Skip to main content

maandag 18 augustus-2003
De bemanning van de CFAO Technologies, een varend wonder van moderne Franse technologie, trof op een vrij recente reis rond het Afrikaanse continent in de haven van Massawa in Eritrea een spookschip aan. Het zou volgens Franse bronnen eigendom zijn van een stel ruziënde criminelen, waarvan een aantal met cocaïne-connecties. Een Franse huurling die luistert naar de naam Jürgen zou dit Noorse spookschip in 2001 hebben gekocht van een Nederlandse eigenaar. Hij had niet lang plezier van zijn aanwinst. Het schip werd namelijk in datzelfde jaar nog aangehouden door de coastguard in Massawa en Jürgen zag zijn investering al snel in rook opgaan. Hij kreeg bovendien een claim aan zijn broek van 70.000 USD. Namens wie is nog onduidelijk. Het was Jürgen’s schip, dus het was Jürgen’s probleem. Wel wat zuur als je als huurling lijf en leden in de waagschaal hebt gelegd in landen als Ruanda, Uganda en Sierra Leone om je centjes te vergaren. Jürgen’s strijdmakkers in de jungle die er volgens zeggen ook geld in hebben zitten bezinnen zich inmiddels op maatregelen, maar kunnen in wezen ook niet veel doen. En zij zijn niet de enigen. Het spookschip is omringd door geheimzinnigheid en riekt naar kwalijke zaken. De radiostilte is opmerkelijk. Jürgen heeft al nu 18 maanden in het bloedhete Massawa bij rond de 45 graden Celsius op iets zitten wachten. Ergo, dat moet wel iets heel belangrijks zijn. Een terugbetaling van zijn geld? Of een doorbraak in het juridische touwtrekken? Niemand schijnt het precies te weten en niemand spreekt zich erover uit wat er met dit spookschip aan de hand is. Kijk en zoiets prikkelt ons om verder te neuzen. Daarbij stuitten we op bronnen die meldden dat het schip onlangs van de hand is gedaan om sporen uit te wissen. Witwassporen. Volgens andere bronnen in Dzjibouti zou het spookschip de hoofdrol hebben gespeeld in een omvangrijke wapendeal met een fanatieke groepering in het Midden-Oosten, waarbij een o.g.-boer uit het Rotterdamse betrokken zou zijn. Voor ons voldoende reden om door te spitten. En how about Jürgen? Die wilde zo spoedig mogelijk naar Afghanistan. Voor zaken, zoals hij zelf zegt. Hij bleek een berucht wapendealer te zijn met ondermeer de dezer dagen weer zo populair geworden short range ground-to-air-raketten in zijn assortiment... Stay tuned.

  • Datum: .

dinsdag 18 augustus-2003

 

dinsdag 19 augustus-2003
Het spookschip in de haven van Massawa ligt daar nu al zo’n twee jaar voor anker. Opgebracht door de Rapid Reaction Force van de coastguard op verzoek van het Piracy Reporting Centre in Kuala Lumpur in Maleisië. Bij het Centre vermoedde men dat het daar als gestolen te boek staande schip een partij zware wapens vervoerde. Het had heel makkelijk gekund, want kapitein Jürgen interesseert het geen mallemoer wat hij vervoert. Marihuana, hasj, short range ground-to-air raketten, illegale immigranten. Roept u maar. De Eritrese coastguard ving bot, maar Interpol had meer geluk. Die stuitte onder andere op uiterst professioneel nagemaakte eigendomspapieren en scheepscertificaten. Volgens Jürgen zou de vorige eigenaar daarvoor verantwoordelijk zijn en op grond daarvan weigerde hij dan ook de claim van 70.000 USD voor het binnenbrengen van het schip te betalen. Met als gevolg een zenuwslopend juridisch touwtrekken dat inmiddels al ruim 21 maanden duurt. Uit duistere spelonken van een ondergronds netwerk dat de vergelijking met de Londense underground moeiteloos zou doorstaan zijn in die periode steeds vaker geluiden opgestegen die erop duidden dat Jürgen’s schip voor een deel het eigendom is van figuren uit de Nederlandse cokewereld. Andere daarentegen gaan in de richting van Jürgen’s oude strijdmakkers uit de jungles van Ruanda, Uganda en Sierra Leone. Hoewel het een het ander niet hoeft uit te sluiten. Als de tekenen niet bedriegen staan die beide groeperingen nu lijnrecht tegenover elkaar. Met name de betrokken huurlingen zijn het gehakketak over de 70.000 USD die Eritrea opeist en de warwinkel van firmaatjes die allemaal het eigendom van het schip claimen spuugzat. Vooral omdat hun investering stil ligt en er langs die weg noch nickle noch dime verdiend wordt. Dat was niet zo heel lang geleden voor het andere kamp wel anders. Volgens Franse bronnen in Djibouti heeft het schip namelijk een hoofdrol gespeeld bij een omvangrijke internationale deal waarbij een niet nader gespecificeerde fanatieke groepering in het Midden-Oosten voorzien werd van een interessante voorraad wapentuig. De hele onderneming zou zijn gefinancierd door een Rotterdamse o.g.-boer die wel eens iets anders wilde dan investeren in stenen. De met de deal verdiende pecunia d’odeur zouden vervolgens via een wisselkantoor buiten Nederland zijn witgewassen. Om de enigszins onwelriekende sporen verder uit te wissen zou het schip onlangs weer van de hand zijn gedaan aan een lokale zakenman in Eritrea die van bovengenoemde achtergronden geen weet had. Naïef? Of gewoon een lucky businessman? Stay tuned.

