Skip to main content

Dit artikel vonden we gisteren terug in de Curacao Chronicle. Geschreven door Kamerlid Ronald van Raak. Een young turk van de SP. Als basis voor zijn hartekreet aan het adres van onze Minister van Binnenlandse Zaken dienden interne stukken van de Curacaose geheimedienst (VDC) die hem vorige week waren toegestuurd door een mol. Of een platworm, daar willen we van af wezen. Laten we aannemen, dat deze vertegenwoordiger van het ondergrondse dierenrijk geen dubbele agenda heeft en door goede bedoelingen wordt gedreven. Anders is er sprake van het piepelen van een Nederlands Kamerlid en daar hebben wij een hekel aan. 
Maar hebben wij onze twijfels? Die hebben we. Met name over het verhaal over die heist in het weekend van 29 en 30 oktober 2011 toen alle VCD-spionnen blijkbaar in de kroeg zaten. De inbraak werd uitgevoerd door een paar niet nader gedefinieerde Colombianen en een handjevol lieden van een Nederlandse “private agency”. Die low-lifes zouden alle data waarover de VDC op dat moment beschikte (inclusief die van de CIA en de AIVD) hebben gekopieerd of vernietigd. Ten faveure van de “mafia” die het toen op “de klip” voor het zeggen had. Blijkbaar bestond de posse voornamelijk uit oliebollen, want als je toch bezig bent laat je in ieder geval het materiaal dat al te compromitterend is voor je opdrachtgevers verdwijnen. Om te voorkomen dat ene Ronald van Raak dat later in handen krijgt en minister Plasterk ermee voor de ballen schopt. Bijvoorbeeld het gegeven dat de voormalige Curacaose minister van Economische Zaken Abdul Nasser el Hakim voor een helaas niet nader gepreciseerde frontorganisatie van de Hezbollah werkt. Nou is wie zo heet per saldo al verdacht, maar als dit stukje info niet van de CIA afkomstig is vreten wij ons een verhoogd cholesterolgehalte. En weet je Ronald, als je dit soort rimram opneemt in een serieus bedoeld artikel begeef je je geblinddoekt op een lichtbevroren Bonkevaart. En wat die contacten van de Curacaose “gokmafia” met de bovenwereld cq. en het polletieke wereldje betreft. Ja en? Hoe lang is het geleden dat er gekrakeel ontstond over het gesjoemel van de Griekse “Interlotmafia” bij de Staatsloterij? En het ministerie van Economische Zaken per ongeluk de oranje walvis tipte dat ie een harpoensalvo kon verwachten van de Kansspelautoriteit. Kan je daar wat mee? Eigenlijk geen hol. Wij hebben in de serie Octopussy al in 2012 gewezen op de mogelijke betrokkenheid van redelijk gevulde Nederlanders bij het beïnvloeden van de Staatsloterijtrekkingen. Wat mannen en paarden genoemd. Iets gehoord? Nada. Dus Ronald, veel sterkte nog. En als je effe tijd hebt, lees Cervantes. 

 
  • Datum: .

