Skip to main content

Bob (008)

31 maart 2017

donderdag 19 juli-2012
Misschien weinig koren tussen het kaf in de epistels die Slobodan Mitric aka Karate Bob aan allerlei stutten van de Nederlandse samenleving schrijft om de dreigende uitzetting naar Belgrado en omgeving te voorkomen. Maar wat doe je als zelfs je bef het heeft opgegeven? Je trekt alle registers open en duwt bijvoorbeeld brieven cq. mails in de gleuf bij HKH, ZKH en oud-premier Balkenende. Daarin wijs je er ondermeer op, dat je in 1981 een aanslag op de koningin in Drenthe hebt voorkomen door tijdig het hoofd van de beveiliging van het Koninklijk Huis, Egbert Spierenburg, te waarschuwen.
Mitric logeerde in die tijd in het Drentse vakantieoord Esserheem en hoorde nog wel eens wat. Bovendien was het niet de eerste keer, dat er plannen in het wereldje rondtolden om het Koninklijk Huis iets anders te bezorgen dan staaltjes huisvlijt die achter de rhododendrons werden gesodemieterd. Zo voorkwam avontuurlijk ondernemer Etienne Urka in april 1975 een Zuidmolukse overval op Soestdijk. Dus zou het wat al te makkelijk zijn om de claim van Bob het lot van de staaltjes huisvlijt te laten delen.
Ander onderwerp. In een mail aan Jan Peter schreef hij onder andere het volgende:
"Ik werd, toen ik zaken deed met de Amerikaanse regering, aangeraden om naar uw partijgenoot Ben Hennekam in de Tweede Kamer te gaan. Ik ben daar geweest en heb van Ben Hennekam toestemming gekregen om een onderzoek naar corruptie en gestolen plutonium hier in Nederland te mogen doen. Ben Hennekam was in gezelschap van een vrouwelijke collega, ook een partijgenoot van u, en zijn secretaris".
Hennekam waren we in deze context nog niet tegengekomen. Hij zat tussen 1978 en 1990 in het Haagse praathuis en was in die tijd voorzitter van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Best een belangrijke hotemetoot dus, die zich qq. ook bezighield met het reilen en zeilen van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Maar "toestemming" geven aan Bob voor een onderzoek naar corruptie en gestolen plutonium? Vreemd. Tenzij Ben ook deel uitmaakte van de geheimschrijversliga, die we al eerder tegenkwamen in onze met een doordringende gladiolengeur bezwangerde serie "Schaduwcommando van de Prins". En wat die gestolen plutonium betreft: neem eens een flinke duik in de serie "Lubbers en de Muzelmannenbom". Je houdt het niet voor mogelijk! Geen wonder dus dat de doodzieke Mitric in uiterste nood opnieuw met die affaire en zijn rol daarin komt aanzetten. Maar of dat hem zal behoeden voor uitzetting ... Stay tuned

Klik hier om uw reactie toe te voegen
31 maart 2017