 

  • Datum: .

donderdag 21 augustus-2003

 

donderdag 21 augustus-2003
Het beeld dat wij hebben van het inmiddels ruim twee jaar in de Eritrese haven Massawa voor anker liggende spookschip van kapitein Jürgen wordt langzaamaan wat minder diffuus. Het blijkt inderdaad een paar maanden geleden in handen te zijn gekomen van een Eritrese zakenman en ligt nu op een lokale werf. In opdracht van de nieuwe eigenaar worden daar niet alleen allerhande reparaties uitgevoerd maar ondergaat het schip er tevens een cosmetische opknapbeurt. Het ligt in de bedoeling dat Jürgen’s voormalige bron van inkomsten na de metamorfose voor vervoer gaat zorgen van zowel passagiers als goederen (waaronder voedselhulppakketten) tussen het vasteland en de voor de kust liggende Dahlakeilanden. Een nobel streven van de nieuwe eigenaar. Volgens onze bronnen is hij ook de grote baas achter de schermen van het havenbedrijf in Massawa dat bij Erik de Vlieger’s Figee BV in Amsterdam drie kranen heeft besteld om dat streven nog meer kracht bij kunnen te zetten.
Ook ons relaas over de wijze waarop Jürgen’s schip in Massawa terecht is gekomen kunnen we wat verder aanscherpen. Het blijkt namelijk indertijd in moeilijkheden te zijn geraakt tijdens een forse storm in het zuidelijke gedeelte van de Rode Zee waar Allah van tijd tot zorgt voor golven van 15 meter hoog en soms meer. Nadat Jürgen zowel aan de boven- als aan de onderkant buiten Allah aan nog een heel regiment andere goden had geofferd liet hij een paar “maydays” via de scheepsradio de ether inknallen met een kracht die herinneringen opriep aan de hoogtijdagen van radio Scheveningen. Niet zo verwonderlijk want het apparaat had een vermogen van 700 Watt dankzij een stel kwaliteitskristallen uit vroeger tijden. De terminologie die Jürgen bezigde om duidelijk te maken dat ie in moeilijkheden verkeerde paste meer bij de gezagvoerder van een zinkende praam in de buurt van Haarlemmerliede. Maar desondanks schoot een bulkcarrier van de Eritrean Shipping Lines (ESL) te hulp. Na wat gedreutel over de vraag wie de uitgeworpen tros zou opvangen en vastmaken in verband met de daarna te verwachten claim werd de lijn uiteindelijk toch strakgetrokken en werd het spookschip naar Massawa gesleept. Daar bleek al snel dat het schip noch van Jürgen was noch Noors van origine. Het stond als Brits te boek en als gestolen. De scheepspapieren waren vervalst. Door wie is niet duidelijk. Jürgen en zijn bemanning zouden van niets geweten hebben en weigerden dan ook de claim van 70.000 USD van de zijde van ESL in verband met de reddingsoperatie te betalen. Ook toen ESL de claim liet zakken naar 35.000 USD gingen Jürgen cs. niet overstag. Als ze dat al hadden gekund, want ze waren zo goed als platzak. Op dat moment verscheen de man op het toneel van wie Jürgen het schip had gekocht. De Nederlandse o.g.-boer Willem Gerritsen. Die schudde een paar buitenlandse bedrijfjes uit zijn mouw om langs die weg te proberen voor een krats het spookschip te heroveren. De directie van deze bedrijfjes zou in handen zijn van iemand uit Leiden, maar Gerritsen zou er grote belangen in hebben. En welke belangen wordt ons steeds duidelijker. Stay tuned.