Augustus 2011. Toenmalig premier Gerrit Schotte van Curacao maakt een tripje naar zijn moederland Colombia. Voor een babbel met een paar ministers daar over het aanhalen van de betrekkingen op het gebied van toerisme en van veiligheid. Voor dat laatste onderwerp schoof generaal Jamio Leon Riaño aan. Een hoge mieter bij het Colombiaanse handhaversgilde, die in 2013 naar de Colombiaanse ambassade in Washington verhuisde als liaison voor zijn Amerikaanse collega's in de war on drugs. Voor wie in die oorlog gelooft dus geen mallotige stap van Gerrit, want Colombia is nog steeds hofleverancier van Witte Neus en Curacao een hub. Plus dat er op het eiland nog het nodige in de was wordt gedaan. Dus so far so good zou je zeggen.
Wat gebeurde er een maand later? Toen werd Eldred Winklaar, een netwerkbeheerder van de Veiligheidsdienst Curacao (VDC), geconfontreerd met twee heren, die volgens hem onderdeel uitmaakten van de Colombiaanse veiligheidsdienst in Willemstad. Hun namen kende hij niet en hij kreeg ze ook niet. Ze zeiden te handelen in opdracht van minister president Schotte en vroegen vervolgens Eldred het hemd van het lijf over de ins en outs van de VDC. Eldred hield zich op de vlakte. Hij vond het vreemd. Zou je het zelf wezen.
Ruim een maand later werd de inmiddels redelijk gestreste Eldred opgetrommeld door zijn superieuren en kreeg hij te horen dat hij zijn passwords diende over te dragen aan twee aanwezige Nederlandse heren. Nou kan je bij een dergelijke situatie op de noodrem trappen, maar uiteindelijk helpt dat maar tijdelijk. Eldred bezweek onder de druk en droeg zijn passwords over aan de Nederlanders van wie hij er eentje kende: ene Benno van Forensic Services (FSC). Eldred kon vertrekken. De FSC-ers gingen aan de slag. Kopieerden naar hartelust en drukten af en toe stevig op de delete-knop. Ook al ging het soms om materiaal van de CIA of de AIVD (1). Hoppa. Althans volgens Eldred, die op 23 januari 2012 zijn wederwaardigheden spuide tegenover de Ombudsman op Curacao.
Wie was die Benno? En wat was Forensic Services? Nou, die Benno was Benno van Leeuwen. Een voormalig financiële speurneus en ICT-manager van de Politie Haaglanden. Na een fikse studie bedrijfskunde aan de IBO in Zeist zocht hij zijn geluk en wat aangenaam beleg op de boterham op Curacao. Die vond hij bij de Bank van de Nederlandse Antillen. Een paar jaar later fungeerde hij tijdelijk als opperhoofd van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. En als we het goed begrepen hebben volgde onze vriend daartussendoor ook nog een stel cursussen op het terrein van witwassen en financiering van terrorisme. Geen wonder dus dat hij bijvoorbeeld een bekend gezicht werd bij de Caribbean Financial Action Task Force, waarvan Nederland zowel “member” als “observer” is. 
In 2005 ging Benno aan de slag bij FSC oftewel Forensic Services Caribbean NV, die toen net het nest van Ernst & Young had verlaten. Vijf jaar later trad hij toe tot het managementteam van dat indrukwekkende compliance- en onderzoekvehikel. 
Namens Van Leeuwen BV. Vertel Benno niks over constructies. De rest van het team bestaat uit dames, die respectievelijk hun sporen hebben verdiend bij het Arubaanse smurfenkorps en bij Citco, een wereldwijde grootmacht op het gebied van financiële hulpverlening. Kortom keurige mensen allemaal. Op het oog. Hoe merkwaardig is het dan niet, dat de van god en zure uitjes beschuldigde Gerrit Schotte en zijn “mafia maatjes” nou juist hulp bij hullie zochten? Zijn Benno en zijn dames ergens in gestonken? En zitten ze nu samen met de Nederlandse overheid met de can of worms, waarover SP-hunk Ronald van Raak de komende maand opnieuw in debat gaat met Ronald Plasterk? Of ligt het toch wat ingewikkelder? Dit kan nog heel gezellig worden. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 1 

  • Datum: .

De hele zaak lijkt op een dood paard. Hebben ex-premier Gerrit Schotte en zijn “maffiamaatjes” indertijd nou de dossiers van de VDC ten eigen bate laten lichten of niet? Volgens de Commissie van Toezicht niet. Maar wat is zo'n verklaring waard? We weten uit een paar recente gevalletjes, dat de gangen van Vrouwe Justitia af en toe uiterst kronkelig zijn en soms zelfs suspect. Daarvoor hoeven we alleen maar te wijzen op de waarschuwing die een oliebol van het ministerie van Justitie naar de appelflappen van de Staatsloterij stuurde voor naderend journalistiek onheil en u weet wat we bedoelen. Om nog maar te zwijgen over Teeven's deal met Cees Helman, waarvoor Ollie Opstelten dinsdag weer op de grill wordt gelegd. Dus wat doen we met dat akkefietje rond Gerrit cs? In arren moede en met weinig verwachtingen stuurden we maar de volgende naïve mail naar Benno van Leeuwen, de uitvoerder van de VDC-check. Komt ie:

Geachte heer Van Leeuwen,
Wij zijn bezig met een journalistiek onderzoek naar de door SP-Kamerlid Van Raak gereanimeerde affaire rond de ingreep bij de VDC in 2011, op instigatie van toenmalig regeringsleider G.Schotte. Aanleiding daartoe zouden de verdwijning van dossiers en lekkages naar de pers zijn geweest.
Volgens een verklaring van toenmalig VDC-medewerker E.Winklaar zou uw forensische onderneming FSC betrokken zijn geweest bij voornoemde ingreep, die ondermeer zou hebben bestaan uit het kopiëren van alle voorhanden zijnde dossiers. Later werd zelfs gesuggereerd dat er her en der zou zijn ge-delete. Verder zou u de heer Winklaar zwaar onder druk hebben gezet om aan de weet te komen of hij verantwoordelijk was geweest voor de lekkages. 
Als wij het goed hebben begrepen is de achterliggende reden voor de reanimering van de affaire de vrees dat de kopieën die door FSC zouden zijn gemaakt in verkeerde handen terecht zijn gekomen.
In casu die van de heer Schotte cum suis - die in de lokale pers van mafiapraktijken wordt beschuldigd en in sommige kringen als opdrachtgevers voor de moord op Helmin Wiels worden aangemerkt - en/of vertegenwoordigers van de Colombiaanse overheid. 
Wij zouden met name van u willen weten wat er exact met de kopieën is gebeurd en of inderdaad uw toenmalige opdrachtgevers toen of in latere instantie in de gelegenheid zijn geweest om van de inhoud van de betrokken dossiers kennis te nemen.
Daarnaast vragen wij ons af of u recentelijk in verband met deze kwestie nog contact heeft gehad met de huidige minister van Binnenlandse Zaken in Den Haag cq. ambtenaren van dat ministerie.U bij voorbaat hartelijk dankend voor uw medewerking,
Krgrds, Jan Portein, redactie Kleintje Muurkrant
".

Eerlijk is eerlijk. We kregen met kerende mail antwoord van Benno. En we waren er al bang voor: de affaire heeft de lucht van een dood paard. Morgen meer. Stay tuned. 

 
  • Datum: .

O ja, dat dooie paard. U had nog even het antwoord tegoed van Benno van Leeuwen. Op onze oekaze over het onderzoek dat hij in 2011 uitvoerde naar vermeende foute activiteiten bij de Veiligheidsdienst Curacao (1). Een kwestie waarover de Tweede Kamer deze maand zonodig weer moet kakelen. In zijn antwoord verwees het baasje van FSC naar een bericht dat vorige week in Curacaose dagvodden is verschenen. Kwootje. Komt ie:“Klokkenluider Winklaar heeft begin januari 2012 aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. De aangifte was van meerdere strafbare feiten die tegen hem zouden zijn gepleegd op de dag dat derden er met gegevens van de Veiligheidsdienst Curacao vandoor zouden zijn gegaan. Uit onderzoek dat vervolgens door de Landsrecherche is gepleegd, is echter gebleken dat er nimmer sprake is geweest van enig strafbaar feit. Eerder meldde de toenmalige Nederlandse minister Liesbeth Spies al dat onderzoek zou hebben uitgewezen dat informatie van de veiligheidsdienst niet aan derden zou zijn toegespeeld. Ook tijdens het verhoor van Winklaar op die bewuste dag in oktober 2011 zijn er geen strafbare feiten gepleegd, zoals eerder door de klokkenluider werd beweerd.
In een brief van het Openbaar Ministerie aan één van de betrokkenen wordt melding gedaan van een aangifte van Winklaar van bedreiging, wederrechtelijke vrijheidsbeneming en dwang, gepleegd door één of meerdere medewerkers van de VDC of door hen ingezette personen. Hier is echter geen sprake van gebleken, aldus het OM in de brief gedateerd 11 oktober 2012. “Naar aanleiding van deze aangifte is door de Landsrecherche een feitenonderzoek ingesteld, gericht op het verkrijgen van een helder beeld van de geschetste situaties. De door hem gevoelde dreiging en dwang heeft geen enkele strafrechtelijke duiding”, zo schreef het OM 3 jaar geleden
”. 
We hebben bij Benno nog eens ernstig en ten overvloede gehengeld naar de beweringen op de lijfsite van de bij ons zo populair geworden Curiel & Shoarma-”detective” Nardy Cramm, dat Benno een kopietje van de VDC-files op een stickie had gepropt (2). Ten faveure van toenmalig premier Gerrit Schotte, diens mafiamaatjes in de gokindustrie en Colombiaanse duisterlingen. Ontkent Benno categorisch. Geen sprake van een kopie.
Nou zijn wij geen OM-lovers en/of ministeriële kontenlikkers. Verre van dat. En Ronald, Nardy en god weet wie nog meer hebben een punt als ze wijzen op Gerrit's frauduleuze praktijken, zijn internationale gokvrienden en het bedrijven van vriendjespolitiek bij latere VDC-benoemingen.
Maar een ding staat wel vast: hij heeft zijn gappies geen 5 meloen bezorgd. En wat die vriendjespolitiek betreft: wijs maar eens een land aan waar alleen competentie de doorslaggevende reden is voor benoemingen op hoog niveau. Het woord is aan Ronald en zijn Curacaose discipelen. Wij hopen oprecht dat de SP-kanjer eindelijk met de geheime info op de proppen komt waarover hij een tijdje geleden alweer zo indrukwekkend preludeerde bij Jeroen Pauw. En het paard met Pasen weer tot leven wekt. Stay tuned.(1) Zie aflevering 3 van 6 maart 2015.
(2) Zie voor de noeste speurwerkjes van onze vriendin Nardy de serie Antillen vice versa


  • Datum: .

Geinig. Tien dagen geleden smakten wij een mail in het publieke domein. Was afkomstig van Benno van Leeuwen. De Sitting Bull van het neusjesinstituut Forensic Services Caribbean (FSC), dat indertijd onderzoek deed naar onregelmatigheden bij de Veiligheidsdienst Curacao. Op instigatie van toenmalig premier Gerrit Schotte. Zowel Gerrit als Benno werden later door het lijfblad van de illegaal opererende snuffelfirma Curiel & Shoarma ervan beschuldig bij dat onderzoek het hele geheime bestand te hebben gedupliceerd en dat Gerrit daarna die geheime wetenschap niet alleen met zijn mafiamaatjes uit de gokscene zou hebben gedeeld maar ook met Colombiaanse geheimsmurfen. Benno ontkende die beschuldigingen (1). En het gekke is, we geloven hem ook nog. Met name vanwege de deelname van de “directrice” van Curiel & Shoarma aan een kongsie die zich in het recente verleden heeft bediend van strafbare feiten bij de demonisering van stenenstapelaar Chris van Assendelft van Wijck (2). 
Wil overigens niet zeggen dat Gerrit meteen een kameraad is van mr. Proper. Zo moet ie binnenkort voor de kadi verschijnen omdat ie ervan verdacht wordt gebruik te hebben gemaakt van een wasstraat. En dat schijnt niet te mogen. Binnen dit kader wist SP-kanjer Ronald van Raak nog te melden dat er bij de gokamigo's van Gerrit 2 meloen Naffels per dag rondgaan (3). Het prijzengeld bedraagt zo'n 85 tot 90 procent. Dus waar kan je tegen een kleine vergoeding heel comfortabel je zwarte poen een sopje geven? Bij de vrienden van Gerrit. Appeltje eitje. Zou zijn uitgevlooid onder auspiciën van de Caribbean Financial Task Force. En welke firma is daarvoor actief in onze buitengewesten? Benno's Forensic Services Caribbean. Is dat ironisch of is dat ironisch?
Ronald van Raak wil al dat louche gedoe in het Latijnse gedeelte van ons Koninkrijk uitbannen. Wie niet. Probleem is wel dat de gokindustrie op Curacao zeg maar een kwart van de economie uitmaakt. En als premier Asjes de Europese richtlijnen op dit gebied netjes volgt neemt ie net als Jeroen in Den Haag die inkomsten mee bij het jaarlijkse vaststellen van het Bruto Nationale Product. De handel in Witte Neus en andere mindbenders, de handel in en exploitatie van dames en koters, de handel in wapentuig, gokken, smokkel, het runnen van wasstraten. Het hele scala. Anders krijg je de begroting niet op orde. Is dat effe schrikken. Slik. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 4 van deze serie dd. 9 maart 2015.
(2) Zie de serie “Antillen vice versa op de Followup-site.
(3) De Antilliaanse piek. Huidige koers ruim twee Europese kwartjes. 

 
  • Datum: .

