Skip to main content
  • Archivaris
  • 284

Bosch milieu

Op dit moment liggen de plannen voor een nieuwe snelweg, de "Zuidwest-Structuur", dwars door het natuurgebied De Gement ter visie. D66-wethouder Peter Claessen van stadsontwikkeling maakt zich hard voor deze drastische aantasting van een prachtig gebied ten zuiden van DenBosch. De geplande twee-en-een-halve-kilometer snelweg gaat ongeveer 65 miljoen gulden kosten. We hebben in Kleintje 253 en 266 al uitgebreid aandacht gegeven aan deze dreigende vernieling, ook aan de alternatieve plannen voor de verkeersafwikkeling ten zuiden van de stad door de aktiegroep "Geen Cement in de Gement". Ontwerper van dit alternatieve plan is de verkeersdeskundige J. Slikker die simpelweg gebruik maakt van de bestaande asfaltbanen en door middel van twee stoplicht-plaatsen de dure gemeenteplannen in haar hemd zet. De kosten van het alternatieve plan zijn ook beduidend minder, namelijk hooguit 30 miljoen. Hiermee wordt voorkomen dat het natuurgebied De Gement doorsneden wordt door een herriemakende en gifrondstrooiende snelweg. Nadeel blijft natuurlijk dat beide verkeersplannen er van uit gaan dat de hoeveelheid auto's ook in de (nabije) toekomst gigantisch zal uitbreiden. Beter ware het natuurlijk om alles op alles te zetten om te stoppen met die belachelijk ouderwetse wijze van jezelf voortbewegen namelijk door gebruik te maken van een fossiele brandstofmotor. Terwijl 'deskundigen' bezig zijn te berekenen wat de gevolgen precies zijn voor mens & natuur van de enorme koolmonoxide-, zwavel-, looddeeltjes- en platinumstof-uitstoot ten gevolge van die fossiele brandstofmotor wordt er meer en meer rekening gehouden met die energieverslindende sarcofagen. Iedereen die niet snapt welk een schandelijk plan de gemeente DenBosch voorstaat dient onmiddellijk op de fiets te stappen en naar de Vlijmenseweg te rijden om aldaar op de dijk van de voormalige Langstraat-spoorlijn uit te kijken over het schitterende stiltegebied De Gement. Probeer je voor te stellen wat de gevolgen zullen zijn van een vierbaans-snelweg dwars door dit natuurgebied en je zult het met de argumenten van "Geen Cement in de Gement" eens zijn. Peter Claessen & zijn ambtenaren proberen al een hele tijd de alternatieve plannen van de aktiegroep aan de kant te schuiven, onderandere met de slogan "wie zegt dat het met minder ook kan, sluit zijn ogen voor de realiteit". Wel, mijnheer Claessen & Co, jullie maken zelf een enorme blunder om uitsluitend oog te hebben voor geldverslindende prestige-projekten en de economische ontwikkeling van de stad prominent op de agenda te zetten. Jullie weigeren bewust oog te hebben voor de negatieve effecten van de oprukkende automobielen, de glitterende kantoorgebouwen der grootondernemers en beleggingsobjekten van projektontwikkelaars en spekulanten. Sinds ex-PvdA-wethouder Hans Dona zijn grote stap voorwaarts zetten om DenBosch op te stoten in de vaart der volkeren met behulp van waanzinnige plannen zoals een onderaardse concertzaal (die gelukkig van de baan is), enorme kantorenbouw achter het station (Plan La Gare, dat zal leiden tot grootschalige leegstand in de rest van de stad en gebaseerd is op fictieve positieve berekeningen over economische ontwikkelingen) en het tropisch schaats- en zwemparadijs De Vliert is de beer los. Het recente besluit van de gemeente DenBosch om rondskatende en skeelerende jongeren een fikse bekeuring te geven indien zij gebruik maken van de peperdure stoeptegels op het Kerkpleintje, daar neergelegd door een lodewijk de veertiende-achtig stadsbestuur, maakt schitterend duidelijk wat er allemaal aan de gang is. De enthousiaste ambtenaren die samen met de Spaanse architecte de plannen op de tekentafel neerlegden en de politici warm maakten om hieraan gemeentegeld te spenderen staan zo ver van de dagelijkse werkelijkheid af dat niemand in de gaten had dat de gladde marmeren bestrating zich prachtig leende voor het snelle spel van zeer vele jongeren die van het kastje naar de muur dwars door de stad gedreven werden. Het Kerkpleintje was altijd al dé plek waar jongeren elkaar tegenkwamen, waar men met elkaar afspreekt. Nu geldt hier een overlast-regeling: staat je gedrag de winkeliers niet aan dan krijg je een dure bon. SCHANDE! We moeten het met een stel mensen maar eens tot een proefproces laten komen want de machtswellust der regenten kent geen grenzen... Overigens zouden het die vijftonners van de gemeentereiniging wel eens kunnen zijn die schade berokkenen aan al dat dure straatgesteente. En wat te denken van de vele duizenden liters chemicaliën die voortaan gebruikt worden om de kots en mayonaise van de tegels te spoelen? DenBosch schone stad? Vergeet het maar!
Nog maar een paar jaar geleden was de stad DenBosch vrijwel failliet. Door middel van de kortzichtige truuk om het gemeentelijk energiebedrijf te verkopen aan de PNEM kwam er een zak geld beschikbaar die echter alweer bijna op is aan dergelijke grootheidswaanzin-projekten. Ondertussen nemen de arm/rijk tegenstellingen in de stad gevaarlijke vormen aan. Sociale woningbouw is onmogelijk geworden, de gemeentelijke heffingen gaan aldoor omhoog en er wordt hard gewerkt aan een permanente scheiding tussen diegenen die een (vet) betaalde baan hebben en diegenen die op het absolute minimum zitten. Elke nieuw neergezette woning is slechts bereikbaar voor diegenen met een ruim bestedingspatroon. De huren van de bestaande sociale woningbouw gaan elk jaar verder omhoog en slechts met behulp van de (onder druk staande) huursubsidie zijn tienduizenden mensen in staat te overleven. De misplaatste euforie over het naar de stad halen van de start van de Tour de France in 1996 is hier een mooi voorbeeld van. Wie profiteren hiervan? Juist, niet diegenen die nu al vrijwel niet meer rond kunnen komen van hun RWW, WAO, AOW, JWG, Banenpool of pensioen. De positieve uitstraling waar burgemeester Burgers het over heeft gaat over de groeiende stroom toeristen die een bossche bol komen eten, de parkeermeters vullen of over enkele grote ondernemers die profiteren van de voorzieningen die de gemeente (= de gemeenschap) hen aanbiedt. Ruim baan voor grootgrutters en spekulanten! De rest moet het maar uitzoeken. En maar klagen dat de mensen geen vertrouwen meer in de politiek hebben. In de afgelopen jaren behoren de opkomstpercentages bij verkiezingen in DenBosch tot de laagste in Nederland (afgelopen keer, bij de Provinciale Statenverkiezingen, kwam nog geen 48 procent van de Bossche burgers een stem uitbrengen!).

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 284, 7 april 1995