  • Datum: .

woensdag 10 september-2003
Het verhaal rondom het uit Hurghada gestolen en in Massawa teruggevonden Britse spookschip van de Rotterdamse o.g.-boer Willem Gerritsen cs. dat de hoofdrol zou hebben gespeeld in een omvangrijke wapendeal aan het Midden-Oosten begint nu toch echt wat ballen te krijgen. Zo lijkt het erop dat bij die deal ook Israël een rol heeft gespeeld. Jammer genoeg hebben wij van kapitein Jürgen op dat terrein niet veel meer te verwachten. Hij hult zich in zwijgzaamheid om zijn makkers die geld in het schip hebben gestoken niet verder in verlegenheid te brengen. Die zwijgzaamheid komt overigens niet uit de lucht vallen.Het grootste deel van hen heeft tot het Vreemdelingenlegioen behoord en de leden daarvan staan niet bekend als pratertjes. Een erekwestie. Nog net geen omertà, maar bij de geboorte hebben ze naast elkaar gelegen. Zo zal bijvoorbeeld niemand een bek opentrekken over de diefstal van 5000 blanco paspoorten die onlangs uit het stadhuis van Marseille zijn gestolen. Een deel ervan zou bestemd zijn geweest voor Jürgen’s vriendenkring. Maar geen kik van de zijde van deze leden van het “Legio Patria Nostra”. Wel een hoop geblaat over Al Qaida en daarna ging de hele story uit als een nachtkaars in een windtunnel. Echte doeners dus deze heren. Geen woorden maar daden. Dat belooft dus nog wat voor de betrokkenen bij deze affaire uit Rotterdam en omgeving. Of ze nou door het leven gaan als zakenman of als beftekkel. Want als je dit soort legioenluitjes belazert ben je nog niet bepaald klaar. Volgens Panamese bronnen rond Marc Harris (zie op deze site de serie “De doos van Pandora” ) zou er overigens nóg een Rotterdamse link zijn. Aan de papierwinkel van het spookschip zou namelijk vele jaren geleden een taxatierapportje zijn toegevoegd van ene Dirk Hoebee. Geen onbekende in het wereldje van de Amerikaanse offshore-koning. De waarde van het in de jaren vijftig gebouwde schip zou tientallen jaren later door Hoebee (tegenwoordig van de onderneming Verweij & Hoebee) in tegenstelling tot wat je zou verwachten op heel wat pepernoten hoger zijn geschat. Het “zo goed als nieuwe” vaartuig werd namelijk vrolijk getaxeerd op een bedragje van 7 cijfers ten behoeve van toenmalig eigenaar Hoogervorst die zijn drijvende eigendom graag wilde laten verzekeren. Want averij of erger zit in een klein hoekje. Al dan niet veroorzaakt door een welwillende handlanger. In dat opzetje zou ook een leuke rol zijn weggelegd voor een heer van Zuidafrikaanse afkomst die zijn sporen op het gebied van zwendel en gros ondermeer had verdiend bij het laten verdwijnen van de recette van een match in het Milanese San Siro-stadion onder het toeziend oog van de nietsvermoedende bobo’s in de skyboxen. De Zuidafrikaanse magiër behoorde tot de intimi van zowel Hoogervorst als de Egyptenaar Samir Hares, van wie die laatste op zijn beurt weer betrokken was bij het met geurige dollars omkopen van de lokale ambtenarij in Hurghada. Onder wie Captain Ashour, de havenmeester van Hurghada Port Control, die op de payroll van Samir Hares zou staan. De dollars waren afkomstig van Willem Gerritsen, die zich soms bij de deals van enige importantie zelfs van allerlei prinselijke titels voorzag. Zijn blauwe bloed draagt echter dezelfde genen als dat van de Saudische prinses uit het sprookje van Geertjan Dolk cs. De prinses die volgens het verhaal zo graag via een droomgarantie van 132 miljoen dollar het Promcastle had willen veroveren. Maar die daarin niet slaagde omdat de Raboreus te vroeg wakker werd. Jammer. Niet alle sprookjes hebben een happy end. Stay tuned.

  • Datum: .

donderdag 27 januari-2005
Onze nieuwe informant binnen deze context zegt niks te weten van de wapenhandel waarbij het Nederlandse schip Isprinsen betrokken zou zijn geweest. Wel bezorgde hij ons een interessante link met een website waarin die suggestie wel degelijk wordt gedaan. Op die site stond een oproep van 31 augustus 2003 die alsvolgt luidde:

IRANGATE-RELOADED

“Geachte dames en heren.

Wij zijn bezig met een succesvol onderzoek naar een episode van de wereldwijde blockbuster Iran-gate. Tot dusverre stootten wij op het witwassen van cokegeld in Panama en een wapenleverantie in het Midden-Oosten. Maar wij missen nog wel wat duistere details die mogelijk op te delven zijnin Washington, New York of ook elders bij het afwikkelen van de story. En op dat punt roepen wij uw hulp in.

