Skip to main content

De moord op Louis Sévèke (024)

15 oktober 2021

Aan Marcel Teunissen is geen schrijver verloren gegaan. Dat is meteen ook de enige conclusie die men uit het relaas Bedankt en tot ziens! kan trekken.

Bedankt en tot ziens! (1) is een belediging voor de lezer. Vijfenzeventig A-viertjes vol halve en kromme zinnen, grammaticale fouten en haperende dialogen. En met flinterdunne analyses van politiek en maatschappij, hinderlijk vaak van het Ik ben geen racist maar-gehalte.

Nog eens: wie aan de hand van dit verhaal de beweegredenen van Marcel Teunissen wil duiden bezondigt zich aan pure speculatie. ‘Karakterisering of psychologisering helpt niet bij het doen van goed onderzoek. Het zorgt eerder voor mist en misplaatste duiding. Goed onderzoek betekent dat je de gangen van een persoon moet nagaan.’ Aldus Buro Jansen en Janssen in aflevering 3 van deze serie.

Een in het verhaal genoemde naam verdient verder onderzoek. Ene Chris passeerde in deze serie al eens de revue. In deel 21 las het: ‘Het online-boek van Teunissen werd in december 2006 ‘besproken’ op een engelstalig internetplatform voor amateurchemici. Ene ‘Chris’ schreef onder het hoofdje ‘book about explosives’: ‘I recently bought this book at Lulu called 'Thank you, see ya!' from an author calling himself Carter McCoy. It's about a bankrobbery, hookers and explosives. He claims it's 'True Crime' but I have my doubts. In the chapter he's talking about explosives e.g. he tells he's making them himself. So far, so good. But then he goes on about this liquid explosive with 'ping-pong balls as indispensible ingredient' and he tells he used to log in to the Explosives and Weapons Forum under the name of McCauley. Could this all be true or is it bullshit?’

Chris blijkt een alias van de auteur van het book on explosives. Niet alleen op dat forum -daags voor de arrestatie van Teunissen in Barcelona schrijft Chris daar: ‘Do you guys only read sciencebooks? There's more to life, you know. Like sex, drugs and rock'n roll. But Hey, if you're not interested, you're not interested. I just thought some of you might be. Of course this is a site about science, but there's actually some science involved, believe it or not. That's why I posted it here. I know I'm stupid, but not that stupid. But most is about booze and hookers of course, I must give you that. Anyway, some bankrobbers do write books. Look it up!’- maar ook in de -latere- nedertlandstalige versie van dat book In Bedankt en tot ziens! krijgt Chris zelfs een achternaam (2).

Maar er is ook een echte Chris, van vlees en bloed. ‘Ik heb al geen vrienden meer gehad sinds de middelbare school. Behalve Chris dan. Chris… Die goeie kameraad. Pfff…’ Dat is de Chris die in het Nijmeegse kraakcafe De Bijstand in tegenstelling tot de andere aanwezigen wel een naam krijgt (3):
‘Meteen schiet me de conversatie met Chris te binnen. Deze kroeg. Dit tafeltje. Vorige week. ‘Weet je wat ze met verraders doen in Colombia?’ ‘Nou?’ ‘Daar lig je zo zonder pardon met een paar kogels door je kop langs de kant van de weg.’ ‘Zo!’ Ik had het een vreemd onderwerp gevonden maar er niets achter gezocht. Net zomin toen de vraag gesteld werd: Weet je hoe je een lijk kunt laten verdwijnen zonder een spoor achter te laten?’ Ook al had hij mij met priemende ogen aangekeken. Ik had het maar geschaard onder ‘leuke’ weetjes, iets voor de ruige versie van Triviant. Het is ook Chris geweest waarmee ik de afgelopen jaren soms tot in de late uurtjes politieke discussies heb gevoerd. Hij is daarom niet alleen op de hoogte van mijn politieke overtuiging maar weet ook dat ik het niet alleen bij woorden gelaten heb. Geen woorden maar daden, dat was het motto. Eigenlijk weet hij te veel. Maar Chris heeft me ook een beetje geïntroduceerd in de scene. Nam me mee naar het eetcafé, de kroeg, punkconcerten en kraakpanden. Weer schiet me een Triviant-vraag te binnen. ‘Weet je hoe het bij de Maffia gaat als je een fout maakt?’ Nog voordat ik antwoord kon geven kreeg ik te horen: ‘Dan wordt je doodgeschoten door diegene die jou heeft binnengehaald.’

(1) http://hetverhaalvanmarcelteunissen.nl/Bedankt-en-tot-ziens/. Voor een gefatsoeneerde versie, met witregels en paginanummering, zie https://toandfrom.net/appendix.htm. Ter herinnering: in de eerste aflevering van deze serie wordt gerefereerd aan een interview met de veroordeelde Teunissen in Panorama. Een deel van Het Verhaal is in 2012 blijkbaar verschenen in dat blad, als het resultaat van een briefwisseling tussen Teunissen en de journalist Martijn Haas. Zie hier de aankondiging maar de beloofde pdf is verdwenen.
(2) ‘In het weekend ben ik daarom steevast te vinden in het Internetcafé op het Raadhuisplein om onder aliassen als Neil McCauley, Chris Shiherlis, Tyler Durden of Carter McCoy ervaringen uit te wisselen met andere explosievenfanaten op het Weapons&Explosives Forum.’
(3) Valt op dat de -verzonnen- namen van prostituees wel worden vermeld, maar de mensen in de Nijmeegse sien -die veelal ook alleen onder een voor- of bijnaam bekend zijn- als iemand worden aangeduid.

(JoopFinland)

Klik hier om uw reactie toe te voegen
15 oktober 2021
De moord op Louis Sévèke