Dit stond vanochtend in de Volksfiets. Ronald van Raak probeert koetkekoet het dooie Curacaose paard te reanimeren. Hij blijft erbij dat het hele geheime bestand van de Veiligheidsdienst Curacao najaar 2011 is gekopieerd. Ten behoeve van toenmalig premier Gerrit Schotte, zijn maatjes van de gokmafia en de Colombiaanse geheimedienst. Schijt aan de verklaring van Benno van Leeuwen (1).
Ronald weet het beter. Die beschikt over het materiaal van de Knipselkrant en de Mata Hari van Curiel & Shoarma. De gokmafia regeert in onze West. Misschien halen ze nog net het niveau niet van Sheldon Adelson, maar ze komen eraan. Op 31 maart opnieuw in het Haagse theater. Spannend. Stay tuned.

(1) Zie Raak (5) van 19 maart jl. 

 
  • Datum: .

Nee hoor. Het paard is zo dood als een platte pier. En dat blijft ook zo. Hoe zat het ook alweer? Ex-premier Gerrit Schotte van Curacao was ervan overtuigd dat er bij de Veiligheidsdienst op het eiland (VDC) luitjes zaten die geheime info lekten. Ondermeer naar het digitale Knipselvehikel waarvoor ook dat meisje van de spookfirma Curiel & Shoarma in het veld dartelt (1). Vooral ook omdat Gerrit er zelf niet al te gezellig van af kwam in die publicaties liet hij in september 2011 een onderzoek plegen door Forensic Services Curacao onder leiding van de voormalige Haaglandenkoddebeier Benno van Leeuwen. Daarbij zou VDC-medewerker Eldred Winklaar zo onder druk zijn gezet dat ie hulp moest zoeken in de medische sector en zich later zelfs tot de ombudsman moest wenden om zijn bovenkamer wat uit te ruimen (2). Via die laatste route kwam vervolgens naar buiten dat Benno in opdracht van Gerrit alle voorradige bestanden zou hebben gedupliceerd en dat die duplicaten niet alleen terecht waren gekomen bij de Curacaose gokmafiosi maar ook bij de Colombiaanse snuffelsmurfendienst. Benno verklaarde dat het om een flinke portie bullshit ging (3). Bullshit of niet, SP-Kamerlid Ronald van Raak zag er brood in en legde de zaak op de grill bij Ronald Plasterk. Die bleek geen liefhebber van een bakbroodje bullshit te zijn en schoof de lekkernij door naar de huidige Curacaose regering. Ja maar, ja maar, kon Plasterk dan niks doen aan de toenemende invloed van de mafia op het eiland? Nee. Eigenlijk niet. Nou ja vort. Gisteren zegde hij toe eens te laten kijken naar verdachte geldstromen op Curacao. Hoehoehoe hahaha. Alweer?
Hoe ging het verder met VDC? De baas van het spul kreeg de zak. Ten onrechte volgens een kadi, maar hij keerde niet terug bij de VDC wegens de vigerende vertrouwensbreuk. Vanochtend wisten de Knipselaars te melden dat er nog vijf andere medewerkers niet meer tot het snuffelcorps van de VDC behoren. Elders te werk gesteld. En het paard van Ronald van Raak? Dood. Als een platte pier. Stay tuned.

(1) Bedoeld wordt Nardy Cramm die in het dossier rond Chris van Assendelft van Wijck zo gierend in de fout ging. Zie daarvoor onze serie “Antillen vice versa.
(2) Zie aflevering 2 van deze serie dd. 1 maart 2015.
(3) Zie aflevering 4 van deze serie dd. 9 maart 2015. 

  • Datum: .

Het is toch wat. Ronald Raak werkt samen met de USSA en Italië. Zegt ie zelf. In dit stukkie. Wat de USSA betreft denken we, dat ie de FBI bedoelt en met Italië een equivalente smurfensquadra. Een tomatensocialist die samenwerkt met de FBI. We moeten in de loop van de tijd iets gemist hebben. Maar goed, hoe het werkt werkt het, Ronald doet samen met de Feds een diepgaand onderzoek naar de mafiose gokbaasjes op de Antillen. Die runnen volgens de nieuwe combi een stel wasstraten en met die gewittelde poen oefenen zij invloed uit op het bestuur van onze gebieden over zee. En dat kan de bedoeling toch niet zijn. Een heel loffelijk initiatief van onze Ronald en ook heel spannend. Bovendien scoor je natuurlijk als een idioot als je met je nieuwe vondsten op dit terrein Van der Steur op zijn poten kan gaan staan. De SP-coryfee heeft het in voornoemd stukkie over het telecombedrijf UTS dat bij het technisch op gang houden van de wasfaciliteiten een flinke rol zou spelen. Maar er is er nog een: Swissgame. En de belangen van Swissgame in Nederland worden behartigd door een zogenaamd platform, de Stichting Online Gaming Nederland. Een vehikel dat probeert om ook in Nederland een wet op het internetgokken erdoor te rammen. En wie is de voorzitter van die club? Robin Lorenz Oscar Linschoten. Een ondanks alles nog redelijk prominente VVD-er en een baantjesjager pur sangria, die ook op kunstzinnig terrein inmiddels zijn sporen heeft verdiend. Via zijn voorzitterschap van de licht naar overjarige sprotjes riekende Stichting Jelle Taeke de Boer, die naar verluidt de begerige ogen oostwaarts zou hebben gericht (1). Dus Ronald, mocht je onderzoek per ongeluk op een zandbank terecht komen, kan je hem altijd nog vlot trekken door aan Robin te snuffelen. Samen met de Feds en de Azzurri. Succes!! Stay tuned.

(1) Zie de afleveringen 3 en 4 van de serie “Jelle, Vincent en de haaien” respectievelijk dd. 14 juni en 31 augustus 2015

  • Datum: .

Ouwe meuk is soms net een peuk. Wil nog wel eens nasmeulen. Neem nou eens onze revelaties uit de jaren 2004/2005 over de toen al geruime tijd van het tableau gelazerde Amsterdamse beffen Abraham Zeegers en Henk Rieske. Ging vooral over de aan hen toegeschreven rol in de wasstraat tussen de in 2004 aan ons ontvallen Nederlandse stenenondernemer Willem Endstra en de inmiddels eveneens 6 foot under verblijvende Curacaose glijhuisexploitant Giovanni van Ierland. Mocht u deze stof niet een twee drie tussen uw langetermijnkwabben kunnen opduikelen dan verwijzen wij met liefde naar de serie Octopussy. Maar nu is ons gebleken dat er nog een Dritte im Bunde was: Francesco Corallo. De gokbaas annex bankdirecteur in onze Caraïbische provincie, die dankzij de noeste arbeid van onze speursmurfen en de formidabele politieke druk van tomaatsocialist Ronald van Raak een paar maanden geleden is uitgeleverd aan het Italiaanse OM. Wegens van alles en nog wat. Is het napluizen van Francesco's activiteiten in Willem's wasstraat nog relevant? Wij dachten van wel, nu het gedreutel rond Willem Holleeder nog steeds voortduurt en ook het laatste glissando nog niet heeft weerklonken in de zaak rond Jan Dirk Paarlberg. Dus uhhh, hallo Ronald. Kan je nog even gas geven in Milaan? Bij voorbaat. Stay tuned.

  • Datum: .

Echt iets voor Ronald. De koene tomatenridder die samen met vrouwe Nardy Dulcinea Cramm erop uittrok om de Italiaanse gokbazen in onze Caraïbische buitengewesten mores te leren (1). Komt ie Ronald. Op Malta hebben de autoriteiten de vergunningen voor online gokken van twee Italiaanse ondernemingen ingetrokken. Drie andere hebben uit eigen beweging het eiland vaarwel gezegd. Ze werden door Italiaanse en Maltese speursmurfen ervan verdacht als wasstraat te fungeren voor avontuurlijk verworven mafiapoen. De ingreep op het eiland van Ronald's sinistere ridderlijke collega's en Daphne Caruana Galizia zou zijn ondernomen naar aanleiding van een stofzuigeractie in Palermo en omstreken. Nou het mooie. Opletten Ronald. Een deel van die opgedoekte gokondernemingen opereren nu vanaf een ander eiland: Curacao. Zonder twijfel gewoon een vergunning gekregen. Meer details? Achter deze schuifdeur. Stay tuned (JP).

(1) Zie voor zijn daden eerdere afleveringen van deze serie. Vrouwe Cramm vindt u terug in een andere bewogen serie. Deze.

  • Datum: .