Skip to main content
  • Archivaris
  • 435

Lippense krijgshistoriën

Direct responses op dit bericht

'Soldaat van oranje'. Dat was de geuzennaam van Erik Hazelhoff Roelfzema. Een icoon en steunpilaar van het koningshuis van de rest van Nederland. Zijn heldenrol in de Tweede Wereldoorlog was overdreven maar dat zijn we gewend bij alles wat met oranje te maken heeft. In het tweede deel van zijn autobiografie vertelt de soldaat van oranje over zijn poging in 1950 vanaf de Filipijnen de Molukken te bereiken die dan hun onafhankelijkheid proberen te verdedigen tegen de zojuist uitgeroepen verenigde staten van Indonesië. De nationalisten onder leiding van Soekarno zien al die deelstaten met hun semi-onafhankelijkheid niet zitten. Ze maken zich op de Molukken te veroveren die zich geheel onafhankelijk hebben verklaard van Jakarta. Nu blijkt dat de soldaat van oranje per schip wapens probeerde te leveren aan de kortstondig bestaande onafhankelijke Molukken.

door Ton Biesemaat

Dat de wapensmokkelaar Erik Hazelhoff Roelfzema tot de intimi van het koningshuis behoorde hoeft geen verwondering te verwekken. Wapensmokkel was in die periode (rond 1950) een populaire activiteit voor de boef Bernhard. Zur Lippe Biesterfeld was via zijn getrouwe vrind Jan Willem Duyff betrokken bij illegale wapentransacties naar de Indonesische opstandelingen die tegen het Nederlandse koloniale leger vochten. In 1950 was dan wel de soevereiniteitsoverdracht geweest maar de illegale wapenstransacties waren eind jaren veertig reeds begonnen toen de Nederlandse troepen nog in gevecht waren met de diverse Indonesisch-nationalistische strijdgroepen. Bernhard leverde ondermeer via Duyff wapens aan de Darul Islam op Java, we zouden nu zeggen een fundamentalistische moslimstrijdgroep. In elk geval is het mogelijk dat met de gesmokkelde wapens op Nederlandse troepen is geschoten. Vanuit Nederlands standpunt een vorm van hoogverraad waarop zou je kunnen zeggen in die woelige tijden de kogel stond? Immers Bernhard was militair en op dit soort verraad stond volgens de toenmalige krijgstucht de doodstraf.

Blijkbaar leverden de hofkringen probleemloos zowel aan de Indonesische opstandelingen die tegen de Nederlandse koloniale overheersing vochten als zowel iets later in 1950 aan opstandelingen van de Darul Islam die tegen het prille Indonesische centrale gezag van Soekarno ten strijde trokken. In deze pre-Lockheed situatie kon de prins aan beide partijen verdienen. Daarbij wil ik nog wel enig voorbehoud maken dat wellicht Erik Hazelhoff Roelfzema uit andere motieven handelde dan de op geld belustte Bernhard, áls Bernhard al betrokken was bij deze wapensmokkel naar de Molukken. Laten we de man niet onnodig zwarter maken dan hij al is (dat begon al met het aantrekken van zijn zwarte SS-uniform). Het bericht over de wapensmokkel van de soldaat van oranje toont alleen maar aan hoe populair geld verdienen aan wapensmokkel was in die Soestdijkse vrijbuiterskringen.

Nu zijn er nog altijd hele hordes mensen die niets geloven van wat Pro Republica opschrijft. De wapensmokkel van Bernhard zur Lippe is echter gedocumenteerd in het boek 'ZKH' van Harry Veenendaal en Jort Kelder. Daar hoor ik de hooggeleerde academici al weer steigeren. Wat zou zo'n Jort Kelder daarvan afweten? De beweringen van Veenendaal en Kelder worden gestaafd door een serie rapporten van de marechaussee. Het zijn uitgerekend die rapporten die ons alles professor Fasseur heeft gefasseurd in zijn kasteelroman over Bernhard en Juliana. Doorlopen mensen! Allemaal onzin die rapporten van de marechaussee. Voor de goede orde: pas na ongeveer 60 jaar na dato wordt het domme volk ingelicht over deze kwestie. Daarvoor lagen die marechausseerapporten streng geheim bij het ministerie van Algemene Zaken. Een Lockheed-crisis in 1976 was uiteraard geen aanleiding deze zoveelste zur Lippe-zwendel openbaar te maken. Laat ze maar in de waan met hun toetertje en oranje vlaggetje dat de familie een haast goddelijke status heeft bereikt.

Erik Hazelhoff Roelfzema was niet de enige wapenhandelaar in de omgeving van zur Lippe. Hans Teengs Gerritsen (1) die net als zijn vriendje Bernhard berucht werd in de Lockheed-affaire deed heel zijn leven niets anders. Teengs Gerritsen was na de oorlog - waar hij evenals de soldaat van oranje een opgeblazen heldenstatus aan overhield - betrokken geraakt bij de BNV (Bureau Nationale Veiligheid). In dat kader bemoeide hij zich nog tegen het Englandspiel aan. Hij zou naar Londen vliegen om de dossiers over dat dramatische Spiel te bekijken. Dat was echter tevergeefs want er was opeens brand waarbij de Englandspiel-dossiers verloren gingen. Uit onderzoek van de Amsterdamse historicus en expert op het gebied van geheime diensten Han Verduin blijkt echter dat er nimmer brand was geweest op de locatie waar de Englandspiel-dossiers lagen opgeslagen! Na zijn BNV-tijd werd Teengs Gerritsen commissionair in wapens (en dus ook vliegtuigen!). Voor de familie op Soestdijk was hij 'oom Hans'. Onze - God verhoede - toekomstige koning Willem IV maakte nog in zijn middelbare schooltijd geregeld bij 'oom Hans' te Wassenaar zijn huiswerk. Teengs Gerritsen was een spil in de verschillende verzets- en oorlogsorganisaties die flink wat geld hadden te verdelen. Daarbij was hij zelfs goed bevriend met CPN'ers als Joop Wolff. Die laatste was ook weer een vriend van Bernhard. U zult wel zeggen: 'Een communist als vriend van de Soestdijkse kringen?' Ach, what's in a name. Waarschijnlijk was Joop Wolff vanwege bepaalde chantabele trekjes een willig werktuig in de handen van geheime diensten. Net zoals Bernhard chantabel was vanwege zijn buitenechtelijke affaires, wapentransacties en hoogverraad (aanloop naar de Tweede Wereldoorlog, stadhoudersbrief en de wapensmokkel naar de Indonesische opstandelingen).

Erik Hazelhoff Roelfzema en Hans Teengs Gerritsen waren niet de enige wapenhandelaren die de trappen van paleis Soestdijk mochten bestijgen. Een zekere Botterman (2) liep de koninklijke deuren plat om het Franse Dassault wapentuig te slijten (o.a. de Mirage-straaljager). De Baltische uitvinder Alexis Argamakoff (3) – die daarna werd weggekocht door de Franse geheime dienst voor hun wapenindustrie - demonstreerde ten paleize zijn hittezoekende kristallen die zo handig zijn om vijandelijke vliegtuigen en raketten uit de lucht te halen. Argamakoff vertelde in het zonovergoten Cannes uw redacteur hoogstpersoonlijk dat hij nog in de oorlog aan de ontwikkeling van de V2-raket van Wernher Von Braun had meegewerkt. Dat schiep wellicht toch een band tussen zur Lippe als mislukt nazi-vliegenier (4) en Argamakoff als raketspecialist. Zouden ze samen de Luftwaffe-mars geneuried hebben?

De malle Lippense krijgshistoriën... d'r komt, durf ik te wedden, geen end an.

noten:
1 De zoon van een staatssecretaris in het kabinet Den Uyl vertelde mij dat hij ten tijde van de tweede Pieter Menten-crisis op een Amsterdams terras zat met zijn vader en Hans Teengs Gerritsen. Teengs Gerritsen vertelde toen dat hij wel iemand wist om Menten die in de gevangenis zat, koud te maken. In die tijd wemelde het van de geruchten dat Menten over belastende informatie beschikte over Bernhard zur Lippe. De liquidatie is niet doorgegaan maar het kan wel een spoor van Teengs Gerritsen zijn als een belangrijke spil in “het schaduwcommando van de prins” (volg de zoekmachine van de digitale versie van Kleintje Muurkrant – www.stelling.nl/kleintje).
2 Zie het boek “Bernhardgate of hoe de Prins der Nederlanden zijn verleden schoonpoetste”, door Ton Biesemaat
3 ibid
4 Als mislukt nazi-vliegenier in opleiding belandde zur Lippe in een meer.

(Bovenstaand artikel hebben we overgenomen van www.republica.nl en nu we het toch over Pro Republica hebben. Uit een recente nieuwsbrief: "Eigenlijk stonden wij er zelf ook een beetje van te kijken dat het was gelukt, maar we hebben ze nu toch écht: Pro Republica Postzegels! Hoewel de zelfklevende Mevrouw Van Amsberg het leven van de republikeinse burger enigszins verlichtte en niet langer dwong tot ongewenst oraal contact, blijft haar hooghartige profiel voor velen toch een doorn in het oog. Van nu af aan hoeft niemand meer onvrijwillig mee te werken aan de monarchistische propaganda, door rechtsboven in de hoek van iedere enveloppe en ansichtkaart de dringende noodzaak voor een gekozen staatshoofd kenbaar te maken! Vanzelfsprekend is Pro Republica niet draagkrachtig genoeg om honderden velletjes à 10 zegels op voorraad te nemen, dus uw bestelling kan even op zich laten wachten". te bestellen via hun website www.prorepublica.nl)

Dit bericht is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 435, 2 juli 2010