Skip to main content

Octopussy (639)

27 september 2018

Waar waren we gebleven? O ja, bij Spic & Span. Oftewel Paul Stoelinga en Koen Kolodziej. Momenteel twee topambtenaren bij verschillende ministeries. Zover waren ze eind vorige eeuw nog niet. Dat was de periode waarin het duo in Utrecht het onderzoek naar een fraudezaak ter hand nam. Onze deep throat daarover. Komt ie:

In 1998 moet er een onderzoek naar een vastgoed/bouwfraude worden opgestart in de gemeente Utrecht waar Ivo Opstelten toen burgemeester was. Die zou zijn gepleegd door een tweetal gemeenteambtenaren: Veenendaal en Van Doorn. Onder toeziend oog van de gemeentesecretarissen Valk en Hoek. De eerste runde in die tijd ook nog een adviesbureau, de tweede was naast gemeentesecretaris ook nog directeur Gemeentebelastingen. Het onderzoek leverde een dik rapport op. Het zogenaamde Vedo-rapport. En Spic & Span dachten dat het geen kwaad kon om het rechtstreeks aan burgemeester Opstelten persoonlijk te bezorgen. Die stopte het in een bureaulade, draaide het sleuteltje om en sindsdien is dat sleuteltje nergens meer te vinden. De heren Veenendaal en Doorn worden geslachtofferd, maar krijgen wel een bedragje met 5 nullen mee naar huis. Zowel de VVD-burgemeester als Spic & Span maakten na deze affaire een opvallende carrière. In hun rapport maakten Stoelinga en Kolodziej trouwens ook nog melding van twee hoofdinformanten waar ze gezien hun eigen verleden maar al te graag van af wilden: een researcher en een journalist [namen bij de redactie bekend]. Die hadden hen namelijk tijdens hun verblijf bij Volksgezondheid geconfronteerd met de grootste zorgfraude in Nederland (die tussen de verzekeraars en de VVD-overheid nog steeds voortwoekert). Ook die rapportage inclusief de bewijzen verdwenen in een bureaulade. En je hoeft geen Kafka te zijn om te begrijpen dat het leven van de researcher en de journalist daarna door hogerhand is geruïneerd.

Goedemorgen. Ook een croissantje? Wat bij ons in dit alles vooral verraste was de vroege collusie die er bestond tussen met name FIOD-topsmurf Paul Stoelinga en scharrelnotaris Johan van der Veen. Geen wonder dat er sinds kort een lichte paniek binnen hun gelederen is ontstaan door de in KM beschreven wildgroei. Klaar? Nog lang niet. Stay tuned (JP).

Maarten
https://solventielab.com/2018/08/30/overleg-fiod-en-curatoren/
hier tref je links naar documenten waaruit blijkt dat de Fiod nauw samenwerkt met banken, curatoren etc.

sybrand
Gevonden onder afbeeldingen van Paul Stoelinga, interessante twitter-correpondentie:

Als antwoord op @Lagendijk161 @GoukaJohannes en 26 anderen
Paul Stoelinga van de @Fiod is een zeer goede kennis van de Ideale Schoonzoon van Dik Wessels (voormalig @Fiod kopstuk Henri #Holterman) @VolkerWesselsPeter Lagendijk heeft toegevoegd,
@Lagendijk161
Als antwoord op @G_Pr_0D9 @ManustheCaptain en 46 anderen
De @Fiod doet onderzoek naar een #Koninklijk bedrijf waar de ideale schoonzoon van #Wessels de scepter zwaait die zelf een voormalig hoge Fiod ambtenaar was op het Ministerie van Financiën ?? Iets met een…
Ik kan niet inschatten wat voor betekenis deze info is, merkwaardig is wel dat de FIOD overal opduikt.

@Lagendijk161
20 sep.

Familie #Wessels, waaronder oud-@Fiod Rechercheur Henri Holterman keert zichzelf 710 Miljoen #Dividend uit na een criminele beursgang

Peter
Cashvluchtjes naar Schotland, omkoopaffaires op de Antillen, nauwe banden met Willem Endstra, Evert Kroon en Roeland Voerman, Witwasconstructies rond Discotheek de IT, KPN Datacenters, Schijnconstructies in de SNS Fraude, 40Mio sociale lasten ontdoken. You name it en de ideale schoonzoon Henri Holterman en zijn Fiod vrienden lossen het heel Koninklijk op.
https://www.stelling.nl/kleintje/actueel/overzicht-actueel/vrienden-onder-elkaar-025

https://www.stelling.nl/kleintje/zoekresultaten?q=wessels&Itemid=1819

Klik hier om uw reactie toe te voegen
27 september 2018