspondentie met politieke en maatschappelijke instellingen en per...

Bosch milieu

781 hits
Op dit moment liggen de plannen voor een nieuwe snelweg, de "Zuidwest-Structuur", dwars door het natuurgebied De Gement ter visie. D66-wethouder Peter Claessen van stadsontwikkeling maakt zich hard voor deze drastische aantasting van een prachtig gebied ten zuiden van DenBosch. De geplande twee-en-een-halve-kilometer snelweg gaat ongev...

Wijkraad Noord bekent kleur

741 hits
Van AFA-DenBosch kregen we een stukje over een tekst van de Stichting Wijkraad 's-Hertogenbosch Noord over de gemeentelijke nota "Buurten en wijken versterkt". In die reactie schrijft de wijkraad enige kritische kanttekeningen en vragen op waaraan een vervelend luchtje zit. We citeren het hoofdstukje "Heterogene Samenleving": "Opm...

Opstandig!

740 hits
Op dinsdagochtend 28 maart 1995 zijn Opstand-medewerkers Hans Krikke en Jan Müter aangehouden en voor verhoor ondergebracht op politiebureaus in DenHaag. Op het moment dat we dit schrijven (Vrijdag 31 maart) is nog niet precies duidelijk welke juridische wetsartikelen tegen hen in stelling zullen worden gebracht maar één van de aanklac...

Promenade

723 hits
Zoals in veel plaatsen in Nederland kunnen ook in Den Bosch stadswandelingen gemaakt worden. Men reist per trein naar Den Bosch en krijgt daar een papier uitgereikt met de route en kultureel-historiese achtergrondinformatie. Voor komende zomer worden weer veel dagjeswandelaars in Den Bosch verwacht en met het oog daarop heeft het gemee...

Puntje.

684 hits
"Waarom zet jij je naam niet onder die stukjes?" Typisch dat die vraag me werd gesteld door een vriendin die herinneringen oproept aan het gemoedelijke sfeertje van de flower-power dagen (ondanks dat ze te jong was om deze bewust te hebben mogen meemaken). In een vlaag van lolligheid kwam even bij me op om met een basstem en de mimiek ...

Russisch fascisme

701 hits
Begin maart tekende de Russische president Jeltsin een dekreet dat voorziet in maatregelen tegen extremistische organisaties in de Russische Federatie. Vanaf dat moment werd in Russische kranten en op televisie veel geschreven en gesproken over de gevaren van fascisme. Na de angst voor de mafia is angst voor fascistische organisaties n...

De Singer-controverse

721 hits
De naam Peter Singer klinkt je mogelijk bekend in de oren. In Nederland kennen de meesten deze Australische bio-ethicus en hoogleraar moraalfilosofie wellicht van het onlangs heruitgegeven boek Dierenbevrijding (voorheen onder de evenmin fraaie titel Pro mens, pro dier.) In Duitsland zegt de naam Singer de mensen vermoedelijk meer vanw...

Je bent jong en je hebt niks te willen

608 hits
In Den Haag geldt op koopavond een samenscholingsverbod voor jongeren, zij worden door het winkelend publiek als bedreigend ervaren. Politiemensen delen daar kaartjes uit met de tekst "keep on moving", en zetten jongeren die terecht protesteren tegen deze absurde maatregel een uurtje in de cel om af te koelen. Vooral allochtone jongere...

Massaal protest woonlasten

594 hits
Om te protesteren tegen de steeds verder stijgende woonlasten en de daarbij sterk achterblijvende inkomens is op initiatief van het Woonlastenkomitee Den Bosch een protestbrief opgesteld. Deze protestbrief is gezonden naar die instanties die naar de mening van het Woonlastenkomitee een relevante bijdrage leveren aan de verhoging van de...

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch