Skip to main content

Het was bijna zielig. Hoe onze Timmerfrans vandeweek een lans brak voor Jan Kloot Juncker. Rauwe emotie meneer. Aanleiding waren serieuze geluiden uit het Duitse polletieke wereldje om de Reichsführer naar huis te sturen. De manier waarop die de Britse afgevaardigden in de Brusselse landdag te kakkert zette na de Brexit deed voor hullie de deur dicht. Nog afgezien van al die klapjes en zoentjes die hij de afgelopen tijd al walmend had uitgedeeld aan geneerde regeringsleiders en andere hotemetoten. Trouwens, voordat Timmerfrans in het Engels een schrobbering uitdeelde aan onze oosterburen had Jan Kloot de noodrem al gevonden. Hij haalde een streep door zijn besluit dat het vrijhandelsverdrag met Canada (CETA) alleen de ratificering van zijn junta nodig had. Plotseling zette hij de draaideur open en laat nu de beslissing over aan de nationale parlementen van de lidstaten. Net als indertijd het asoverdrag met Oekraïne. En u weet wat daarmee gebeurde. Een en ander betekent, dat het CETA-verdrag voorlopig geparkeerd blijft staan in de remise totdat de hele meute van het Vierde Rijk zijn zegje heeft gedaan. Al dan niet via een referendum. Daarmee is meteen de beer los, want dat uiterst geheime TTIP-verdrag met de USSA komt daarmee meteen ook op de tocht te staan en dat zal Jan Kloot niet in dank worden afgenomen. Timmerfrans zag de bui hangen en riep in een opwelling dat de Reichsführer an honourable man was. Net als Brutus indertijd. En dan weet je het wel. De messen worden geslepen.

  • Datum: .

Reichsführer Jan Kloot Juncker wil woestgraag een eigen leger. En wordt daarin uiteraard gesteund door de Belgische fietsenstallinghouder Verhofstadt en meer van zijn liberale Maidanhelden. Hoe komt zo'n man aan een dergelijk idee? Te diep in de fles gekeken of is het ingefluisterd door de krachten die hem die positie hebben bezorgd? Want het aloude credo van de te vroeg overleden topjournalist Wim Klinkenberg geldt wel degelijk ook in de Juncker-casus: zet de meest chantabele mensen op de hoogste posten. Is Juncker chantabel? In ieder geval blijft het spionageschandaal dat wij al eens eerder aanstipten boven zijn hoofd zweven als het zwaard van wijlen Damocles (1). En niet te vergeten het financiële schandaal dat afgelopen week een lam einde kreeg met de brutale veroordeling van twee Luxemburgse klokkenluiders (2). Die hadden naar buiten getild dat hun land grote ondernemingen jarenlang stiekem een gigantische fiscale haring had voorgehouden en dat die hem met een flinke hoeveelheid uitjes vrolijk hadden ingeslikt. Zonder te wachten op vlaggetjesdag. Panama? Sure. Beide affaires zijn herhaaldelijk voor de koplampen gemieterd, maar hoe gek het ook klinkt de verantwoordelijken voor dat gerotzooi bleven ongedeerd. Inclusief Jan Kloot Juncker. Terwijl hij als premier met 18 jaarringen wel degelijk een flinke portie verantwoordelijkheid droeg. Nog gekker: hij werd tot Reichsführer gebombardeerd. En net als Mark Damesfiets blijft ie lachen.

(1) Zie het artikel In de schaduw van de gladiolen dd. 16 juni 2015.
(2) Goegel hiervoor ondermeer het artikel “Klokkenluiders achter LuxLeaks veroordeeld”.

  • Datum: .