Skip to main content

woensdag 7 december-2011
Hoeveel volk gaat er in een Boeing 737-800? Met een beetje persen een kleine 200 man. Op 13 oktober van dit jaar wurmde dat aantal passagiers zich rond 3 uur in de ochtend langs de V-Leute van Schiphol en toog na wat heen en weer gedreutel tussen allerlei shops naar de gate voor een vluchtje Kreta met de Turkse vakantiedealer Corendon. Jammer, maar helaas. Ze kregen te horen dat het personeel op het vliegveld van Heraklion was overgegaan tot een nog langzameraan actie. En dat betekende wachten tot er een seintje kwam. Dat wachten duurde langer dan een ons, dus kregen de onfortuinlijke toeristen conform de Europese verordening 261/2004 ieder een hartverwarmende consumptievoucher van 4,95 voor een lekker bakkie prut en een halve gevulde koek. Schiphol goedkoop? Up yours.
Wat later in de ochtend deelde Corendon een herderlijk schrijven uit. Daarin stond onder het hoofdje "Vertraging van ten minste 5 uur" ondermeer het volgende:

" Als u een pakketreis (combinatie van vlucht, accomodatie, en/of andere toeristische dienst) heeft geboekt, dan is de prijs die u heeft betaald voor uw vlucht onderdeel van de totale reissom die u heeft betaald. Corendon Airlines zal in dat geval het aan u terug te betalen bedrag voor uw vlucht vaststellen. Hierbij is ondermeer de reisafstand bepalend voor de hoogte van het bedrag".

Ook deze toezegging vloeide voort uit voornoemde Europese verordening. Maar waar Corendon zich wel hield aan het uitdelen van vouchers voor koek en zopie, bleek ze wat terugbetalen betreft wat minder vast in de leer. Uiteraard bleek dat pas later.
Na een paar schijnbewegingen konden de passagiers ruim na twaalven opgelucht adem halen. Ze werden met bussen naar het van de ijzeren long gehaalde vliegtuig gereden en een paar minuten voordat de klok op 1 uur stond gingen ze de lucht in. En ook dat was lullig, want na acht uur wachten hadden ze een verloren dag kunnen claimen bij hun verzekeringsmaatschappij. Toeval? Bestaat dat nog? Stay tuned.

  • Datum: .

woensdag 14 december-2011
O zeker, de vakantie op Kreta was best heel redelijk. Wat wateroverlast, wat geluidsoverlast, honden en katten in de eetzaal, maar je moet niet liggen te zeiken over elk wissewasje. En bovendien viel daar op 14 oktober, een dag na aankomst op Kreta, een heuglijk bericht te noteren uit Juul's hondenkennelblaadje van de Basisweg onder het kopje "Claim na vliegvertraging makkelijker". Even een kwootje. Komt ie:

"Vliegpassagiers die te maken krijgen met annuleringen en vertragingen langer dan drie uur kunnen nog makkelijker een forse schadevergoeding claimen. Die kan, afgezien van kosten voor maaltijden en hotels, oplopen tot 600 euro per oersoon. Dat heeft het Europese Hof van Justitie gisteren ( op 13 oktober dus, red.) ondubbelzinnig bepaald."

Nou was dat zonder twijfel een bevestiging van de Europese verordening uit 2004, die in deel 1 van dit verhaal al voorbij kwam (1). Het lag dus voor de hand, dat de onderhavige klantjes van Corendon die aan de voorwaarde voldeden rapido na hun terugkeer in Nederland een claim indienden. Conform het vodje dat de Turkse reisonderneming zelf op 13 oktober aan alle passagiers had uitgedeeld en de kakelverse uitspraak van het Europese Hof. Maar zij kwamen van een kouwe oktoberavond thuis. Want Corendon zag dat even anders. Het wordt nog heel leuk. Dus stay tuned.

1. Deel 1 is terug te vinden tussen onze bijdrages van woensdag 7 december.

  • Datum: .

maandag 19 december-2011
Een van de luitjes die op 13 oktober acht uur lang op Schiphol hadden rondgehangen in afwachting van hun vakantietrip naar Kreta, wilde na terugkeer graag in de worst happen die Corendon hem had voorgehouden. Gedeeltelijke terugbetaling voor die eerste kutdag conform EU verordening 261 uit 2004. Hij schreef een beleefd en zakelijk briefje aan de Turkse reisclub en dacht binnen niet al te lange tijd een smakelijk hapje halalworst terug te krijgen. Niet dus. Op 3 november kreeg hij een brief terug met de volgende tekst:

"...Zoals bekend (????, red.) heeft het Europese Hof van Justitie op 19 november 2009 uitspraak gedaan in de Condor Sturgeon kwestie. De Rechtbank Haarlem heeft op 24 februari jl. (zaaknummer 366500/CV EXPL 07-11367) deze uitspraak van het Europese Hof toegepast als grond voor het toewijzen van compensatie bij vertraging.
Er is echter geconstateerd dat de uitspraak van het Europese Hof in strijd is met respectievelijk 1) de letterlijke tekst van de EU Verordening 261/2004 (artikel 6); 2) een eerdere uitspraak uit 2006 van de "Grand Chamber" van hetzelfde Europese Hof (NJ 2006/372) en 3) het Verdrag van Montreal. Deze strijdigheid is de reden dat wij deze uitspraak van 19 november 2009 niet kunnen volgen. Het Europese Hof dient hier eerst duidelijkheid te verschaffen.
De uitspraak van Rechtbank Haarlem maakt dit niet anders doordat zij de uitspraak van het Hof van 19 november 2009 alleen heeft toegepast, zonder verder in te gaan op de hierboven geconstateerde strijdigheid.
Zolang er geen duidelijkheid is over deze strijdigheid blijft Corendon Dutch Airlines de tekst van de verordening volgen (zoals bevestigd door het Europese Hof in de IATA/ELFA zaak), die conform artikel 6 geen recht geeft op compensatie in geval van vertraging
".

Worst? Nog geen velletje. Corendon betaalt niks terug. Maar wat moet je dan met de tekst van het op 13 oktober uitgedeelde vodje, waarin duidelijk stond dat je bij vertraging van meer dan 5 uur recht had op gedeeltelijke terugbetaling? (1) Is dat geen misleiding? En wat moet je daarnaast met het bericht in Juul Paradijs' kennelblaadje van de Basisweg dd. 13 oktober? (2) Opnieuw een epistel naar Corendon. Antwoord:

"Zoals reeds gemeld zal Corendon Dutch Airlines niet overgaan tot het uitkeren van een vergoeding zoals u die wenst. Volledigheidshalve willen wij overigens aangeven, dat wij passagiers verplicht moeten informeren over de EU Verordening 261/2004".

Of je nou verplicht wordt of niet, de passagiers werden met het vodje van 13 oktober ordinair gepiepeld. Ze kregen conform de Verordening wel een bak pleur met een halve gevulde koek, maar als het echt poen gaat kosten laten die Turkse jongens en meisjes het afweten en schepen ze gedupeerde cliënten af met een emmer gezwollen befgeleuter. Kennelijk delen ze liever poen uit aan de twijfelachtige islamschooltjes van de door de CIA gepamperde Fetullah Gülen dan aan hun Nederlandse reisvee (3). Van ons krijgt Corendon een kouwe douche.

1. Zie deel 1 dd. 7 december 2011
2. Zie deel 2 dd. 14 december 2011
3. Bestijg voor Gülen (ook wel Gulen) ons zoekvehikel en er gaat een wondere wereld voor u open

  • Datum: .

dinsdag 31 januari-2012
Een paar dagen geleden nam een Boeing van de Turkse vakantiespecialist Corendon op Schiphol 'smiddags een aanloop om 189 bleekscheten naar de Egyptische zon te vervoeren. Na het opstijgen zei het voorwiel doe het zelf maar en bleef eigenwijs buitenboord hangen. Boeing terug naar Schiphol, de bleekscheten vervroegd terug op aarde. 'Savonds, na een chirurgische ingreep, opnieuw een aanloop. Alles ging goed en de Boeing klapwiekte op zijn gemakkie naar Hurghada.
Ter bestrijding van het ongemak zullen voornoemde Corendon-passagiers zonder twijfel een koppie leut en een kleine hap hebben gekregen, conform EU verordening 261/2004. En als het een beetje wil hebben ze ook een vodje papier ontvangen, waarin stond dat ze recht hadden op compensatie voor de vertraging. Geheel conform diezelfde verordening.
Nou, beste bleekscheten in Hurghada, we kunnen u mededelen dat u die compensatie rustig kan vergeten. Corendon zegt het wel toe, maar betalen ho maar (1). Prettige vakantie nog. Doei.

1. Zie eerdere afleveringen uit december vorig jaar.

  • Datum: .