Skip to main content

Raak? (003)

27 mei 2015

De hele zaak lijkt op een dood paard. Hebben ex-premier Gerrit Schotte en zijn “maffiamaatjes” indertijd nou de dossiers van de VDC ten eigen bate laten lichten of niet? Volgens de Commissie van Toezicht niet. Maar wat is zo'n verklaring waard? We weten uit een paar recente gevalletjes, dat de gangen van Vrouwe Justitia af en toe uiterst kronkelig zijn en soms zelfs suspect. Daarvoor hoeven we alleen maar te wijzen op de waarschuwing die een oliebol van het ministerie van Justitie naar de appelflappen van de Staatsloterij stuurde voor naderend journalistiek onheil en u weet wat we bedoelen. Om nog maar te zwijgen over Teeven's deal met Cees Helman, waarvoor Ollie Opstelten dinsdag weer op de grill wordt gelegd. Dus wat doen we met dat akkefietje rond Gerrit cs? In arren moede en met weinig verwachtingen stuurden we maar de volgende naïve mail naar Benno van Leeuwen, de uitvoerder van de VDC-check. Komt ie:

Geachte heer Van Leeuwen,
Wij zijn bezig met een journalistiek onderzoek naar de door SP-Kamerlid Van Raak gereanimeerde affaire rond de ingreep bij de VDC in 2011, op instigatie van toenmalig regeringsleider G.Schotte. Aanleiding daartoe zouden de verdwijning van dossiers en lekkages naar de pers zijn geweest.
Volgens een verklaring van toenmalig VDC-medewerker E.Winklaar zou uw forensische onderneming FSC betrokken zijn geweest bij voornoemde ingreep, die ondermeer zou hebben bestaan uit het kopiëren van alle voorhanden zijnde dossiers. Later werd zelfs gesuggereerd dat er her en der zou zijn ge-delete. Verder zou u de heer Winklaar zwaar onder druk hebben gezet om aan de weet te komen of hij verantwoordelijk was geweest voor de lekkages. 
Als wij het goed hebben begrepen is de achterliggende reden voor de reanimering van de affaire de vrees dat de kopieën die door FSC zouden zijn gemaakt in verkeerde handen terecht zijn gekomen.
In casu die van de heer Schotte cum suis - die in de lokale pers van mafiapraktijken wordt beschuldigd en in sommige kringen als opdrachtgevers voor de moord op Helmin Wiels worden aangemerkt - en/of vertegenwoordigers van de Colombiaanse overheid. 
Wij zouden met name van u willen weten wat er exact met de kopieën is gebeurd en of inderdaad uw toenmalige opdrachtgevers toen of in latere instantie in de gelegenheid zijn geweest om van de inhoud van de betrokken dossiers kennis te nemen.
Daarnaast vragen wij ons af of u recentelijk in verband met deze kwestie nog contact heeft gehad met de huidige minister van Binnenlandse Zaken in Den Haag cq. ambtenaren van dat ministerie.U bij voorbaat hartelijk dankend voor uw medewerking,
Krgrds, Jan Portein, redactie Kleintje Muurkrant
".

Eerlijk is eerlijk. We kregen met kerende mail antwoord van Benno. En we waren er al bang voor: de affaire heeft de lucht van een dood paard. Morgen meer. Stay tuned. 

 
Klik hier om uw reactie toe te voegen
27 mei 2015