Skip to main content
  • Archivaris
  • 440

Waarom wachten tot ons pensioen

door Jolanda Verburg

Wat ga jij doen als je 65 jaar bent en van je pensioen kan gaan genieten? Precies, iets leuks waar je gelukkig van wordt! Maar waarom doen we dat vandaag dan nog niet? Waarom wachten tot die ene datum? Onlangs overleed jazzsaxofonist Piet Noordijk. Zijn hele werkzame leven was hij orkestlid
bij amusementsbands als de Skymasters en de Ramblers. Pas toen hij met de vut ging kon hij “eindelijk” doen wat hij het liefst wilde: “jazz spelen”. Een bevrijding! Pas toen kwam het echte succes en speelde hij de sterren van de hemel, met diverse succesvolle albums als resultaat.
Hoe vaak hoor je mensen niet zeggen: “Als ik 65 jaar ben, nou dan weet ik het wel….” Alleen jammer dat ze dan pas hun passie ten uitvoer gaan brengen. Maar hoeveel tijd is er dan nog over van hun leven? Veel mensen zitten gevangen in een uitkering of in een baan die ze eigenlijk niet willen. Of in de afhankelijkheidspositie van een huwelijk. Waarom wachten tot ons pensioen en AOW om stappen te zetten en onze dromen te verwezenlijken? Er is een oplossing: een onvoorwaardelijk basisinkomen maakt het vandaag al mogelijk.

Basiszekerheid voor alle Nederlanders
Ieder mens heeft recht op bestaanszekerheid en welvaart. Dat is vastgelegd in de Grondwet en wordt in ons land door de overheid gegarandeerd en geregeld in wet- en regelgeving. De enige groep in Nederland die echt bestaanszekerheid heeft is de groep 65+ers, zij hebben al een basisinkomen, de AOW. Om welvaart voor alle burgers te realiseren vindt herverdeling van inkomsten plaats door middel van een oerwoud aan toeslagen, subsidies, vergoedingen en uitkeringen, waar soms niemand meer wijs uit wordt. Waarom niet de eenvoud van de AOW voor
iedereen? Dat maakt het leven een stuk makkelijker (en betaalbaarder). Met de afbouw van de verzorgingsstaat wil de terugtredende overheid dat mensen vaker hun eigen boontjes doppen. Maar door de toegenomen complexiteit van onze samenleving en de daaraan gerelateerde ingewikkelde wet- en regelgeving is dat bijna niet te doen. Veel geld vloeit weg naar de uitvoering en handhaving van allerlei onzinnige en onwenselijke zaken. Met de invoering van een basisinkomen is het mogelijk om alle complexiteit uit het systeem te halen en zijn we in staat om makkelijker eigen keuzes te maken. Daarnaast komt het de gelijkwaardigheid van mensen ten goede.

Tegengeluiden
Natuurlijk zijn er ook kritische geluiden als: “De mens is van nature lui. Gaat iemand dan nog wel werken? En wie doet het vuile werk?” Maar de mens kent ook een andere natuur, die van de altruïstisch en sociale mens, die niets liever wil dan erbij horen. Aan de kant blijven staan betekent jezelf buitensluiten. Maslow gaf al aan dat we ons graag ontplooien en ontwikkelen, maar dan wel op onze manier. In het huidige systeem is ook een groep mensen die niet wil werken, maar die worden nu door de overheid zonder resultaat “achtervolgd”. Door de crisis zitten momenteel heel wat mensen werkeloos thuis. De overgrote meerderheid wil niets liever dan aan het werk en echt niet alleen omdat ze het geld goed kunnen gebruiken. Nog altijd geldt dat wat wij doen is wie wij zijn. Niet altijd de juiste houding, maar dat zorgt er wel voor dat mensen aan het werk willen. En hoeveel gepensioneerden ken je niet die nog lekker door gaan met werken net zo als Piet Noordijk. En kijk eens naar onze koningin: zij wordt vandaag 74 jaar!

Realistisch en haalbaar
Een onvoorwaardelijk basisinkomen is een vast maandelijks bedrag dat door de overheid aan iedere burger wordt verstrekt, zonder dat daar voorwaarden aan verbonden zijn. Hiermee worden vrijheid en zelfstandigheid gecreëerd. Voordelen te over: Geen discussie meer over AOW-leeftijd. Minder loonkosten voor de werkgever. Geen sociale verzekeringspremies meer. Minder loonslaaf en meer gemotiveerd personeel. Geen afhankelijkheid van de partner. Scheidingen worden hierdoor ook een stuk minder beladen, omdat in veel gevallen een partnertoeslag niet meer nodig is. Minder overheidsbetutteling. Meer gezonde mensen.Berekeningen laten zien dat de invoering van een basisinkomen realistisch en haalbaar is. Er circuleert nu al voldoende geld in ons sociale systeem om dat mogelijk te maken. Als mensen zich niet druk hoeven te maken over hun bestaanszekerheid en met minder regels worden geconfronteerd, kunnen ze hun hart gaan volgen en ontstaat passie en creativiteit.

Wat is er nodig om dit te realiseren
Nieuwe ideeën hebben altijd tijd nodig om post te vatten. We moeten de argumenten op ons laten inwerken. Pas als we ten volle begrijpen wat het betekent kunnen we er volmondig ‘ja’ tegen zeggen. Daarom is het belangrijk dat de boodschap massaal wordt uitgedragen. Iedereen kan daar vandaag nog mee beginnen. Het geld is er en de voordelen wegen op tegen de nadelen. Nu de bereidheid nog om het uit te voeren door het systeem te kantelen. Hoe meer mensen dit inzien hoe sneller het er komt. Regelmatig vinden er lezingen plaats over de werking van het basisinkomen. Luister naar hoe het werkt en help mee om een nationale beweging in gang te zetten. Hoort zegt het voort!
Mijn stelling is: Onvoorwaardelijk basisinkomen: daar worden we allemaal gelukkiger van!
(www.jolandaverburg.blogspot.com)

Dit bericht is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 440, 20 april 2012

  • Datum: .