Gisteren kreeg de site “Follow the money” een veer in zijn parkeergarage. Terecht. De betrokken doughdiggers maakten deel uit van een internationale club journalistieke snuffelaars die een jarenlange miljardenzwendel met belastingpoen naar boven hadden getrokken. Kwam het als een verrassing? Niet echt. Juni vorig jaar kwamen de contouren van de zwendel namelijk al in zicht en ook wij pikten in gewone mensentaal een graantje mee. Even terugbladeren in deze serie en u bent kostenloos weer een beetje bij. Stay tuned (JP)

  • Datum: .

Die krijgt bloemen van de baas. Een jong gevalletje bij de Duitse blauwe brievenbrigade. Zij vond een stukje ongerechtigheid bij de aanvraag om belastingteruggave van een Amerikaans pensioen fonds. Het was ouwe meuk. Maar ze ging toch aan de snuffel. En wat denk je? Nu zitten dertig leden van de brigade al een kleine eeuwigheid te grutten in ouwe belastingzooi van 40 Duitse banken en aanverwante artikelen als grootondernemingen, pensioenfondsen, verzekeraars, beffen en aandelensjacheraars. Vanaf 2001 zouden ze namelijk in de loop van 15 jaar de boel voor bijna 32 miljard belazerd hebben. Recht onder de neus van de Duitse brigade. Het grootste deel van de buit kwam terecht in de zakken van Londense investeringbanksters. Je moet je reputatie waarmaken.
De deftige schurken maakten gebruik van twee illegale methodes: de ex/cum en de cum/cum. Bij de eerste kochten en verkochten Duitse banken en brokers aandelen voor buitenlandse investeerders waarbij ze op oneigenlijke gronden belastingteruggave vorderden.
De tweede methode was ingewikkelder. Daarbij kochten en verkochten investeerders en banken aandelen net voor of net na het uitdelen van dividend. En met wat inventief papierwerk en een procedure waarbij een of meer personen cq. instituten parallel een aandeel in hun bezit hadden manouvreerden ze zich vervolgens in een positie om een scala aan belastingteruggaves in te dienen.
Sommige van die banken zouden tijdens de crisis poen van de belastingbetaler krijgen om hun dure broek op te houden. Over gotspe gesproken.
Nog iets ironisch: in 2011 kreeg de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schaeuble al verschillende waarschuwingen over deze illegale praktijken. Hij legde ze neer naast zijn karretje. Zullen de Grieken leuk vinden. Of er ook Nederlandse schuinsmarcheerders betrokken zijn bij de plot? Naar schatting hebben in totaal meer dan 100 banken en fondsen geprofiteerd van deze zwendel. U gelooft toch niet dat hier achter de Dutch Mountains onder het regime van Schaeuble-lieveling Dijsselbloem geen graantjes zijn meegepikt? Cum on! We houden voor u twee vingers aan de aorta. Stay tuned.

  • Datum: .

We hebben gisteren nogal wat fiscale cummer en cwel naar boven getrokken. Maar ook deze reactie van een enthousiaste lezer. Gaat over het “besparen” van overdrachtsbelasting. De zogenaamde cum/pref methode. Daarnaast wees hij nog op het volgende. Komt ie:
Het zijn vooral de BDO en Loyens Loeff geweest die zo al decennia miljarden aan vastgoed en vooral vastgoedportefeuilles hebben getransporteerd. Naast het omzeilen van overdrachtsbelasting wordt vennootschapsbelasting ontweken omdat de enorme winsten als dividend werden/worden uitgekeerd.”
Daar zit je dan met je pilsje in de zon te prakkizeren over de overbevolking bij de opvang van Het Leger des Heils en de toenemende cliëntèle bij de voedselbanken. Ergens deugt er iets niet. Stay tuned.

  • Datum: .

Eerst was het 32 miljard. Die hadden de spaarvarkens en andere instanties die op het financiële trapveldje rondknorren jarenlang ten onrechte teruggevorderd van de Duitse blauwe brievenbrigade (1). Een klein deel daarvan hebben de brigadisten op hun beurt inmiddels weer weten terug te peuteren, maar aan die optimistische 32 is stevig geknaagd. Met name aan de Ex/Cum. Zonder twijfel zijn de varkens driftig aan het wroeten geweest in de politieke prut en hebben ze gewezen op de kwetsbaarheid van hun speklaag. Maar volgens de Groenen gaat het in ieder geval nog om 10 miljard en dat is toch lekker voor een dag in de week. Zie voor wat stemmige ins en outs dit artikel en discover your tears. Stay tuned (JP).

(1) Zie aflevering 1 dd. 13 juni 2017

  • Datum: .

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch