Skip to main content

september - 441

  • Archivaris
  • 441

Een Onfortuynlijke Val

Bollebozen van "De Straat Op" zijn er samen met "Wicked Leaks" in geslaagd een opmerkelijk bericht te onderscheppen op de elektronische snelweg. Het bericht is afkomstig van een lobbyist in dienst van de rechtse denktank Egoïca. Zijn tekst geeft onbedoeld een heerlijk inzicht in het nieuwe liberalisme voor zeerwelgestelden. Zijn tekst circuleerde binnen verscheiden rechtse denktanks.

Onze Psychische PijnDe adel dreigt ernstig te verpauperen. Nederland moet teruggegeven worden aan de extreemwelgestelden, en dat is exact wat het gevallen kabinet deed. De klagende socialisten zouden zich eens wat beter moeten verdiepen in de problemen van welgestelden, in plaats van eindeloos azijnpissen! Veel mensen met inkomensobesitas zijn immers zwaar getroffen door de economische crisis.
Mijn eigen bruto jaarinkomen van zes miljoen euro is drie jaar geleden geslonken tot slechts twee miljoen euro. Nog maar drie jaar geleden was mijn vrouw gewend wekelijks een nieuw mantelpakje en schoenen te kopen. Haar vriendinnen hadden toen enorm veel respect voor haar. Vandaag is het precies een maand geleden dat zij voor het laatst nieuwe schoenen kocht en die waren ook nog uit een aanzienlijk lagere prijsklasse dan zij gewend is. Door haar vriendinnen wordt mijn vrouw intussen met minachting bekeken. Ook ik heb daar enorm veel last van, omdat elke keer wanneer ik in de gelegenheid ben haar te zien, zij mij — meestal ongewild — confronteert met haar enorme sociale problemen, ontstaan door pure armoede! Als zeerwelgestelde leef ik altijd in de angst dat een jaloerse milieu-activist mijn Hummer probeert te bespugen of dat ik het water van mijn privézwembad niet meer dagelijks kan laten verversen omdat de belastingdienst mijn financiële buitenlandconstructies ontrafelt en mij vervolgens dwingt om vermogensbelasting te betalen, net als gewone welgestelden. En mijn laatste houvast lijkt steeds meer op een bouwval... Het betreft mijn villasubsidie. Psychisch heb ik het als welgestelde ook heel zwaar omdat mijn liberalisme steeds vaker racistisch liberalisme, egoïstisch liberalisme of graailiberalisme wordt genoemd. Steeds vaker hoor ik hoe de mensen in het land mijn partij repressief liberaal noemen, en op straat wordt ik steeds vaker vuil aangekeken omdat ik Hummer rijd. Als U eens wist hoeveel geld ik uitgeef aan de benzine! Ik moet er niet aan denken dat de dag komt dat het hartverwarmende gedachtengoed van mijn partij gekscherend schijnliberalisme wordt genoemd.

Onze Succesvolle HersenspoelingMet grote bewondering kon Nederland aanschouwen hoe PVV-leider Geert W. zijn uiterste best heeft gedaan om het kabinet voor zeer-welgestelden overeind te houden, terwijl Henk en Ingrid dachten dat hij hunnies’ belangen liep te behartigen. Geert W. zit in een onmenselijke spagaat. Enerzijds heeft hij een geweten dat zegt dat extreemwelgestelden niet het slachtoffer mogen worden van de economische crisis, anderzijds bestaat het algemene belang dat zijn kiezers in hem blijven geloven. Ik betreur het ten zeerste dat zijn eigen fractie hem heeft laten vallen tijdens de Catshuisonderhandelingen, terwijl Henk en Ingrid nog altijd het volste vertrouwen in hem hebben. Het is buitengewoon verwerpelijk om een in spagaat staande leider zo pijnlijk te laten vallen. Voor Frits B. heb ik oprecht het diepst denkbare respect. Hij gaf het liberalisme een verfrissend elan. Dank zij hem wordt racisme niet meer gezien als iets onfatsoenlijks. In het klassiek liberalisme was geen plaats voor racisme, maar in het nieuwe liberalisme van de Frits-B.-generatie gelukkig wel. Daar heeft hij zich jaren lang voor ingespannen. Dank zij het nieuwe liberalisme kan racisme eindelijk worden ingezet om domme arbeiders tegen elkaar op te stoken opdat gevoelige welgestelden onopgemerkt de hele wetgeving en daarmede de gehele economie naar hun hand kunnen zetten. Met de grootst denkbare bewondering kunnen de mensen in het land zien hoe Geert W. op gewiekste wijze Arische arbeiders zoals Henk en Ingrid uitspeelt tegen Abdul en Fatima, en wel met het hoogst nobele doel de belangen van Roderik en Willemijn te behartigen. Als je met een PVV-stemmer spreekt over de samenleving merk je al na een halve minuut dat de PVV-stemmer zich niet realiseert dat moslims allemaal verschillende individuen zijn. Net zoals iedere westerling een eigen voorkeur heeft voor een rood, groen of paars snoepje, heeft iedere moslim een eigen karakter en een specifieke opvatting over zijn religie. Als je Henk en Ingrid spreekt, kun je de verdienste van neoliberalen als Frits B., Geert W. en Hans Janmaat vrijwel direct herkennen. Hun jarenlange, eindeloze reeks van uitspraken over dé moslims en dé Marokkanen hebben de Hollanders het gevoel gegeven dat moslims en Marokkanen allemaal identiek zijn. Dus als Henk en Ingrid in hun Telegraafje lezen dat Mustafa Z. een overval heeft gepleegd, krijgen zij vanzelf het gevoel dat hun Marokkaanse buren eveneens crimineel zijn. En omdat Ingrid eenmaal in haar leven is vreemdgegaan, is zij bang te worden gestenigd zodra zij twee boerka’s over straat ziet lopen. Hun hersenspoeling is zo voortreffelijk dat Henk en Ingrid hun belangstelling voor andere politieke kwesties zoals een eerlijke economie verloren zijn. Terwijl Henk en Ingrid worden geterroriseerd door een groeiende berg van overbodigheidsformulieren van een steeds efficiënter werkende overheid, vrezen zij voor een Mohammedaanse bomaanslag. Onopgemerkt kregen de zeerwel-gestelden onderwijl een kabinet om hun vingers bij af te likken: er kwamen meer wetten om gewone mensen uit te knijpen. Gelukkig zijn ook vele paupers tevreden omdat Abdul en Fatima nu een strenge inburgeringscursus moeten volgen. Terwijl Henk en Ingrid bevend op hun bankstel naar de in aanbouw zijnde moskee turen, ontgaat het hen dat Nederland wordt teruggegeven aan de extreem-welgestelden. Behalve de Hollandse neoliberale partij wil ik hiervoor ook neo-intellectueel Geert W. van de PVV bedanken. Liberalisme voor welgestelden kan dus het beste in doorsnee mensen naar boven halen. Voor de gezonde wijze waarop het gevallen kabinet de luie arbeiders — in het bijzonder die verwende schoonmakers met een CAO-luchtje — aanpakte, heb ik ontzaglijk diep respect. Helaas heeft het verfoeilijke stemvee in Geerts fractie de prachtige liberale droom op boosaardige wijze verstoord. Het vee dat de mens nota bene dient te gehoorzamen; niet tegen te werken!