Dit alles is mogelijk gemaakt door een advocaat (recentelijk gearresteerd wegens een bankfraude ten bedrage van 132 miljoen $) die in Nederland werkzaam was voor de Amerikaanse regering door als spion op te treden voor Curt Weldon, de zo eminente volksvertegenwoordiger in het Amerikaanse Congres, bij het ten val brengen van het ayatollah-regime in Teheran.

Mr. Curt Weldon, de schurk, heeft zijn geliefde Pennsylvania een buitengewoon trots gevoel bezorgd door zich in Nederland op de voorpagina’s te wurmen dankzij een brief die hij namens de Amerikaanse regering aan zijn spion schreef en die werd onderschept en in volle glorie werd gepubliceerd in een van de meest gerespecteerde kranten van ons kleine en vreedzame koninkrijk.

Wie daaraan twijfelt zie NRC Handelsblad, zaterdag 9 augustus, pagina 3 (http://www.nrc.nl).

Voor het geval dat u zich beledigd voelt dat wij uw president bij de zaak betrekken, moge wij u eraan herinneren dat historisch gezien Nederland tot de allereerste bondgenoten van de VS behoorde en dat wij hier onze vrijheid danken aan onze overleden broeders en zuster uit de VS en Canada. Wij komen nu onze Democratische vrienden te hulp met een massief vernietigingswapen: de vrijheid van meningsuiting. Wie wil ons helpen bij de “Iran-gate reloaded”?

Republikeinen kunnen beter niet reageren en we hebben onze eigen wegen om dat te checken.
”

Verzonden door “isprinsen revealed”. De schrijver van deze ietwat pathetische schreeuw om hulp moet niet alleen de NRC gespeld hebben, maar ook onze kolommen. De door hem opgevoerde advocaat is wat ons betreft namelijk op een mijl te herkennen: mr. Geert Jan Dolk, ondermeer de hoofdpersoon uit onze serie “Shady”. Als we “isprinsen revealed” dus goed begrijpen dan zijn Weldon en Dolk betrokken geweest bij het runnen van een wasserette en een wapensmokkel. Daar zouden wij dus gaarne even meer van willen weten. En heeft die meneer achter de oproep inmiddels wat reacties gekregen? Zo ja, dan houden wij ons zeer aanbevolen. Stay tuned.

  • Datum: .

woensdag 10 oktober-2007
Het verwarrende verhaal rond de Isprinsen lijkt weer te zijn vlotgetrokken. Een van de voormalige kapiteins van het ooit als toeristisch chartervaartuig te boek staande vehikel heeft beslag laten leggen op de pecunia van de luitjes die indertijd aan de boeien trokken. In verband met achterstallige gages, vooruitbetaalde kosten etcetera etcetera. Een collega van hem heeft een steunvordering ingediend en de bewuste boeientrekkers bovendien aansprakelijk gesteld voor zijn blijvende invaliditeit. Verder zou er uit buitenwijken als Egypte, Eritrea, Zuid-Afrika en Zweden ook nog een tuiltje claims onder weg zijn. Onder de oude slogan "Dat verdient een aronskelk".
Nu deze civiele procedures eindelijk van wal zijn gestoken komt misschien ook wat meer duidelijkheid over de partij zware wapens die stiekempjes door de Isprinsen vanuit Nederland naar Egyptische baarden zou zijn overgeheveld. En niet te vergeten het naar moord riekende overlijden van alweer een kapitein: Joop Mehagnoul. Zo zie je maar, de tijd heelt niet alle wonden. Soms is er meer voor nodig. Stay tuned.

  • Datum: .

vrijdag 12 oktober-2007
Kan het na al die jaren toch nog leuk worden. De voormalige bootsman van de Isprinsen, de Brit Gordon Albert Bramburry Davis, heeft een formele verklaring afgelegd tegenover een paar bromsnorren in Vlissingen en zijn hele bups aan documentatie overgedragen aan de OvJ. Gaat niet alleen over de financiele en administratieve manipulaties van de oorspronkelijke eigenaren van de schuit of de achterstallige gages en premieafdrachten, maar ook over het geheime transport van wapentuig vanuit Vlissingen naar de haven van Hurghada. Correspondentie, faxberichten over en weer tussen de betrokken reders, smeuige details over de wapendeal, you name it. Knallen met de ballen. Oh, en mocht u echt geinteresseerd zijn, het lange voorspel van deze actie kunt u in volle glorie inclusief een paar zeer bekende namen terugvinden op de Followupsite. Stay tuned.

  • Datum: .