Skip to main content
  • Archivaris
  • 284

Kort nieuws

Cyberchaos

Wout Woltz (ex-hoofdredacteur van NRC/Handelsblad en hoogleraar persgeschiedenis aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam) in Trouw 18 maart 1995: "Een van de voorspelde voordelen van Internet is dat er enorme hoeveelheden informatie ter beschikking komen. De burger die iets wil weten, kan vrijelijk in archieven en databanken rondsnuffelen om zijn keuze te maken uit miljoenen documenten. Dat klinkt ideaal, complete openheid. Maar dat kan juist belemmerend werken: in cyberspace (of volgens Harry Lockefeer, oud-hoofdredacteur van de Volkskrant "cyberchaos" - kleintje) worden de mogelijkheden om essentiële informatie te begraven in miljoenen documenten aanzienlijk groter dan nu". (...) "Het aardige van de krant is dat men krijgt wat men wil, en ook wat men eigenlijk niet, maar achteraf toch ook weer wel wilde. Ik wil graag verrast worden, bij een elekronische krant moet je je eigen verrassingen organiseren. Ik vind het geen deprimerende, maar zelfs wel een aangename gedachte, dat wanneer ik, met een glaasje drank naast mij, de avondkrant lees, honderdduizenden anderen dat ook doen". (...) "Het klinkt sensationeel, dat hyper-individualisme. Je kunt de buitenlanddienst van de Herald Tribune nemen, de kunst van NRC/Handelsblad, de roddels uit de Telegraaf, sport uit de Times en de Volkskrant, je kiest je eigen columnisten. Maar de lezer hoort nergens meer bij, hij neemt minder of geen deel aan de collectieve opwinding. Want hoe meer er beschikbaar is, des te groter de kans dat men iets mist". (...) "Zonder gemeenschappelijke informatie-ervaring wordt niet alleen het contact met vrienden moeilijk, maar verschraalt ook het maatschappelijke debat. De oude verzuilingssituatie in Nederland had veel nadelen, maar wel het voordeel dat mensen zich geborgen voelden in een sociale structuur. Daarbij hoorde en hoort ook het lezen van een bepaalde krant, daar werd men 'lid' van. Wie een krant kiest, beschrijft daarmee zijn eigen identiteit".

Sauvons La Vallée D'Aspe

Zodra het weer wat warmer wordt zal het aantal akties in La Vallée d'Aspe weer toenemen. Tijdens de paasvakantie (met name 15, 16 en 17 april) zijn er in elk geval aktiedagen gepland, en daarna (3, 4 en 5 juni) en dan de hele zomer door, totdat het projekt gestopt wordt! Omdat de werkzaamheden aan de tunnel en aan de snelweg onverminderd doorgaan is het komende lente en zomer zo'n beetje de laatste kans om de akties alsnog te doen slagen. De mogelijkheden zijn er. Meer dan de helft van de vallei-bewoners is op dit moment tegen het snelwegprojekt en sinds deze zomer is er een autonome koördinatiegroep, een bundeling van tientallen Comités Somport uit heel Frankrijk. Mede door de jarenlange strijd tegen het natuurvernietigende projekt heeft la Vallée d'Aspe een grote symboolwaarde voor de Europese milieubeweging gekregen. Als het protest alsnog sukses zou hebben zou dat voor die beweging een enorme stimulans zijn, evenals voor andere groepen die zich inzetten voor een betere wereld.
Er is een nieuwe nieuwsbrief over het projekt, deze is te bestellen door 3 gulden over te maken op giro 2694281 tnv Atalanta, Utrecht, ovv Aspenieuws 3. Wanneer je informatie wilt hebben over de aktiedagen en hoe daar te komen (busreis) kun je P'tje bellen: 030.722586. Schrijven kun je via: Aspegroep Nederland, Postbus 24083, 3502 MB, Utrecht of naar mensen in het Zuidfranse dal zelf: CVAVA, La Goutte d'Eau, 64490 Cette-Eygun, Frankrijk.