Ons Sociaal-Liberaal RentmeesterschapVerder heb ik er ook enorm veel respect voor hoe Geert W. samen met zijn vrienden van de VVD milieuproblemen bagatelliseert, en hoe zij hier de consument systematisch in verwarring weten te brengen. Waarom zou je in Gods naam rekening houden met toekomstige generaties of de natuur? Zijn die linkse bleekscheten soms bang dat de natuur de mens op een dag op het matje zal roepen? Hoe dom kan een consument zijn? Tegen de tijd dat een toekomstige generatie merkt dat wij de aarde geplunderd hebben, zijn wijzelf allang dood! En de huidige consumentengeneratie is zo druk bezig met videospelletjes, realitysoaps, Studiosport en FaceBook, dat zij echt geen tijd overhouden om hierover na te denken. Niemand zal ons dus ter verantwoording roepen voor de destructie van het aardse oppervlak en de dampkring rondom onze aardbol. Het is dus echt belachelijk dat die groene socialistische bleekscheten bang zijn dat hun kleinkinderen hen er te zijner tijd op zullen aanspreken hoe de aarde door onze generatie verkwanseld is. Als je dood bent, kun je tenslotte ook niet meer op je wandaden aangesproken worden! Als een liberaal met een milieuprobleem kampt, zijn wij van de VVD uitgesproken sociaal; dan brengen wij geld bijeen om het probleem door een kundig reclamebureau op te laten lossen. Dat is veel goedkoper dan een duurzame oplossing. Echte vaklui(!), die reclameboys.
Als betamelijk en gevoelig mens is het voor mij onbegrijpelijk dat fatsoensrakkers Geert W. herhaaldelijk in het verdomhoekje proberen te duwen. Het gemak waarmee een fijnbesnaarde persoon als Geert H. wordt vergeleken met Adolf W. vind ik oprecht onbegrijpelijk. Arbeid geeft vrijheid, maar racisme en uitbuiting geven ons nog meer vrijheid! (door Inko Menso Besitas)

Bovenstaande tekst mag in zijn geheel worden verveelvoudigd of anderszins openbaar gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever, ongeacht of dat gebeurt met het oogmerk de ideeën van heer Inko Menso Besitas te bestrijden, mits volledig, ongewijzigd, herkenbaar zijnde als een tekst van De Straat Op te Haarlem, en inclusief deze clausule. In andere gevallen, als de tekst bijvoorbeeld wordt ingekort, of bij twijfel, dient door middel van elektronisch dataverkeer contact opgenomen te worden met vermelde uitgever alvorens deze tekst of delen daarvan mogen worden verveelvoudigd of anderszins openbaar gemaakt. Veel Nederlanders geloven in de oprechtheid van het geruzie tussen VVD en PVV. Hoewel de partij voor Volksdomheid, Vermarkting & Demagogie niet meer een geloofwaardige regering met de partij voor (goedkoop) Populisme, Volksdomheid & Vreemdelingenhaat kan vormen, moeten U wel bedenken dat de selectief liberale VVD nog steeds baat heeft bij het bestaan van een pseudo-linkse, racistische partij. De meeste PVV-stemmers zijn gewone Nederlanders. Als de PVV niet zou bestaan, zouden zij eerder stemmen voor een partij die opkomt voor gewone Nederlanders dan voor een die opkomt voor zeerwelgestelden. De racistische partij kost de linkse partijen dus veel meer stemmen dan de rechtse. Vooral hierin bestaat de liefde van heer Besitas en Mark Rutte voor de PVV van Geert W.! Na de onderschepping van bovenstaande tekst, heeft De Straat Op al het redelijkerwijs mogelijke in het werk gesteld om van de heer Inko Menso Besitas een toelichting te verkrijgen. Helaas was het alleen gelukt om mevrouw Apathia Besitas te spreken. Zij prees ons voor onze oprechte belangstelling, en drukte ons op het hard de tekst uit handen van Henk en Ingrid te houden. Hopende dat U intussen een beetje bent bekomen van de toxische damp van racisme, egoïsme en schijnliberalisme, De Straat Op (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Dit bericht is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 441, 9 september 2012