Skip to main content

Corendonnerwetter (003)

09 april 2017

maandag 19 december-2011
Een van de luitjes die op 13 oktober acht uur lang op Schiphol hadden rondgehangen in afwachting van hun vakantietrip naar Kreta, wilde na terugkeer graag in de worst happen die Corendon hem had voorgehouden. Gedeeltelijke terugbetaling voor die eerste kutdag conform EU verordening 261 uit 2004. Hij schreef een beleefd en zakelijk briefje aan de Turkse reisclub en dacht binnen niet al te lange tijd een smakelijk hapje halalworst terug te krijgen. Niet dus. Op 3 november kreeg hij een brief terug met de volgende tekst:

" ...Zoals bekend (????, red.) heeft het Europese Hof van Justitie op 19 november 2009 uitspraak gedaan in de Condor Sturgeon kwestie. De Rechtbank Haarlem heeft op 24 februari jl. (zaaknummer 366500/CV EXPL 07-11367) deze uitspraak van het Europese Hof toegepast als grond voor het toewijzen van compensatie bij vertraging.
Er is echter geconstateerd dat de uitspraak van het Europese Hof in strijd is met respectievelijk 1) de letterlijke tekst van de EU Verordening 261/2004 (artikel 6); 2) een eerdere uitspraak uit 2006 van de "Grand Chamber" van hetzelfde Europese Hof (NJ 2006/372) en 3) het Verdrag van Montreal. Deze strijdigheid is de reden dat wij deze uitspraak van 19 november 2009 niet kunnen volgen. Het Europese Hof dient hier eerst duidelijkheid te verschaffen.
De uitspraak van Rechtbank Haarlem maakt dit niet anders doordat zij de uitspraak van het Hof van 19 november 2009 alleen heeft toegepast, zonder verder in te gaan op de hierboven geconstateerde strijdigheid.
Zolang er geen duidelijkheid is over deze strijdigheid blijft Corendon Dutch Airlines de tekst van de verordening volgen (zoals bevestigd door het Europese Hof in de IATA/ELFA zaak), die conform artikel 6 geen recht geeft op compensatie in geval van vertraging
".

Worst? Nog geen velletje. Corendon betaalt niks terug. Maar wat moet je dan met de tekst van het op 13 oktober uitgedeelde vodje, waarin duidelijk stond dat je bij vertraging van meer dan 5 uur recht had op gedeeltelijke terugbetaling? (1) Is dat geen misleiding? En wat moet je daarnaast met het bericht in Juul Paradijs' kennelblaadje van de Basisweg dd. 13 oktober? (2) Opnieuw een epistel naar Corendon. Antwoord:

"Zoals reeds gemeld zal Corendon Dutch Airlines niet overgaan tot het uitkeren van een vergoeding zoals u die wenst. Volledigheidshalve willen wij overigens aangeven, dat wij passagiers verplicht moeten informeren over de EU Verordening 261/2004".

Of je nou verplicht wordt of niet, de passagiers werden met het vodje van 13 oktober ordinair gepiepeld. Ze kregen conform de Verordening wel een bak pleur met een halve gevulde koek, maar als het echt poen gaat kosten laten die Turkse jongens en meisjes het afweten en schepen ze gedupeerde cliënten af met een emmer gezwollen befgeleuter. Kennelijk delen ze liever poen uit aan de twijfelachtige islamschooltjes van de door de CIA gepamperde Fetullah Gülen dan aan hun Nederlandse reisvee (3). Van ons krijgt Corendon een kouwe douche.

1. Zie deel 1 dd. 7 december 2011
2. Zie deel 2 dd. 14 december 2011
3. Bestijg voor Gülen (ook wel Gulen) ons zoekvehikel en er gaat een wondere wereld voor u open

Klik hier om uw reactie toe te voegen
09 april 2017
Corendonnerwetter