Woedend

De selektieve verontwaardiging ten opzichte van oorlogsmisdaden kent geen grenzen. Nog maar eventjes geleden trok de hele westerse wereld ten strijde tegen het schenden van de souvereiniteit van een klein oliestaatje aan de Perzische Golf. De vijand werd met Hitler vergeleken en als oorlogsmisdadiger weggebombardeerd. Zojuist trokken duizenden Turkse soldaten de grens met Irak over om 'Koerdische terroristen te vernietigen'. Westers wapentuig, Turkije is namelijk lid van de NAVO, speelt wederom een verwoestende rol. Werden de Koerden ten tijde van de golfoorlog voor het eerst in hun bestaan serieus genomen en aan de vernietigende arm van Saddam onttrokken, nu liggen zij onder Turks vuur. En wij zwijgen weer... Nee, sterker nog, om ons heen worden Koerden westeuropese landen uit gedeporteerd, regelrecht in de klauwen van Turkse fascisten. Machteloos roept Amnesty International om hulp. Oorlog om ons heen, toenemende armoede, marcherende benden, waar gaat dat heen? In een gekoördineerde aktie van de Nederlandse, Franse en Duitse vreemdelingenpolitie wordt een vliegtuiglading uitgezette Zaïrese asielzoekers in de klauwen van diktator Mobutu gedreven. Steeds meer mensen zonder betaalde banen, snel stijgende ondernemerswinsten en een gevaarlijke afbraak van sociale en kollektieve voorzieningen. De komende jaren wordt er in Nederland geen sociale woningbouw meer neergezet, het geld is op. Het geld is op? Nee, helemaal niet, het geld wordt verkeerd besteed! Miljarden guldens (dollars, franken, marken, wat maakt het tegenwoordig uit) worden uitgegeven aan "giftige vliegbewegingen", "hoge snelheidstreinen", "lichtdebiele brigades" en de "Flipje-lijn". En wat te denken van de 1,2 miljard gulden die Nederland heeft weggegooid in het Kalkar-projekt in Duitsland (totale kosten 11 miljard gulden!). Wie hoor je daar nog over? In 1977 liepen er nog 50.000 mensen tegen te demonstreren en toen in 1986 de "snelle kweekreactor Kalkar" werd opgeleverd spatte de kerncentrale in Tsjernobyl uit elkaar (die overigens nog steeds staat te lekken!). Eind dit jaar zal de sloop van alle nucleaire installaties in Kalkar voltooid zijn en tot 30 juni aanstaande kun je een bod uitbrengen op de overgebleven gebouwen die door een diepe gracht en een zware omheining afgescheiden worden van de grazende koeien er omheen. Help!

Kleintje groter?

De KPN/PTT heeft in het afgelopen jaar meer dan twee miljard gulden winst behaald. TWEE MILJARD gulden! Praat er maar eens over met een postbode of postsorteerder. Woedend zijn ze, en terecht. Duizenden arbeidsplaatsen zijn verloren gegaan, de werkdruk heeft gigantische stress tot gevolg en de vooruitzichten voor de arbeidsomstandigheden zijn nog verontrustender. Ondanks de vele PTT-tariefsverhogingen is het abonnementsgeld bij Kleintje Muurkrant sinds 1980 (nu al vijftien jaar) niet meer verhoogd, vijf-en-twintig gulden per jaar. Vlak na de verzending van het vorige Kleintje hebben we aksept-giro kaarten verspreid teneinde jullie ertoe over te halen het eventuele achterstallige en lopende abonnementsgeld aan ons over te maken. Hier & Nu het vriendelijke verzoek hier nog eens aan te denken en we roepen tevens iedereen op wat extra's over te maken zodat wij in staat zijn nog heel veel langer uit te blijven komen zonder dat we de duurdere post, de duurdere telefoon en alle andere duurdere dingen aan jullie door hoeven te berekenen. Hartelijke dank alvast en hier volgt het postbanknummer: 5349231 tnv Muurkrantkollektief DenBosch. Doei...

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 284, 7 april 1995